Biserica Belvedere

Despre noi vezi date de contact

Parohia Belvedere a luat ființă în anul 1929 sub denumirea de "Parohia Belvedere C.A.M.". În vecinătatea acesteia se află căminele studențești Belvedere, stadionul studențesc, parohia Sfântul Ilie Grand și Calea Giulești. Parohia are în componența numai case muncitorești, fostele locuințe ale salariaților Fabricii de Țigarete și ale Căilor Ferate Române.
Biserica Belvedere a fost construită între anii 1934 și 1940. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă la data de 25 octombrie 1934 de către primul patriarh al României, Miron Cristea. Lucrările de construcție au fost finalizate în anul 1940 cu excepția mobilierului, catapetesmei, picturii și dotărilor din biserică, care s-au adăugat ulterior.

Biserica Belvedere are un aspect monumental iar că structură arhitectonică se aseamănă aproape în întregime cu Catedrala Mitropolitană din Timișoara, fapt pentru care este considerate sora mai mică a acesteia, amândouă fiind proiectate de același valoros architect.

Prin frumusețea sa deosebită și prin structura arhitectonică, Biserica Belvedere este considerată un monument și locaș de rugăciune unicat în București.

Biserica este construită din beton și cărămidă aparentă. Are o turlă mare la mijloc și două turle mici în fată. Turlele sunt în stil gotic, acoperite cu tiglă smăltuita și colorată iar după anul 2005 biserica a fost acoperită în întregime cu tablă de cupru.

Interiorul bisericii este construit atât în stil bizantin cât și apusean cu multe elemente de arhitectură, cu balcoane pe două nivele, un cafas pe patru nivele, susținute de patru stâlpi puternici pe un planșeu din beton armat. În sfântul altar se află șase capiteluri cu timpane și arcade.

La demisol, biserica dispune de un spatiu generos unde s-a amenajat un paraclis și o cantină, folosite la desfășurarea unor activități religioase, culturale și acțiuni social caritative.

Începând din toamna anului 2004, la Biserica Belvedere au început ample lucrări de reparație și restaurare - astăzi aceste activități sunt în deplină desfășurare.

Localizare pe hartă

Date de contact

Site / Social Media