Biserica Sfântul Grigorie Palama

Despre noi vezi date de contact

PROGRAM LITURGIC

Miercuri:   18:00 – Acatist
Vineri:       18:00 – Paraclisul Maicii Domnului
Sâmbăta:  8:00 – Sf. Liturghie si parastase
                 18:00 – Vecernie
Duminica:  8:00 – Utrenie şi Sf. Liturghie

ISTORIC

În vestul Capitalei, la circa un kilometru de podul Grozăveşti, pe malul drept al Dâmboviţei, lângă aleea de intrare principală a incintei Universităţii Politehnice Bucureşti, s-a construit pentru studenţi, dar şi pentru public, o biserică cu hramul Sfântul Grigore Palama, cu aspect şi proporţii inspirate din arhitectura tradiţională românească de obârşie bizantină.

Asociaţiile Sfântul Grigorie Palama si ASCOR, conduse de preotul Constantin Coman, au făcut demersurile necesare pentru aprobarea construirii bisericii. Conducerea Universităţii a oferit terenul necesar – 3.200 mp. După planurile iniţiale ale arhitectului Nicolae Goga, proiectul a fost finalizat în anul 1995 de arhitecta Liliana Elisabeta Chiaburu şi arhitectul Paul Lupu de la SC “Romcompall” SRL. Lucrările de execuţie au început în anul 1996 prin AEdificia Carpati – director Petre Badea – care a fost şi sponsorul lucrării, sub conducerea inginerilor Cătălin şi Albina Negulici.

Pisania dăltuită în piatră, aşezată în pridvor deasupra uşii de intrare, specifică: “S-a ridicat această Sfântă Biserică spre slava lui Dumnezeu cel în Treime închinat şi întru cinstirea Sfântului Grigorie Palama, locaş de închinăciune dascălilor şi studenţilor politehnişti, cu binecuvântarea PF Patriarh Teoctist, rector fiind prof. dr. Gh. Zgura. S-a început în anul 1996, luna mai, ziua 29 şi s-a sfârşit în anul 1998, luna noiembrie ziua 14 cu cheltuiala şi osârdia d-lui Petre Badea şi a celor dimpreună cu dânsul, ostenitori în Societatea de construcţii AEdificia Carpaţi. Dumnezeului nostru, slava.”

Biserica a fost sfinţită în ziua de 26 noiembrie 1998, de Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună cu Vincenţiu Ploieşteanul Episcop Vicar Patriarhal, în prezenţa P.F. Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.

Pictura interioară este executată în anul 2004 de către Mihai Coman şi studenţii Catedrei Patrimoniu a Institutului Teologic Bucureşti, cheltuielile fiind suportate tot de conducerea Universităţii Politehnice. Catapeteasma este dania P. F. Patriarh Teoctist. Icoanele acesteia sunt pictate de Mihai Coman, alături de lucrări de Horia Bernea. Candelabrul din naos este adus din Grecia şi foloseşte lumânări din ceară de albine.

Este o construcţie din beton armat şi zidărie de cărămidă cu plan triconc (26.47 x 8.65; h= 18.70 m), o turlă poligonală pe naos, pridvor deschis cu parapet plin, ridicat pe un grup de trepte. Pridvorul de intrare are 3 arce frontale şi câte unul lateral, susţinute de coloane cu fus cilindric. Acoperirea pridvorului se face cu trei calote sferice. Pronaosul, care include şi două nişe pentru ars lumânări, este despărţit de naos printr-un zid cu trei goluri inegale, terminate în plin cintru. Naosul cuprinde o parte intermediara acoperită cu o mare calotă sferică şi partea centrală, cu abside si turlă.

Turla-Pantocrator se sprijină pe cele patru arce prin intermediul pandantivilor. Absidele sunt acoperite cu semicalote, cuprinse sub aceeasi cornişa a edificiului. Încăperile proscomidiei şi diaconiconului, cu intrarea preotului, sunt ataşate absidei altarului. Faţadele sunt tencuite, peste relieful unui şir de arcade oarbe, pe toată inălţimea faţadei, terminate semicircular. Deasupra arcelor în plin cintru ale pridvorului, pe fatada de vest, se desfăsoară o friza de 5 firide pictate cu icoane de sfinţi isihaşti, cea centrală mai mare, poartă icoana hramului – Sfantul Grigorie Palama.

Acoperisul este invelit cu olane, având o streaşină puternic evazată (1.15 m), peste cornisa profilata. Un soclu cu înălţimea de 1.20 m, placat cu travertin, stă la baza construcţiei.  Turla cu baza pătrată are cele 12 laturi marcate de colonete şi arcade. Atât ferestrele bisericii, înscrise în arcadele faţadelor laterale, cât şi cele ale turlei în număr de patru, sunt înguste şi înalte.

Alaturi de biserică, în partea de nord-vest, s-a ridicat o clopotniţă, ctitorită de dl. Dan Mihai Ionescu, în anul 2002. Are dimensiuni în plan de 5 x 6 m, cu parterul ocupat de un stand de vânzare a tipăriturilor bisericeşti. Este terminată cu o turlă pe plan octogonal cu acoperiş din olane. Trei nişe pictate cu icoane de sfinţi se desfăşoară pe faţada sudică a construcţiei.
O mică piateta cu pavaj din dale de beton inierbate, bogat înconjurată de vegetaţie înaltă, invită studenţii şi trecătorii în biserică, la un moment de rugă şi reculegere.