Despre noi vezi date de contact

PROGRAM LITURGIC SĂPTĂMÂNAL - miercuri: 17:00 - 18:00 Slujbă Acatist ; vineri: 16:00 - 18:00 Taina Sfântului Maslu, Cateheză şi spoveditul credincioşilor.

Mărcuța este situată în partea de est a Capitalei, peste drum de Spitalul Sfântul Pantelimon.

Biserica a fost zidită de Dan Logofătul, în anul 1587 lângă un izvor tămăduitor aflat pe malul Colentinei. Poartă hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Numele de Mărcuța i s-a dat mai târziu, de la strănepoată de fiică a lui Dan logofăt, Visana (zisă Mărcuța). În timpul domniei lui Grigore al ÎI-lea Ghica (1733-1735), Mitropolitul Ștefan a adăugat pridvorul și clopotnița, a făcut chenare din piatră la ferestre și cadrul din piatră al ușii de intrare, o zugrăvește pe dinăuntru și pe dinafară, așa cum spune pisania din 20 septembrie 1733.

La mijlocul secolului al XlX-lea biserica a fost restaurată de arhitecții Johann Schlatter și Beniș. Peretele ce despărțea naosul de pronaos este demolat, pentru lărgirea spațiului. Turla căzută la cutremur a fost refăcută din lemn. Biserica reprezintă unul din cele mai valoroase monumente păstrate din cea de a doua jumătate a secolului al XVI-lea: Face parte din lăcașurile inspirate de planul bisericii Mănăstirii Cozia, de tip sărbesc, triconc (21.60 și 6.50 pe 11.50 metri), cu o turlă pe naos, cu pereți groși de circa 80 de centimetri, având pridvor, pronaos, naos cu turla Pantocrator și altar. Pridvorul deschis, adăugat la 1733, este mai scund decât pronaosul, dar de lățimea acestuia. Este compus din trei arcade în plin centru în fațada vestică și cate două în fațadele laterale, cu arhivolte retrase, din cărămizi subțiri, dispuse radial, sprijinite pe coloane robuste, pictate, iar Ia colțuri pe semicoloane alăturate unor plinuri de zidărie, așezate pe un parapet plin, înalt. Fațadele sunt decorate în cărămidă aparentă.

Elementul cel mai interesant și valoros este decorația exterioară a bisericii, care o situează printre cele mai importante monumente religioase din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Intrarea în curtea bisericii se face prin două turnuri de poartă succesive. O placa purtând inițialele domnitorului Alexandru Ipsilanti este pusă pe clopotniță, menționând anul 1779. În afara zidurilor înalte ce înconjoară biserica, se desfășoară cimitirul parohial, amenajat începând din 1920, ce ajunge acum până pe malul Colentinei.

Servicii

  1. slujbă pomenire

Localizare pe hartă