Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viața și învățătura Domnului Hristos se numesc Evanghelii și sunt în număr de patru: Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Matei, Evanghelia după Luca și Evanghelia după Ioan. Teologia creştină, luând în calcul cele patru referate evanghelice, a stabilit faptul că cei 12 Apostoli sunt ucenicii cei mai apropiaţi ai lui Hristos. Ei sunt cei care L-au cunoscut personal pe Hristos, cât a trăit pe pământ, au fost de faţă la Răstignirea şi Învierea Lui și au crezut în El, că este Fiul lui Dumnezeu. Numărul 12 are o semnificație tradițională simbolică, fiind similar cu numărul triburilor israelite din Pentateuh. Pe atunci, poporul evreu era împărțit în 12 grupuri legate între ele prin legături de rudenie. Se credea că fiecare dintre triburi provenea dintr-unul din cei doisprezece fii ai lui Iacov (numit și Israel) și îi purta numele.

cei 12 apostoli

Alături de cei 12 Apostoli, în Evanghelii și în Sfânta Tradiție regăsim și alți Apostoli, precum Sfântul Apostol Luca, Sfântul Apostol Marcu, din rândul celor 70 de Apostoli, sau cazul particular al Sfântului Apostol Pavel. Atât cei 12 Apostoli, cât și cei 70 aveau misiunea de a merge în toată lumea să vestească Evanghelia mântuirii. Așa cum spunea Sfântul Vasile: "Preoții țin locul celor șaptezeci de Apostoli, iar episcopii țin locul celor doisprezece Apostoli, până la sfârșitul lumii, așa cum Hristos a pus ierarhia de la început"(sursa: aici)

Cine sunt cei 12 Apostoli și cum au fost aleși?

Conform Sinaxarului, listă confirmată şi de către teologia academică, cei 12 Apostoli sunt următorii: Petru (Simon), Andrei, Toma, Ioan Teologul, Iacob (fiul lui Zevedeu), Iacob (fiul lui Alfeu), Simon Zilotul, Iuda Tadeul (sau fratele lui Iacob), Bartolomeu, Filip, Matei şi Matia – cel care a luat locul lui Iuda Iscarioteanul.

Cei 12 Apostoli au fost aleși de Mântuitor în mod individual în funcție de virtuțile pe care le avea fiecare în parte. Avea nevoie de oameni cu tărie de caracter pentru a putea înfrunta opiniile extrem de diferite și cu încredere în Cuvântului Domnului, respectiv al Adevărului. După ce au fost aleși, aceștia I-au fost alături Mântuitorului timp de trei ani și jumătate în activitatea Sa publică. Iar înainte de a se înalța la Cer, Mântuitorul le-a lăsat misiunea de a fi apostoli: “Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28:18-20)

 

Viețile Sfinților Apostoli

Sfântul Apostol Andrei - cel întâi chemat

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, a fost la început ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și a mers cel dintâi în urma Mântuitorului. Era era un pescar originar din Betsaida Galileii și fratele Sfântului Apostol Petru, pe care l-a și adus la Hristos. După primirea Sfântului Duh, el a propovăduit pe Hristos în Bitinia și în toate țările de pe lângă Marea Neagră, în Herson și în Rusia. Ajungând aici, cu rânduiala lui Dumnezeu, a înfipt o cruce pe dealurile Kievului, vestind înainte încredințarea neamului aceluia din scaunul său cel apostolesc din Vizantia. Apoi, propovăduind în Sciția cea Mare, în Sinopi și în Miotia, s-a întors în Tracia și s-a pogorât în Elada și în Pelopones, unde a fost răstignit pe o cruce în formă de X (Crucea lui Andrei) de antipatul Egheat în cetatea Patras din Ahaia. Este prăznuit pe data de 30 noiembrie.

 

Sfântul Apostol Petru

Sfântul Apostol Petru a fost frate cu Sfântul Apostol Andrei. Numele său inițial a fost Simon, însă a primit numele de Petru (piatră) chiar de la Iisus. La declarația lui Petru către Mântuitor: “Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu” (Matei 16:16), Domnul i-a zis, “Tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea (Mat. 16:18)”. Sfântul Apostol Petru a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeea; apoi în Antiohia, Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia și Iliric. A ajuns până în Roma unde l-a biruit pe Simon vrăjitorul, surpându-l jos din înălțimea văzduhului. Apoi, Petru a fost răstignit pe cruce cu capul în jos de împăratul Nero. Este prăznuit, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, pe 29 iunie.

 

Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu (“cel bătrân”)

Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, cel numit de Domnul "fiul tunetului", era fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Dupa Înălțarea Domnului, a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi la toată Iudeea și, după aceea, în Spania. Apoi, întorcându-se iarăși la Ierusalim, cu glas de tunet mustra pe necredincioșii evrei, arătându-le din dumnezeiasca Scriptură că Iisus Hristos este adevăratul Mesia. A fost ucis de către Agripa (împăratul Irod) cu sabia în Ierusalim. Biserica îl prăznuiește pe 30 aprilie.

 

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (Teologul) 

A fost fiul lui Zevedeu și frate cu Sfântul Apostol Iacob cel Bătrân. În Sfânta Scriptură este prezentat ca apostolul cel iubit Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui și a stat lângă Sfânta Cruce cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Potrivit Sfântului Apostol Pavel, Ioan, împreună cu Petru și Iacov erau văzuți ca fiind stâlpii Bisericii din Ierusalim (Gal. 1:9). A propovăduit Evanghelia lui Hristos în Efes și în toată Asia. Apostolul Ioan a trecut la cele veșnice în jurul anului 100 d.Hr., fiind exilat în insula Patmos. Sfântului Apostol Ioan îi sunt atribuite Evanghelia, trei epistole sobornicești și Apocalipsa. Zilele sale de prăznuire sunt 8 mai și 26 septembrie. 

 

Sfântul Apostol Filip

Sfântul Apostol Filip, asemenea lui Petru și Andrei, era originar din Betsaida Galileii (Matei 10:3). Filip este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de către Mântuitor. Credincioșii știu despre Filip că era o persoană cu foarte multă înțelepciune, îndeletnicindu-se cu toate cărțile prorocilor. Filip l-a găsit pe Dumnezeu după botezul său în Galileea. Mântuitorul l-a chemat pentru a-L urma, iar Filip, întâlnindu-l pe Natanael îi spune: “Am aflat pe Cel despre Care a scris Moise în Lege şi proroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret”

Filip o avea și pe sora sa, Mariana, care îi slujea necontenit. Trecând prin cetatea Lidiei și a Misiei, locuri unde a propovăduit Evanghelia lui Hristos alături de restul apostolilor, au trecut printr-o sumedenie de încercări și necazuri. Au suferit multe chinuri din pricina celor necredincioși, care i-au bătut cu toiege, i-au închis prin închisori și i-au lovit cu pietre. Potrivit tradiției Bisericii, a fost misionar în Frigia unde a și primit moarte martirică în cetatea Ierapole. Este prăznuit pe 14 noiembrie.

 

Sfântul Apostol Bartolomeu

Sfântul, slăvitul și mult-lăudatul Apostol Bartolomeu, cunoscut și sub numele de Natanael, a propovăduit în Asia împreună cu Apostolul Filip, cu sora lui Filip, Mariana și cu Apostolul Ioan. Mai târziu a propovăduit în India și în Armenia unde a fost martirizat. Înainte de a merge în India, el a fost crucificat cu capul în jos în Hierapolis împreună cu Apostolul Filip pentru că au omorât un șarpe uriaș pe care oamenii îl adorau și pentru că a vindecat mulți bolnavi prin rugăciunile sale. Dar a fost dat jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur pentru că oamenii au crezut că Dumnezeu îi judecă. Apoi, el a mers în India, a tradus Evanghelia după Matei și a vindecat-o pe fiica regelui Armeniei de demență; dar invidiosul frate al regelui l-a crucificat, jupuit și apoi i-a tăiat capul. Creștinii i-au îngropat trupul, dar datorită minunilor care se întâmplau lângă aceste moaște, păgânii au aruncat sicriul său în mare. Sicriul a ajuns în insula Lipara unde episcopul Agaton – care-l cunoscuse într-o vedenie, în timp ce dormea – l-a înmormântat într-o biserică. Ulterior, moaștele sale au fost transferate la Roma unde minunile au continuat. Ziua sa de prăznuire este 11 iunie.

 

Sfântul Apostol Toma

Sfântul Apostol Toma, numit “geamănul” era originar din Paneida, cetatea Galileei. El a fost acela, care a pipăit rănile Domnului dupa Învierea Sa. În călătoriile sale propovăduind Învierea Domnului înființează și mai multe Biserici Creștine în Palestina, Mesopotamia, Etiopia, India și Partia. Pe când propovăduia cuvântul lui Hristos în India reușește să îi convertească pe soția guvernatorului din Melipur (din sudul Indiei) și pe fiul acestuia. Guvernatorul, mâniat, ordonă ca Toma să fie întemnițat și torturat. Sfârșește prin a fi străpuns de sulițe. Câteva din moaștele Sfantului Apostol Toma se află în India, Ungaria și la Muntele Athos. Zilele în care este prăznuit sunt 6 octombrie și prima duminică de după Învierea Domnului (Duminica Tomei).

 

Sfântul Apostol Matei Evanghelistul

Sfântul Apostol Matei este considerat, în mod tradițional, autorul Evangheliei după Matei. Simbolul apostolului este un înger. Numele inițial al lui Matei a fost Levi. El era fiul lui Alfeu și a fost de meserie vameș. Odată, venind dinspre malul lacului, Iisus a trecut pe lângă punctul de vamă unde stătea Matei și i-a spus "Vino după Mine". Matei s-a ridicat și l-a urmat pe Mântuitorul, devenind ucenicul său (Matei 9:9). El și-a schimbat numele ca să îi reflecte noua chemare. "Matei" înseamnă "Dar de la Domnul". A propovăduit pe Hristos întâi în rândul iudeilor, apoi în Etiopia, Macedonia, Siria și Persia. A fost martirizat de Fulvian, guvernatorul Etiopiei, fiind aruncat în foc. Sfântul Apostol Matei este prăznuit pe 16 noiembrie.

 

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu era fratele Sfântului evanghelist Matei. După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii Iacov, Alfeu, și Andrei au făcut călătorii misionare prin Iudeea, Edessa, Gaza și Eleuteropolis, propovăduind Evanghelia, vindecând orice fel de boală, și aducându-i pe mulți pe calea mântuirii. Datorită lucrării sale, mulți păgâni au crezut în Hristos, au fost construite biserici și au fost hirotoniți preoți și episcopi. Sfântul Iacov și-a încheiat munca apostolească mucenicește în orașul egiptean Ostrachina, unde a fost crucificat de păgâni. Este prăznuit în Biserică pe 9 octombrie.

 

Sfântul Apostol Iuda Tadeu

Sfântul Apostol Iuda, fiul Sfântului Iosif din Nazaret, este numit de Luca fratele lui Iacov, întâiul episcop al Ierusalimului, și fratele Domnului. Sfinții Evangheliști Matei și Marcu îl numesc Levi respectiv Tadeu. Este numit și “sfântul cauzelor pierdute” sau “ocrotitorul celor deznădăjduiți”, fiind mijlocitor în situații disperate și grabnic ajutător. A propovăduit pe Hristos în Iudeea, Galileea, Samaria, Idumeea, Arabia, Siria și Mesopotamia, fiind martirizat în Persia. Ziua sa de prăznuire este 19 iunie.

 

Sfântul Apostol Simon Zilotul

Sfântul Apostol Simon, cel din Cana Galileei, la a cărui nuntă Iisus Hristos a prefăcut apa în vin, a fost numit Zilot, pentru râvna sa pentru Hristos Dumnezeu. Numit și Natanael, este cel care și-a lăsat casa, părinții și mireasa pentru Mirele cel ceresc. Odată cu Pogorârea Duhului Sfânt, mirele cel din Cana a început a propovădui și el, alături de Apostoli, Evanghelia în toata lumea. El a propovăduit în Mauritania, Africa și Britania, unde și-a dat și sufletul său, fiind răstignit și îngropat. ​​În București, la Biserica Podeanu aflată pe strada Dornei (în apropierea Pieței Chibrit) se află o părticică din sfintele sale moaște. Ziua sa de prăznuire este 10 mai.

 

Sfântul Apostol Matia

Sfântul Apostol Matia a fost unul din Cei Șaptezeci înainte de a-l înlocui pe Iuda Iscarioteanul între Cei Doisprezece. S-a născut în Betleem din tribul lui Iuda. Încă din copilărie, el a studiat Legea lui Dumnezeu sub supravegherea dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu. După Înălțarea Mântuitorului, Sfântul Matia a fost ales de ceilalți să îl înlocuiască pe Iuda Iscarioteanul dintre cei Doisprezece Apostoli. După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolul Matia a propovăduit Evanghelia în Ierusalim și în Iudeea împreună cu ceilalți Apostoli. Din Ierusalim, el a mers împreună cu Apostolii Petru și Andrei în Antiohia Siriană și apoi în orașele Tianum și Sinope din Capadocia. Aici, Apostolul Matia a fost întemnițat, scăpând în mod miraculos cu ajutorul Sfântului Andrei Întâiul Chemat. În timpul călătoriei de trei ani a Apostolului Andrei, Sfântul Matia a fost cu el în Edessa și Sebasta.  El a fost frecvent, în acea perioadă, în pericol de moarte, dar Domnul l-a apărat pentru a propovădui Evanghelia. El a făcut minuni mari în Numele lui Iisus Hristos și a convertit mulțime mare la credința creștină. Fiind răstignit de necredincioși în Britania, și-a dat duhul său în mâinile lui Dumnezeu.

 

Iuda Iscarioteanul - Simbol al trădării

Iuda Iscarioteanul a fost iniţial unul din cei 12 apostoli, dar s-a pus pe sine în afara apostolilor vânzându-L pe Iisus Hristos şi dându-se apoi morţii (Matei 27, 3-10). Postul din fiecare miercuri pomeneşte durerea acestei trădări şi este unul din evenimentele pomenite la slujbele din Săptămâna Mare.

Acest ucenic, pentru totdeauna simbol al trădării, fiu al lui Simon, era originar din orașul Kerioth (de aici “Iscariot”). Potrivit Sfintei Scripturi, a furat din banii comuni care i-au fost oferiți spre păstrare (Ioan 12:5-6) și, în definitiv, l-a vândut pe Mântuitorul pentru treizeci de arginți (Matei. 26:14-15). După răstignirea lui Hristos, Iuda a aruncat arginții înaintea mai marilor templului, după care s-a spânzurat. Cu acei bani, a fost cumpărat un teren (Țarina Sângelui) unde urmau să fie înmormântați străinii. (Matei 27:3-10) (sursa: aici)

 

Care sunt zilele de serbare dedicate fiecărui din cei 12 Apostoli?

 • Sfântul Apostol Andrei – 30 noiembrie;
 • Sfântul Apostol Petru – 29 iunie;
 • Sfântul Apostol Iacob – 30 aprilie;
 • Sfântul Apostol Ioan Teologul – 26 septembrie;
 • Sfântul Apostol Filip – 14 noiembrie;
 • Sfântul Apostol Bartolomeu – 11 iunie;
 • Sfântul Apostol Toma – 6 octombrie;
 • Sfântul Apostol Matei Evanghelistul – 16 noiembrie;
 • Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu – 9 octombrie;
 • Sfântul Apostol Iuda Tadeu – 19 iunie;
 • Sfântul Apostol Simon Zilotul – 10 mai;
 • Sfântul Apostol Matia – 9 august;

Sfântul și Marele Apostol Pavel a fost chemat de Domnul la apostolie mai târziu decât ceilalți apostoli, arătându-se vas ales al numelui lui Hristos, L-a propovăduit pe El înaintea neamurilor și împăraților, începând de la Ierusalim până la Roma, fiind învățător la multe popoare. El a fost ucis cu sabia de către împăratul Nero. Asemenea cu Sfântul Apostol Petru (29 iunie), Sfântul Apostol Pavel se cinstește de Biserică ca fiind acela care s-a ostenit mai mult decât alți apostoli pentru buna vestire a lui Hristos. (sursa: aici)

sobor sfintii 12 apostoli

Rugăciune la sărbătoarea "Soborul Sfinților 12 Apostoli"

“Ceata Apostolilor dorind eu să o laud, Hristoase, cu rugăciunile lor ca un Dumnezeu, raza Preasfântului Duh, dăruiește-mi și lumina înțelepciunii Tale.

Întărindu-se cu puterea și cu harul Tău, Hristoase, puterea potrivnicilor vrăjmași au zdrobit cinstiții Tăi Apostoli, de Dumnezeu văzători făcându-se, cu privirile neslăbite spre Tine.

Slăviții Apostoli ai lui Hristos, cereasca înțelepciune învățându-se, toată multa grăire a înțelepților cea nefolositoare, nebună a fi o au arătat prin tăria propovăduirii.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Tămăduiri săvârșind, Stăpâne, cu numele Tău, adunările păgânilor cu cunoștința Ta le-au vânat măriții Apostoli și cu lumina Ta le-au luminat.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe unul din Dumnezeiasca Treime, Preacurată, L-ai născut, pe Cel Ce S-a arătat din tine luând trup pentru noi, cu bunăvoința Tatălui și cu lucrarea Preasfântului Duh, Maică, Fecioară.”

 

Canon de rugăciune la Soborul Sfinţilor 12 Apostoli

Troparul Sfinţilor 12 Apostoli, glasul al 4-lea:

Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă să dăruiască pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata Apostolilor dorind eu să o laud, Hristoase, cu rugăciunile lor ca un Dumnezeu, raza Preasfântului Duh, dăruieşte-mi şi lumina înţelepciunii Tale.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-se cu puterea şi cu harul Tău, Hristoase, puterea potrivnicilor vrăjmaşi au zdrobit cinstiţii Tăi Apostoli, de Dumnezeu văzători făcându-se, cu privirile neslăbite spre Tine.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slăviţii Apostoli ai lui Hristos, cereasca înţelepciune învăţându-se, toată multa grăire a înţelepţilor cea nefolositoare, nebună a fi o au arătat prin tăria propovăduirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tămăduiri săvârşind, Stăpâne, cu numele Tău, adunările păgânilor cu cunoştinţa Ta le-au vânat măriţii Apostoli şi cu lumina Ta le-au luminat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe unul din Dumnezeiasca Treime, Preacurată, L-ai născut, pe Cel Ce S-a arătat din tine luând trup pentru noi, cu bunăvoinţa Tatălui şi cu lucrarea Preasfântului Duh, Maică, Fecioară.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cereşti şi cinstite învăţături cu limbi de foc vestind, aţi aşezat pe pământ de Dumnezeu grăind, ai lui Hristos propovăduitori.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătat-ai ceruri cuvântătoare pe ucenicii Tăi, Stăpâne, cei ce au spus slava Ta tuturor marginilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cei ce sunteţi scrişi în ceruri şi v-aţi arătat împreună locuitori cu Hristos, pe cei ce vă cinstesc cu osârdie acum pe voi, preaînţelepţilor, păziţi-i.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sălăşluitu-S-a întru noi Cel Ce locuieşte întru cele de sus, Preacurată, că fără de sămânţă trup din tine luând, S-a arătat

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vestirea dumnezeieştilor cuvinte a Apostolilor în chipul focului a străbătut toată lumea, uscăciunea înşelăciunii arzând şi luminând cu harul adunările credincioşilor.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lumea cea negrăită cu întunericul necredinţei în Dumnezeu, luminătorii cei de Dumnezeu luminaţi arătându-se ucenici, o au luminat cu razele harului şi cu strălucirile propovăduirii.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preasfinţite strălucirile Soarelui Celui Înţelegător fiind luminaţi, ca nişte stele lumea o luminaţi cu lumina Dumnezeirii, preafericiţilor, întunericul înşelăciunii alungând.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Singuri văzătorii Tăi, Cuvinte, toiag de putere având crucea Ta, au tăiat marea cea sărată a acestei vieţi, ca nişte cai tulburând valurile mulţimii zeilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împodobit fiind cu felurite vărsări de lumină, Cerul cel însufleţit al Tău, Împărate al împăraţilor Hristoase, Preacurata Fecioară, acum ca o Născătoare de Dumnezeu se slăveşte.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. 

Pe dumnezeieştii şi preaînţelepţii Tăi slujitori, Hristoase, lumină i-ai arătat în lume, care Te-au vestit tuturor pe Tine, Lumina Cea Neapusă.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce toată fapta bună lămurit aţi dobândit, Apostolilor, aţi dezlegat tot felul de răutate demonică şi de curse.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-ne-au nouă a Treimii Strălucire întru Unimea Dumnezeirii, Apostolii cei ce au vestit cu limbi de foc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Armă Nebiruită asupra vrăjmaşilor te punem, pe tine Întărire şi Nădejde mântuirii noastre te-am agonisit, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărind pe ucenici cu înţelepciunea şi cu harul, mai puternici i-ai făcut, Mântuitorule, decât bârfirea elinească şi învăţăturile lor cele înşelătoare le-ai stricat.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeieştile râuri ale înţelepciunii au umplut toate văile Bisericii, de ape de mântuire, cu curgeri din izvoarele mântuirii îmbogăţindu-le.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătându-vă ca nişte stele vii, prealăudaţilor, aţi risipit toată înşelăciunea cea întunecată, cu luminate străluciri, lumina cunoştinţei de Dumnezeu arătând.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine toată de Aproape şi Bună şi fără prihană şi Crin curat şi Floare din văi aflându-te, Mirele Cel Înţelegător întru tine S-a sălăşluit.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe propovăduitorii cei tari...

Piatra Hristos, pe piatra credinţei preamăreşte luminat, pe cel mai ales decât ucenicii şi împreună cu Apostolul Pavel toată adunarea celor doisprezece la pomenire astăzi; a căror pomenire săvârşind cu credinţă, pe Cel Ce i-a preamărit pe ei Îl preaslăvim.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persan tinerii…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fii făcând pe ucenicii Tăi, Cel Ce mai înainte eşti din fire Fiu, cu aşezământul moştenitori i-ai arătat părinteştii moşteniri, Preabunule şi a umbla cu Tine ca un Dumnezeu şi Stăpân şi Domn ai binevoit.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vărsare de înţelepciune, lărgime inimii şi limbă binegrăitoare, Cuvinte, dând dumnezeieştilor Tăi ucenici, i-ai trimis să propovăduiască Evanghelia Împărăţiei tuturor neamurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătându-se ca nişte nori plini de dumnezeiască lumină, Apostolii tuturor varsă apă de viaţă făcătoare, strigând: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împodobită cu Dumnezeiasca slavă numai tu, Preacurată, te-ai arătat. Pe Cuvântul Cel din veac al Tatălui zămislind, Maică Fecioară; Binecuvântată eşti tu între femei, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, Stăpână.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi..

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiască şi preaînţeleaptă ceată a Apostolilor lui Hristos, cu focul Duhului ca nişte uscăciune, lesne a ars capiştile demonice şi inimile credincioşilor le-a luminat, ale celor ce strigă: toate lucrurile binecuvântaţi pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu un glas pe dumnezeieştii ucenici şi Apostolii lui Hristos, care ne-au tunat nouă cereştile învăţături, grădinile credinţei, pe făcătorii de bine cei de obşte ai omenirii şi mântuitorii şi slujitorii Cuvântului, să-i lăudăm.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Vasele cele preacinstite, în care au încăput virtuţile, roadele cele dintâi ale oamenilor, trâmbiţele propovăduirii, râurile vieţii celei nestricăcioase, fulgerele cele de Dumnezeu purtătoare, izvoarele tămăduirilor, picioarele cele înţelegătoare ale buneivestiri, să le mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Deplin s-a deşertat pentru noi, ca să ne împărtăşim de plinirea Lui; că în Preacurat Pântecele tău intrând Cel Necuprins şi de Părinteştile Sânuri nedepărtându-Se, S-a Întrupat. Pentru aceasta pe tine toţi te binecuvântăm, Marie, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

A dezlega legăturile greşelilor, putere luând de la Stăpânul, de Dumnezeu văzători, curăţiţi cu milostivire păcatele celor ce vă laudă pe voi şi de mântuire îi învredniciţi.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toată raza Duhului, ceea ce s-a arătat vouă înfiinţat, toţi o aţi luat înţelepţilor, în foişor în taină învâţându-vă învăţăturile cele înalte şi acum după vrednicie sunteţi fericiţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vouă prietenilor Săi, după ce aţi răposat, v-a dăruit Hristos cununi neveştejite şi v-a umplut de dumnezeiască vedenie; pe Acela acum rugaţi-L să mântuiască Biserica.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu trup  a venit voind Cuvântul, Cel Ce a împodobit toate, întru tine S-a sălăşluit, pe tine Una mai Sfântă decât toate aflându-te şi Născătoare de Dumnezeu după adevăr te-a arătat, Dumnezeiască Mireasă.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Sălăşluindu-vă în lumina cea neapropiată, ca cei ce sunteţi locaşuri de lumină, sfântă casa voastră o luminaţi pururea cu dumnezeieştile propovăduiri. Pentru aceasta cu credinţă strigăm: mântuiţi-ne pe noi de întuneric, de toate primejdiile şi de năvălirile cumpliţilor păgâni, rugându-vă Făcătorului, Sfinţilor Apostoli.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, a spune puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi; sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Acest articol a avut ca surse crestinortodox.ro, pravila.ro și ro.orthodoxwiki.org .

 

Dacă vrei să ne împărtășești și alte informații despre cei 12 apostoli, te rugăm să ne lași un comentariu.

Comentarii
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Rugăciunile părinților pentru copii

rostește rugaciunea pentru copii către Sf Efrem, Maica Domnului, pentru sănătate, ocrotire și luminarea minții copiilor