Conform unui studiu INSSE din 2020, mai mult de un sfert din angajații români lucrează în companii multinaționale, cele mai multe fiind în Germania, Franța și Statele Unite ale Americii. În funcție de ponderea numărului de salariați, SUA deține locul trei în ceea ce privește subgrupurile de întreprinderi controlate de persoane fizice sau juridice (8,8%). (sursa: aici)

repatriere decedati america

În situația nefericită în care familia este informată de decesul unei persoane dragi pe teritoriul american, aceasta trebuie imediat să se ocupe de repatrierea trupului celui neînsuflețit. Cu siguranță va avea nevoie de sprijinul unei firme de pompe funebre specializată în repatriere decedați din SUA. Repatrierea din America este o operațiune mult mai îndelungată decât cea efectuată din Europa și se va desfășura exclusiv pe cale aeriană. În acest articol, vei afla că sunt mult mai multe documente și proceduri necesare pentru efectuarea repatrierii. Informațiile sunt preluate de pe site-ul https://www.mae.ro.

Ajutorul Funerar Hunedoara

Ajutorul Funerar vă oferă servicii funerare complete - pompe funebre, repatriere decedaţi și transport funerar din majoritatea statelor Europene

 

Condiții de eliberare a certificatului de deces românesc

Dacă un membru al familiei sau o rudă a dumneavoastră, cetăţean român, a decedat în S.U.A., este bine să ştiţi următoarele:

 • Decesul trebuie înregistrat la autorităţile locale din S.U.A.;
 • Decesul poate fi înregistrat şi la ambasada sau consulatul României din S.U.A. (nu este obligatoriu);
 • Dacă oficiul consular al României din S.U.A. este notificat despre deces de autorităţile locale, acestea informează imediat Ministerul Afacerilor Externe care, prin intermediul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România, va anunţa familia asupra decesului cetăţeanului român;
 • Înregistrarea decesului la consulat permite eliberarea de către acesta a unui certificat de deces românesc;

 

Atenţie! Eliberarea certificatului de deces românesc se poate face numai pe baza certificatului de deces eliberat iniţial de autorităţile locale S.U.A. şi pe baza altor documente prevăzute de legislaţia română;

 

 • Dacă înregistrarea decesului nu s-a făcut la ambasadă sau consulat, atunci certificatul de deces românesc va fi eliberat în ţară, de autorităţile române, pe baza certificatului de deces S.U.A. care trebuie să fie apostilat conform Convenției de la Haga din 5 oct. 1961 de către biroul secretarului de stat competent din S.U.A. şi a altor documente prevăzute de legislaţia română;
 • Dacă decesul a fost cauzat de o acţiune violentă, atunci solicitaţi intervenţia autorităţilor locale de poliţie pentru investigarea cazului; efectuarea investigaţiilor poate întârzia procedura de transport a corpului neînsufleţit în România;
 • Dacă aţi aflat despre deces în timpul în care vă aflaţi în România, notificaţi în scris Direcţia Relaţii Consulare a MAE, la numărul de fax: (021) 319-68-69 sau pe adresa de e-mail: drco@mae.ro (sursa: aici)

 

Ce poate face personalul consular al României:

 • Poate înregistra decesul la ambasadă sau consulat şi poate elibera un certificat de deces românesc (pe baza certificatului de deces emis de autorităţile locale şi a altor documente prevăzute de legislaţia română);
 • Poate oferi informaţii privind procedurile care trebuie urmate în caz de deces, precum şi coordonate de contact ale caselor funerare care se ocupă de incinenare sau de îmbălsămarea şi transportul corpului neînsufleţit;
 • Poate elibera paşaportul mortuar necesar transportului internaţional al corpului neînsufleţiti.

 

Ce nu poate face personalul consular al României:

 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii în legătură cu decesul pe teritoriul unui stat străin;
 • Nu poate plăti costurile de incinerare sau de înhumare şi nici pe cele de transport al corpului neînsufleţit în România; 
 • Nu poate acoperi eventuale datorii sau angajamente rămase neonorate ale persoanei decedate.

 

Înscrierea certificatului de deces american în registrele de stare civilă române și obținerea unui certificat de deces românesc

Decesul cetățenilor români, care a avut loc în străinătate (SUA), trebuie înregistrat și la autorităţile române. Decesul poate fi înregistrat prin transcriere (înregistrarea lui în România la Primăria de ultim domiciliu sau de naştere a defunctului) sau prin înscriere, la misiunea diplomatică sau oficiul consular din S.U.A, unde a avut loc decesul. În fiecare din aceste cazuri actele necesare sunt aceleași, doar locul aplicării diferă.

Dacă se dorește înscrierea certificatului de deces (eliberat anterior de către autoritățile SUA) la misiune, cererea de înscriere va fi depusă personal de unul dintre membrii familiei sau o altă persoană îndreptățită legal, la oficiul consular de carieră în a cărui jurisdicţie locuieşte solicitantul.

Nu sunt acceptate cereri cu acte trimise pe cale poștală!

Toate documentele de suport (certificate, cărţi de identitate, paşapoarte, carduri de rezidenţă, etc.) se prezintă numai în original. 

Este obligatorie realizarea unei programări prealabile (!), după ce a fost validată cererea trimisă prin portalul www.econsulat.ro, iar modul în care se poate face este explicat  la http://washington.mae.ro/node/485

 

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de deces:

 • Cererea de înscriere a decesului (din partea rudei persoanei decedate sau a reprezentantului firmei de pompe funebre) - se generează automat, pe loc, de către sistemul SIMISC;
 • Actul de identitate (CI român/pașaport), valabil, al persoanei care solicită înscrierea; 
 • Certificate/documente care să ateste gradul de rudenie sau temeiul legal al cererii;
 • Certificatul de deces în original, pe care este aplicată apostila Convenției de la Haga din 1961, eliberate de autorităţile americane competente. Acesta se va reține, fiind transmis în ţară împreună cu întreaga documentaţie întocmită;
 • Traducerea în limba română a certificatului de deces american, inclusiv apostila, notarizată şi apostilată la autorităţile americane competente. Dacă se prezintă traduceri legalizate de notari din România, acestea se utilizează și se rețin ca atare;
 • Declarație din care rezultă că nu s-a mai solicitat înscrierea/transcrierea certificatului în registrele române de stare civilă şi nu mai există un alt act reconstituit referitor la aceeaşi faptă de stare civilă; - se generează automat, pe loc, de către sistemul SIMISC;
 • Actul de identitate/pașaport românesc al persoanei decedate (indiferent dacă mai sunt valabile sau nu). Acesta/acestea se va/vor reține, fiind transmis/e direct autorităților române, pentru retragere din uz. În lipsa lui/lor, se va completa o declarație a persoanei solicitante privind locația documentelor și obligativitatea predării lor.
 • Dacă este cazul, adeverință de cetățenie română (a persoanei decedate), conform indicațiilor din NOTA de mai jos.
 • Un document care atestă adresa din SUA a persoanei solicitante (driver license, State ID, alt document de corespondenţă cu autorităţi americane).

NOTĂ:

Numele și prenumele persoanei decedate, în certificatul de deces american, trebuie să fie identice cu cele din actul de identitate românesc, fără prescurtări sau modificări a vreunei litere. În situația în care se constată diferențe, se solicită mai întâi înregistrarea schimbărilor de nume/prenume în evidențele din România (pe baza unor documente din SUA sau din alte ţări) prin proceduri separate. Cererea pentru înscrierea decesului se depune şi se soluţionează după clarificarea şi remedierea neconcordanţelor.

Funerare Expert Bucureşti

Funerare Expert vă oferă servicii de repatriere și servicii funerare complete, cu tot profesionalismul, seriozitatea și experiența ce ne recomandă și caracterizează

Înscrierea certificatului de deces american se poate derula doar dacă este dovedită cetățenia română a persoanei decedate, la momentul decesului! Dovada poate consta în prezentarea actului de identitate/pașaport românesc, valabile la momentul decesului. În cazul în care nu se deține un astfel de document (sau cel deținut nu mai este valabil), se va solicita mai întâi procedura de clarificare a cetățeniei române pentru persoana decedată. Adeverința obținută în urma acestei proceduri este valabilă maxim 6 luni din data emiterii ei și numai în acest interval se poate depune cererea de înscriere a decesului, conform procedurii de mai sus. Excepţie de la această regulă este doar cazul în care soţul decedat este cetăţean străin care nu a deţinut niciodată cetăţenia română (exemplu: persoane născute în SUA).

Trebuie avută în vedere și varianta transcrierii certificatului de deces american direct în România, la primăria de ultim domiciliu sau de naştere al persoanei decedate, caz în care un membru al familiei va prezenta acolo aceleași documente care sunt menționate mai sus. În acest caz nu se va mai aplica la misiunea noastră pentru înscrierea decesului.

La iniţierea cererii în SIMISC, chiar dacă sistemul indică un alt oficiu consular la care arondează cererea decât cel asociat adresei de reşedinţă sau domiciliu, se va selecta misiunea în a cărui jurisdicţie consulară locuieşte solicitantul.

Acest serviciu este scutit de la plata taxelor consulare. (sursa: aici)

 

Documente utile pentru repatrierea decedaților din S.U.A.

