Atunci când un membru al familiei își pierde viața în străinătate și familia dorește să îl înmormânteze în țara de origine, este nevoie de sprijinul unei firme de repatrieri decedați pentru repatrierea trupului. Indiferent de țara în care a avut loc decesul, procedura de repatriere nu va fi demarată mai devreme de 24 de ore de la momentul constatării decesului. 

pasaport mortuar

Întocmirea documentelor necesare repatrierii din străinătate în România a unei persoane decedate poate fi facută numai de către o firmă de servicii funerare, care este în posesie de licență de la Camera de Comerț și Industrie precum și licența de înregistrare la Poliție pe raza căruia își are sediul. Această licență este eliberată numai dupa verificările de rigoare făcute de autoritățile competente  pentru  firma care o cere. Documentele premergătoare obținerii pașaportului mortuar pot  fi întocmite  numai de firma care are o astfel de licență. (sursa: aici)

Ajutorul Funerar Hunedoara

Ajutorul Funerar vă oferă servicii funerare complete - pompe funebre, repatriere decedaţi și transport funerar din majoritatea statelor Europene

Ce este pașaportul mortuar?

Pașaportul mortuar reprezintă documentul prin care o persoană decedată poate fi repatriată în țara de origine și care trebuie să însoțească sicriul pe durata transportului. Așa cum am precizat mai sus, firmele care oferă servicii de repatriere decedați se ocupă și cu obținerea pașaportului mortuar.

 

Cine eliberează pașaportul mortuar?

Misiunile diplomatice și oficiile consulare eliberează, la cerere, pașapoarte mortuare pentru autorizarea transportului funerar către România al persoanelor de cetățenie sau de origine română, decedate în străinătate, în vederea înhumării pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, precum și de convențiile internaționale la care România este parte.

În cazul deceselor survenite pe teritoriile statelor părți la Acordul de la Berlin din 1937 (Austria, Belgia, Cehia, Chile, R.D. Congo, Danemarca, Egipt, Elveția, Franța, Germania, Italia, Mexic, Olanda, Portugalia, România, Slovacia şi Turcia) pașapoartele mortuare se eliberează de către autoritățile locale competente, iar în cazul deceselor survenite în orice alte state, pașapoartele mortuare se emit de către misiunile diplomatice și oficiile consulare române acreditate în acele state.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, „pentru aducerea în România a persoanelor decedate sunt necesare aprobarea oficiului consular al României din țara respectivă, aprobarea autorităților de sănătate publică din țara respectivă, precum și declarația de primire din partea administrației cimitirului în care are loc înhumarea.“

Pentru punerea în aplicare în mod unitar a reglementărilor legale, transporturile funerare conținând corpurile neînsuflețite ale persoanelor decedate în străinătate, în vederea înhumării acestora pe teritoriul României, se autorizează de către secțiile consulare ale misiunilor diplomatice sau de către oficiile consulare de carieră române din străinătate prin eliberarea unui pașaport mortuar. (sursa: aici)

 

Cine poate solicita eliberarea pașaportului mortuar?

Eliberarea pașaportului mortuar poate fi solicitată de persoanele interesate (rudele defunctului) sau de mandatarii acestora (după caz, de societățile de pompe funebre împuternicite să efectueze transporturile funerare).

 

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea pașaportului mortuar?

Eliberarea pașaportului mortuar poate fi solicitat în baza următoarelor documente:

  • certificatul de deces;
  • ultimul document de identitate al defunctului și, după caz, alte acte care atestă că acesta era cetățean român la momentul decesului sau că a deținut cetățenia română în timpul vieții;
  • autorizația de transport eliberată de instituțiile de sănătate publică din statul de reședință;
  • aprobarea de înhumare din partea autorităților judiciare locale competente, care să ateste că nu mai sunt necesare investigații medico-legale asupra cadavrului, în situația în care moartea a survenit din cauze violente sau necunoscute;
  • dovada eliberată de administrația cimitirului din România, din care să rezulte că familia defunctului dispune de un loc de veci și că înhumarea poate avea loc în cimitirul respectiv;
  • documentul de identitate al persoanei care solicită eliberarea pașaportului mortuar, însoțit, după caz, de procură în formă autentică din partea rudelor defunctului.

(sursa: aici)

Funerare Expert Bucureşti

Funerare Expert vă oferă servicii de repatriere și servicii funerare complete, cu tot profesionalismul, seriozitatea și experiența ce ne recomandă și caracterizează

Important! În cazul în care ați optat pentru serviciul de incinerare a persoanei decedate, pe teritoriul statului unde a avut loc decesul, pentru transportul urnei cu cenușă din țara respectivă nu mai este necesară întocmirea pașaportului mortuar.

Lasă-ne un comentariu dacă ți-a fost util acest articol sau dacă ai întrebări referitoare la acest subiect.

Comentarii
Articole recomandate
Postul Crăciunului 2024 - ce ai voie, ce nu ai voie și care sunt zilele de dezlegare la pește?

vezi zilele cu dezlegare la pește, ce ai voie sau nu să mănânci sau să faci, istorie și semnificatii, tradiții & obiceiuri

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Ajutorul de deces 2024 – cine beneficiază, cât este și cum îl obții

vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces