Incinerarea este un subiect aprig dezbătut în ţara noastră și întâlnim deseori cazuri în care persoane care optează pentru această variantă sunt criticate. Chiar membri ai aceleiași familii pot împărtăși păreri diferite cu privire la acest subiect, și, astfel, să existe controverse atunci când se ia decizia incinerării.

intrebari incinerarea umana

Daca în conformitate cu ritul ortodox incinerarea nu este acceptată de biserică, din punct de vedere legal este practic o opțiune perfect validă. Oricine poate să hotarască cu privire la modalitatea în care vor fi organizate funeraliile, indiferent dacă este vorba despre o înmormântare în stil clasic sau incinerare.

Articolul următor își propune să răspundă la câteva din cele mai frecvente întrebări legate de incinerare și tot ceea ce presupune acest proces.

1. Ce este incinerarea umană?

Incinerarea umană reprezintă o practică foarte veche în istoria omenirii, ce constă în arderea (incinerarea) defuncților, resturile rezultate în urma arderii fiind fie îngropate în groapa funerară, fie puse într-un recipient funerar denumit urnă funerară ce se înmânează familiei.

 

2. Scurtă istorie a incinerării în România

Istoria incinerării în România a început la data de 07 martie 1923 când a fost înființată Societatea Română de Incinerare denumită Cenușa. Mai târziu, în anul 1928, crematoriul cu aceeași denumire, Cenușa, și-a început activitatea, an în care au fost incinerate 262 cadavre, numărul crescând mai târziu, la peste 600, în anul 1934. 

În România, inițiatorul promovării ideii de incinerare a cadavrelor umane a fost doctorul bucureștean Iacob Felix, care a susținut arderea cadavrelor din motive igienice.

Încă de la început, Biserica Ortodoxă a fost împotriva incinerării cadavrelor umane și a interzis orice asistență religioasă pentru cei incinerați. Din acest motiv, Societatea Cenușa s-a confruntat cu o puternică opoziție din partea Bisericii Ortodoxe care susținea că această practică este păgână și masonă, contravenind doctrinei creștine și cultului morții. (sursa Wikipedia). Opinia Bisericii Ortodoxe Române se menține și în zilele noastre . 

 

3. Ce spune cadrul legislativ din România despre incinerare?

În România, dreptul de a fi incinerat este garantat prin lege. Din punct de vedere legal, incinerarea are un statut egal cu înhumarea. În religia ortodoxă, spre deosebire de alte confesiuni, incinerarea este interzisă, însă chiar și printre ortodocși există persoane care își exprimă dorința de a fi incinerate, din motive personale.

Dreptul la incinerare este legiferat prin Noul Cod Civil (2011), art. 80, referitor la Respectarea voinței persoanei decedate:

Respectul datorat persoanei și după decesul său - Respectarea voinței persoanei decedate - Art. 80.

(1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii și poate dispune cu privire la corpul său după moarte. În cazul celor lipsiți de capacitate de exercițiu sau al celor cu capacitate de exercițiu restrânsă este necesar și consimțământul scris al părinților sau, după caz, al tutorelui. (sursa https://lege5.ro

(2) În lipsa unei opțiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voința soțului, părinților, descendenților, rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională a persoanei decedate.

Totodată, legea incinerării, capitolul 5, art. 35, cu referire la Norme privind crematoriile umane și incinerarea, precizează:

(1) Oricine are dreptul de a-și exprima dorința privind alternativa de a fi înhumat sau incinerat; în acest sens se poate manifesta în scris voința, respectiv organizarea incinerării prin act notarial sau prin desemnarea unei persoane conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 102/2014.

(2) Solicitarea de incinerare va fi completată și semnată de persoana desemnată conform art. 17 din Legea nr. 102/2014 și va cuprinde datele de identificare a persoanei solicitante și a persoanei decedate; solicitarea va fi însoțită de copia certificatului de deces și copia cărții de identitate sau a pașaportului persoanei solicitante.

(3) Solicitarea de incinerare este un document intern tipizat, elaborat de crematoriul respectiv. Redactarea și elaborarea acestui document revin administrației crematoriului. Solicitarea se va păstra în dosarul de incinerare.

 

4. Care sunt etapele incinerării umane?

În momentul în care are loc un deces și este nevoie de incinerare, imediat după constatarea decesului trebuie organizat acest serviciu. Multe agenții de pompe funebre te pot ajuta în acest sens, oferindu-ți pachete de incinerare cu servicii funerare complete de incinerare umană.

Etapele care trebuie parcurse pentru procesul de incinerare umană sunt:

 • constatarea decesului;
 • îmbălsămarea;
 • toaletarea;
 • livrarea sicriului și așezarea defunctului/ei în el;*
 • obținerea documentelor necesare incinerării;
 • manipularea sicriului;
 • depunerea sicriului la capela crematoriului sau la altă capelă;
 • transportul ulterior al sicriului la crematoriu;
 • ceremonia de rămas bun

*Fiecare persoană decedată care urmează să fie incinerată va avea datele de identificare atașate sub forma unei brățări aplicate în jurul articulației gleznei sau mâinii, obligația etichetării revenind firmei de pompe funebre, care preia decedatul și efectuează transportul acestuia. Brățara de cadavru va conține date de identificare a decedatului: nume, sex și data nașterii. (sursa https://lege5.ro , capitolul V - Norme privind crematoriile umane și incinerarea).

 

5. Ce pregătiri presupune incinerarea umană?

Procesul de incinerare presupune arderea trupului unei persoane decedate, în cadrul unor cuptoare special destinate, iar pentru realizarea acestei tehnici, există o serie de documente și autorizații care sunt necesare. Ai în vedere că obținerea lor poate dura până la 48 de ore, însă o companie de pompe funebre poate grăbi demararea acestui proces.

Este extrem de important ca persoana incinerată să nu poarte cercei, brățări, inele, sau alte bijuterii pe corp. De asemenea, dacă defunctul avea implantat stimulator cardiac, proteze sau alte dispozitive mecanice, acestea vor fi scoase pentru a nu exista riscul exploziei în momentul incinerării.

Corpul ce urmează a fi incinerat va fi așezat într-un sicriu din lemn ușor inflamabil sau într-un dispozitiv de carton special creat, suficient de rezistent pentru a fi manipulat de către personalul crematoriului.

 

6. Cât durează incinerarea umană?

Întregul proces de incinerare durează în jur de 3 ore, dar pentru familia care așteaptă cenușa persoanei dragi așteptarea poate fi chiar mai lungă. Deoarece rămășițele trebuie să mai fie prelucrate înainte să poată fi înmânate (sub forma de cenușă) familiei.

 

7. Este nevoie să apelez la o firmă de servicii funerare pentru o incinerare?

Programarea la crematoriu poate fi realizată de către un membru al familiei, iar transportul decedatului ar putea fi realizat de către o mașină autorizată pusă la dispoziție de către crematoriu. Însă, pentru organizarea propriu-zisă a incinerării, sunt necesare și alte produse și servicii funerare care nu sunt oferite de către crematoriu: servicii de îmbălsămare, sicriu, organizare priveghi.

Așadar, deoarece anumite servicii obligatorii pot fi realizate doar de către o firmă de servicii funerare, atunci familia defunctului alege un pachet de incinerare oferit de o astfel de firmă, fiind mult mai simplu ca personalul agenției de pompe funebre să se ocupe de toate detaliile, de la constatarea decesului, obținerea certificatului de deces, îmbălsămare, tot ce ține de procesul de incinerare, până la ridicarea urnei cu cenușa decedatului.

 

8. Ce servicii sunt incluse într-un pachet de incinerare?

Așa cum am menționat anterior, sunt multe companii de pompe funebre care asigură și servicii de incinerare umană, oferind celor care optează pentru această variantă pachete complete de incinerare.

Un astfel de pachet poate include:

 • sicriu complet echipat
 • transport sicriu la spital / domiciliu
 • așezare decedat în sicriu
 • obținere acte necesare incinerării
 • medic constatator deces, îmbălsămare, toaletare, cosmetizare, îmbrăcare decedat
 • programare pentru incinerare
 • taxa pentru incinerare + urnă
 • transport decedat la crematoriu
 • întocmire dosar pentru ajutor deces
 • ridicare ajutor deces
 • taxă capelă (pentru slujba de incinerare)
 • taxă frigider (maxim 24 ore)

 

9. Ce documente sunt necesare pentru incinerarea umană?

Actele necesare pentru incinerare de care are nevoie familia sunt următoarele:

 • certificat de deces
 • adeverință de înhumare
 • certificat de îmbălsămare
 • autorizație transport cadavre umane (dacă este cazul)

Totodată, capitolul V din Norme privind crematoriile umane și incinerarea, art. 38, paragraful 3, prevede:

Pentru fiecare incinerare realizată, administrația crematoriului va întocmi un dosar de incinerare cuprinzând acte originale sau copii ale documentelor după cum urmează:

 1. copie de pe certificatul de deces;
 2. adeverința de înhumare/incinerare în original, eliberată potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se reține de către administrația crematoriului;
 3. certificat de îmbălsămare, dacă a fost efectuată îmbălsămarea;
 4. aviz sanitar de transport, după caz;
 5. copia certificatului medical constatator al decesului;
 6. actul prin care persoana decedată și-a exprimat legal voința de a fi incinerată, dacă a fost întocmit;
 7. solicitare de incinerare sau copie legalizată de pe testament;
 8. declarația de metale și obiecte prețioase, dacă este cazul;
 9. copia cărții de identitate/pașaportului solicitantului incinerării;
 10. proces-verbal de predare-primire a urnei în original.

*Sursa https://lege5.ro/

 

10. Care sunt crematoriile umane din România unde se pot realiza incinerări umane?

În România, există 3 crematorii umane funcționale care oferă servicii de incinerare:

 • Crematoriul Vitan - Bârzești (București, adresa Intrarea Serelor, nr. 1, sector 4)
 • Crematoriul Pro Ignis Cluj (Com. Moldovenești, Sat. Bădeni, Parc Industrial nr.1, jud.Cluj (Sens Giratoriu E81)
 • Phoenix Cremation Services Oradea (Șos. Borșului nr.38/L, Oradea, jud. Bihor)

11. Cum funcționează un crematoriu uman?

Incinerarea umană se realizează doar în unități specializate, crematorii, publice sau private. Corpurile umane sunt incinerate individual, în camere dotate corespunzător din punct de vedere tehnologic, izolate și la temperaturi foarte înalte (1000 grade Celsius) astfel încât rămășițele să fie sub formă de cenușă. Vor rămâne în jur de 1,5 - 3 kg de cenușă după ardere. În codul de etică al Federaţiei Internaţionale de Incinerare, înfiinţată încă din anul 1937, este specificat clar că, „odată ce sicriul şi conţinutul lui este pus în cuptor, acesta nu trebuie atins până ce procesul nu este complet“.

Totodată, la capitolul „Probleme de mediu“, codul de etică menționează că, în cazul în care trupul este ars într-un sicriu, acesta trebuie să fie făcut dintr-un material cu combustie uşoară, care să nu genereze fum, gaze toxice sau alte reacţii chimice. „Niciun metal nu trebuie folosit în fabricarea coşciugului, exceptând cele necesare pentru construcţia solidă, unde vor fi folosite doar metale cu punct de topire ridicat“, mai arată codul de etică.  De asemenea, hainele trebuie să fie din fibre naturale, iar pantofii nu trebuie să conţină materiale din PVC. (sursa https://adevarul.ro/news

 

12. Ce se întâmplă cu rămășițele după incinerare?

Odată cu finalizarea procesului de ardere, rămășițele sunt colectate într-o urnă și lăsate să se răcească un timp. Niciodată arderea nu va avea ca rezultat final o cenușă fină – praf – ci o cenușă care conține și elemente de o granulație mai mare. Din acest motiv se poate opta pentru un proces de fărămițare până se ajunge la o consistență ca cea a prafului.

Este decizia familiei ce se întâmplă cu rămășițele persoanei iubite. Aceasta poate fi păstrată sub formă de amintire toată viața, sau poate fi transformată în bijuterii handmade. De asemenea, cenușa poate fi împrăștiată în natură, pe mare sau într-un loc special îndrăgit de cel decedat.

 

13. Cât costă o incinerare?

Spre deosebire de înhumare, incinerarea are un cost mai scăzut şi nu necesită existenţa unui loc de veci. Totodată, se pot economisi bani cu pachetele care se oferă de obicei după slujbă, întrucât la incinerare participă doar familia.

Pachetele de incinerare complete oferite de catre firmele de pompe funebre au un cost similar cu suma acordată de Stat drept „ajutor de înmormântare“ (max 5400 lei). Având în vedere faptul că, în cazul incinerării, nu vor putea fi realizate slujbe religioase, iar dacă familia nu doreşte să realizeze tradiţionala masă pentru sufletul răposatului, atunci costurile se opresc aici. 

Prețul doar pentru incinerare la crematoriul Vitan Bârzești este de 917.09 lei pentru adulți și de 569.34 lei pentru copii (prețul include și urna). Taxele variază în funcţie de serviciile solicitate. Transportul decedatului se poate asigura contra cost, la cerere, şi de salariaţii ACCU, cu achitarea contravalorii serviciului prestat de 167,61 lei/oră. Instituția nu comercializează nici un fel de material funerar. (informații preluate de pe site-ul http://accu.ro) .

 

14. Ai voie să îmbraci decedatul înainte de a fi incinerat?

Crematoriile permit celor decedați opțiunea de a-și îmbrăca persoana iubită înainte de cremare (sau de a îmbrăca corpul profesionist), deși alegerile vestimentare trebuie să fie complet combustibile.

 

15. Este necesar un sicriu pentru incinerare?

Da, pentru a realiza incinerarea, corpurile sunt așezate în sicrie realizate din materiale inflamabile.

 

16. Poate familia să fie martor al incinerării?

Da, în cazul în care se dorește, familia poate asista la procesul de incinerare.

 

17. De ce vor oamenii să fie incinerați?

Există câteva argumente pentru care unii oameni optează pentru procedura de incinerare și nu pentru înhumare și acestea sunt prezentate în cele ce urmează:

 • Dorința celui decedat

Chiar dacă a murit, este foarte important să respectăm dorința celui decedat. Dacă acesta și-a dorit incinerarea și, mai mult, a transmis familiei acest lucru înainte de a muri, datoria morală a familiei este de a îi respecta dorința. Sunt dese situațiile în care familia se opune.

 • Cost mai scăzut

Așa cum am menționat la întrebarea 13, costul unei incinerări este mult mai scăzut decât cel al înhumării, în primul rând pentru că nu presupune achiziția unui loc de veci. De asemenea, având în vedere numărul de pachete ce se fac pentru slujba de înhumare, în cazul incinerării acest cost nu mai este necesar. Doar familia participă la procesul de incinerare, dacă dorește.

 • Procedură rapidă

Cu siguranță, procesul de incinerare și tot ceea ce presupune acesta este mult mai rapid decât cel al înhumării.

 • Dorința de a îl păstra alături pe cel adormit

O parte din cei care aleg varianta incinerării, păstrează urna cu cenușă primită de la crematoriu tocmai pentru că simt că în acest fel cel îndrăgit va fi alături de ei mereu.

 

18. Incinerare vs înhumare - ce alegem?

Opțiunea de a fi incinerat sau înhumat aparține fiecăruia din noi. Din punct de vedere financiar, am precizat anterior că incinerarea este mult mai ieftină decât înhumarea. 

 

19. În urma incinerării, cenușa rezultată prezintă riscuri pentru sănătate?

Nu, cenușa umană nu prezintă nici un risc pentru sănătate deoarece procesul de incinerare este realizat la temperaturi foarte înalte.

 

20. Vreau incinerare, însă în orașul meu nu există crematoriu. Cum procedez?

Chiar dacă într-un anumit oraș nu există crematoriu, firmele de pompe funebre te pot ajuta în acest sens, preluând trupul celui decedat și transportându-l la crematoriul ales. Firma preia defunctul împreună cu actele necesare pentru incinerare obținute de familie, și apoi acordă tot pachetul de servicii necesare, și anume:

 • preluare și manipulare decedat
 • transport funerar la crematoriu
 • realizare dosar de incinerare
 • incinerarea propriu-zisă
 • ridicarea urnei cu cenușă și predarea acesteia familiei

Este perfect adevărat faptul că de cele două practici, înmormântarea și incinerarea, se leagă anumite concepții diferite despre om și demnitatea lui, însa incinerarea ridică și o sumă de probleme în ceea ce-i privește pe creștini, probleme de ordin teologic, bisericesc și moral. Ideile religioase și credințele privitoare la viața viitoare a omului sunt factorii care exercită cea mai mare influență asupra obiceiurilor funerare la toate popoarele, așa după cum putem constata în istoria omenirii.

Nume importante, celebre, oameni de știință, politici, artiști, persoane din viața publică au ales să fie incinerați, stârnind, evident, discuții controversate pe această temă. Dintre aceștia îi amintim pe Garabet Ibrăileanu, Eugen Lovinescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ilarion Ciobanu, Silviu Brucan, Sergiu Nicolaescu, Andrei Gheorghe, Cristina Țopescu.

Nu e un subiect tabu – poate doar din punct de vedere al bisericii, care blamează incinerarea pe motiv că trupul trebuie să ajungă înapoi în pământul din care a fost inițial făcut de Creator. Cert este însă că oricine are această opțiune și că există în țară crematorii umane unde poate fi realizat procesul conform cu standardele impuse.

Comentarii
Articole recomandate
10 întrebări frecvente despre parastase și pomeni

află răspunsul la cele mai frecvente întrebări legate de parastas și pomană

Ce documente sunt necesare autorizării prestatorilor de pompe funebre?

Află ce înseamnă pompe funebre, care sunt autorizațiile, documentele și actele necesare pentru a înființa o firmă de pompe funebre. Vezi detalii!

20 întrebări frecvente despre repatrierea decedaților români din străinătate

Cat costă repatrierea? Cât durează? Vezi răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de serviciile de repatriere!