Cina cea de Taină reprezintă ultimul popas duhovnicesc al lui Iisus Hristos, o jertfă de dragoste și o mare taină. Este momentul în care Hristos se desparte de ucenicii Săi și le dă ultimele sfaturi și porunci. Nu este o simplă masă cu mâncare, pâine și vin. Hristos este înconjurat de către cei doisprezece apostoli, le spală picioarele, apoi se roagă și mulțumește Tatălui, binecuvântează pâinea și vinul și le împarte celor de față.

cina cea de taina hristos

Joia Mare este ziua în care este actualizată Cina cea de Taină, fundamentul liturghiei. Cuprinzând spălarea picioarelor, Cina cea de Taină, cuvântarea de despărțire, rugăciunea către Dumnezeu Tatăl, lepădarea lui Petru și trădarea lui Iuda, această zi este ultima pe care Hristos o petrece cu ucenicii înainte de Patimi.

Ce simbolizează Cina cea de Taină?

Cina cea de Taină este istorisită în cuvinte asemănătoare de către Evangheliștii sinoptici (Matei XXVI, 20-30; Marcu XIV, 17-26 și Luca XXII, 14-38) și ocupă un loc însemnat și în Evanghelia Sf. Ioan (XIII, 1-XVIII, 1). Mântuitorul vine cu ucenicii Săi, din Betania în Ierusalim. Cina are un caracter cu totul deosebit, fiind cea mai solemnă masă luată de Iisus în timpul activității Sale pământești. Domnul știe că peste cateva ore se va despărți de ucenici și de aceea o transformă într-un ultim prilej de dumnezeiască învățătură și comuniune. (sursa: aici)

Sfântul Apostol Pavel amintește faptul că această cină a fost instituită de Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut. Apoi, a urmat binecuvântarea vinului și a pâinii. Iisus le-a spus ucenicilor Săi că pâinea “este Trupul Meu care se frânge pentru voi”, iar vinul “este sângele Meu care se varsă pentru iertarea păcatelor voastre”. Astfel, Cina Domnului reprezintă pentru noi amintirea jertfei lui Hristos pentru păcatele noastre, afirmarea unirii noastre cu El şi unii cu alţii, precum și o anticipare a revenirii glorioase a lui Hristos când vom sta cu El la masa din cer”.

Cine sunt cei 12 Apostoli care au participat la Cina cea de Taină?

Evangheliile Sfinţilor Luca şi Marcu amintesc faptul că Mântuitorul le-a lăsat misiunea celor 12 apostoli la Cina cea de Taină de a duce mai departe cuvântul său:

“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28:18-20).

Cei 12 Sfinţi apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos au fost: Petru, Andrei, Iacob şi Ioan (fiii lui Zevedeu), Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob al lui Alfeu, Iuda Tadeul, Simon Zilotul şi Matia. (citește și articolul Cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos)

Ce au mâncat Iisus și apostolii Săi la Cina cea de Taină?

Pictura “Cina cea de Taină” este una dintre cele mai mari capodopere ale Renașterii, creată de maestrul și enigmaticul Leonardo Da Vinci. De-a lungul timpului, mulți au căutat mesajele ascunse din această operă de artă, iar alţii au încercat să descopere ce anume au mâncat Iisus şi apostolii săi.

“Biblia relatează ce s-a întâmplat în timpul cinei, dar nu detaliază ce au mâncat Iisus și cei 12 comeseni ai Săi”, a declarat Generoso Urciuoli, arheolog la centrul Petrie din Italia. Cercetările despre bucătăria palestiniană din timpul lui Iisus au arătat că la Cina cea de Taină au fost prezente pe masă următoarele: o tocană de fasole, miel, măsline, ierburi amare, un sos de pește, pâine nedospită, curmale și vin aromatizat.

Spălarea picioarelor de la Cina cea de Taină

Spălarea picioarelor făcea parte din ceremonialul ospitalității iudaice și orientale. De obicei, serviciul spălării picioarelor îl îndeplinea un servitor, ori o slujnică. Dar, dacă nu voia, nici un israelitean nu putea fi obligat să o facă, chiar dacă era sclav, spălarea picioarelor fiind socotită ca un serviciu prea umilitor pentru un fiu al lui Avraam. Iisus, deși gazdă, învățător și stăpân față de Ucenici, nu se sfiește să-l facă El Însuși. Și El îl face cu solemnitate și dragoste, conștient de demnitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu, de Mesia și de om desăvârșit. Spălarea picioarelor este așadar, exemplu personal de slujire, de iubire și de smerenie, iar tâlcul ei grăiește mai mult decât cuvintele înseși.

"Deci, după ce le-a spălat picioarele și Și-a luat vestmintele, șezând iarăși le-a zis: înțelegeți ce v-am făcut? Voi Mă numiți învățător și Domn, și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi datori sunteți să spălați picioarele unul altuia: căci pildă v-am dat, ca, precum v-am făcut Eu, și voi să faceți. Amin, amin grăiesc vouă: Nu este slugă mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis. Când știți acestea, fericiți sunteți de le veți și face. Nu de voi toți zic, căci știu pe cei ce i-am ales, ci ca să se împlinească Scriptura: Cel ce mănâncă pâine cu Mine, a ridicat călcâiul asupra Mea. Vă spun aceasta acum mai înainte de a se săvârși, ca atunci când se va săvârși, să credeți ca Eu sunt. Amin, amin grăiesc vouă: Cel ce primește pe cel ce voi trimite Eu, pe Mine Mă primește; iar cel ce Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine" (loan XIII, 12-20).

Așadar, spălarea picioarelor de la Cina cea de Taină este o pildă de dragoste și un îndemn dumnezeiesc la smerenie, servire și iubire de aproape. Ea nu are numai valoarea unei curățiri legale, exterioare, ci simbolizează purificarea sufletelor. (sursa: aici)

Cina cea de Taină - Ultima Cină

Cina cea de Taină, impropriu numită în Apus "Ultima Cină", se prăznuiește în cadrul aceleiași slujbe împreună cu Spălarea picioarelor ucenicilor, la Utrenia din Sfânta și Marea Joi. În biserici, Cina cea de Taina este pictată în Sfântul Altar, în varianta cunoscută mai mult ca "Împărtășirea Apostolilor". În aceasta, Apostolii stau la rând, câte șase de fiecare parte a lui Hristos, înfățișat în centru, și primesc Sfânta Împărtășanie din mâna Lui; celor din dreapta le dă Trupul Său, sub forma pâinii, iar celor din stânga le dă Sângele Său, sub chipul potirului.

Rugăciunea din Joia Mare

“Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă cu ucenicii Tăi şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut. Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, ca să se ierte păcatele voastre”. Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţești împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.”

Te-ar putea interesa și Săptămâna Patimilor - Săptămâna Mare

Comentarii
Articole recomandate
Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Calendarul Ortodox OCTOMBRIE 2023 - Principalele sărbători creștine din luna octombrie

află care sunt principalele sărbatori religioase ale lunii octombrie și ce datini și obiceiuri au loc în această perioadă

Moșii de Vară 2024. Sâmbăta Morților

află pe ce dată se sunt Moșii de Vară în 2024, ce se dă de pomană, tradiții și obiceiuri, spune o rugăciune de Sâmbăta Morților