Pe data de 2 martie 2023 a intrat în vigoare OUG nr. 6/2023 care modifică legislația drepturilor pacientului. De acum, informații confidențiale privind pacientul decedat pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordine: 

informatii medicale decedat

 1. a) soțului supraviețuitor; 
 2. b) descendenților; 
 3. c) ascendenților/tutorilor; 
 4. d) rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

 

Noua lege prevede ca informațiile despre pacientul decedat să poată fi furnizate celor patru categorii de persoane. Până în prezent, informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale erau declarate confidențiale chiar și după decesul acestuia. Excepție era doar în cazul în care pacientul indica o anumită persoană căreia să i se furnizeze informațiile.

Argumente care au condus la modificarea legii

“Ținând cont de sesizările înregistrate la Ministerul Sănătății prin care se reclamă îngrădirea accesului familiei la datele medicale ale defunctului, dat fiind faptul că informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale intră în noțiunea de viață privată/familială, fiind consacrate în egală măsură și în art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, iar îngrădirea, prin textul legii, a familiei de a avea acces la datele medicale ale defunctului, care la data internării a fost în imposibilitatea absolută de a-și exprima opțiunea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal după decesul său, reprezintă o intervenție abuzivă în viața de familie a defunctului, în considerarea dreptului constituțional la familie al oricărui cetățean român, prin crearea accesului soțului supraviețuitor, al descendenților, al ascendenților, respectiv al rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv la datele medicale ale pacientului, doar în cazul în care acesta s-a aflat în imposibilitatea absolută de a-și exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal după decesul său, se fac respectate drepturile omului și, implicit, drepturile pacienților.

 

Ținând seama de faptul că neadoptarea unor reglementări în regim de urgență și nerezolvarea problemelor stringente identificate în aplicarea legii ar putea conduce la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, statul fiind garant al drepturilor omului și trebuind să ia măsuri pentru asigurarea acestor drepturi, și ținând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

La articolul 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6), cu următorul cuprins:

 

Art. 24

  1. Pacientul are acces la datele medicale personale.
  2. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
 • În situația în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul cu privire la informațiile prevăzute la art. 21 și a intervenit decesul acestuia, prin excepție de la prevederile art. 22, aceste informații pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:

 

 1. a) soțului supraviețuitor;
 2. b) descendenților;
 3. c) ascendenților/tutorilor;
 4. d) rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

 

 • Situațiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul, conform prevederilor alin. (3), se reglementează prin normele de aplicare a legii.
 • Persoanele prevăzute la alin. (3) vor depune la conducerea unității sanitare o declarație pe propria răspundere, potrivit dispozițiilor prezentei legi.
 • Modelul declarației prevăzute la alin. (5) se va publica drept anexă la normele de aplicare a legii. (text preluat din lege, sursa: aici)

 

Te-ar putea interesa și Ajutorul de deces .

Comentarii
Articole recomandate
Postul Crăciunului 2024 - ce ai voie, ce nu ai voie și care sunt zilele de dezlegare la pește?

vezi zilele cu dezlegare la pește, ce ai voie sau nu să mănânci sau să faci, istorie și semnificatii, tradiții & obiceiuri

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Ajutorul de deces 2024 – cine beneficiază, cât este și cum îl obții

vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces