Despre noi vezi date de contact

Parohia Şerban Vodă stă în răsăritul Bucureştilor ca un arc peste timp, ca o mărturie a statorniciei întru istorie şi credinţa, ca o zămislire de sfârşit de mileniu ce îşi dăruieşte roadele spirituale şi osteneala socială mileniului ce urmează.

Această parohie, ce poartă în conştiinţa comunităţii pe care o slujeşte numele unuia din cei mai distinşi domnitori ai Ţării Româneşti, Radu Şerban (1601 – 1612), se înscrie în firescul civilizaţiei istorice a cetăţii Bucureştilor, care, deşi şi-a luat numele de la păstorul Bucur, a evoluat în istorie prin grija celor ce au contribuit la dezvoltarea ei, iar domnitorul Radu Şerban, care avea moşie la sud-est de Turnul lui Vlad Ţepeş (azi în Parcul Carol) a contribuit din plin la dezvoltarea acestei cetăţi: a constuit Podul Şerban Vodă (peste Dâmboviţa), a amanajat heleşteul din actualul Parc Carol şi a deschis o cale de acces comercială şi diplomatică, Calea Şerban Vodă, pentru a dezvolta schimburile cu popoarele de la sud de Dunăre.

Începând cu anul 2002, părinţii Alexandru Niculescu, Alexandru Ristache, Dinu Pompiliu, şi Moraru Eugen, s-au mobilizat împreună cu adunarea parohială şi cu toţi iubitorii de Hristos din Parohia Şerban Vodă, pentru a înnoi aşezământul bisericesc şi a duce la îndeplinire şi partea de legat testamentar cu privire la aşezământul social, care alături de şcoală şi lăcaşul de cult făcea parte din testamentul lăsat de Atena Valentina colonel Popescu.

Că urmarea a mobilizării, astăzi Parohia Şerban Voda are un lăcaş nou, încăpător şi potrivit întru toate cerinţelor duhovniceşti ale credincioşilor, o cancelarie parohială cu toate dotările necesare unei pastoraţii şi comunicări moderne, precum şi un pangar din care nu lipseşte literatura duhovnicească şi icoana ortodoxă ce îndrumă gândul şi speranţa creştinului către Mântuitorul, Maica Sa şi Sfinţii Săi slujitori. Prin osteneala părinţilor slujitori, în anul 2008 s-au făcut demersurile şi s-au obţinut autorizaţiile pentru construirea unui aşezământ social cu 18 locuri, a unei grădiniţe pentru copii şi a unei case parohiale. De asemenea, s-a planificat consturirea unei capele mortuare parohiale, care în contextul pastoraţiei moderne este o facilitate sine qua non.

Biserica Şerban Vodă propovăduieşte atât cu cuvântul cât şi cu fapta, spre luarea-aminte „a celor ce au urechi de auzit şi ochi de văzut”. Puteți găsi programul slujbelor aici: Programul slujbelor – Parohia Șerban Voda (parohiaserbanvoda.ro)

Servicii

  1. accesorii funerare
  2. capelă mortuară
  3. slujbă înmormântare
  4. slujbă pomenire

Date de contact