Parohia Sfântul Ilie Grant

Așezată în partea de nord-vest a orașului, biserica cu hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este construită pe un teren donat de moștenitorii familiei Grant, între anii 1903-1918.

Parohia Nașterea Maicii Domnului

Parohia Naşterea Maicii Domnului – Drumul Taberei din Str. Targu-Neamt nr.12, sector 6, Bucureşti, cu hramurile “Naşterea Maicii Domnului, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântul Emilian de Durostorum” a fost înfiinţată în anul 1996.

Biserica Sfântul Francisc de Assisi

Parohia Sf. Francisc are rațiunea de a fi pentru faptul de a da mărturie despre credința noastră în locul și în timpul în care trăim.

Parohia Buna Vestire

Parohia Buna Vestire este deschisa in fiecare zi de la 08:00 - 20:00 (vara) 08:00 - 19:00 (iarna).

Biserica Cotroceni

Parohia Cotroceni – Răzoare, păstrează un fragment din moaştele Sfântului Andrei Şaguna, precum şi un veşmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi.

Parohia Adormirea Maicii Domnului

Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost începută în anul 1900, pe proprietatea boierului Alexandru Costescu, din satul Giuleşti, acesta fiind şi cel ce a suportat cheltuielile necesare construcţiei.

Parohia Cărămidarii de Sus

În urma cu 450 de ani, pe locul unde se înalța astăzi biserica Sf.Nicolae – Grozăvești era moşia cu numele Grozăveşti a unui proprietar Manea, atestată de un document din 1559.

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului a fost înființată în 1992. Biserica parohială a fost construită în 1999.

Biserica Belvedere

Biserica Belvedere poartă hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel - 29 iunie, și al Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina - 25 noiembrie. Aceasta este situată în partea de nord-vest a capitalei, pe malul stâng al Dâmbovitei, în mijlocul cartierului studențesc Regie.

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Biserica Adormirea Maicii Domnului "Militari I" se află în partea de vest a orașului București, într-o incinta rămasă intre blocurile din zona cuprinsă intre Str. Virtuții și Str. Apeductului. Biserica a fost construită în anul 1886, în zilele Mitropolitului Calinic Miclescu.

Biserica Sfânta Vineri

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei: mijloace de transport - autobuzele: 105, 126,168, 268, 368; troleibuzele: 90, 91, 93; tramvaiul: 41.

Parohia Acoperământul Maicii Domnului

Parohia s-a înfiinţat în anul 2009, deşi terenul a fost acordat încă din 1993 pentru construirea unei biserici.

Parohia Sfântul Gheorghe

Din revista Magazin Istoric, nr. 6-1967, aflăm că aceasta a fost construită în anul 1836 pe terenul mănăstirii “Sfântul Sava”, servind drept biserică a cimitirului. Biserica purta supranumele Malmaison, după cazarma care se afla vis-a-vis de ea.

Parohia Pogorârea Duhului Sfânt și Sf. Nicolae

Biserică nou construită situată pe str. Politehnicii în zona bulevardului Iuliu Maniu.

Parohia Înălţarea Domnului

Parohia Inaltarea Domnului - Drumul Taberei a fost infiintata pe data de 5 iunie 1997. Pe 12 iunie 1997 s-a pus piatra de temelie pentru construirea bisericii "Sfantul Antonie cel Mare".

Parohia Sfântul Ioan Botezătorul

Biserica Sf. Ioan Botezătorul este situată în cartierul Militari, într-o zonă cu mare densitate de blocuri de locuinţe, pe latura stângă a Bulevardului Iuliu Maniu.

Parohia Sf. Cuvioasa Parascheva

În anul 1943, după planurile arhitectului Dumitru Ionescu-Berechet, s-a început ridicarea unei biserici cu dimensiunile de 37 x 16 m, cu o absidă semicirculară pentru Sf. Altar şi două spaţii dreptunghiulare laterale.

Parohia Sfântul Nicolae

Situată la capătul căii Giuleşti, pe latura nordică, aşezământul Sfântului Nicolae a fost biserica satului Giuleşti-Sârbi, înfiinţat în anul 1831, devenit ulterior cartier al Bucureştilor.

Biserica Sfântul Grigorie Palama

Biserica Sfântul Grigorie Palama se află în Bucureşti, la circa un kilometru de podul Grozăveşti, pe malul drept al Dâmboviţei, lângă aleea de intrare principală a incintei Universităţii Politehnice Bucureşti.

Parohia Giulești Sărindar

Biserica Adormirea Maicii Domnului se situează pe partea de sud-vest a Căii Giuleşti, între case modeste, fiind retrasă de la drum. În spatele Sfântului Lăcaş se află cimitirul Giuleşti-Sărindar, de unde se desfăşoară o privelişte cuprinzătoare asupra văii largi a Dâmboviţei.

Biserica Sfânta Treime

La intersectia satului Roşu – com. Chiajna, judeţul Ilfov – cu extremitatea Sectorului 6, zona Militari-Bucureşti, din dorinţa enoriaşilor s-a născut Biserica «Sfânta Treime» – filie a Parohiei Roşu.

Articole recomandate
Organizarea unui eveniment funerar

citește detalii legate de organizarea unui deces și de ce este nevoie de un plan bine pus la punct

Ajutorul de deces 2024 – cine beneficiază, cât este și cum îl obții

vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces

Proceduri legale în cazul decesului la spital

vezi detalii legate de procedura legală în cazul decesului la spital