Adaugă un comentariu

Ce facem în caz de deces? Cine constată decesul, cine îl declară și cine poate ridica certificatul de deces? Iată câteva întrebări la care vei găsi răspuns în acest articol. Este bine să știi că toate informațiile privind înregistrarea decesului pot fi găsite în HG 64/2011, secțiunea 5, referitoare la aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

inregistrare deces

 

Constatarea, declararea și înregistrarea decesului

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor (SPCLEP) sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul.

În primul rând, dacă decesul survine la domiciliu, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să chemi ambulanța la locul în care se află persoana decedată. Decesul va fi constatat de către medicul de familie sau de medicul legist al firmelor de servicii funerare.  În situația unui deces la spital, constatarea decesului va fi realizată de către un cadru medical, medicul specialist sau medicul de gardă, ce vor consemna în foaia de observație data și ora la care decesul a survenit, cu semnătura și parafa personală, precum și cauza morții. 

Foarte important:

 • a constata decesul înseamnă a pune diagnosticul de deces.
 • a certifica decesul înseamnă a documenta decesul. Cel ce certifică decesul îşi asumă în scris (certificatul medical constatator al decesului, CMCD) răspunderea că persoana este decedată (la o anumită dată şi loc), identificată, iar cauzele morţii cunoscute, adică altfel spus își asumă că poate furniza toate relaţiile despre decesul acelei persoane.

Cine este cel ce îşi asumă răspunderea pentru această activitate? Medicul curant, medicul acelui pacient.

Certificatul medical constatator al decesului  se întocmește după 24 de ore (minim 12 ore în funcție de diagnostic) de la producerea decesului și se eliberează în baza actului de identitate al defunctului. Certificatul de deces se eliberează la Starea Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) sau la primăria de domiciliu.

Pot declara decesul membrii familiei decedatului sau în lipsa acestora:

 • medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul
 • orice persoană care are cunoștință despre deces.

În ceea ce privește ridicarea certificatului de deces, doar familia poate ridica certificatul de deces în baza documentelor justificative. Legal, doar rudele de gradul I pot ridica certificatul de deces, iar dacă acestea nu mai sunt se trece la următorii aparținători.

 

Documente necesare pentru întocmirea actelor de deces

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;
 • fotocopia actului de identitate al declarantului.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

După întocmirea actului de deces, pe certificatul de naştere şi/sau căsătorie, după caz, se aplică menţiunea "Decedat act. nr. .............. din ............. înregistrat la Primăria ....................".

Odată cu eliberarea certificatului de deces ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare, într-un singur exemplar.

Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sau incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea.

Ofițerul de stare civilă este obligat să rețină actul de identitate al celui decedat și să-l anuleze. Cartea de identitate se anulează prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, iar în cazul buletinului de identitate și al cărții de identitate provizorii se aplică, pe prima pagină, respectiv pe verso-ul documentului, ștampila cu următorul conținut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua .........,înregistrat la Primăria .............., județul ............... ".

 

Termenul de declarare a decesului

Declarația de deces, pentru situația în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația. 

În cazul unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, delcararea decesului se face în 48 de ore și este necesară și dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

Atenţie!

Înaintea declarării decesului este recomandat să fotocopiezi certificatul medical constatator al decesului, întrucât acest document reprezintă documentul primar care stă la baza înregistrării actului de deces şi, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior, (după înregistrare), copii xerox.

 

Eliberarea unui duplicat de pe certificatul de deces

Duplicatul certificatului de deces se eliberează la cerere oricărui membru al familiei sau altei persoane indreptăţite ce vor anexa la cerere acte doveditoare.

Atenţie, solicitarea unui duplicat presupune că decesul a fost deja înregistrat şi s-a eliberat deja un certificat de deces.

Acte necesare la primărie pentru eliberarea unui duplicat de pe certificatul de deces:

 • act de identitate (carte de identitate, buletin)
 • timbru fiscal în valoare de 4 lei;
 • cerere tip
 • dacă se ridică prin personă împuternicită sau prin mandatar avocat - procură specială sau împuternicire avocaţială.

Notă: cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot obţine certificatul de deces în baza paşaportului sau a cărţii de identitate pentru statele membre U.E.

Descarca model cerere de eliberare duplicat certificat deces 

https://notari.pro/docs/cerere-eliberare-duplicat-certificat-deces-primarie.pdf

 

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces doar pentru persoanele înregistrate la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Mai multe informații despre ajutorul de deces le veți găsi în detaliu în articolul Ajutorul de deces – cine beneficiază, cât este și cum îl obții 

Sper că ai găsit utile aceste informații. Dacă ești interesat de mai multe detalii în ceea ce privește procedurile legale în cazul unui deces la domiciliu sau în cazul unui deces la spital, le poți citi în articolele:

Proceduri legale în cazul decesului la domiciliu

Proceduri legale în cazul decesului la spital

Comentarii