Pentru repatrierea unei persoane decedate în străinătate ai nevoie de Certificatul de deces și de Pașaportul Mortuar. Cele două documente sunt eliberate de autoritățile din țara în care a avut loc decesul. Fără ele, repatrierea este imposibilă.

transcriere certificat deces strainatate

Odată ce persoana decedată și documentele menționate mai sus ajung în România trebuie să faci transcrierea Certificatului de deces obținut de la autoritățile străine în registrele de stare civilă române. Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Astfel, aparţinătorul unui cetăţean român care a decedat în străinătate are obligația ca, în termen de 6 luni, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de deces la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/ Primăria locului de domiciliu (unde a avut domiciliul în ţară).

Transcrierea/înscrierea actelor de stare civilă, procurate din străinătate, aparţinând cetăţenilor români, se efectuează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, sau în ţară, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

Ajutorul Funerar Hunedoara

Ajutorul Funerar vă oferă servicii funerare complete - pompe funebre, repatriere decedaţi și transport funerar din majoritatea statelor Europene

Ce trebuie făcut în străinătate?

Ca urmare a decesului survenit în străinătate, acesta se înregistrează la autorităţile competente din ţara în care s-a produs. Certificatul/ extrasul de deces va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele, data şi locul naşterii/ decesului persoanei precum şi numele părinţilor acestuia. 

Este extrem de important ca la primirea certificatului/ extrasului de deces, acesta să se citească, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte ale defunctului. Dacă se observă greşeli, trebuie insistat către unitatea emitentă ca acestea să fie corectate. În această situație, certificatul/ extrasul de deces va fi supralegalizat, pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate.

 

Ce trebuie făcut în România?

Pentru transcrierea certificatului de deces ai nevoie de o cerere și de o serie de documente atașate acesteia.

Cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptăţită. Descarcă model cerere declaratie transcriere certificat de deces

Primăria competentă privind transcrierea certificatelor de deces este cea de la:

  • ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată sau
  • primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (cu obligaţia de a verifica la primăria ultimului domiciliu al defunctului)

Verificările se vor referi atât la solicitant, cât şi la decedat.

Certificatul de deces emis în străinătate va fi tradus de către un traducător autorizat și, ulterior, se va legaliza la notarul public.

 

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de deces

  • Certificatul/extrasul/extrasul multilingv de pe actul de deces eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) Documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează, mai puţin documentelor emise de state membre ale Uniunii Europene care sunt exceptate de la obligaţia de apostilare sau supralegalizare, conform Regulamentului (UE)2016/1191 a Parlamentului European; (Vezi aici țările semnatare ale Convenției de la Haga)

b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate. (Vezi aici lista statelor)

c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile în art. 1092 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau misiunea diplomatică a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24.

  • cartea de identitate privind solicitantul (original şi copie);
  • documente doveditoare din care să rezulte că persoana care solicită transcrierea certificatului de deces are calitatea de persoană îndreptăţită sau este rudă cu persoana decedată (copii ale certificatelor de stare civilă – naştere, căsătorie, contract-vânzare cumpărare, testament);
  • certificatele de naştere şi căsătorie al defunctului (emise în România) – original şi copie;
  • buletinul/ cartea de identitate/ paşaportul defunctului (original şi copie), după caz ;
  • după caz, procura specială, autentificată de notarul public român sau străin sau de reprezentanţa diplomatică a României din străinătate, pentru transcrierea certificatului de stare civilă şi eliberarea certificatului românesc, care trebuie să cuprindă specificarea pentru transcrierea certificatului de deces şi eliberarea certificatului de deces transcris.

În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele.

Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.

Funerar Trans Deta, Timiș

Oferim transport funerar internațional, repatriere decedați din Europa, servicii funerare la standarde europene

Cum poți solicita transcrierea certificatului de deces emis în străinătate?

Transcrierea poate fi solicitată direct de titular (sau de părintele acestuia, cetăţean român, dacă titularul este minor) sau prin împuternicit, cu procură specială. Împuternicirea se face printr-o procură la un notar public din țară sau străinătate. 

Dacă faci împuternicirea în străinătate, atunci aceasta se face în limba oficială a ţării respective. În acest caz, împuternicirea trebuie obligatoriu apostilată şi tradusă în ţară prin traducere legalizată. 

A treia variantă este să obții împuternicirea de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. 

 

Unde se depune cererea de transcriere a certificatului de deces emis în străinătate?

Cererea de transcriere se adresează serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia are domiciliul / a avut ultimul domiciliu în România solicitantul. Persoanele care nu au avut domiciliul în România, pot depune cererea la Primăria Sectorului 1 Bucureşti.

 

Termenul de soluționare 

Transcrierea certificatului de deces se soluţionează, în termen de 30 de zile. În baza numărului de telefon indicat inițial în cerere, ofiţerul de stare civilă te invită să ridici certificatele de stare civilă (străin şi naţional).

Pentru ridicarea certificatului de deces, transcris, este necesară prezentarea certificatelor de stare civilă şi a actului de identitate/ călătorie aparţinând defunctului.

Comentarii
Articole recomandate
Postul Crăciunului 2024 - ce ai voie, ce nu ai voie și care sunt zilele de dezlegare la pește?

vezi zilele cu dezlegare la pește, ce ai voie sau nu să mănânci sau să faci, istorie și semnificatii, tradiții & obiceiuri

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Ajutorul de deces 2024 – cine beneficiază, cât este și cum îl obții

vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces