Iată că a mai trecut un an. Cu bune, cu rele, am ajuns la final de 2021 și ne pregătim pentru 2022. Veseli sau triști, mai mult sau mai puțin optimiști, îmi place să cred că speranța nu piere și că puterea rugăciunii ne va ajuta în continuare să reușim în ceea ce ne propunem. 

rugaciune la sfarsit de an

Să ne rugăm cu toții să fim sănătoși, puternici și înțelepți, răbdători și încrezători, generoși și afectuoși. Să ne deschidem sufletele pentru iubire și bunătate și să alungăm gândurile rele. Să primim cu bucurie și să dăruim cu căldură. Să muncim cu spor și să petrecem cu cumpătare. 

Să ne gândim la cei pe care nu îi mai avem alături de noi, care au trecut la cele veșnice și care acum ne privesc. Ne rugăm pentru iertarea păcatelor acestora și le comemorăm amintirea prin pomenirea lor ori de câte ori se poate. 

Iată ce rugăciune putem rosti în seara de Revelion, care ne va apropia de Dumnezeu și ne va ghida mai departe.

„Doamne Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,

Ţie, Doamne, ne plecăm genunchii sufletului şi ai trupului nostru. Ţie singurului Bun şi fără de păcat, Ţie adevăratului Dumnezeu, care ai făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele, toate cele văzute şi nevăzute. Ţie, Dumnezeule, ne închinăm, Te lăudăm, îţi mulţumim şi Te rugăm. Caută cu milostivire spre smerita noastră rugăciune şi primeşte mulţumirile, laudele şi cererile noastre.

Te rugăm, Dumnezeule, să ne dai răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată şi toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim. Apără-ne de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciţi, de patimi şi păcate. Ajută-ne, Doamne, să nu ne lepădăm de Tine în nici un fel. Te rugăm acum, Dumnezeul nostru, să cauţi cu milostivire. Și să faci ca să fie primite la Tine toate cele lucrate de noi, nevrednicii în numele Tău, în anii trecuţi până în clipa de faţă: rugăciunile, cântările, milosteniile la săraci şi toate ostenelile noastre. Căci ştim că noi nu avem nimic al nostru, ci am luat totul dintru ale Tale.

Învrednicește-ne, Doamne, cu harul Tău!

Deschide Doamne urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică. Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana. Și vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău. Doamne, noi, oile păşunii Tale, nu avem nici o altă apărare, ci numai Tu eşti apărătorul nostru cel puternic şi numai în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de la faţa Ta.

Adu-Ţi aminte Doamne şi de cei adormiţi din neamurile noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care au plecat dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii şi sărindare şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta. Auzi-ne şi pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinţii Părinţi şi nu ne lepăda pe noi de la Faţa Ta, că zidirea Ta suntem şi pe alt Dumnezeu nu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeul nostru în care credem şi căruia ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.”

 

O altă rugăciune pe care o putem adresa Domnului Nostru pentru a îi mulțumi acum la sfârși de an este următoarea:

“Dumnezeule nemărginit, îngenunchez cu umilinţă înaintea ta, în cea din urmă zi a anului acestuia. 

Cât de mare a fost bunătatea ta şi cât de multe au fost binefacerile cu care m-ai copleşit în anul acesta! De la tine am primit viaţa şi sănătatea; tu ai dat rod câmpiilor, mi-ai dăruit cele trebuincioase, şi de câte nenorociri m-ai păzit! Şi dacă ai îngăduit să mi se întâmple ceva rău, tot spre binele meu ai rânduit aceasta, pentru ca, dacă nu te iubesc când îmi faci bine, să-mi aduc aminte de tine măcar când mă pedepseşti. Şi totuşi cât de nerecunoscător ţi-am fost, câte păcate am săvârşit,........ cât de puţin m-am gândit la tine! 

Pătruns acum de gânduri mai bune, iată-mă îngenuncheat înaintea Tronului tău. 

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru binele pe care mi l-ai făcut; îţi mulţumesc pentru toate harurile primite de la tine şi chem toată curtea cerească a îngerilor ca să-ţi mulţumească, deoarece mare a fost bunătatea ta faţă de mine! 

Îţi cer iertare, Doamne, pentru toată nerecunoştinţa mea, îţi cer iertare pentru că nu am împlinit legea ta, îţi cer iertare pentru că de atâtea ori am păcătuit şi astfel am răsplătit cu răutate şi nerecunoştinţă milostivirea ta! 

Hotărârea mea bună din aceste clipe, de a nu te mai supăra pe viitor şi de a-ţi arăta mai multă recunoştinţă, să îmblânzească, Doamne, mânia ta, de care m-am învrednicit, şi dă-mi ca, înainte de a ieşi din acest sfânt lăcaş, să aud din gura ta cuvântul de iertare! 

Tată ceresc, te rog, împacă-te cu un fiu care îţi cere iertare pentru greşeli; întoarce faţa ta către un păcătos care se căieşte şi întăreşte-i făgăduinţa de a te iubi cu statornicie aici pe pământ, ca să se bucure pe veci de vederea strălucirii tale dumnezeieşti. Amin.”

Pentru mulți dintre noi, 2021 a fost un an dificil. Ne bucurăm că se sfârșește, dar deopotrivă suntem cuprinși și de tristețe, căci ni s-a mai scurs un an din viață. La fel, ne bucurăm că îl întâmpinăm pe cel nou, dar suntem cuprinși de neliniști legate de problemele, greutățile presărate pe parcursul lui. Fie ne-am confruntat cu probleme de sănătate, fie cu probleme financiare sau profesionale, fie am trecut prin cumplita experiență de a pierde oameni dragi nouă. 

Pe vremuri, la cumpăna dintre ani, în cadrul bisericilor și mănăstirilor, se făcea priveghi, “revelion” însemnând (latina) veghe, deșteptare. Astăzi, lumea modernă a înlocuit acest priveghi cu petrecerea de revelion, în care unii oameni petrec mai mult decât se cuvine și într-un mod nu tocmai respectuos. Cu mult timp în urmă, Sfântul Ioan Gură de Aur a glăsuit: „Anul îţi va merge bine nu când tu vei sta beat în ziua cea dintâi a lui ci când, atât în ziua cea dintâi, cât şi în cea de pe urmă, şi în fiecare zi, tu vei face fapte plăcute lui Dumnezeu. Nu beţia înseninează, ci rugăciunea; nu vinul, ci cuvântul înfrânării. Vinul stârneşte furtună, cuvântul lui Dumnezeu aduce linişte”.

Înainte de a păși în noul an, acordă puțin timp pentru o rugăciune de mulțumire și detașează-te o clipă de treburile pe care le ai de făcut. Ne pregătim să deschidem o pagină nouă în viața noastră, iar gândul la Dumnezeu ne face să privim cu nădejde la răsăritul noului an. 

Eminescu a surprins ca nimeni altul aceste prefaceri și gânduri care ne încearcă pe toți la cumpăna dintre ani:

Cu mâine zile-ți adaogi
Cu ieri viața ta o scazi
Și ai cu toate astea-n față
De-a pururi ziua cea de azi

(sursa: aici)

Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciunea de seară - ce rugăciuni să spui înainte de culcare?

citește rugăciunile serii, mulțumește pentru sprijinul acordat în timpul zilei

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Comentarii