Viața îi pune la încercare deseori chiar și pe cei mai puternici dintre noi. Decesul unui apropiat reprezintă un eveniment tragic și dureros, care ne ia pe neașteptate. Când te afli în fața unei asemenea tragedii și decesul are loc la domiciliu, ai nevoie să îți aduni toate puterile și să știi ce trebuie să faci.

Există etape care trebuie parcurse pentru a obține documentele legale. De asemenea, țineți cont de faptul că, în procedura de constatare a decesului, sunt diferențe între moartea naturală (previzibilă) și cea accidentală, violentă. Dacă decesul are loc la spital, poți citi articolul dedicat procedurii de deces la spital.

 

Constatarea decesului

Constatarea decesului și eliberarea Certificatului Medical Constatator al Decesului (CMCD) trebuie făcute de către medicul abilitat. În această situație, ai următoarele variante:

 • Serviciul de ambulanță; trebuie avută în vedere, totuși, disponibilitatea medicilor de pe ambulanță, care nu este mereu garantată
 • Medicul de familie; este în măsură să constate decesul și să întocmească actele pentru CMCD, dar nu este obligat să se deplaseze la domiciliul defunctului
 • Firma de pompe funebre; aceasta colaborează cu medici specialiști și poate ajuta la orice oră și în orice zi

Cea mai rapidă variantă este apelarea unei firme de pompe funebre autorizate (autorizare data de Direcția de Sănătate Publică, conform HG 741 din 2016). În situația unei morți accidentale sau violente va trebui chemată Poliția. Constatarea decesului o va efectua serviciul de Medicină Legală, care va efectua și autopsia.

 

Îmbălsămarea și toaletarea defunctului

După constatarea decesului, etapa imediat următoare o reprezintă îmbălsămarea răposatului – un procedeu medical care previne degradarea accelerată a corpului până la înmormântare. Este foarte important de reținut că îmbălsămarea este obligatorie și trebuie realizată doar de către persoane calificate sau medici specializați în tanatopraxie. Medicul ales pentru acest procedeu emite certificatul de îmbălsămare ce permite familiei să depună defunctul la capelă sau să îl transporte la cimitir.

Îmbălsămarea este urmată de toaletarea defunctului, care constă într-o serie de operațiuni de pregătire a corpului neînsuflețit pentru înmormântare: spălat, îmbrăcat, bărbierit / machiaj și așezare în sicriu. Toate aceste operațiuni sunt realizate de către echipa de servicii funerare autorizată și contribuie la conferirea unei imagini cât mai plăcute a decedatului în fața familiei și a celor dragi. 

Un alt aspect esențial este faptul că depunerea defunctului la capelă este obligatorie, deoarece priveghiul acasă a fost interzis conform modificării legii funerare nr 102/2014 în anul 2016. 

 

Întocmirea CMCD

Certificatul Medical Constatator al Decesului se ȋntocmește după 24 ore (minim 12 ore în funcție de diagnostic) de la producerea decesului și se eliberează în baza actului de identitate al defunctului.

 

Obținerea Certificatului de Deces

Actul de deces se întocmește la Starea Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P) sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul. Declarația de deces, pentru situația în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația se face în scris, arătând motivele întârzierii. Mai multe informații: aici.

Firma de servicii funerare la care ați apelat pentru a vă ajuta cu înmormântarea vă poate oferi suport în obținerea actelor și documentelor necesare declarării decesului, cât și pentru obținerea ajutorului de înmormântare într-un timp cât mai scurt.

 

Dosarul necesar obținerii Certificatului de Deces conține:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule (vă sugerăm să faceți câteva copii acestui document înainte de depunerea lui, în eventualitatea în care ați putea avea nevoie ulterior)
 • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz (original și copie)
 • actul de identitate al decedatului (original și copie)
 • livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat, dacă este cazul (original și copie)
 • actul de identitate al declarantului (original și copie)
 • cerere tip completată pe care o obțineți de la Oficiul de Stare Civilă din localitatea dvs

sursa: aici

În momentul în care veți primi certificatul de deces, ofițerul Stării Civile vă va înmâna și o adeverință de înhumare pe care o veți preda ulterior preotului sau crematoriului.

 

Obținerea ajutorului de deces

Conform CNPP (Casa Națională de Pensii Publice), ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului / pensionarului / unui membru care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Dacă defunctul era contribuabil la zi și asigurat din punct de vedere al sănătății, dumneavoastră ca urmaș/persoană împuternicită, pe baza acestor acte ca dovadă că ați suportat cheltuielile de înmormântare, conform Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 publicată în Monitorul Oficial, începând de la 1 ianuarie 2023 veți primi 6.789 lei. Dacă defunctul nu era asigurat, iar contribuabilitatea la stat nu era la zi, ajutorul de înmormântare va avea un cuantum de 3.395 lei.

Ajutorul de deces se acordă doar la cerere și se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

 

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt următoarele:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

sursa: aici

Pentru simplificarea procedurii și a timpului de verificare al dosarului, cererea de acordare a ajutorului ar trebui depusă de o rudă, de gradul I.

Comentarii
Articole recomandate
Postul Crăciunului 2024 - ce ai voie, ce nu ai voie și care sunt zilele de dezlegare la pește?

vezi zilele cu dezlegare la pește, ce ai voie sau nu să mănânci sau să faci, istorie și semnificatii, tradiții & obiceiuri

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Ajutorul de deces 2024 – cine beneficiază, cât este și cum îl obții

vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces