Decesul unui membru din familie poate surveni în momente în care nici nu te aștepți. Costul unei înmormântări este destul de ridicat, cu atât mai mult atunci când nu ești pregătit pentru un astfel de moment. Statul acordă o sumă de bani pentru acoperirea unei părți din costurile de înmormântare care se numește ajutor de deces și care, pentru mulți dintre noi, poate fi o soluție limită atunci când cineva din familie a decedat. 

Află care sunt condițiile de acordare a ajutorului de deces, cine îl poate solicita și care este cuantumul actual al acestuia.

ajutorul de deces

 

Condiții de acordare a ajutorului de deces

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:

 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

 

Care este cuantumul ajutorului de deces?

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

Pentru anul 2024, cuantumul ajutorului de deces este: 

 • 7.567 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului
 • 3.784 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului

Începând cu data de 01 ianuarie 2018, atât în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, cât și în cazul decesului unui membru de familie al acestuia, competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (care a decedat) sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie (care a decedat).

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Cererile pentru acordarea ajutorului de deces vor fi soluționate, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani.

 

Ajutor de deces vs ajutor de înmormântare

Deși cele două noțiuni (ajutor de deces și ajutor de înmormântare) fac referire la același eveniment, ele se diferențiază în funcție de sursa din care sunt suportate.

Astfel, ajutorul de înmormântare decurge dintr-o clauză a contractului individual de muncă (dacă este prevăzută o astfel de clauză) unde este menționată și valoarea acestui ajutor, pentru situația în care un angajat are un deces în familie. Conform legii, se consideră membru de familie:

 • soțul sau soția;
 • copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îți continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copii incapabili de muncă, indiferent de vârsta, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
 • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Dacă ajutorul de înmormântare se acordă de către angajator din surse proprii, respectând prevederile contractului de muncă, ajutorul de deces este un drept conferit ca urmare a calității de asigurat. Acesta se suportă din bugetul asigurărilor sociale se stat și se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.

 

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se va deconta persoanei care face dovada că a plătit pentru cheltuielile de înmormântare. Acesta se decontează în întregime pentru decedații pensionari sau persoane asigurate și doar jumătate pentru un membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale și se află în întreținerea titularului la data decesului (gradul I de rudenie).

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz:

 • soțul supraviețuitor
 • copilul
 • părintele
 • tutorele
 • curatorul sau în lipsa acestora orice persoană care face această dovadă.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, doar o rudă de gradul I asigurată sau pensionară poate solicita ajutorul de deces.

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru ajutor de deces

În cazul în care decedatul era pensionar, actele necesare sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • cupon pensie decedat;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie).

În cazul în care decedatul era asigurat în sistemul public de pensii, actele necesare sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • documente din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul public de pensii la data decesului (exemplu: în cazul în care decedatul a avut contract individual de muncă – extras REVISAL eliberat de unitatea angajatoare).

În cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii, actele necesare sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • documente din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul public de pensii al membrului de familie, la data decesului (exemplu: în cazul în care membrul de familie a avut contract individual de muncă – extras REVISAL eliberat de unitatea angajatoare).

În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar, actele necesare sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • cupon pensie solicitant;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • declaraţie că solicitantul l-a întreţinut pe decedat.

Se vor prezenta următoarele documente, după caz:

 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverință care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.

!!! Persoana care are dreptul la ajutorul de deces este persoana menționată pe factura de cheltuieli.

* În cazul în care solicitantul nu are acte din care să rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei îndreptățite pe baza unei declarații pe proprie răspundere că a suportat cheltuielile ocazionate de înmormântare. În cuprinsul declarației se va menționa în mod expres, faptul că, persoana a luat cunoștință de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv: "declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art.145, în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila.

Unde se depune dosarul pentru ajutorul de deces?

Pentru cazul prezentat în care decedatul era fie pensionar, asigurat sau rudă a unei persoane asigurate - dosarul pentru obținerea ajutorului de deces se va depune la Casa Teritorială / Sectorială de Pensii.

Dacă persoana decedată era în șomaj, actele se vor depune la Agenția Teritorială / Județeană / Sectorială pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Dacă persoana decedată era angajată, actele se duc angajatorului.

Te-ar putea interesa și Acte necesare eliberare certificat de deces

Sperăm că toate informațiile prezentate au fost utile. Dacă ai un comentariu sau vrei să ne întrebi ceva referitor la acest subiect, lasă-ne un comentariu și îți vom răspunde. 

sursa: Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024

Comentarii
#111
Mihaela Ulman-Miller
11 mar. 2024, 17:23:42
Buna ziua , mama a fost înmormântată 27 Aprilie 2021 la Cluj , nu am putut venii la Suceava să scot banii pentru ajutorul de înmormântare , era perioada de covid si mi sa dat dreptul doar de 3 zile să stau în România . Vă rog să-mi spuneți în cât timp pot să scot banii , am depus o cerere 2021 dar nu am cum să trimet certificatul de deces în original . Vă mulțumesc . M.U.M.
#111.1
Condoleante.ro
13 mar. 2024, 17:39:48
Buna ziua! Ajutorul de deces poate fi solicitat in termenul general de prescriptie de 3 ani de la data decesului.
#111.2
Mihaela Ulman-Miller
13 mar. 2024, 22:29:38
Pot să vă trimet online pe Email certificatul de deces ?

Vă mulțumesc Mihaela Ulman-Miller
#111.3
Condoleante.ro
14 mar. 2024, 18:08:45
condoleante.ro este doar o platforma online unde găsiți furnizori de servicii funerare din Romania. Nu prestam servicii funerare si nici nu va putem ajuta cu eliberarea documentelor pentru obtinerea ajutorului de deces. Pentru aceasta, va puteti adresa la Casa Teritoriala de Pensii.
#110
Alin
10 mar. 2024, 12:26:07
Buna ziua. Tatăl meu a decedat in anul 2016. El nu era asigurat sau pensionar insa eu eram angajat in acea perioada. Pot solicita acum in 2024 ajutorul pt deces. In acea perioada nu am beneficiat de acel ajutor. Eu am suportat cheltuieliie aferente inmormantarii, detin factura.
#110.1
Condoleante.ro
13 mar. 2024, 17:38:42
Buna ziua! Ajutorul de deces poate fi solicitat in termenul general de prescriptie de 3 ani de la data decesului.
#109
jurca octavian
6 feb. 2024, 12:26:03
Buna ziua
Tatal meu a decedat , nu a fost pensionar a avut doar ajutor social .
Beneficiaza de ajutor de inmormantare ?
Eu nu sunt angajat
#109.1
Condoleante.ro
7 feb. 2024, 21:12:53
Condoleanțe! În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Deci este vorba de un ajutor pe care il oferă primaria dacă poate, nu este acelasi lucru cu ajutorul de deces. Va puteti interesa la primărie.
#108
Elena Lungoci
18 nov. 2023, 10:55:59
Bună ziua! Fratele meu a decedat luna trecuta. Nu era asigurat în momentul decesului. De cateva luni terminase șomajul. Eu am suportat cheltuielile cu înmormântarea. Pana la sfârșitului lunii septembrie am lucrat în Germania. Pot beneficia de ajutorul de inmormantare?
#108.1
Condoleante.ro
21 nov. 2023, 14:57:08
Condoleanțe! Nefiind asigurata in Romania, nu puteti beneficia de ajutor de inmormantare din partea statului roman.
#107
marioara
25 oct. 2023, 00:44:41
Buna Ziua! daca decedatul nu este pensionar si nici angajat dar plateste asigurarea de sanatate beneficiaza de ajutor de inmormantare?
#107.1
Condoleante.ro
30 oct. 2023, 08:47:30
Buna ziua, doar dacă decedatul are un membru de familie asigurat sau pensionar care sa solicite ajutorul de înmormântare împreună cu toate celelalte documente necesare și care sa facă dovada cheltuielilor de înmormântare.
#106
mateescu stefania
21 sept. 2023, 15:31:37
Buna ziua.Cum pot beneficia de ajutorul de inmormantare daca nu pot intra in posesia certificatului de deces? Mentionez ca este vorba despre tatal vitreg, certificatul a fost ridicat de fratele lui care nici macar nu a participat la inmormantare, toate cheltuielile au fost suportate de catre mine, am avut adeverinta de inhumare pentru a-l putea inmormanta.Multumesc.
#106.1
Condoleante.ro
21 sept. 2023, 17:42:35
Buna ziua! Va recomand sa întrebați la Casa Teritoriala de Pensii. În orice caz, ajutorul de înmormântare este acordat doar persoanei care face dovada achitării tuturor cheltuielilor de înmormântare și, evident, prezintă și restul documentelor.
#105
Daniela
29 aug. 2023, 17:18:17
Buna ziua
Nu am gasit - sau nu am stiut sa caut- informatii despre ajuttorul de deces in cazul pensionarilor decedati si inmormantati in strainatate.
Mama mea, cetatean roman, dar cu domiciul in Canada (ca rezident permanent) a decedat in cursul acestui an. Primea pensie din Romania, dar fara a contribui la asigurarile sociale. Inmormantarea (si toate cheltuielile aferente) au avut loc in Canada.
Pot beneficia de ajutorul de deces?
Daca da, ce cerinte se impun actelor doveditoare (certificat de deces, facturi)?
#105.1
Condoleante.ro
30 aug. 2023, 19:41:10
Condoleanțe! Nu avem nici noi cunostintele necesare pentru a va putea răspunde la întrebarea Dvs, dar ne-am interesat și puteți contacta - Service des pensions etrangeres (Ministere des Relations avec les citoyens et de l’immigration) si interesati-va daca puteti obtine ajutor de deces. Totodata, puteți accesa https://econsulat.ro/Home/DateDeContact și sa vedeți dacă reușiți sa obtineți un răspuns contactandu-i.
#105.2
Daniela
30 aug. 2023, 23:54:38
Va multumesc pentru raspunsul rapid!
Recitindu-mi intrebarea, observ ca nu am formulat-o indeajuns de clar: ma refeream la ajutorul de deces din Romania, nu la cel din Canada (la care, apropo, nu are dreptul)

Cum scriam, mama a fost pensionara (pensia i se livra intr-un cont deschis la o banca din Romania), dar nu mai platea CASS de la data stabilirii sale in Canada, intrucat nu s-a mai intors niciodata in Romania. Ma intrebam daca CASS l azi este sau nu o conditie a respectivului ajutor de deces.
#105.3
Condoleante.ro
31 aug. 2023, 20:55:13
Buna seara! Va recomand sa contactați casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla persoana decedata la data decesului. Va mulțumim!
#104
leonard
28 aug. 2023, 13:58:53
Bună ziua
Dacă o persoana a decedat în România adresa din buletin București,
Dar lucrează cu contract în Germania
Beneficiază de ajutor de înmormântare în România sau Germania?
Menționez ca decedatului nu a lucrat deloc în România.
#104.1
Condoleante.ro
29 aug. 2023, 09:59:03
Buna ziua! Ajutorul de deces va fi plătit de instituția din țara în care a fost asigurată persoana decedată, indiferent în ce țară din UE locuiesc persoanele îndreptățite să primească ajutorul.
#103
Szasz Elena
20 aug. 2023, 00:07:47
Bună seara.Mama a decedat de curând suntem 3 frati și am participat la cheltuielile de inmormantare aproximativ în mod egal .Toate actele s-au făcut pe numele surorii deoarece la momentul respectiv nu am avut buletinul la mine.Sora a zis ca din banii de ajutor ne luam fiecare partea cheltuita iar restul rămâne la ea.Intrebarea mea este dacă are acest drept deoarece costurile de inmormantare au fost mult mai mici decat ajutorul și nu doresc sa își însușească acest lucru daca nu îi aparține.Multumesc.
#103.1
Condoleante.ro
21 aug. 2023, 16:28:43
Condoleanțe! Ajutorul de deces se acorda unei singure persoane, respectiv persoanei solicitante, menționată pe factura de cheltuieli, conform Legii 72/2016 (actualizata 2023). Modul în care va împărți sora Dvs banii este decizia dumneaei.
#102
Ludovica
31 iul. 2023, 12:06:52
Eu sunt inscrisa la Casa pensionarilor pot beneficia de ajutorul de inmormantare,a fiului meu,cheltuielile sunt facute de mine,este casatorit,dar era despartit,farà divort,farà copiii Sotia a refuzat sa participe. Multumesc
#102.1
Condoleante.ro
31 iul. 2023, 15:36:48
Condoleanțe! Vă recomand sa întrebați la Casa Teritoriala de Pensii.
#101
Corduneanu
30 iul. 2023, 11:23:47
Dar nu are familie decat pe mine si eu ma ocup de inmormantare chiar nu se da ajutor de inmormantare? Cei 3300 lei dovedesc cu acte
#101.1
Condoleante.ro
31 iul. 2023, 11:22:58
Va recomand sa va adresați Casei Teritoriale de Pensii pentru a prezenta situația Dvs . Noi v-am oferit răspunsul așa cum este în lege. Nu știm dacă se pot face excepții, de aceea va sugeram sa întrebați și direct la Casa Teritoriala de Pensii.
#100
Corduneanu
30 iul. 2023, 10:11:30
Buna ziua. Am o intrebare sora mea a decedat eu pot beneficia de ajutor de inmormantare? Precizez ca ea nu are nici un venit ,doar certificat de handicap dar nu a beneficiat deoarece a fost la azil ,dar eu ma ocup de inmormantare .Am declaratie prin notariat ca ma ocup de inmormantare
#100.1
Condoleante.ro
30 iul. 2023, 10:57:13
Condoleanțe! Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului (rude gradul I) al cărui membru de familie a decedat.
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:
• soţul/soţia;
• copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
• părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Dvs în calitate de frate, sunteți ruda de gradul II și nu veți putea obține ajutor de deces.
#99
dany cruceru
6 iul. 2023, 15:27:25
Bună ziua , o ruda de.a mea a avut un deces în familie în urma cu o luna însă nu au solicitat ajutorul pe motiv ca nu aveau o factura pe sicriu..
De curând am facut rost de o factura pe sicriu pentru ai ajuta .., mai pot solicita ajutorul dacă factura este făcută la o luna diferenta de data decesului..? Va rog răspuns. Mulțumesc
#99.1
Condoleante.ro
6 iul. 2023, 15:37:26
Condoleanțe! Va rog sa întrebați la casa teritoriala de pensii. Ajutorul de deces se achita doar dacă prezentați toate documentele, inclusiv dovada cheltuielilor pentru înmormântare (respectiv chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original, sau de la sicriu SAU declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată).
#98
Popa Florina
9 iun. 2023, 10:42:32
Bună ziua! Soțull meu a decedat în urmă cu 3 zile, nu a fost nici angajat nici pensionar, eu ca soție pot beneficia de un ajutor de îmormântare?
#98.1
Condoleante.ro
12 iun. 2023, 16:12:54
Condoleanțe! Dacă Dvs, în calitate de soție, sunteți asigurata sau pensionara, puteți solicita ajutor de înmormântare și veți obține jumatate din cuantumul ajutorului (respectiv 3395 lei). Evident, va fi nevoie sa prezentați toate actele solicitate și dovada suportării cheltuielilor de înmormântare.
#97
Robert Molnar
5 iun. 2023, 14:29:02
Buna ziua ! Am alt nume de familie altul decat al mamei mele naturale ( eu fiind infiat de catre sora mamei mele adica matusa mea ,schimbandu-mi si numele dupa cel al matusii ) , evident pe fiecare dintre noi ( eu si mama naturala ) chemandu-ne diferit , fiecare cu alt nume.As intreba aici daca in cazul unui deces al mamei mele naturale eu as putea beneficia de ajutorul de inmormantare ? Si daca daca ce acte trebuie prezentate Casei teritoriale de pensii ?
#97.1
Condoleante.ro
6 iun. 2023, 11:54:41
Buna ziua! Din păcate, nu avem competenta necesară pentru a va oferi un răspuns la întrebarea dvs. Va rog sa contactați Casa Teritoriala de Pensii sau sa trimiteți un email la adresa petitii.sesizari@cnpp.ro unde sa specificați exact situația dvs. Mulțumim pentru înțelegere.
#96
Iones Iones
28 mai 2023, 14:37:16
buna ziua am o problema daca un decedat nu a fost asigurat si nu avea pe nimeni de cat o ruda mai andepartata care sa ocupat de tot acesta fiind preotul satului poate sa solicite ajutor
#96.1
Condoleante.ro
30 mai 2023, 14:59:54
Buna ziua. În situația în care decedatul nu era asigurat, doar o ruda de gradul I asigurata poate solicita ajutor de deces.
#95
Erika Erika
25 mai 2023, 15:46:28
Bună ziua! Mama mea a decedate im urma cu o săptămână, nu avea pensie avea doar indemnizatie de handicap grav și ajutorul de Insotitor. Ea poate beneficia de ajutor de înmormântare??? Țin sa menționez ca primaria a spus ca ea nu ne poate ajuta iar cei de la DGASP ca ei nu au acordat niciodată
#95.1
Condoleante.ro
26 mai 2023, 09:43:35
Condoleanțe! Din păcate, dacă primăria v-a comunicat ca nu vă poate acorda un ajutor de înmormântare, nu veți putea beneficia de ajutor de înmormântare. O variantă ar fi dacă o rudă de gradul I este asigurată și în această situație se poate solicita ajutor de deces iar cuantumul primit va fi de jumătate din valoarea ajutorului de deces.
#94
Elena
9 mai 2023, 18:03:41
Buna
Am si eu o intrebare. Fratele meu a murit in Germania acum 9 luni. Era in ajutor social. Nu stiu ce asigurari avea.L am adus in tara, si i am facut toate ce erau de facut prt inmormantare. Va rog sa imi spuneti daca mama mea, care este pensionara, are vreun drept de ajutor de imnormantare ptr fratele meu.
Multumesc.
#94.1
Condoleante.ro
10 mai 2023, 10:29:50
Condoleanțe! În situația unui deces în străinătate, intotdeauna trebuie să depuneți cererea la autoritatea pentru securitate socială la care a fost afiliată ruda decedată, în țara în care a locuit ultima dată. Autoritățile naționale vor analiza cererea dumneavoastră și o vor transmite țării UE responsabile. Va recomand sa trimiteti un e-mail la adresa contact@informatiiconsulare.ro. Un răspuns sigur veți primi doar de la autoritățile din Germania. Puteți suna și la CNPP , 031.828.88.00.
#93
Maria Popescu
7 apr. 2023, 09:46:07
Buna ziua. Intampin si eu o situație puțin complicata legat de decesul bunicului meu, acesta nu era nici pensionar, nici asigurat. Nu îmi este clar dacă eu in calitate de nepoata pot depune documentația aferenta la angajator în vederea primirii ajutorului de înmormântare sau dacă poate mama, în calitate de fiica a decedatului la primărie, ea nefiind pensionara sau asigurata (este casnica) pentru ajutor de deces. De asemenea, doream sa intreb dacă mama nu ar fi eligibila sa primească acest ajutor, dacă pot eu sa fac aceasta cerere la primărie. Pentru a simplifica putin, bunicul nu era asigurat/pensionar, mama nu este asigurata/pensionara, eu sunt asigurata fiind angajata si as dori sa întreb cine si cărei instituții ar trebui sa ne adresam pentru orice fel de ajutor. Mulțumesc.
#93.1
Condoleante.ro
8 apr. 2023, 12:26:41
Condoleanțe! În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, doar o rudă de gradul I asigurată sau pensionară poate solicita ajutorul de deces. În situația Dvs, în calitate de nepoată sunteți ruda de gradul II și nu puteți solicita ajutor de deces. Puteți întreba și la primărie, dacă doriți, pentru a verifica acest răspuns, dar legea actuala prevede ca rudele de gradul întâi (părinții și copiii) să poată solicita ajutor de deces (cu condiția, evident, ca solicitantul să fie asigurat/pensionar).
#92
Corina
28 mar. 2023, 23:13:45
Bună seara,
Fratele meu a decedat acum câteva zile, 35 de ani, nu avea contract de muncă în momentul asta și se pare că mama nu primeste ajutor (macar jumătate) deșii ea este angajata cu carte de munca.
Fratele meu nu avea handicap diagnosticat, însă el avea probleme cu sănătatea inca de la 20 de ani; tensiune înaltă, atacuri de panica... si altele, am găsit ceva din analizele lui de lungul anilor ăștia (ma gândesc ca poate ajuta să fac o reclamație ceva)
Iar la vârsta de 30 de ani Fratele a rămas fără permis pe nedrept, și asta la incapacitat sa aibă o muncă decenta cu un contract și să nu mai vb despre faptul ca rămânând fără permis toate problemele lui s.au agravat, tocmai chiar cauza decesului este stop cardiac .

Mi se pare nedrept ca mama sa nu poată lua un ajutor, din câte mi.au spus putea soția dar mama nu, ce naiba lege mai e și asta??? Mi se pare incredibil...
Credeți că pot face vreun recurs ceva? Unde pot face asta ?

Mulțumesc mult!
#92.1
Condoleante.ro
29 mar. 2023, 12:18:35
Condoleanțe!
În cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii, actele necesare sunt:

- cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
- certificat de deces (original şi copie);
- dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
- actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
- documente din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul public de pensii al membrului de familie, la data decesului (exemplu: în cazul în care membrul de familie a avut contract individual de muncă – extras REVISAL eliberat de unitatea angajatoare).

Dacă mama decedatului poseda TOATE documentele precizate mai sus, nu ar fi trebuit sa ii fie refuzat dreptul de a primi jumatate din ajutorul de deces. Va recomand sa solicitați din partea Casei De Pensii Pitești un răspuns in scris cu motivul pentru care nu i se acorda acest ajutor.
#92.2
Corina
30 mar. 2023, 23:07:57
Bună seara,
Da mama are toate actele, am fost la casa de pensii și ne.au spus ca nu poate lua ajutor pt ca nu aplica în cazul ei deșii ea este angajata din cauza faptului ca copilul ei nu avea contract de munca în momentul decesului nu i se da nimic, i-ar fi dat doar în cazul în care el avea mai puțin de 18 ani, sau era student cu vârsta pana la 26 de ani sau dacă el avea vreun handicap detectat pana la vârsta de 18 ani... în cazul în care nu are nici unu din cele menționate doar soția putea lua jumătate dacă ea era angajata, mi se pare incredibil adică mama nu poate lua dar soția putea în aceste condiții... în fine asta e România fac legile după cum le vine, aparent fără logica.... dumneavoastră ma puteți îndruma unde por face o sesizare/reclamatie/plângere??? La ce departament? Nu știu un email, un apel telefonic... orice, cred ca trebuie făcut asa poate țin font și fac o schimbare dacă ne vaitam, și bine ar fi să o facem fiecare când suferim nedreptăți de genul, altfel nu vom schimba nimic niciodată.

Mulțumesc mult de tot pt răspuns!
#92.3
Condoleante.ro
31 mar. 2023, 08:42:51
Buna ziua! Din păcate, nici noi nu avem competenta necesară sa va răspundem cu exactitate la situația dvs. Ce puteți face este sa trimiteți un email pe adresa petitii.sesizari@cnpp.ro (adresa de email a Casei Naționale de Pensii Publice), dar sa va așteptați sa primiți un răspuns în maxim 30 zile. Și de asemenea, ii puteți contacta și telefonic la nr de tel 031.828.88.00 (nr de relații cu publicul, Luni - Joi, orele 09:00 - 11:00; 12:00 - 14:00, iar Vineri, orele 09:00-12:00). Mult succes!
#92.4
Corina
31 mar. 2023, 17:40:21
Va mulțumesc foarte mult pt timpul dumneavoastră pt a-mi răspunde, am făcut un email și explicat în detalii situația fratelui și mamei, sper sa reușim ceva. Mulțumesc din suflet din nou și va trimit multe binecuvântări pt bunătatea dumneavoastră
#92.5
Condoleante.ro
1 apr. 2023, 10:55:52
Cu plăcere, sper sa reușiți sa rezolvați. Multa sănătate și putere!
#91
Ileana Ene
28 mar. 2023, 18:55:57
Decedat 35ani....fara aigurara sau loc de munca vreodată. Trăiește mama și vrea sa ia jumătate din ajut de înmormântare. Se transmite de la Casa de Pensii Pitești ca nu se acorda. Mama fiind anjajata. De ce nu se acorda?
#91.1
Condoleante.ro
29 mar. 2023, 12:17:47
Condoleanțe!
În cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii, actele necesare sunt:

- cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
- certificat de deces (original şi copie);
- dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
- actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
- documente din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul public de pensii al membrului de familie, la data decesului (exemplu: în cazul în care membrul de familie a avut contract individual de muncă – extras REVISAL eliberat de unitatea angajatoare).

Dacă mama decedatului poseda TOATE documentele precizate mai sus, nu ar fi trebuit sa ii fie refuzat dreptul de a primi jumatate din ajutorul de deces. Va recomand sa solicitați din partea Casei De Pensii Pitești un răspuns in scris cu motivul pentru care nu i se acorda acest ajutor.
#90
Mirela Lupu
27 mar. 2023, 12:34:56
Bună ziua!
Am și eu o întrebare. Soțul meu a decedat acum 3 zile în urmă, iar la momentul decesului el nu era nici pensionar și nici asigurat. Până anul trecut în luna mai el a fost asigurat apoi și-a dat demisia de la firmă, deoarece lucra la o firmă de curierat și nu a mai rezistat din cauza programului de lucru de 12 până la 14 ore pe zi. A avut o vechime în câmpul muncii de 33 de ani iar acum nefiind asigurat de 10 luni de zile eu ca soție voi primi numai jumătate din ajutorul de înmormântare deoarece el nu mai era asigurat? Adică întrebarea este dacă o perioadă foarte lungă a fost asigurat iar acum pentru o perioadă foarte scurtă nefiind asigurat eu beneficiez doar jumătate din sumă?
#90.1
Condoleante.ro
27 mar. 2023, 21:29:00
Condoleanțe! Din păcate, da, veți primi doar jumatate din suma alocată pentru ajutorul de deces. Pentru a fi beneficiat de suma integrala pentru ajutor, ar fi fost necesar un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în ultimele 12 luni anterioare producerii decesului.
#89
Andreea Andreea
27 mar. 2023, 09:33:08
Buna ziua , As avea și eu o întrebare .Mama a decedat si tin sa menționez ca ea a fost coasigurata, ce acte mi-ar trebui mie pentru ajutorul de înmormântare ? Demersul asta pot sa îl fac si eu ?pentru ca am 23 de ani , ca sa nu îl mai pun pe tata pe drumuri
#89.1
Condoleante.ro
27 mar. 2023, 09:50:54
Condoleanțe! Desigur, în calitate de fiică, puteți solicita Dvs ajutorul de deces.
Actele necesare acordării ajutorului de deces sunt:

• Cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
• Certificat de deces (original şi copie);
• Certificat de naştere fiică, (copie și original);
• Certificat de căsătorie (dacă e cazul), (copie și original);
• Actul de identitate al solicitantului (fiică) (CI/BI), (copie și original);
• Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (facturi fiscale, original şi copie);
• Calitatea de asigurat la data decesului

Vă recomand să verificați lista de acte solicitate și la casa teritorială de pensii unde trebuie să depuneți cererea pentru obținerea ajutorului de deces.
#88
gabriela ene
23 mar. 2023, 09:44:34
Bună ziua ! Dacă unchiul meu (fratele mamei ) a decedat ,el neavând asigurare și nici pensie . Era la ajutor social . Beneficiez de ceva ajutor de la casa pensiei ? Eu am suportat toate cheltuielile de inmormantare.
#88.1
Condoleante.ro
27 mar. 2023, 09:35:58
Condoleanțe! Nefiind asigurat sau pensionar, doar o ruda de gradul I poate solicita ajutor de deces. În privința unui ajutor de înmormântare, vă puteți interesa la primăria locală dacă puteți beneficia de un ajutor din partea acesteia.
#87
Elena
22 mar. 2023, 09:51:01
Daca tata avea asigurare facuta pe un an de zile si el a decadat in primele 2-3 saptamani dupa ce s-a facut asigurarea, putem primi ceva bani inapoi , imi puteti oferi mai multe detalii pentru situatia aceasta ?
#87.1
Condoleante.ro
27 mar. 2023, 09:33:50
Condoleanțe! Va recomand sa va interesați la casa teritoriala de pensii sau la instituția unde a încheiat asigurarea, nu va putem da un răspuns sigur pentru situația aceasta.
#86
Lucica Ilie
16 mar. 2023, 11:06:57
Bună ziua.
Am și eu o întrebare, am un frate divorțat de 40 de ani și locuiește la mine(sora) de 14 ani este imobilizat la pat cu AVC și mai multe complicații.Eu ca sora am grijă și am avut de el .
În momentul de fata este pe moarte ,nimeni nu l a vizitat din fosta familie sau sa l ajute cu ceva.Singura am avut grija de el ca sora.
Poate altcineva sa i ia banii de înmormântare care pana în prezent nu a avut nicio treaba cu el?
Eu ca sora sunt cu toată cheltuiala.
Va mulțumesc!
#86.1
Condoleante.ro
16 mar. 2023, 14:00:11
Buna ziua! Ne pare rău pentru situația Dvs. Dacă fratele Dvs este pensionar sau asigurat și Dvs veți face dovada cheltuielilor de înmormântare, atunci veți putea face cerere pentru ajutorul de deces. Puteți verifica și la primărie sau la casa teritoriala de pensii. Dacă fratele Dvs nu era asigurat sau pensionar, din păcate, nu veți putea solicita ajutor de deces (nefiind ruda de gradul I).
#85
Popa Ramona
15 mar. 2023, 20:29:35
Buna seara. Fratele meu a decedat si nu era asigurat sau pensionar, avea doar indemnizatie de handicap. Nu are rude de gradul 1. Eu ca sora am dreptul la ajutor de inmormantare? Eu sunt in somaj. Multumesc
#85.1
Condoleante.ro
16 mar. 2023, 08:33:55
Condoleanțe! Doar rudele de gradul I pot solicita ajutor de deces, însă va puteți adresa și la Direcția de Asistența Socială de unde primea fratele Dvs indemnizația sau la Primărie, poate are dreptul la un ajutor de înmormântare.
#84
Ella Negrea
14 mar. 2023, 14:53:13
Bună ziua..mi a murit unchiu(frate cu mama mea care este decedata) care nu era salariat .nu era asigurat.nu avea copii și nu era căsătorit,având doar pe mama lui bolnava la pat și rămasă fără vedere.eu am.suportat toate cheltuielile cu înmormântare..as putea beneficia de ajutor de înmormântare?
#84.1
Condoleante.ro
15 mar. 2023, 09:13:19
Condoleanțe! Din păcate, în situația decesului unei persoane neasigurate, cererea pentru ajutorul de deces poate fi făcută doar de către o ruda de gradul I. Va puteți interesa și la primărie în legătură cu situația Dvs și vedeți ce răspuns primiți și din partea acestora.
#83
Elena Dudu
6 mar. 2023, 12:35:28
Buna ziua,

Ce alte optiuni mai am sa pot sa iau ajutorul de inmormantare daca nu am certificat de deces ci soar adeverinta de inhumare?
#83.1
Condoleante.ro
6 mar. 2023, 15:04:05
Buna ziua! Din câte știm noi, ajutorul de înmormântare se poate acorda doar prin prezentarea tuturor documentelor solicitate. Dar vă recomand să întrebați și la casa teritorială de pensii sau la primărie.
#82
Novac Cornel
2 mar. 2023, 21:56:41
Buna seara mi sa întâmplat sa îmi moara fratele in Spania și l-am îngropat aici eu fiind tutorele lui pt ca era o persoana specială și era in grija mea după ce a murit mama in 2020 l-am luat cu mine in Spania el primea o pensie pe boala care o avea el avea și card de sănătate acum toate cheltuielile de înmormântare le-am suportat eu ,acum primăria de unde suntem noi din România trebui să-mi dea ajutorul de înmormântare da ? O seara buna si aștept un răspuns
#82.1
Condoleante.ro
3 mar. 2023, 08:36:36
Condoleanțe! În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.
Cererea şi actele doveditoare pentru un ajutor financiar se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau chiar persoana in cauză a beneficiat de ajutor social.
Ajutorul financiar se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură, prin bunuri materiale.
#81
Mariana Panc
28 feb. 2023, 21:37:39
Am o întrebare. A decedat un frate a lui soacra-mea. Era asistat social. Dacă sotu ca nepot a suportat cheltuielile de mormantare, primește ajutorul? Sotu fiind pensionar. Decedatul nu are pe nimeni , numai nepoți. Nu a fost căsătorit. Mulțumesc
#81.1
Condoleante.ro
1 mar. 2023, 13:09:51
Condoleanțe! Beneficiarul unic al ajutorului social este persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate. În situația decesului unei persoane asigurate, ajutorul de deces se achita unei singure persoane care poate fi:
soț/soție; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate anterior. Teoretic, soțul Dvs va putea solicita ajutor de deces, dar va recomand sa va interesați și la casa teritoriala de pensii sau la primărie (instituția la care se face solicitarea pentru ajutorul de deces).
#80
Antonela Ianos
28 feb. 2023, 14:30:36
Buna ziua, tatal meu trage sa moara insa el nu este pensionar/salariat. Nu a mai lucrat de 6 ani insa pe site-ul CNAS apare ca fiind asigurat. Intrebarea mea este daca pot beneficia de toata suma pentru ajutorul de deces sau doar de jumatate din aceasta? Multumesc!
#80.1
Condoleante.ro
28 feb. 2023, 14:59:56
Buna ziua! In cazul decesului unei persoane asigurate, ajutorul de deces se va acorda integral în baza tuturor documentelor solicitate (conform celor prezentate în articolul nostru sau accesând https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces) . Dar va recomand sa verificați și telefonic la casa teritoriala de pensii pentru a verifica și cu aceștia situația prezentata de dvs.
#79
Liliana Radu
27 feb. 2023, 15:58:01
Buona ziua
Am si eu o intrebare am adus mama sā locuiasca la mine in Italia are resedinta a casa mea e pensionata in Romania de mai mult de 27 de ani....vream sā stiu daca are dreptul la ajutor de mormintare in casul ca muare
Multumesc mult
#79.1
Condoleante.ro
28 feb. 2023, 10:34:14
Buna ziua! Tara care ar trebui să plătească ajutorul de deces este țara în care a cotizat cel mai mult la fondul de securitate socială. Cererea se va depune la casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, în țara în care a locuit.
#78
Deea Andreea
26 feb. 2023, 18:39:03
Bună ziua bunica mea a decedat azi vrem sa știm dacă poate beneficia de un ajutor de înmormântare ia are grad de handicap grad 1 de 500 de lei și intretinatoare de 1500 de lei pe luna oare poate beneficia de un ajutor?
#78.1
Condoleante.ro
28 feb. 2023, 10:34:43
Condoleanțe! Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea). Va recomand sa va interesați la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti de unde bunica Dvs a beneficiat de ajutor social.
#77
Petruta Bulceag
20 feb. 2023, 11:43:31
Buna ziua
Am o intrebare
A murit vecina mea care nu avea nici asigurare nici pensie
Are 2 copii care nu au luat parte la cheltuielile de inmormintare neavind bani
De toata cheltuiala sa ocupat cuscra ei care este pensionara
Intrebarea mea este:
Cuscra ei fiind pensionara poate beneficia de ajutor de inmormintare ,are si chitanta de la pompe funebre cum a platit sicriul?
#77.1
Condoleante.ro
20 feb. 2023, 12:08:32
Condoleanțe! În cazul decesului unei persoane neasigurate, doar o rudă de gradul I asigurată sau pensionară poate solicita ajutor de deces.
#76
Florin Florin
20 feb. 2023, 10:28:13
Tatăl meu e persoana cu handicap grav poate beneficia de ajutor pt înmormântare pt ka a decedat până să ii vina prima pensie de handicap
#76.1
Condoleante.ro
20 feb. 2023, 11:00:40
Condoleanțe! Pentru a primi un răspuns sigur la întrebarea Dvs, vă recomand să îi contactați pe cei de la Agenția Teritorială pentru Plăți și Inspecție Socială. Vă mulțumim.
#75
dogaru claudia
15 feb. 2023, 16:30:25
Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu un raspuns urgent, la telefon nu raspunde nimeni .
In cazul decesului sotiei (care nu era asigurata sau pensionar )asiguratului, pensionarului(sot)am inteles ca poate depune o cerere pt ajutor deces si va primii jumatate din suma .
Intrebarea este daca el va deceda va primii ajutorul intreg sau se va scadea din ajutorul lui ajutorul dat sotiei . Multumesc

Multumesc
#75.1
Condoleante.ro
16 feb. 2023, 08:20:19
Buna ziua!
În cazul decesului soțului pensionar, soția (sau copilul, parintele, tutorele, curatorul sau oricare alta persoana care va face dovada cheltuielilor de înmormântare) va putea solicita ajutor de deces și va primi suma integrala a ajutorului de deces.
#74
Corina Fotache
14 feb. 2023, 12:13:37
Buna ziua fratele meu a decedat an Londra ,22-01-2023 eu si sora mea am repatriat corpul an Romania,pentru al anmormanta, ulterior am scos factura pe numele tatalui Nostru,pentru a ne beneficia de ajutorul de anmormantare,tatal Nostru fiind pensionar ,la 2 zile a decedat si tatal Nostru acum nu stim daca ne putem beneficia de ajutorul pentru fratele Nostru va multumim.
#74.1
Condoleante.ro
14 feb. 2023, 16:19:15
Condoleanțe pentru pierderile Dvs! Din păcate nu va putem ajuta cu un răspuns sigur, de aceea va recomand sa sunați la nr de relații cu publicul de la CNPP 031.828.88.00 și sa le explicați acestora situația dvs.
#73
Ana-Maria Anghel
14 feb. 2023, 10:47:40
Bună ziua,
Tatăl meu a decedat in octombrie si nu am reusit sa luam ajutorul de înmormântare din cauza ca el nu era asigurat, era divortat de mama iar eu sunt in concediu de creștere copil si nu au vrut sa imi acorde. Singura care ar putea sa ia ar fi sora mea, dar factura pentru sicriu este pe numele meu si nu am reusit sa o modificam cu firma de pompe funebre. Speram sa rezolvam partea asta.
In cat timp de la deces se poate depune dosarul? Mai putem beneficia de ajutorul de înmormântare dupa atata timp?
Mulțumesc
#73.1
Condoleante.ro
14 feb. 2023, 16:16:08
Condoleanțe! Ajutorul de deces poate fi solicitat în termenul general de prescriptie de 3 ani de la data decesului. Cu siguranță veți putea solicita ajutorul de deces de îndată ce veți soluționa problema cu factura respectiva.
#72
Petruta Bulceag
8 feb. 2023, 12:50:01
Buna ziua
In urma cu 3 zile a murit soacra mea
Ea avea ajutor social
Am facut toate cele necesare la o inmormintare si as vrea sa stiu daca pot beneficia de ajutor de inmormintare
Multumesc
#72.1
Condoleante.ro
8 feb. 2023, 18:43:51
Condoleanțe! In baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea). Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul sau părintele, tutorele, curatorul sau moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau în lipsa acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. Acesta poate beneficia de ajutor financiar, reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea. Va recomand sa întrebați la primărie pentru a va comunica dacă va acorda acest ajutor de înmormântare.
#71
Florentina
4 feb. 2023, 14:17:24
Buna ziua
Am și eu o întrebare.Tatal meu a murit,nu lucra,era coasigurat la locul meu de munca.Eu in calitate de fiica,asigurata,pot solicita ajutorul de înmormântare?Multumesc
#71.1
Condoleante.ro
5 feb. 2023, 13:37:24
Condoleanțe! Desigur, în calitate de fiica sunteți ruda de gradul I și puteți solicita ajutor de înmormântare. Veți avea nevoie și de dovada cheltuielilor de înmormântare , precum și de celelalte acte necesare solicitate pentru acordarea ajutorului.
#70
Ana maria ionita
31 ian. 2023, 18:44:01
Bună seara ,băiețelul meu de doar 3 săptămâni a murit în dimineața aceasta la ora 03.40 , eu fiind din Ialomița am spus la spital ca nu am posibilitatea sa îl iau de la spital de la bucuresti și sa suport financiar înmormântarea celui mic neavând posibilitate financiara, copilul urmează ca mâine sa fie inmormantat de primăria sectorului 4 , eu am cumpărat hăinuțe și sicriu pentru acesta dar nu am bonurile ce dovedesc asta,întrebarea mea este ,pot beneficia de ajutorul de inmormantare dacă copilul este inmormantat de către primărie?
#70.1
Condoleante.ro
1 feb. 2023, 10:55:38
Condoleanțe! Din păcate, nu avem competenta necesară pentru a va da un răspuns la situația dvs. Va rog sa va adresați fie la nr de relații cu publicul CNPP sau sa întrebați chiar la Primăria Sectorului 4, cei care se ocupa de înmormântare.
#69
Ela
30 ian. 2023, 16:53:53
Bună ziua, am în familie următoarea situație : le-a murit fetita de 2 luni, mama nu e asigurată, actele le-a depus tatăl care e asigurat, dar plata pentru serviciile de înmormântare s-a făcut din contul bancar al mamei. Tatălui i s-a spus ca nu poate beneficia de ajutorul de înmormântare pt ca e plata din contul soției. Se poate face ceva? Mulțumesc!
#69.1
Condoleante.ro
30 ian. 2023, 17:41:13
Condoleanțe! Nu am mai întâlnit o asemenea situație, este destul de ciudat faptul ca nu se poate acorda ajutorul de înmormântare în această situație tatălui (bănuiesc că a fost prezentat și certificatul de căsătorie). Vă recomand să sunați la CNPP - nr de relații cu publicul, 031.828.88.00 și vedeți dacă primiți un răspuns avizat.
#68
Dudu Elena
28 ian. 2023, 18:10:02
Buna seara, va rog sa-mi spuneti ce posibilitate am, de a beneficia de ajutorul de inmormantare, daca asa cum este cazul de fata, astazi am ingropat un om care nu este nici un fel de ruda cu noi, si care nu are alte rude, dar care a stat la noi in casa foarte multi ani, noi luand-ul in spatiu facandu-i buletin si fiind pensionar. Fac mentiunea ca avem documentele justificative pentru aproape toate cheltuielile efectuate.
De la primarie ne-au eliberat doar adeverinta de inhumare fara sa ne emita si un certificat de deces.
Multumesc,
#68.1
Condoleante.ro
29 ian. 2023, 11:44:52
Buna ziua! În cazul decesului pensionarului (cum este în situația prezentata de Dvs) ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
• soţul supravieţuitor;
• copilul;
• părintele;
• tutorele;
• curatorul;
• oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
Dvs va încadrați la ultima categorie, conform celor relatate de Dvs. Puteți solicita și obține ajutor de deces, dar va recomand sa sunați și la casa teritoriala de pensii.
#68.2
Elena Dudu
3 mar. 2023, 11:22:17
Buna ziua,
Am vorbit la primarie, nu ne pot ajuta pa veniturile noastre depasesc 1800 lei si ne-au recomandat sa mergem la casa de pensii si sa cerem o copie dupa registrul de deces si asa poate reusim.
Intrebarea mea este ati mai auzit o astfel de varianta, sau ne puteti ce altceva am mai putea face sa ne recuperam banii, noi avand toate facturile/chitantele?
Multumesc,
#68.3
Condoleante.ro
6 mar. 2023, 15:11:34
Buna ziua! Îmi pare rău, nu vă putem ajuta cu un răspuns la întrebarea Dvs. Încercați să obtineți o soluționare din partea celor de la casa teritorială de pensii sau să dați un telefon la 031.828.88.00, nr de relații cu publicul al CNPP.
#67
Sedan Suliman
27 ian. 2023, 13:46:35
Buna ziua , în căzut decesului fetiței mele în vârsta de 10 luni noi părinți ne Find asigurați poate obține bunica ei ea Find asigurata si angajata ? Multumesc
#67.1
Condoleante.ro
29 ian. 2023, 11:35:34
Condoleanțe! Da, în situația Dvs și bunica poate solicita ajutor de deces. Va recomand sa va interesați și la casa teritoriala de pensii.
#66
CIRJE LILIANA
26 ian. 2023, 23:31:08
Bună seara.In familia mea a decedat cumnatul care locuia cu mama lui,pensionara.Cumnatul de aproximativ 2 ani de zile nu mai era angajat și nu avea nici un venit.As vrea sa știu dacă soacra mea poate beneficia de ajutorul de inmormantare, menționez ca decedatului nu a fost căsătorit și nu are copii.Multumesc!
#66.1
Condoleante.ro
27 ian. 2023, 10:04:48
Condoleanțe! Da, mama cumnatului Dvs poate solicita ajutor de deces dacă este pensionara. Este rudă de gradul I și poate beneficia de jumatate din cuantumul ajutorului de deces (3395 lei).
#65
Dimir Alina
25 ian. 2023, 18:43:44
Buna seara, a murit unchiul meu, care era frate cu mama, și nu avea pe nimeni, nu era salariat și nici pensionar, dar primea o indemnizație la legea 118( deportați URSS) și în drepturile pe care le avea beneficia printre altele de medicamente și spitalizare.Mama este pensionară, și a suportat cheltuielile de înmormântare, intrebarea este daca poate primi ajutor de înmormântare fiind sora decedatului? Mulțumesc!
#65.1
Condoleante.ro
26 ian. 2023, 08:53:32
Condoleanțe! Doar rudele de gradul I, dacă sunt asigurate sau pensionare, pot solicita ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului (pensionarului) . În situația Dvs, nu cred ca mama Dvs în calitate de sora a decedatului poate obține ajutorul, însă vă recomand să sunați și la CNPP pentru un răspuns sigur. 031.828.88.00.
#64
brindusel silvia
25 ian. 2023, 07:32:54
Buna ziua .Anul trecut a murit cumnatul meu care nu era asigurat lua un ajutor social si a fost imormantat de fratele lui neavand rude de grad I (sotie ,copii).poate beneficia de ajutor de imormantare ?el avand adresa de Giurgiu si fratele de Bucuresti unde se poate adresa.
#64.1
Condoleante.ro
25 ian. 2023, 09:31:15
Condoleanțe! Doar rudele de gradul I, dacă sunt asigurate sau pensionare, pot solicita ajutor de deces. În situația Dvs, nu cred ca fratele poate obține ajutorul, însă vă recomand să sunați și la CNPP pentru un răspuns sigur 031.828.88.00.
#63
Dana Timis
12 ian. 2023, 16:01:48
Bună am depus dosarul pt.ajutorul de deces pt.tatal meu decedat pe 2 noiembrie 2022...Dar nu am primit nimic momentan,deși au trecut 2 luni...e posibil să întârzie plata așa de mult...am incercat sa intru în legătura unde am depus actele dar nu reușesc să vb .cu ei... mulțumesc pt.raspuns
#63.1
Condoleante.ro
12 ian. 2023, 17:29:20
Buna seara! În mod normal, ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare. Nu știu de ce durează atât de mult în cazul dvs. Va recomand sa insistați sa sunați la ei și sa faceți eventual și o sesizare la petitii.sesizari@cnpp.ro (timpul de așteptare al răspunsului de la CNPP poate fi de max 30 zile).
#62
Magalie lucica
11 ian. 2023, 23:41:02
Buna Seara . Ma interesează dacă pot primi vreun ajutor. Soțul meu a decedat pe 25 Decembrie in Scotia. Îl înmormântez in România. A lucrat un an aici. Pot beneficia de vreun ajutor din România?
#62.1
Condoleante.ro
12 ian. 2023, 17:43:19
Condoleanțe! Va recomand sa sunați la nr de telefon 031.828.88.00 (CNPP) și sa le explicați situația dvs. În mod normal, dacă soțul Dvs a fost asigurat în România înainte de data decesului, puteți solicita ajutor de deces din România. Dar, va sugerez sa va interesați la CNPP, aceștia fiind cei mai în măsură sa va ofere un răspuns sigur.
#61
Ana María Tarnovanu
9 ian. 2023, 19:12:26
Buna seara !
Tatal meu a decedat pe data de 1 ianuarie 2023.
Avea o pensie de hándicap .
As Dori SA stiu daca dau ajutor chiar daca EU nu lucrez in tara !
El este ingropat in Romania.
#61.1
Condoleante.ro
10 ian. 2023, 10:13:00
Condoleanțe! În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

În situația Dvs, pentru a primi un răspuns sigur va sugerez sa sunați la primăria de domiciliu (domiciliul tatălui Dvs). Mulțumim !
#60
8 ian. 2023, 05:46:05
Buna dimineata. Am avut un deces in familie o persoana de care am avut grija dar nu era ruda cu mine si nici nu are alte rude. Ce acte imi trebuie pentru a abtine ajutorul de inmormantare ca nu inteleg acolo cu acte de stare civila din care sa rezulte gradul de rudenie. Am factura cu cheltuielile copie dupa certificat nastere si original al decedatului cupon pesie copie si original certificat deces copie si original si buletinul meu copie si original. Ce acte mai trebuie. Va multumrsc
#60.1
Condoleante.ro
9 ian. 2023, 14:30:44
Buna ziua! In cazul decesului pensionarului (cum este situația Dvs), ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

• soţul supravieţuitor;
• copilul;
• părintele;
• tutorele;
• curatorul;
• oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

Astfel, deoarece ati menționat ca nu exista rude, puteți solicita Dvs ajutorul de deces și, conform CNPP, aveți nevoie de actele care atesta ca l-ați avut în grija pe decedat. Dacă nu dețineți aceste acte, va recomand sa sunați la CNPP sau la casa teritoriala de pensii de unde ar trebui sa primiți ajutorul și sa le explicați situația dvs.
#59
Sawyer TC
19 dec. 2022, 12:39:35
Buna ziua! imi puteti spune, va rog, care este limita de timp pentru depunerea actelor in vederea obtinerii ajutorului de inmormantare? Nu reusesc sa gasesc aceste informatii pe internet. Multumesc
#59.1
Condoleante.ro
20 dec. 2022, 07:30:55
Buna ziua! Ajutorul de deces poate fi solicitat, o singură dată, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data decesului, respectiv în termen de maxim 3 ani de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.
#58
Steliana Cărăbuș
15 dec. 2022, 11:18:59
Bună ziua. Dacă persoana decedată primește ajutor social pe cupon, are drept la ajutor de înmormântare, poate ginerele să-l ia, el fiind pensionar? Mulțumesc.
#58.1
Condoleante.ro
17 dec. 2022, 18:23:13
Buna seara! Vă recomandăm să dați un telefon la CNPP, 031.828.88.00, sau să le trimiteți acestora un email la petitii.sesizari@cnpp.ro (timpul de răspuns din partea acestora poate fi și de 30 de zile de la data primirii mesajului Dvs). Aceștia vă pot răspunde cu exactitate.
#57
Anca Niculescu
14 dec. 2022, 10:51:07
Bună ziua. Am o întrebare, dacă doi oameni trăiesc în concubinaj, în cazul decesului cum se dovedește grasu de "rudenie". Multumesc
#57.1
Condoleante.ro
14 dec. 2022, 16:25:21
Buna ziua, dacă persoana decedată este asigurată sau pensionară, atunci ajutorul de deces poate fi solicitat de către "oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea următoarelor persoane: soț supraviețuitor, copil, părinte, tutore sau curator - text preluat din sursa https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces; dacă persoana decedată nu este asigurată sau pensionară, atunci persoana cu care a trăit în concubinaj nu poate solicita ajutor de deces. Solicitarea, în această situație, trebuie făcută de către o rudă de gradul I.
#56
Balogh Adrienne
9 dec. 2022, 11:53:55
Dacà inmormintarea a fost in stràinàtate, cetàtean roman, are drept la ajutor?
#56.1
Condoleante.ro
10 dec. 2022, 15:39:22
Buna ziua! Cererea pentru ajutorul de deces se depune întotdeauna la casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, în țara în care a locuit. Așadar, va recomandam sa va interesați direct la casa de asigurări sociale respectiva pentru a primi un răspuns sigur.
#55
carmen
28 nov. 2022, 19:34:22
buna seara!
bunica mea a murit, iar tatal meu nu mai are toate bonurile cu cheltuielile. are facturi in suma de aproximativ 1500 lei.
va primi ajutorul la valoarea lui intreaga? (bunica era pensionara)
#55.1
Condoleante.ro
29 nov. 2022, 09:29:29
Condoleanțe! Va recomandam sa întrebați la primăria la care trebuie sa depuneți documentația pentru obținerea ajutorului de deces. Aceștia va pot răspunde cu exactitate.
#54
Gabi Gabriel
24 nov. 2022, 17:39:14
Buna ziua! Tatal meu a murit pe 13 septembrie anul trecut
Dar nimeni nu s a ocupat de ajutorul de deces
Se mai poate lua cumva?
Multumesc anticipat
#54.1
Condoleante.ro
26 nov. 2022, 19:29:12
Buna seara! Termenul general de prescriptie pentru solicitarea ajutorului de deces este de 3 ani de la data decesului. Dacă aveți toate documentele necesare, inclusiv dovada cheltuielilor efectuate pentru înmormântare, puteți solicita ajutorul de deces.
#53
Vera Roman
22 nov. 2022, 23:56:31
Fratele meu a murit în data 18 11 2022.Nu a lucrat nicăieri, nu are soție nici copii. Eu sora lui sunt văduvă și am pensie de urmaș. De unde pot primi ajutor de înmormântare. Mulțumesc
#53.1
Condoleante.ro
23 nov. 2022, 10:01:56
Condoleanțe pentru pierderea Dvs! Din câte știm noi, decedatul fiind neasigurat, va trebui ca persoana care solicită ajutorul de deces să fie rudă de gradul I, iar Dvs în calitate de soră sunteți rudă de gradul II. Dar pentru un răspuns sigur, vă recomandăm să sunați și la Casa de Pensii.
#52
21 nov. 2022, 07:13:08
Buna dimineața,va rog sa mi dati un sfat: cumnatul meu a decedat ieri,20 noiembrie 2022,la vârsta de 48 de ani,nu era căsătorit,fara copii,nu era asigurat și nici eu și soțul meu,nu suntem asigurați,din anumite motive, părinții sunt decedați,are o soră cu dosar de handicap care beneficiază de ajutor de handicap de la stat.Cheltuielile de înmormântare le suportam eu și soțul meu,va rog sa mi spune ți daca beneficiem de ajutor de înmormântare,in cat timp pot timp depune actele necesare în caz că primim, trebuie sa precizez că are buletinul pierdut .Daca pot face dosarul pt ajutor pe numele fiului meu, nepotul decedatului,in cazul in care nu putem primi noi .O alta întrebare unde depunem aceste documente.Va mulțumesc
#52.1
Condoleante.ro
21 nov. 2022, 09:28:16
Condoleanțe!
În cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii, atunci doar membrul de familie respectiv poate solicita ajutorul de deces. În situația prezentata de Dvs, nu cred ca nepotul decedatului va putea obține ajutorul de deces. Dar pentru un răspuns sigur, va recomand sa contactați CNPP la nr de telefon 031.828.88.00.
#52.2
Boitos Viorica Boitos
21 nov. 2022, 10:01:33
Mulțumesc mult pentru răspuns,are o soră cu dosar de handicap care are asigurare, primește pensie de handicap,ea poate beneficia de acest ajutor?
#52.3
Boitos Viorica Boitos
21 nov. 2022, 10:01:33
Mulțumesc mult pentru răspuns,are o soră cu dosar de handicap care are asigurare, primește pensie de handicap,ea poate beneficia de acest ajutor?
#52.4
Boitos Viorica Boitos
21 nov. 2022, 10:01:34
Mulțumesc mult pentru răspuns,are o soră cu dosar de handicap care are asigurare, primește pensie de handicap,ea poate beneficia de acest ajutor?
#52.5
Boitos Viorica Boitos
21 nov. 2022, 10:03:30
Scuze nu funcționează bine internetul,s au trimis toate mesajele
#52.6
Condoleante.ro
21 nov. 2022, 10:11:58
Decedatul fiind neasigurat, va trebui ca persoana care solicita ajutorul de deces sa fie ruda de gradul I, iar sora este ruda de gradul II. Nu veți putea solicita ajutor de deces în numele sorei. Dar, repet, pentru un răspuns sigur dați un telefon și la CNPP.
#51
Liliana
18 nov. 2022, 11:20:03
Buna ziua. Sotul meu a decedat in Italia in luna octombrie.Lucra cu contract de munca italian. L-am adus si l-am inmormantat in Romania. Pot sa stiu daca beneficiez de ajutor de inmortantare de la statul italian? Pentru cheltuieli am factura de la firma italiana care s-a ocupat cu reprierea. Multumesc!
#51.1
Condoleante.ro
19 nov. 2022, 11:13:04
Condoleanțe! Conform informațiilor găsite pe https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/death-grants/faq/index_ro.htm, in Italia nu se acorda ajutoare de deces, iar ajutorul de deces trebuie platit de instituția din țara în care a fost asigurată persoana decedată, deci din Italia. Puteți sa va interesați și la firma la care lucra soțul Dvs, dacă ei va acorda vreun ajutor de înmormântare.
#50
Rodica Sovrea
16 nov. 2022, 17:49:42
Bună seara,mia murit un unchi,(fratele lui bunicu),care nu avea alți moștenitori,eu lsm îngrijit 20 ani pe pat fiind paralizat,eu și fost asistentul lui personal,am avut tutela câștigată în instanta,am testament,declarație notariala ca șanț strănepoți lui,el nu era asigurat,și la acte necesare în situația de întreținut se cere tutela și totuși la casa de pensii nu îmi ia dosarul pe motivul ca nu ma încadrez,tutela se ia în considerare doar în timpul vieții,asa miau reproșat.ce pot face,eu șanț unica în toate drepturile.
#50.1
Condoleante.ro
17 nov. 2022, 13:04:15
Buna ziua! Din păcate, nu va putem ajuta cu un răspuns la situația prezentata de Dvs. Va recomand sa sunați la CNPP (031.828.88.00) sau sa trimiteți un e-mail la adresa petitii.sesizari@cnpp.ro, adresa de email a Casei Naționale de Pensii Publice și sa le comunicați situația Dvs așa cum ne-ați prezentat-o și noua. Mulțumim anticipat pentru înțelegere.
#49
Roca Toni
7 nov. 2022, 20:19:26
Tatal meu isi platea contirbuita la anaf pentru casa de asigurari pt ca era bolnav si avea nevoie la spital.. insa nu cred ca este egala cu asigurarea de pensie pentru a putea beneficia de ajutorul de deces.... eu fata lui, am iesit din asigurare acum o luna.. ( pt ca mi-am dat demisia acum 4 luni ) Acum daca este amabil cineva sa imi explice daca este aceeasi treaba casa de asigurari de santate cu cea de pensie.. daca pot face o cerere pentru tatal meu..
#49.1
Condoleante.ro
8 nov. 2022, 14:59:35
Buna ziua! Va recomandam sa dați un telefon la CNPP, 031.828.88.00 deoarece nu va avem competenta necesară pentru a va oferi un răspuns sigur la solicitarea dvs. Mulțumim pentru înțelegere!
#48
Mihaela Marin
5 nov. 2022, 12:16:40
Bună ziua...Fratele meu a murit în Italia,urmează sa fie repatriat in Romania..el nu este asigurat...părinții mei fiind pensionari au dreptul la ajutor de inmormantare?
#48.1
Condoleante.ro
5 nov. 2022, 15:21:34
Condoleanțe pentru pierderea fratelui dvs! În contextul în care își pierde viața un membru al familiei care nu este asigurat, cel care va primi ajutorul de deces este asiguratul sau pensionarul, care demonstrează că este rudă cu persoana în cauză. Așadar, unul dintre părinții Dvs poate solicita ajutor de deces, făcând totodata dovada și cheltuielilor pentru înmormântare.
#47
Postolache Mihaela
2 nov. 2022, 08:49:01
Bună ziua. Fratele meu a decedat acum o saptamână. Este asigurat, nu era căsătorit și nu are copii. Singurele rude sunt: eu (sora) și mama. Eu în calitate de soră si eu asigurată, pot beneficia de ajutorul de înmormântare? Și în ce cuantum. Există vreo perioadă de timp în care trebuie să depun actele pentru ajutor? Mulțumesc.
#47.1
Condoleante.ro
2 nov. 2022, 09:05:43
Buna ziua! Condoleanțe pentru decesul fratelui Dvs! Fiind asigurat, puteți solicita ajutor de deces (indiferent dacă sunteți sau nu asigurată). Dacă Dvs veți depune solicitarea pentru obținerea ajutorului de deces veți avea nevoie de următoarele acte:
- cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
- certificat de deces (original şi copie);
- act de identitate al solicitantului (original şi copie);
- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
- dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
- adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
Cererea pentru ajutorul de deces este soluționată, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani de către casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (a decedatului). În cazul decesului asiguratului, cuantumul ajutorului de deces este de 6095 lei.
#46
Daniel V
30 oct. 2022, 17:27:55
Buna seara,
Pot beneficia de ajutor de deces de pe urma tatalui pensionar asigurat? Eu nu lucrez si nici nu sunt asigurat momentan. Multumesc.
#46.1
Condoleante.ro
30 oct. 2022, 19:04:54
Buna seara! Bineînțeles, dacă tatal Dvs era asigurat, veți avea nevoie nevoie de talonul de pensie și de restul actelor necesare pentru a solicita ajutorul de deces. Nu este nevoie ca și Dvs sa fiți asigurat pentru a solicita ajutorul de deces, dar va trebui sa dovediți cu documente că ati suportat cheltuielile ocazionate de deces.
#45
Constanta
27 oct. 2022, 21:37:29
Buna seara! Ma confrunt cu o situatie dificila. Sotul meu a decedat ieri, in Spania. Primea din Romania o pensie de boala pentru incapacitate permanenta. Are o vechime in Romania de peste 30 de ani. In Spania a platit o asigurare de deces. De toate formalitatile pentru inmormantare si acte, se ocupa firma de asigurari. Eu stau in Romania, am venit in Spania pentru ca se simtea rau si a decedat aici. Va avea loc, conform dorintei lui, o incinerare, aici, in Spania. Cum am spus, de toate se ocupa firma de asigurari, unde el platea o polita. Am dreptul la ajutorul de inmormantare oferit de Romania? Si daca da, de ce acte am nevoie? Mentionez ca eu nu lucrez , dar am lucrat multi ani in Romania. Multumesc
#45.1
Condoleante.ro
27 oct. 2022, 22:04:50
Condoleanțe pentru pierderea Dvs! Ajutorul de deces este plătit de instituția din țara în care a fost asigurată persoana decedată, indiferent în ce țară din UE locuiesc persoanele îndreptățite să primească ajutorul. Având în vedere ca soțul Dvs primea pensia din România, va recomandam sa formulați un mail la Casa Națională de Pensii Publice, petitii.sesizari@cnpp.ro. De asemenea, va sugeram sa verificați si contractul cu firma de asigurări, dacă prevede vreun ajutor acordat membrilor familiei în urma decesului.
#44
Mihali Titiana
26 oct. 2022, 13:38:44
Sunt pensionara. In 15 septembrie mi-a murit baiatul meu de 38 de ani.Mentionez ca nu era angajat cu carte de munca si nu era nici casatorit.Primesc ajutor de deces ? Ajutor de inmormantare de la Primarie nu am primit .
#44.1
Condoleante.ro
26 oct. 2022, 16:05:46
Condoleanțe! Conform CNPP, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. În situația Dvs, în calitate de mama pensionara, puteți solicita ajutor de deces pentru fiul Dvs și veți primi jumatate din cuantumul ajutorului de deces (respectiv 3048 lei). Este obligatoriu sa prezentați dovada ca ati suportat cheltuielile de înmormântare (original și copie), alături de celelalte acte solicitate.
#43
Sirboiu Mariana 1234567890 Sirboiu
21 oct. 2022, 07:47:04
Bună ziua.Baiatul meu în vârstă de 19 ani a decedat în spital în urma unei leucemii depistate anul trecut în octombrie cind era elev în clasa a xxl a.De unde pot lua ajutorul de înmormântare .Eu ca mama sunt asigurata.De la casa de pensii Prahova mi au zis ca nu primesc nimic pentru ca nu mai era nici elev nici asigurat dar el abia a terminat liceul în vara și eta inapt sa se angajeze din cauza leucemiei.Ce e de făcut.?
#43.1
Condoleante.ro
21 oct. 2022, 09:14:58
Condoleanțe! Din câte știm noi, Dvs în calitate de mama asigurata, ar trebui sa beneficiați de jumatate din cuantumul ajutorului de deces. Pentru un răspuns sigur și corect, va recomand sa trimiteți un e-mail la adresa petitii.sesizari@cnpp.ro, adresa de email a Casei Naționale de Pensii Publice și sa le comunicați situația Dvs așa cum ne-ați prezentat-o și noua. Mult succes !
#42
Sirboiu Mariana 1234567890 Sirboiu
21 oct. 2022, 07:37:27
Bună ziua.Copilul meu în vârstă de 19 ani a decedat în ziua de 16 octombrie la spital.Avea leucemie de anul trecut din octombrie cind era elev în clasa a xll.Era inclus în P N S.Eu ca mama sunt asigurata.dar de la casa de pensii mi a spus ca nu pot beneficia de ajutor de deces pentru ca nu mai era nici elev nici asigurat și ca aceasta categorie ramine în aer .care este soluția?
#41
Roxana Draghia
20 oct. 2022, 11:12:46
Buna ziua tatăl meu a decedat anul trecut mi-au spus de la casa de pensii că nu pot beneficia de ajutorul de înmormântare pt că nu era pensionar eu am suportat toate cheltuielile .De ce nu beneficiez de ajutor?
#41.1
Condoleante.ro
20 oct. 2022, 15:47:42
Buna ziua, dacă nu sunteți nici Dvs asigurata, atunci nu beneficiați de ajutorul de deces. Dacă sunteți asigurata, puteți solicita ajutorul de deces și veți primi jumatate din cuantum (3048 lei).
#40
Cristina Cernat
19 oct. 2022, 16:36:28
Bună ziua Ma numesc Cristian Ana
Tatăl meu a Decedat pe data de 25 Mai Dar Decesul a fost în Spania în Spital Actele de deces au fost eliberate după 2 săptămâni în care eu am ajungi țară 5 Sectembrie iar depune actelor la primărie au fost depuse pe data de 6 Sectembrie
Transcrierea actelor de Deces și eliberarea Certificatul Original sa obținut acum doua zile
Ce trebuie sa fac acum
Și dacă exista vreo problema pentru întârzierea actelor
Va mulțumesc
#40.1
Condoleante.ro
19 oct. 2022, 17:03:40
Buna ziua! În România, ajutorul de deces poate fi solicitat, o singură dată, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data decesului, respectiv în termen de maxim 3 ani de la data decesului.
Ajutorul de deces va fi plătit de instituția din țara în care a fost asigurată persoana decedată, indiferent în ce țară din UE locuiesc persoanele îndreptățite să primească ajutorul.

Dacă înmormântarea a avut loc în România și puteți prezenta și dovada cheltuielilor de înmormântare, puteți solicita ajutorul de deces prezentând toată documentația necesară la primăria de domiciliu (domiciliul Dvs, dacă Dvs sunteți solicitantul).
#39
Zsuzsa Arnott
17 oct. 2022, 15:30:43
Buna Ziua! Ce se întâmplă dacă defunctul s-a mutat în străinătate în urmă cu 6 săptămâni și a primit pensia din România.
Cui ar trebui să mă adresez pentru a solicita un ajutor pentru înmormântare?
Dacă certificatul de decesului și raportul spitalului nu sunt în limba română, trebuie traduse?
#39.1
Condoleante.ro
17 oct. 2022, 17:08:01
Buna ziua! Cererea pentru ajutorul de deces se depune întotdeauna la autoritatea pentru securitate socială la care a fost afiliată ruda decedată, în țara în care a locuit ultima dată. Autoritățile naționale vor analiza cererea dumneavoastră și o vor transmite țării UE responsabile.
Din câte știm noi, țara care ar trebui sa plătească ajutorul de deces este țara în care a locuit ultima dată ruda decedată, cu condiția să fi primit o pensie acolo (sau țara în care a cotizat cel mai mult la fondul de securitate socială).
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.
#39.2
Zsuzsa Arnott
9 nov. 2022, 15:45:12
Vă mulțumesc!

Tat meu a primit pensia doar din România pentru că avea 76 de ani și s-a mutat în Ungaria în urmă cu doar 6 săptămâni. De asemenea, a plătit asigurări sociale doar în România.

Este suficientă o traducere oficială a certificatului de deces?
#39.3
Condoleante.ro
12 nov. 2022, 17:01:20
Buna ziua! În situatia expusă de Dvs, având în vedere că certificatul de deces a fost emis de autoritățile din Ungaria, acesta va trebui înscris/transcris în registrele de stare civilă române. Aparţinătorul unui cetăţean român care a decedat în străinătate, ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de deces la Primăria de domiciliu al solicitantului. Ulterior, ajutorul de deces se va acorda de catre casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla persoana decedata la data decesului pe baza documentelor de mai jos:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
b) certificat de deces transcris (original și copie);
c) act de identitate al solicitantului (original și copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie).
Pentru mai multe detalii legate de transcrierea certificatului de deces în străinătate, vă recomandăm să citiți și articolul nostru https://www.condoleante.ro/articole/transcriere-certificat-deces-emis-in-strainatate.
#38
Magda
17 oct. 2022, 14:38:45
Buna ziua,in cazul decesului tatalui pensionar,daca are doi copii majori,asigurati,trebuie sa fie amandoi prezenti pentru a primi ajutorul de inmormantare de la Casa de Pensii,sau e suficient sa fie prezent doar unul dintre fii.Multumesc!
#38.1
Condoleante.ro
17 oct. 2022, 14:42:40
Buna ziua, este suficientă prezența doar a solicitantului ajutorului de deces.
#37
Viorica
16 oct. 2022, 13:01:58
Buna ziua! Fratele mamei mele a murit ieri.nu avea sotie sau copii si pana acum cateva luni a avut ajutor social...dar in ultimele 2-3 luni nu a mai beneficiat.mama mea se va ocupa de înmormântarea lui. Va putea lua ajutorul de deces? Si daca da...de unde? Primarie sau casa de asigurari?mama este pensionara...deci asigurată.
Mulțumesc!
#37.1
Condoleante.ro
16 oct. 2022, 14:58:27
Condoleanțe! Da, mama Dvs va putea solicita ajutorul de deces care se acordă de către primăria de domiciliu (se va ține cont de adresa de domiciliu din buletinul mamei Dvs). Va trebui sa facă dovada cheltuielilor pentru înmormântare alături de toate celelalte documente necesare.
#36
Adema Ferreira
15 oct. 2022, 11:39:54
Buna ziua. Am realizat 90% din cheltuielile cu inmormantarea pe cont propriu (fara firma de pompe funebre). Am platit meserias sicriu, gropari, popa, toti au refuzat sa elibereze chitanta sau factura. Am fost in piata si am cumparat tot ce trebuie pentru praznic, la piata nu au bon fiscal ! Pana si pentru prosoape am platit fara bon, ca nu-ti da in bazar bon...iar de la 10 lei in bazar la 40 lei in magazin, e diferenta cam mare, nu considerati ? La morga spaga e 150 lei altfel nu-ti da mortul !! Ce dovada ca am efectuat inmormatarea sa prezint, ca nu inteleg ?? Sau statul presupune ca l-am ingropat pe tata ca pe-un caine, fara nicio cheltuiala ? Precizez ca decedatul era pensionar, asigurat. Eu sunt deasemenea asigurata.
#36.1
Condoleante.ro
16 oct. 2022, 09:36:11
Condoleanțe pentru pierderea Dvs! Ne pare rău, dar nu va putem ajuta cu o soluție la situația dvs. Este obligatoriu sa prezentați toate actele necesare acordării ajutorului de deces pentru a îl obține. Nu putem decât sa va recomandam sa sunați la casa teritoriala de pensii (sau primăria unde trebuie depusă cererea pentru ajutorul de deces) și sa le relatati și acestora situația dvs.
#35
Monica B
14 oct. 2022, 14:44:12
Buna ziua, in cazul unei persoane neasigurate, sotia este si ea nesigurata se poate solicita ajutorul de imormantare de catre soacra decedatului, ea fiind pensionara sau de catre sora decedatului fiind asigurata? Multumesc
#35.1
Condoleante.ro
14 oct. 2022, 17:01:26
Buna ziua, da, atât sora decedatului, cât și soacra decedatului se afla în categoria membri de familie. Ca atare, fie sora, fie soacra decedatului poate solicita ajutorul de deces. Solicitantul va trebui sa facă dovada gradului de rudenie cu decedatul, precum și sa prezinte dovada cheltuielilor făcute cu înmormântarea.
#34
Irina Elena Micu
13 oct. 2022, 12:53:32
In cat timp se trimite ajutorul de inmormantare daca am solicitat sa fie virat in cont bancar . Noi am depus dic pe data de 06.10.2022 ? Si azi 13.10 .2022 nu sunt virati inca
#34.1
Condoleante.ro
13 oct. 2022, 17:35:14
Buna ziua, conform https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces, ajutorul de deces se acorda în 3 zile lucrătoare de la solicitare. Va recomand sa contactați telefonic primăria unde ati depus solicitarea și sa întrebați pentru a primi un răspuns sigur.
#33
Mihaela
13 oct. 2022, 09:58:43
Bună ziua.Fratele meu a decedat acum 1 săptămâna. Am fost sa ma interesez de ajutorul de înmormântare și mi sa spus ca nu va primi.Deoarece nu era asiguart.El nu a fost niciodată însurat si nici copii nu avea.Avea 33 ani.Eu fiind sora lui si am toate documentele cu care l-am înmormântat. Eu fiind sora lui eu sunt asigurata. Pot lua ajutor de inmormantare si unde pot merge.Eu sunt din jud.Prahova iar fratele meu locuia în jud.Brasov pot merge in judetul Prahova pentru ajutor de înmormântare
#33.1
Condoleante.ro
13 oct. 2022, 11:38:05
Condoleanțe pentru decesul fratelui dvs! În calitate de sora și fiind și asigurata, puteți solicita ajutorul de deces, în baza documentelor prezentate în articolul nostru. Cuantumul va fi de 3048 lei (jumatate din suma ajutorului de deces care se acorda decedatului asigurat). Ajutorul de înmormântare se acordă de către primăria de domiciliu, deci se va ține cont de adresa de domiciliu din buletin.
#32
cirstoveanu
11 oct. 2022, 10:41:44
Buna ziua.In cazul in care decedatul nu are rude de gradul 1 si un fratele lui s-a ocupat de inmormantare poate ridica ajutorul de deces?
Mentionez ca decedatul nu era asigurat (salariat sau pensionar), dar avea asigurare de sanatate.
#32.1
Condoleante.ro
11 oct. 2022, 11:47:02
Buna ziua, cererea pentru ajutorul de deces poate fi făcută de către fratele decedatului care trebuie sa prezinte toate documentele menționate în articolul de mai sus sau pe care le găsiți și pe site-ul https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces. Din câte știm noi, decedatul nu poate beneficia de ajutor de deces în baza asigurării de sănătate, însă, dacă fratele decedatului este asigurat, poate primi acesta jumatate din cuantumul ajutorului de deces (3048 lei). Pentru mai multe informații, va recomand sa sunați la nr pentru relații cu publicul al CNPP, 031.828.88.00.
#31
Violeta Ionita
10 oct. 2022, 13:57:09
Buna ziua, bunica a decedat recent ,mai exact pe 05/10/2022 . As dori sa stiu daca eu, in calitate de nepoata as putea solicita acel ajutor de la CNPP avand in vedere ca eu am fost cea care a spuortat toate cheltuielile de inmormantare.

Va multumesc anticipat!
#31.1
Condoleante.ro
13 oct. 2022, 17:41:16
Condoleanțe pentru decesul bunicei Dvs!
Da, și Dvs puteți solicita ajutorul de deces dacă veți prezenta actele de stare civilă prin care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (alături de celelalte acte necesare, prezentate în articolul de mai sus).
#30
Gabi Zamfir
6 oct. 2022, 08:35:43
Buna ziua. Am si eu o intrebare. TATAL meu a decedat dar nu era asigurat.Nu avea loc de munca de o saptamana.Cum pricedez cu ajutorul.Tin sa precizez ca eu nu lucrez in romania.
#30.1
Condoleante.ro
6 oct. 2022, 09:49:10
Buna ziua! Condoleanțe pentru tatăl Dvs. În situația în care decedatul nu este asigurat, un membru de familie asigurat sau pensionar poate solicita ajutorul de deces.
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:

• soţul/soţia;
• copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
• părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Foarte important de menționat că solicitantul ajutorului de deces va trebui să facă dovada cheltuielilor suportate pentru înmormântare și să prezinte actele care confirmă gradul de rudenie.

Pentru mai multe informații, intrați pe https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces sau sunați la nr de telefon pentru relații cu publicul 031.828.88.00.
#29
Gocz Iolanda
30 sept. 2022, 21:45:49
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu informatii in legatura cu ajutor de deces. Ne-am mutat cu sotul meu in anul 2008 din Oradea la Szentendre(Ungaria),fiind amandoi pensionari de limita de varsta ,pensia este virata lunar din Oradea in contul nostru deschis in Ungaria.In august 2022 sotul meu a decedat,intrebarea mea este ,cum si unde pot solicita ajutor de deces,in ce termen. Am citit ca trebuie sa inaintez cererea la autoritatile din Ungaria unde am domiciliul,si unde a decedat sotul.Ce acte trebuie sa depun,si in ce termen de la deces? Va multumesc anticipat! Cu stima Gocz Iolanda.
#29.1
Condoleante.ro
2 oct. 2022, 21:36:18
Buna seara. In situatia in care titularul drepturilor de pensie a decedat in alta tara decat Romania, iar certificatul de deces a fost emis de autoritatile din statul respectiv, acesta va trebui inscris/transcris in registrele de stare civila romane.
Asadar, in cazul decesului pensionarului, ajutorul de deces se acorda pe baza documentelor mentionate mai jos de catre casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla persoana decedata la data decesului.
Potrivit dispozițiilor legale ajutorul de deces se acordă, pe baza următoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
b) certificat de deces (original si copie);
c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie).

Ajutorul de deces poate fi solicitat, o singură dată, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data decesului, respectiv în termen de maxim 3 ani de la data decesului. Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru mai multe informații, va rog sa sunați la nr pentru relații cu publicul de la CNPP 031.828.88.00.
#28
Monica Ardelean
25 sept. 2022, 10:16:13
Buna ziua ,daca socrul meu si-a facut asigurare in 6.09.2022 si in data de 23.09.2022 a decedat se poate primii ajutor pe baza adeverintei de la casa de asigurari??? Va multumesc frumos pt eventualele raspunsurii
#28.1
Condoleante.ro
27 sept. 2022, 12:32:24
Buna ziua! Pentru a primi răspuns la întrebarea Dvs, va rog sa trimiteți un e-mail la adresa petitii.sesizari@cnpp.ro. Menționăm ca am sunat la CNPP la nr de relații cu publicul și acesta a fost răspunsul. Mult succes!
#27
Beatrice Adnana Maxim
22 sept. 2022, 18:05:05
Am înțeles! Va mulțumesc din suflet pentru răspuns! Voi colabora cu ambasada si doamna de la Pompe Funebre de acolo, care, spre norocul meu este de naționalitate română! O zi frumoasa!
(scuzați, va rog, greșelile gramaticale din mesajul anterior)
#27.1
Condoleante.ro
23 sept. 2022, 12:31:32
Cu plăcere, ne bucurăm dacă v-am putut fi de folos. Mult succes!
#26
Beatrice Adnana Maxim
22 sept. 2022, 04:49:08
Bună ziua! As avea neboie de o lămurire, va rog frumos! Mama mea a decedat in Cipru, a fost ucisă, iar dupa terminarea anchetei o vom repatria!Acolo ar fi benefi iat de un ajutor de înmormântare daca ar fi fost îngropată acolo, dar daca o von aduce, atunci toate cheltuielile aici vor fi suportate de mine, mătușile si fratii ei plus cheta de la fostii mei colegi de munca de acolo si ai prietenilor ei! Intrebarea mea este daca ea aici ar beneficia de de un ajutor de înmormântare avand in vedere ca nu are soț, iar eu ca si copil al ei nu lucram la data decesului ei, dar are soră pensionară si frate care ia ajutor social potrivit Legii 416! Ar putea unul dintre acestia sa solicite ajutorul de înmormântare pentru ea?
Mulțumesc anticipat pentru răspuns!
#26.1
Condoleante.ro
22 sept. 2022, 08:28:19
Buna ziua! Condoleanțe pentru mama Dvs! Conform CNPP, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Prin membru de familie se înţelege: ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude.

În situația Dvs, sora pensionară sau fratele mamei care primește ajutorul social poate depune cererea pentru ajutor, cât timp solicitantul face și dovada suportării cheltuielilor pentru înmormântare. Totuși, vă recomand să luați legătura mai întâi cu Ambasada României în Cipru (00357/97812277) și ulterior la CNPP - relații cu publicul, 031.828.88.00. Este o situație specială și este important să solicitați un răspuns avizat.
#25
Andreea
20 sept. 2022, 22:16:17
Bună ziua, soțul meu a decedat acum 2 săptămâni, la casa de pensii mi sa spus ca nu ma incadrez pentru acest ajutor de înmormântare deoarece el nu era asigurat iar eu sunt în concediu creștere copil iar la momentul de dinaintea nașterii contractul meu de munca a fost încheiat și nu suspendat... Ok, asta am înțeles dar întrebarea mea, poate depune mama lui pentru acest ajutor? , ea este asigurata la acest moment, prin telefon i saa fi comunicat ca nu are dreptul, ci doar eu soția as avea acest drept. Mulțumesc
#25.1
Condoleante.ro
21 sept. 2022, 13:07:26
Buna ziua! Condoleanțe pentru soțul Dvs. În contextul în care își pierde viața un membru al familiei care nu este asigurat (sau un pensionar), cel care va primi ajutorul de deces este asiguratul sau pensionarul, care demonstrează că este rudă cu persoana în cauză. În acest caz, mama soțului Dvs poate solicita ajutorul dacă face și dovada suportării cheltuielilor de înmormântare.
#24
onorina
14 sept. 2022, 10:08:55
Buna ziua!unchiul meu a decedat in luna martie , era administrator la o firma pe care si a deschis o intr-o alta localitate . Ajutorul de inmormantare de unde se ridica, din localitatea de pe buletinul lui? Mentionez ca nu avea mutatia la adresa firmei; si a doua nelamurire este , de unde scot eu adeverinta ca era asigurat , atata timp cat firma este in faliment.
#24.1
Condoleante.ro
14 sept. 2022, 11:41:41
Buna ziua! Ajutorul de înmormântare se acordă de către primăria de domiciliu, deci se va ține cont de adresa de domiciliu din buletin.
În legătură cu adeverința de asigurat, vă recomand să solicitați informații la ANAF. Dânșii se ocupă de regulă cu emiterea adeverințelor pentu asigurați.
#23
NICO
11 sept. 2022, 17:07:13
Buna ziua.In cazul in care decedatul nu are rude de gradul 1 si un nepot s-a ocupat de inmormantare poate ridica ajutorul de deces?
#23.1
Condoleante.ro
12 sept. 2022, 11:23:28
Buna ziua, desigur; alături de actele solicitate pentru acordarea ajutorului de deces (citiți in articol, mai sus), va fi nevoie sa se facă dovada gradului de rudenie cu decedatul (actele de stare civilă ale solicitantului), precum și dovada faptului ca cheltuielile au fost suportate de către solicitantul ajutorului de deces.
#22
Simion Maria Alexandra
6 sept. 2022, 20:48:41
Bună seara. Dacă bunica a decedat luna aceasta și pensia nu a venit încă, pe lângă ajutorul de înmormântare pensia o mai luam sau nu? Mulțumesc
#22.1
Condoleante.ro
7 sept. 2022, 10:03:11
Buna ziua. Condoleanțe pentru decesul bunicei Dvs! Conform legii nr. 19/2000 pensia care nu a fost încasată de către pensionar pe durata vieții, pentru luna în care a avut loc decesul, sau alte drepturi restante de pensie cuvenite și neîncasate pînă la deces, se plătesc: soţului supravieţuitor / copiilor / părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun. Plata pensiei se va face pentru luna în cursul căreia a decedat persoana, indiferent de zilele sau orele scurse din luna respectivă, însa numai dacă pensia nu a fost deja încasată înainte de a se produce decesul. Sumele neîncasate de către pensionar pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie, respectiv, 3 ani de la data decesului.

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

- cerere;
- certificatul de deces, în original şi în copie;
- actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
- certificatul de moştenitor (original şi copie);
- copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Pentru mai multe informații, contactați Casa Națională de Pensii Publice, la nr de telefon pentru relații cu publicul.
#21
laptuca vasile
11 aug. 2022, 16:45:36
Buna ziua! Mama soacra are domiciliul in Tg.Mures. In prezent este in grija noastra: a mea si a fiicei sale cu care sunt casatorit de 42 ani si locuim in Ploiesti,jud.Prahova. In caz de deces unde pot depune actele in vederea obtinerii ajutorului de deces? La Ploiesti sau trebuie sa merg la Tg.Mures ? Va multumesc.
#21.1
Condoleante.ro
12 aug. 2022, 11:37:03
Buna ziua. Actele pentru obținerea ajutorului de deces se depun la casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul în care persoana decedată avea calitatea de pensionar sau de asigurat în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu Casa teritorială de pensii, respectiv al unui membru de familie al acestuia. Astfel, dacă soacra Dvs este asigurată, actele în vederea obținerii ajutorului de deces se vor depune la Târgu Mureș ; dacă nu este asigurată, dar fiica dânsei este asigurată, atunci va putea face solicitare fiica și va depune actele la Ploiești (evident cuantumul ajutorului de deces va fi la jumătate, conform legii). Pentru mai multe detalii și pentru a fi sigur de răspuns, puteți contacta și Casa Națională de Pensii Publice, la nr de telefon pentru relații cu publicul.
#20
Violeta Ion
1 aug. 2022, 11:38:56
Bună ziua, va rog să-mi spuneți dacă soțul meu beneficiază de acest ajutor. Anul acesta în luna mai a decedeat la la 48 de ani din 2017 a lucrat pe tir în Germania în reste în România de la 17 ani .Țin sa menționez ca nu am fost cununați dar avem un băiat de 26 de ani. Multumesc anticipat.
#20.1
Condoleante.ro
4 aug. 2022, 09:10:22
Buna ziua, în cazul decesului unei persoane asigurate (soțul dumneavoastră), ajutorul de deces se poate acorda și copilului, dacă Dvs nu aveți certificat de căsătorie. Evident, fiul Dvs trebuie să prezinte certificatul de naștere (din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul) alături de toate celelalte acte necesare la acordarea ajutorului de deces (accesați link https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces). Nu uitați ca trebuie sa prezentați și dovada ca au fost suportate cheltuielile de deces de către Dvs.
#19
Asyralbaby
28 iul. 2022, 12:25:33
Bună ziua. În urma cu fix o săptămână, tatăl meu a fost îngropat. Avea pensie pe caz de boala și am luat un ajutor pe talonul sau de pensie în jur de 6 mii și ceva de lei dintre care jumătate au plecat spre serviciile funerare. Acum întrebarea mea este alta , noi ca si copii dacă lucram și suntem asigurați cu carte de munca, beneficiem de un ajutor de 2500 de lei ? Asa am auzit. Dacă da? Ce anume ne trebuie mai exact și unde trebuie sa mergem . Ne ar fii de folos pentru mama noastră acești bani. Mulțumesc!
#19.1
Condoleante.ro
29 iul. 2022, 19:10:19
Buna ziua! Condoleanțe pentru tatăl Dvs. Ajutorul financiar de înmormântare se acordă de către angajator din fondurile proprii, în condiţiile prevăzute în contractul de muncă, individual sau colectiv, aplicabil la nivel de unitate sau ramură. În contract este menţionată valoarea ajutorului financiar, pentru situaţia în care un angajat are un deces în familie. Deci, interesați-vă la angajatorul Dvs și vedeți dacă beneficiați sau nu de acest ajutor. Statul oferă un singur ajutor de deces, cel pe care l-ați încasat deja.
#18
Mihaela Mihaela
18 iul. 2022, 22:45:20
Buna ziua fratele meu a.murit la 36 de ani și era asigurat (platisemama cu o lună înainte să l.poata interna,nu a mai aapucat)unde poate mama mea sa ridice ajutorul de înmormântare?Țin sa precizez că mama a suportat toate cheltuielile de înmormântare a fratelui meu.multumesc.
#18.1
Condoleante.ro
19 iul. 2022, 20:06:25
Buna seara! Condoleanțe pentru pierderea fratelui Dvs. Competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului în baza certificatului de deces și a tuturor celorlalte acte doveditoare. Mai multe informații găsiți pe site-ul CNPP , https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces.
#17
Adriana Cioran
12 iul. 2022, 23:19:05
Bună seara
Am și eu o întrebare
Socrul meu a decedat în Suceava și tot acolo a fost și înmormântarea. Ajutorul de înmormântare se poate face în al județ? Întreb pentru ca noi locuim în Bihor.
#17.1
Condoleante.ro
13 iul. 2022, 09:52:07
Buna ziua. Cererea pentru ajutorul de deces şi actele doveditoare se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului unde domiciliază familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social (sursa: https://lege5.ro/Gratuit/gm4tamzvgm/procedura-privind-obtinerea-ajutorului-de-deces).
#16
Dana Craciun
5 iul. 2022, 13:05:21
Buna ziua, fratele decedatului poate ridica ajutorul de înmormântare daca face dovada cheltuielilor? Amândoi sunt pensionari. Mentionez ca decedatul are un fiu care nu este in tara si nu s-a putut ocupa de înmormântare.
#16.1
Condoleante.ro
5 iul. 2022, 19:14:29
Buna ziua, da. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor / copilul / părintele / tutorele / curatorul / oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate anterior. Fratele decedatului va fi nevoit să prezinte și acte doveditoare ale relației de rudenie cu decedatul, alături de celelalte documente solicitate de CNPP pentru obținerea ajutorului de deces. O zi buna!
#15
Oana Erika
4 iul. 2022, 13:03:15
Buna ziua am si eu o intrebare va rog frumos daca decesul a fost in străinătate si persoana decedata nu a foat asigurat in romania si nimeni din familie nu este se poate face ceva?va multumesc
#15.1
Condoleante.ro
4 iul. 2022, 14:25:30
Buna ziua! Dacă nu există niciun membru de familie asigurat, din păcate nu se poate acorda ajutor de deces.
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:
• soţul/soţia;
• copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
• părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Totuși, vă recomandăm să îi contactați telefonic și pe cei de la CNPP. O zi bună!
#14
Ionel Ilie
29 iun. 2022, 19:24:44
Buna seara .Am o întrebare mama mea a decedat acum 7 zile având ajutor social la care eu fiul am cerut un ajutor de înmormântare la primărie în continuare as avea dreptul de a cere ajutor de deces?
#14.1
Condoleante.ro
30 iun. 2022, 14:32:17
Buna ziua, da, în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Pe de altă parte, ajutorul de deces se obține de la Casa de pensii, fiind suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat. Acesta se acordă, la cerere, în baza unui certificat de deces. Găsiți informații mai detaliate accesând link-ul https://lege5.ro/Gratuit/gm4tamzvgm/procedura-privind-obtinerea-ajutorului-de-deces. Totodată, vă recomandăm să vă interesați și la CNPP pentru a verifica. O zi bună!
#13
MARINA IOAN
21 iun. 2022, 12:42:13
Buna ziua. In cazul decesului tatalui meu,tinand cont ca mama mea este foarte bolnava ,are probleme cu picioarele si se deplaseaza forte greu,pot sa
solicit in numele meu ajutorul de deces? multumesc
#13.1
Condoleante.ro
22 iun. 2022, 09:51:12
Buna ziua, da, desigur. Dacă tatăl dvs era asigurat, ajutorul de deces se poate acorda unei singure persoane care poate fi soț/soție, copil, părinte, tutore, curator sau oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate anterior. Iar dacă tatăl dvs nu era asigurat, dar dvs (în calitate de fiică) sunteți asigurată, puteți solicita în numele dvs ajutorul de deces (în acest caz, veți primi jumătate din cuantumul valorii ajutorului de deces).
#12
Oana Radu
15 iun. 2022, 18:20:48
Bună ziua, soacră-mea a .murit acum o săptămână, nu era asigurata și nui avea niciun fel de venit, poate beneficia de ceva?
#12.1
Condoleante.ro
16 iun. 2022, 13:51:22
Buna ziua, în aceasta situație, dacă soțul dumneavoastră (în calitate de fiu al persoanei decedate) este asigurat și face dovada suportării cheltuielilor de înmormântare va primi jumatate din valoarea ajutorului de deces, respectiv 3048 lei. Mai multe informații găsiți și pe site-ul https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces, site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.
#11
Alexandru Draghici
2 iun. 2022, 12:32:03
buna ziua, tatal meu a decedat pe teritoriul spaniei in ianuarie, a fost inmormantat acolo, am facut o cerere ca un ajutor social ceva de genul. eu pot obtine in tara ajutor de inmormantare ?
#11.1
Condoleante.ro
6 iun. 2022, 15:12:43
Buna ziua. Familia dumneavoastră are dreptul la acest ajutor, chiar dacă decesul survine în altă țară din UE. In situatia in care titularul drepturilor de pensie a decedat in alta tara decat Romania, iar certificatul de deces a fost emis de autoritatile din statul respectiv, acesta va trebui inscris/transcris in registrele de stare civila romane. Asadar, in cazul decesului pensionarului, ajutorul de deces se acorda pe baza documentelor mentionate anterior de catre casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla persoana decedata la data decesului. (am găsit aceasta informație pe site-ul https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces1. Mai multe informații puteți obține contactandu-i telefonic la 031.828.88.00, vedeți pe site zilele și orele de lucru cu publicul.
#10
Ionica Darac
25 mai 2022, 07:35:22
Buna ziua. Cum poate obtine mama decedatului ajutor de deces pentru fiul in varsta de 55 ani,bolnav de cancer,figura asigurat dar nu a mai lucrat din noiembrie 2021 cand a descoperit boala? Mama este pensionara.
#10.1
Condoleante.ro
25 mai 2022, 13:51:46
Buna ziua. Dacă fiul era asigurat la data decesului, mama decedatului are nevoie sa obțină o adeverință eliberată de angajatorul fiului din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz. Cu aceasta adeverință, alături de dovada ca a suportat cheltuielile de înmormântare și cu restul de acte solicitate pe care le găsește accesând https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces, va putea obține ajutorul de deces. Pentru mai multe informații, va recomandam sa sunați la nr de tel 031.828.88.00, Direcția Comunicare și Relații Publice a Casei Naționale de Pensii Publice. Va mulțumim!
#9
Cristian
18 mai 2022, 14:44:44
Buna ziua! Mama decedatului fara asigurare nici venit, beneficieaza de ajutorul de inmormantare? (6000) .Precizez, ca mama este pensionata pe caz de boala Multumesc frumos!
#9.1
Condoleante.ro
18 mai 2022, 15:14:52
Buna ziua. În cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului se acorda suma de 3048 lei. Suma de 6.095 de lei este acordată DOAR persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar.
#8
Florentina Birleaza
17 mai 2022, 16:19:37
buna ziua,
in cazul decesului mamaei mele, care are o varsta inaintata, peste 100 de ani, suntem 2 fiice,
cu una are contract de intretinere, dar nu se mai ocupa de ea din urma cu 5ani, iar eu sunt cealalta fiica, care ma ocup de ea, de 5ani incoace.
Eu ii voi face inmormantarea desi cealalta e obligata prin contractul de intretinere.
Este vreo problema?
#8.1
Condoleante.ro
18 mai 2022, 15:33:44
Buna ziua. În Codul Civil, legea 287 / 2009, art. 2257 se specifică faptul că "În cazul în care întreţinerea are caracter viager sau atunci când creditorul decedează în cursul duratei contractului, debitorul are obligaţia să îl înmormânteze.", iar art. 2258 specifica faptul ca "Drepturile creditorului întreţinerii nu pot fi cedate sau supuse urmăririi." Însă, dacă sora Dvs nu dorește să se ocupe de înmormântare, vă puteți ocupa Dvs și, în baza chitanțelor / facturilor care vor fi dovada cheltuielii Dvs cu înmormântarea, veți putea obține ajutorul de deces.
#7
Alexandra
16 mai 2022, 04:07:28
Buna ziua, tatal meu a decedat in Canada acum aproape 3 ani in Iulie 2019. Tata primea pensie din Romania pentru efectuarea multor ani de munca in Romania, iar in Canada nu a lucrat deloc, dar serviciile funerare au luat loc in Canada. Cum putem sa obtinem ajutor de deces pt tata si exista vreun termen maxim de la deces in care se poate face cererea pt ajutor de deces? Cu multe multumiri anticipate,
#7.1
Condoleante.ro
16 mai 2022, 09:51:01
Buna ziua. Din câte știm noi, cererile pentru acordarea ajutorului de deces sunt soluționate, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani. Pentru obținerea ajutorului de deces, alături de toate documentele impuse de CNPP, veti avea nevoie și de dovada ca ati suportat cheltuielile de legate de înmormantare (facturi, chitanțe). Dar, pentru a fi sigura de un răspuns complet și corect 100% va recomand sa luați legătura cu CNPP - Direcția Relații Internaționale, nr. telefon 021.311.80.47
#7.2
Alexandra
16 mai 2022, 20:19:44
Multumesc mult pt raspuns. Ce inseamna “termen General de prescriptie de 3 ani”? Inseamna ca daca au trecut 3 ani de la deces, dupa aceea nu se mai poate cere ajutorul? Voi incerca sa sun la CNPP , dar unde este inscrisa aceasta regula/lege? In Monitorul Oficial?
#7.3
Condoleante.ro
17 mai 2022, 09:51:59
Buna ziua. Accesând linkul https://www.cnpp.ro/sume-neincasate-de-catre-pensionarul-decedat veți găsi informația privind termenul de prescriptie pentru acordarea ajutorului de deces. Termenul de prescriptie reprezintă intervalul de timp stabilit prin lege înăuntrul căruia va puteți exercita dreptul de solicitare a ajutorului de deces. Repet, va recomand sa luați legătura cu cei de la CNPP și sa le solicitați lor toate informațiile.
#6
Gabriela Theodorescu
13 mai 2022, 17:04:07
buna ziua,
daca decedatul nu era asigurat , are doi copii, copii pot beneficia de pensie de urmas?
#6.1
Condoleante.ro
15 mai 2022, 10:44:13
Buna ziua. Pensia de urmaş se cuvine copiilor doar dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
#5
Gabi
13 mai 2022, 00:20:31
Este obligatorie prezentarea dovezilor cheltuielilor ocazionate de deces ? Cuantumul sumelor plătite la biserică nu poate fi dovedit din motive lesne de înțeles ( neeliberare de chitanțe!) și nici cele în regie proprie.
#5.1
Condoleante.ro
13 mai 2022, 10:32:01
Buna ziua, conform https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces este obligatorie dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); însă, dacă apelați la ajutorul unei firme de pompe funebre cu experiență pentru organizarea înmormântării aceasta poate înlesni obținerea documentelor de stare civilă precum și cele care țin de relația cu casele de pensii necesare atât înhumării cât și decontării cheltuielilor.
#4
Florentina
29 apr. 2022, 12:30:38
Bună ziua ,dacă decedatul era pe ajutor social poate beneficia de ajutorul de inmormantare?
#4.1
Condoleante.ro
29 apr. 2022, 14:46:23
Persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat intra in categoria de persoane care beneficiaza de asigurare si, ca atare, pot beneficia de ajutor de deces.
#3
Raluca Sidorov
28 apr. 2022, 21:03:41
Buna seara! Am și eu o întrebare.A murit soacra mea, nu era asigurata, nici fiul ei nu este asigurat, eu( nora) st asigurata.Eu ca și nora a decedatei pot solicita ajutorul?
#3.1
Condoleante.ro
29 apr. 2022, 14:45:41
Din pacate, nu. Conform https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces, ajutorul de deces se acorda unui membru de familie asigurat al decedatului, iar prin membru de familie, in sensul legii, se intelege:
• soţul/soţia;
• copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei
• părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
#2
Alina Stiopu
19 apr. 2022, 00:23:52
Buna ziua! Am doua intrebari:
1. In cazul decesului (si inmormantarii) in strainatate a unei persoane pensionare se acorda ajutor de inmormantare?
2. Daca da, fiul decedatului poate imputernici pe altcineva (prin Notariat) sa ridice ajutorul de inmormantare?
Va multumesc anticipat!
#2.1
Condoleante.ro
21 apr. 2022, 10:03:02
Buna ziua, ne-am interesat și am aflat următoarele:
1. DA, se acordă ajutor de înmormântare chiar dacă decesul survine în altă țară. Ajutorul de deces va fi plătit de instituția din țara în care a fost asigurată persoana decedată.
2. Ajutorul de deces se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces și DA, fiul decedatului poate împuternici pe altcineva să ridice ajutorul de înmormântare. Se poate întreba și la o firmă de pompe funebre dacă vă poate ajuta cu ridicarea ajutorului.
#2.2
Alina Stiopu
21 apr. 2022, 18:48:28
Va multumesc frumos pentru raspuns!
#1
Nica Mihaita
14 mar. 2022, 12:56:32
Buna ziua. In cazul decesului unei persoane, care este detinatoare de pensie de urmas,ajutorul de inmormantare este: pentru o persoana asigurata, sau pentru decesul unui membru al persoanei asigurate sau al pensionarului?
#1.1
Condoleante.ro
16 mar. 2022, 16:36:43
Bună ziua! Conform legii nr 80 din 21 iulie 1992 (republicata), cap 4, art. 21:
"În cazul decesului unui membru de familie, cu drept la pensie de urmaş, se acordă asiguratului un ajutor de înmormântare egal cu jumătate din pensia minimă integrală pentru limita de vârstă."
#1.2
Alco
5 apr. 2024, 00:00:22
P
Aveţi dreptul sàsolicitați la Starea Civilă un Extras al Actului de deces, contracost. Acest Act are valoarea unui Certificat de deces si il puteti folosi la dosarul pentru ajutorul pe care il solicitati.
Articole recomandate
Postul Crăciunului 2024 - ce ai voie, ce nu ai voie și care sunt zilele de dezlegare la pește?

vezi zilele cu dezlegare la pește, ce ai voie sau nu să mănânci sau să faci, istorie și semnificatii, tradiții & obiceiuri

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Calendarul Ortodox OCTOMBRIE 2024 - Principalele sărbători creștine din luna octombrie

află care sunt principalele sărbatori religioase ale lunii octombrie și ce datini și obiceiuri au loc în această perioadă