 • Certificatul de deces 
 • Certificat de îmbălsămare
 • Declarația de primire din partea cimitirului din România unde persoana decedată va fi înmormântată
 • Pașaport mortuar
 • Autorizație transport funerar a firmei de pompe funebre

 

Acte necesare pentru obținerea pașaportului mortuar din S.U.A.

Pentru eliberarea pașaportului mortuar sunt necesare următoarele documente (prezentate obligatoriu în original):

 • Documentul de identitate românesc (carte de identitate/buletin/paşaport) al persoanei decedate; acesta va fi reţinut la ambasadă şi trimis în ţară autorităţilor române, pentru retragere din uz; dacă persoana decedată deţinea (şi) altă cetăţenie, se va adăuga şi o fotocopie a paşaportului străin;
 • Copia documentului de identitate/identificare a persoanei care adresează cererea către consulat (ruda defunctului sau reprezentantul firmei de pompe funebre).
 • Dacă persoana decedată nu mai deţinea cetăţenia română la momentul decesului, este necesară anexarea fotocopiilor certificatelor de stare civilă (certificatul de naştere românesc este obligatoriu!)
 • Certificatul de deces emis de autorităţile americane, prevăzut cu Apostila Convenției de la Haga privind suprimarea obligativității supralegalizării, încheiată la 5 octombrie 1961 (apostilarea se efectuează la Secretarul de Stat al statului emitent al certificatului de deces); certificatul trebuie să conţină cauza decesului.

NOTĂ: acest certificat va fi cerut de la autorităţile americane în dublu exemplar: unul va fi reţinut la oficiul consular pentru obţinerea paşaportului mortuar, iar al doilea trebuie să revină familiei persoanei decedate, pentru înregistrarea decesului în evidenţele de stare civilă din România (doar pentru cazul în care persoana decedată deţinea cetăţenia română la momentul decesului);

 

 • Dovada că defunctul nu a suferit de o boală infecţioasă sau contagioasă - se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul;
 • Certificatul de îmbălsămare - se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul;
 • Dovada că sicriul a fost sigilat în mod corespunzător şi nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător - se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul;
 • Autorizarea prealabilă (eliberare) a corpului pentru înmormântare - în cazul în care decesul a survenit în urma unei acţiuni violente sau din motive neelucidate;
 • Scrisoarea/Cererea de solicitare a paşaportului mortuar de către firma funerară/ruda persoanei decedate (se anexează copia actului de identitate/paşaport a persoanei solicitante);
 • Declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului din România unde va fi înhumată persoana decedată (adeverinţă de la preot/administraţia cimitirului privitoare la existenţa unui loc de veci unde va fi înhumată persoana decedată, semnată şi parafată); adeverinţa poate fi trimisă din ţară în mod operativ pe fax sau scanată pe email, cu condiţia să fie perfect inteligibilă;
 • Itinerariul sicriului - poate fi menţionat în scrisoare/cerere, cu specificarea căii de transport şi locurile de plecare din SUA şi sosire din Romania;

 

Când solicitarea s-a efectuat prin poştă, se adaugă un plic autoadresat şi timbrat corespunzător, pentru returnarea actelor originale trimise (mai puţin a celor care au fost indicate că se reţin) şi a paşaportului mortuar.

Nu se percep taxe consulare pentru eliberarea paşaportului mortuar (se emite în regim de gratuitate).

Cererea trebuie să parvină de la o persoană fizică sau juridică cu adresa din SUA aflată în jurisdicţia consulară a misiunii noastre.

Pentru detalii privind trimiterea documentelor pe cale poştală, consultaţi acest link: http://washington.mae.ro/node/1651 (secţiunile A și B.1).

Pentru cererile depuse la ghişeu, soluţionarea se poate face în aceeaşi zi. (sursa: aici)

Angels House Funeral Timișoara

Vă oferim servicii de repatrieri decedați, transport funerar internațional cu vehicule autorizate, în siguranță și la costuri avantajoase

Condiții legale de transport decedați din S.U.A. în România

Transportul corpului neînsufleţit în România se poate face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională a S.U.A. şi în conformitate cu regulile internaţionale aplicabile.

Personalul consular vă poate oferi detalii în legătură cu această procedură şi vă poate facilita contactul cu casele funerare care asigură transportul în România fără să poată fi reținut responsabil pentru serviciile acestor operatori pe care îi alege familia decedatului.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(2) din Legea nr.102/2014, "pentru aducerea în România a persoanelor decedate sunt necesare aprobarea oficiului consular al României din ţara respectivă, aprobarea autorităţilor de sănătate publică din ţara respectivă, precum şi declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului în care are loc înhumarea".

Ca urmare, solicitarea pentru aprobarea transportului sicriului cu corpul neînsufleţit în România se adresează de un membru al familiei sau de către un reprezentant al firmei de pompe funebre care se ocupă de transport la oficiul consular în a cărui jurisdicţie consulară a avut loc decesul.

Pentru transportul internaţional al corpurilor neînsufleţite este necesar paşaportul mortuar.

Pentru transportul în România a unei urne funerare sunt necesare doar certificatul de deces şi adeverinţa de incinerare (nu este necesară aprobarea oficiului consular). Trebuie avut însă în vedere că, dacă se doreşte înhumarea urnei în România, iar persoana decedată deţinea cetăţenia română la momentul decesului, familia va trebui să înregistreze în evidenţele de stare civilă din România decesul, prin transcriere/înscriere, şi să obţină un certificat echivalent românesc, care va fi necesar pentru oficierea slujbei de înmormântare.

 

Serviciile oferite de firmele de repatrieri decedați

În cazul repatrierii decedaților din SUA varianta cea mai potrivită o reprezintă transportul aerian. În acest sens, trebuie să apelezi la o firmă de pompe funebre care să realizeze servicii de repatrieri internaționale și să aibă contracte cu companii de zbor importante, care să preia decedatul și să îl aducă pe cel mai apropiat aeroport din România, în funcție de localitatea în care trupul neînsuflețit va fi înmormântat.

Transportul funerar din America implică o serie de costuri mari aduse de taxele pentru preluare din locul în care persoana a decedat, taxe de transport și taxe pentru menținerea trupului intact în camera de frig. Toate acestea sunt costuri ce vor fi achitate de către familie. 

 

Serviciile oferite de către firmele de repatrieri:

 • întocmirea tuturor documentelor pentru transport funerar
 • ridicarea trupului neînsuflețit de la morgă
 • efectuarea îmbălsămării și pregătirea trupului pentru așezarea acestuia în sicriu
 • așezarea corpului neînsuflețit în sicriul etanș de zinc și introducerea sicriului de zinc în sicriul de transport din lemn
 • pentru repatrierea pe cale aeriană, obținerea ofertelor de transport decedați cu avionul, selectarea soluției optime și achitarea serviciilor; întocmirea formalităților de îmbarcare, obținerea acordului de la poliția de frontieră; depunerea sicriului în zona cargo a aeroportului de decolare cu 12 - 24 ore înaintea zborului; preluarea decedatului din aeroport; transportarea sicriului în localitatea de înmormântare​
 • prestarea altor servicii funerare optionale

 

Servicii consulare în S.U.A.

Consulatul General al României la New York

200 East 38th Street, New York, NY 10016

Telefoane informaţii consulare pentru cetăţeni români (Call Center - Bucureşti): 

(001) (212) 682-9120

(001) (212) 682-9121

 

Consulatul General al României la Chicago – Illinois

737 N. Michigan Ave, Suite 2300, Chicago, IL 60611

Telefon informații consulare pentru cetățeni români :  

(001) (312) 573-1315 

(001) (312) 573-1181

 

Consulatul General al României la Los Angeles - California

11766 Wilshire Blvd. Suite 200, Los Angeles CA 90025

Telefon informații consulare pentru cetățeni români :  

(001) (310) 444-0623

(001) (310) 473-8061

(001) (310) 231-4468

 

Consulatul General al României la Miami - Florida

1101 Brickell Ave, suite N 600, Miami, FL 33131

Telefoane informații consulare pentru cetățenii români (Call Center - București):

(001) (305) 763-8714

(001) (305) 763-8874

Servicii funerare Româno-Germane Schweitzer Germania

Firma noastră este prima societate de pompe funebre română din Germania specializată în repatrierea cetăţenilor români de pe tot cuprinsul Europei

Cauți firme specializate în servicii repatriere decedați din SUA? Pe platforma condoleante.ro găsești firme specializate și case funerare care te pot ajuta cu repatrierea persoanelor decedate în SUA. Pe condoleante.ro, la categoria repatrieri decedați, vei găsi cele mai bune firme care se ocupă cu repatrieri decedati SUA - firme care îți pot oferi sprijinul lor imediat ce le vei contacta.

Dacă ți-a fost util acest articol, dacă ai întrebări sau vrei să adaugi și alte informații utile pentru acest subiect, lasă-ne comentariul tău.

Comentarii
Articole recomandate
Postul Crăciunului 2024 - ce ai voie, ce nu ai voie și care sunt zilele de dezlegare la pește?

vezi zilele cu dezlegare la pește, ce ai voie sau nu să mănânci sau să faci, istorie și semnificatii, tradiții & obiceiuri

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Ajutorul de deces 2024 – cine beneficiază, cât este și cum îl obții

vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces