Sfânta Mare Mucenița Ecaterina este ocrotitoarea tuturor celor învățați, a teologilor, profesorilor, avocaților, procurorilor, medicilor, pentru că ea a fost părtașă la învățăturile acestor înțelepți întotdeauna. Ea este cea care se roagă pentru studenți, pentru elevi, pentru toți cei iubitori de carte. Ea este îndreptătoarea în credință și în căsnicie.  Este ocrotitoarea tuturor mamelor și a acelor femei care doresc să fie mame și nu pot să nască. De asemenea, Sfânta Ecaterina este ajutătoarea celor aflați în pragul căsătoriei, vindecătoarea celor bolnavi, izbăvitoarea celor în necazuri și apărătoarea bătrânilor. Și nu în ultimul rând, ea este ocrotitoarea sărmanilor și a săracilor, pentru că ea a lăsat bogăția lumii și a îmbrățișat mucenicia. (sursa: aici)

viata acatistul sfintei ecaterina

Viața Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina

Sfânta Ecaterina este prăznuită în Biserica Ortodoxă pe 25 noiembrie. Provenind dintr-o familie de rang înalt din orașul Alexandria Egiptului, Sfânta Ecaterina a primit o educație aleasă. Încă de mic copil, fetiţa avea o mare înclinaţie spre studii. A studiat toate ştiinţele şi a citit operele scriitorilor greci şi latini, iar la vârsta de 18 ani era cea mai învăţată fată din Alexandria. Și la înfăţişare era o femeie minunată, foarte plăcută și peţită de mulţi. Tineri importanţi o cereau în căsătorie, dar ea spunea că nu vrea să se mărite în ciuda tuturor presiunilor alor ei.

Când avea doar 18 ani, Sfânta Ecaterina l-a înfruntat pe împăratul roman Maximianus, cunoscut drept unul dintre cei mai violenți persecutori ai creștinilor. Nu doar împăratul a primit mustrarea tinerei Ecaterina, ci și filosofii păgâni de la curtea lui, aceștia convertindu-se până la urmă la creștinism. Sfânta Ecaterina a fost trasă pe roată, simbol care apare și în icoanele ce o reprezintă, iar pe 25 noiembrie 305, a fost decapitată.

În secolul al IX-lea, la cinci sute de ani de la martiriul Sfintei Mucenițe Ecaterina, un călugăr a avut o vedenie în care se făcea că trupul plin de lumină al Sfintei Ecaterina era ridicat de îngeri pe un vârf în apropiere de Muntele Sinai, unde a rămas neatins. Urmând sfatul acestui văzător cu duhul, călugării de pe Sinai au urcat pe vârful respectiv unde au aflat moaștele sfintei. De atunci vârful poartă numele Sfintei Ecaterina.

Tot atunci mănăstirea închinată Sfintei Fecioare Maria, aflată la poalele Muntelui Horeb, a devenit Mănăstirea Sfintei Ecaterina. Fondată în secolul al VI-lea, se consideră că este cea mai veche mănăstire creștină ce își păstrează forma inițială, adăpostind numeroase colecții de manuscrise timpurii creștine și icoane. Mâna pe care Sfânta Ecaterina i-a oferit-o Mirelui său, Iisus Hristos, se păstrează intactă și astăzi, la mai bine de 1.700 de ani. Fiecare pelerin care ajunge la moaștele Sfintei Ecaterina primește în dar un inel cu monograma ei, în cinstea inelului pe care Mirele Iisus l-a dăruit Sfintei Ecaterina. (sursa: aici)

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina

Condac 1:

Vrednicei de laudă, muceniței Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea preaînaltă a uimit știința învățaților de atunci și a întrecut limba oratorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem cântare de biruință, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm: Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Icos 1:

Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria, tu te-ai arătat vrednică de dragoste, înțeleaptă Ecaterina, căci cu Duhul Sfânt umbrindu-te, ai lepădat de la tine toată dorirea pământească și te-ai logodit cu Mirele tău cel ceresc spre a căpăta viață nemuritoare; pentru aceasta, îți cântăm:

 

Bucură-te, porumbiță cuvântătoare;

Bucură-te, dulce privighetoare;

Bucură-te, frumusețe netrecătoare;

Bucură-te, mielușea încântătoare;

Bucură-te, minte înaltă;

Bucură-te, tânără preaînvățată;

Bucură-te, fecioară blândă și înțeleaptă;

Bucură-te, inimă tare și neîntinată;

Bucură-te, lauda învățaților;

Bucură-te, dulceața maicilor;

Bucură-te, mângâierea săracilor;

Bucură-te, apărătoarea bătrânilor;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 2:

Bogățiile pământului și mărirea părintească lepădând, viață curată ai trăit, Sfântă Muceniță Ecaterina; și îndeletni­cindu-te mai ales în dreapta credință, calea cea nerătăcită a lui Hristos ai luat și te-ai închinat Lui, cântând: Aliluia!

Icos 2:

Ajungând la vârsta de 18 ani, frumusețea ta a atras pe mulți tineri din neamurile păgâne, voind a se căsători cu tine; tu însă, respingând cererea lor cu foarte înțelepte cuvinte, ei înșiși se mustrau pentru nepriceperea lor și îți grăiau unele ca acestea:

 

Bucură-te, cea mai frumoasă dintre tinere;

Bucură-te, că ești și cea mai bogată;

Bucură-te, sămânță din neam împărătesc;

Bucură-te, porfiră care împodobești cunoștințele;

Bucură-te, cunună care răsplătești vrednicia;

Bucură-te, ceea ce întărești obiceiurile bune;

Bucură-te, cuvântătoare mai presus decât ritorii;

Bucură-te, judecătoare mai alesă decât toți judecătorii pământești;

Bucură-te, ceea ce ești nebiruită în sfaturi și povățuiri;

Bucură-te, lumină care faci să se plece privirile neînțelepte;

Bucură-te, comoara tuturor cunoștințelor;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 3:

Rătăcirile mustrând și nevoind a crede că acele chipuri turnate și cioplite de mâini omenești ale idolilor ar putea fi făcătorii cerului, ai pământului și a toată făptura, fost-ai luminată cu darul Duhului Sfânt să cunoști Dumnezeirea cea adevărată și pururea veșnică și cu smerenie ai cântat Ei: Aliluia!

Icos 3:

Învățații adunați din îndemnul împăratului, ca să te scoată din credința în care erai, văzându-te lepădând idolii, au cerut a te înfățișa lor. Tu însă, intrând în vorbă cu cel mai învățat, după îndelungă vorbire, l-ai făcut să nu mai știe altceva să răspundă decât numai a grăi:

 

Bucură-te, închinătoarea dreptei credințe;

Bucură-te, deslușirea adevăratei religii;

Bucură-te, luminarea celor cufundați în eresuri;

Bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți;

Bucură-te, arma buneivoințe;

Bucură-te, căderea înșelăciunii idolilor;

Bucură-te, dovada neputinței lor;

Bucură-te, că ești vrednică de toată cinstirea;

Bucură-te, că, prin înțelepciunea ta, ai gonit rătăcirea;

Bucură-te, căci cu dar ai fost dăruită de Cel Preaînalt;

Bucură-te, cunoștința sfințeniei cerești;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 4:

Gurile ereticilor ce, mai înainte, huleau Biserica lui Hristos s-au deschis atunci, pentru întâia oară, spre a binecu­vânta glasul tău fecioresc, urând capiștile idolești și zicând că unul este Dumnezeu și Lui se cuvine cântare: Aliluia!

Icos 4:

Hrănind în tine, din pruncie, darul credinței lui Hristos, Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, nu te-ai putut împăca cu obiceiurile păgânești ale părinților tăi, ci, petrecând în sfințenie, fără a fi încă luminată cu Sfântul Botez, poruncile lui Dumnezeu urmai și te închinai în taină lui Hristos; pentru aceasta îți cântăm:

 

Bucură-te, muceniță preamărită;

Bucură-te, mireasă preacinstită;

Bucură-te, pătimitoare nebiruită;

Bucură-te, podoaba Bisericii;

Bucură-te, cuvântătoare de Dumnezeu;

Bucură-te, slujitoarea Ortodoxiei;

Bucură-te, cununa învățăturii;

Bucură-te, lauda Alexandriei;

Bucură-te, apărătoarea acelei cetăți;

Bucură-te, comoara minunilor;

Bucură-te, mustrătoarea împăratului Maxențiu;

Bucură-te, luminătoarea împărătesei lui;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 5:

Inima lui Constantin, tatăl tău, foarte s-a întristat văzându-te pe tine, fiica lui, una la părinți și așa de frumoasă precum erai, lepădând mulțimea zeilor la care se închina și propovă-duind un Dumnezeu necunoscut. Iar împăratul Maximian a voit să cerceteze credința ta prin cei mai învățați dascăli de atunci. Cât de mare i-a fost însă nedumerirea când i-a văzut și pe aceia înduplecați de cuvintele tale și cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:

Judecătorii nedrepți, aflând de credința ta în Hristos, te-au hotărât pedepsei; și răbdând chinurile cele mai amare, până la moarte, cu mărire te-ai preamărit, lăudând numele Domnului nostru Iisus Hristos și al Preacuratei Fecioare, Maicii Sale, Care s-au arătat ție în vedenie; iar noi, lăudând tăria credinței tale, îți grăim:

 

Bucură-te, defăimătoarea judecătorilor tirani;

Bucură-te, mustrătoarea rătăcirii;

Bucură-te, că în popor te-ai făcut strălucitoare;

Bucură-te, că ale tale chinuri pe ei îi ardeau;

Bucură-te, că nădejdea mântuirii te veselea;

Bucură-te, căci cu răbdarea mai mult i-ai otrăvit;

Bucură-te, că, pentru dragostea ta către Dumnezeu, n-ai simțit suferințele;

Bucură-te, că vorbele tale îi făceau să amuțească;

Bucură-te, că nepriceperea lor nu putea să te oprească;

Bucură-te, că, îndrăznind, ai ieșit biruitoare;

Bucură-te, că suferind te-ai făcut vindecătoare;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 6:

Cântare de mulțumire îți aducem ție noi, smeriții, căci cu mare dar ne-ai învrednicit, jertfindu-te pentru dragostea drep­tei credințe. Primește, dar, muceniță, această rugăciune și dă vindecare neputințelor noastre, pentru ca dimpreună cu tine să binecuvântăm pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icos 6:

Cei mai mult de o sută de învățați care ascultau cuvintele prin care tâlcuiai Evanghelia lui Hristos, luminându-se de Duhul Sfânt, s-au creștinat, iar împăratul, îngrozindu-se de această minune, a poruncit să fie arși, ca să nu mai răspândească credința creștină prin locurile de unde erau, și așa s-a preamărit mulțimea aceea de învățați care îți cântă ție așa:

 

Bucură-te, Ecaterina, de necazuri izbăvitoare;

Bucură-te, învățată, de lumină dătătoare;

Bucură-te, lăudată și de daruri aducătoare;

Bucură-te, frumusețe tuturor covârșitoare;

Bucură-te, bunătate de nimic îngrijorată;

Bucură-te, ostaș de viteji biruitoare;

Bucură-te, mult vestită și de chinuri răbdătoare;

Bucură-te, lăudată de cântări răsunătoare;

Bucură-te, muceniță de minuni izvorâtoare;

Bucură-te, lăcrămioară preafrumos mirositoare;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 7:

Soborul îngeresc, văzând ceata mucenicilor în văpaie arzând, cu cântări a primit-o; și pe tine, Sfântă Muceniță Ecate­rina, ca pe o următoare a lor, cu dar te-a învrednicit a suferi chinurile cele mai îngrozitoare; pentru care pomenirea ta în veci a rămas folositoare celor ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7:

Toată făptura s-a minunat de răbdarea cea multă pe care ai arătat-o, rămânând neclintită în hotărârile credinței și mărturisind că unul este Dumnezeu: Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Treimea una și nedespărțită, și te închini Ei; iar noi ne bucurăm, lăudându-te:

 

Bucură-te, propovăduitoare către Tatăl ceresc;

Bucură-te, închinătoare a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu;

Bucură-te, cinstitoare a Duhului Sfânt;

Bucură-te, mărturisitoare a Treimii celei de o ființă;

Bucură-te, purtătoare în credință a Sfintei Cruci;

Bucură-te, următoare a patimilor lui Hristos;

Bucură-te, bine-tâlcuitoare a Sfintei Evanghelii;

Bucură-te, primitoare a botezului lui Dumnezeu;

Bucură-te, ascultătoare a Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, închinătoare a Bisericii Ortodoxe;

Bucură-te, viețuitoare împreună cu puterile cerești;

Bucură-te, vrednică păzitoare a creștinilor;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 8:

Iubită ai fost de Mirele tău cel ceresc, prea-lăudată Muceniță Ecaterina, că te-ai împodobit cu toată frumusețea trupească și sufletească; încă și vas ales te-a făcut, spre întărirea credinței multora, cu care necredincioșii s-au luminat și s-au învățat a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8:

Vindecă rănile sufletelor noastre, mare muceniță, că greu pătimim, și te roagă pentru noi Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de ispitele și de primejdiile cu care vrăjmașul ne îngrozește; pentru aceasta, știindu-te pe tine grabnică apărătoare de vrăjmași, îți cântăm:

 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne izbăvești de vrăjmași;

Bucură-te, izbăvitoare grabnică de primejdii;

Bucură-te, păzitoare de otrăviri;

Bucură-te, vindecătoare de venin;

Bucură-te, izbăvitoare de farmece;

Bucură-te, izgonitoare de năluciri;

Bucură-te, risipitoare de eresuri;

Bucură-te, păzitoare tare de necazuri;

Bucură-te, îndreptătoare a traiului rău în căsnicie;

Bucură-te, ceea ce împaci pe cei învrăjbiți;

Bucură-te, că ești în necazuri ajutătoare;

Bucură-te, că dai celor bolnavi vindecare;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 9:

Ca o ramură de finic te-ai dat Mântuitorului, împodobind Biserica cu biruințele tale cele mai presus de fire, și cu sângele tău cel feciorelnic ai spălat ocara credincioșilor; că s-au rușinat prigonitorii văzând slava minunilor tale și au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9:

Pământul s-a umplut de bună-mireasmă, primindu-ți trupul, și cerul s-a veselit, văzând duhul tău ridicându-se la dânsul de către puterile îngerești. Pentru această slăvită lucrare a tainei lui Dumnezeu toți credincioșii te laudă, cântând pentru tine așa:

 

Bucură-te, ajutătoare a fecioarelor înțelepte;

Bucură-te, mângâietoare a văduvelor necăjite;

Bucură-te, izbăvitoare a copiilor sărmani;

Bucură-te, ajutătoare a celor din primejdii;

Bucură-te, folositoare a celor fără de ajutor;

Bucură-te, izbăvitoare a femeilor cu grele nașteri;

Bucură-te, vindecătoare a celor bolnavi din naștere;

Bucură-te, întăritoare a pruncilor slabi;

Bucură-te, hrănitoare a orfanilor săraci;

Bucură-te, ocrotitoare a celor cu mintea tulburată;

Bucură-te, vindecătoare a celor căzuți în boală grea;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 10:

Facerilor de bine ale tale nu suntem vrednici a mulțumi, Sfântă Muceniță Ecaterina, pentru că nici o sârguință n-am împlinit care să ne apropie de dragostea lui Dumnezeu și nici un bine n-am lucrat pentru aproapele nostru, care să ne aducă îndurare, ci tu, ca bună și blândă ce ești, roagă-te lui Dumnezeu să ne ierte nesocotința și păcatele noastre, primind pocăința noastră atunci când cântăm: Aliluia!

Icos 10:

Ispitele cele fără de număr ale vicleanului diavol le cunoști, sfântă, pentru că trup purtând și ispitită fiind, ai rămas biruitoare. Iar noi, cei ce suntem învăluiți în ispite, ca niște neputincioși, rugămu-te să ne întărești cu puterea ta, ca să venim la pocăință și să dobândim iertarea greșelilor noastre, lăudându-te:

 

Bucură-te, smerenie înaltă;

Bucură-te, podoabă prealăudată;

Bucură-te, vistierie nedeșertată;

Bucură-te, îndurare nestrămutată;

Bucură-te, blîndețe neschimbată;

Bucură-te, lumină neînserată;

Bucură-te, dragoste nevinovată;

Bucură-te, răbdare neîncetată;

Bucură-te, dărnicie neasemănată;

Bucură-te, speranță nebiruită;

Bucură-te, vindecătoare binecuvântată;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 11:

Mai presus de fire te-ai făcut, Sfântă Muceniță Ecaterina, întărindu-te în credința lui Hristos și slujind Făcătorului a toate, iar nu făpturii; de la Care, luând darul tămăduirii și cununa îngerească, de tine se cutremură duhurile necurate și le alungi de la tot sufletul creștinesc care aduce lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

Icos 11:

Toată suflarea dreptcredincioșilor se veselește astăzi de prăznuirea ta, muceniță, că, din neamul păgânesc și dintre închinătorii de idoli, cea mai învățată și înțeleaptă fecioară a venit la Biserica lui Hristos, suferind durerile roții și alte nespuse chinuri de la poporul cel păgânesc, pentru dragostea Mântuitorului lumii; pentru aceasta, îți cântăm:

 

Bucură-te, biruitoarea păgânilor;

Bucură-te, căderea obiceiurilor urâte;

Bucură-te, luptătoare pentru darurile sfinte;

Bucură-te, surpătoarea capiștilor idolești;

Bucură-te, închinătoarea icoanelor creștinești;

Bucură-te, stavila răutăților diavolești;

Bucură-te, lauda cununei mucenicești;

Bucură-te, că pe roată ai fost întinsă;

Bucură-te, căci cu piroane ai fost împunsă;

Bucură-te, pentru că de sabie ai murit;

Bucură-te, căci cu slavă te-ai preaslăvit;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 12:

Iubitorilor de mucenici, cinstind pe înțe-leapta Ecaterina, pentru că aceasta înaintea oamenilor pe Hristos a predicat, pe șarpele a călcat și mintea învățaților a rușinat, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12:

Lupte pentru credință ai dus, întru chinuri, cu dragoste pentru Hristos, Mirele tău, Sfântă Muceniță Ecaterina, ceea ce, prin înțelepciunea ta, pe toți ai luminat ca o bună cuvântătoare; pentru aceasta-ți cântăm:

 

Bucură-te, păzitoare sfântă a canoanelor sobornicești;

Bucură-te, următoare a legilor bisericești;

Bucură-te, vrednică propovăduitoare a Evangheliei lui Hristos;

Bucură-te, prigonitoare neîmpăcată a păcatelor;

Bucură-te, aspră îndemnătoare a smereniei pustnicești;

Bucură-te, cea mai iscusită cuvântătoare a cântării cerești;

Bucură-te, neobosită rugătoare a slujitorilor cucernici;

Bucură-te, bună ajutătoare a credincioșilor cinstitori de Dumnezeu;

Bucură-te, mărgăritar de mare preț al împărăției cerești;

Bucură-te, piatră scumpă a Bisericii creștinești;

Bucură-te, grabnică izbăvire a celor cuprinși de supărări;

Bucură-te, vindecătoare tare a celor plini de răni și dureri;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 13:

Înțeleaptă și frumoasă Ecaterina, vrednică muceniță a lui Hristos, primește această puțină rugăciune a noastră și te roagă pentru noi, să ne dăruiască Bunul Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune, când cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

 

Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu... și Condacul întâi: Vrednicei de laudă muceniței Ecaterina...

Icos 1:

Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria, tu te-ai arătat vrednică de dragoste, înțeleaptă Ecaterina, căci cu Duhul Sfânt umbrindu-te, ai lepădat de la tine toată dorirea pământească și te-ai logodit cu Mirele tău cel ceresc spre a căpăta viață nemuritoare; pentru aceasta, îți cântăm:

 

Bucură-te, porumbiță cuvântătoare;

Bucură-te, dulce privighetoare;

Bucură-te, frumusețe netrecătoare;

Bucură-te, mielușea încântătoare;

Bucură-te, minte înaltă;

Bucură-te, tânără preaînvățată;

Bucură-te, fecioară blândă și înțeleaptă;

Bucură-te, inimă tare și neîntinată;

Bucură-te, lauda învățaților;

Bucură-te, dulceața maicilor;

Bucură-te, mângâierea săracilor;

Bucură-te, apărătoarea bătrânilor;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 1:

Vrednicei de laudă, muceniței Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea preaînaltă a uimit știința învățaților de atunci și a întrecut limba oratorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem cântare de biruință, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm: Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

“O, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, bucuria negrăită a îngerilor şi oglinda frumuseţii fecioarelor, ceea ce ai strălucit prin curăţia minţii în chip minunat, tuturor izvorând razele înţelepciunii Soarelui dreptăţii, luminează şi întunericul sufletului meu şi cerul inimii îl încununează cu stele de gânduri îngereşti. Ca o lună te-ai înălţat în întunericul păgânătăţii şi ai atras în jurul tău noi stele ale mărturisirii Cuvântului, pe filosofi şi pe mulţi din palatul împărătesc, făcând bucurie îngerilor pentru pocăinţa acestora. Vistieria cea săracă a inimilor noastre o umple cu talanţii rugăciunilor tale, ca să cumpărăm noi de la Hristos ,,aur lămurit în foc', ,,veşminte albe' spre a acoperi goliciunea sufletului şi ,,alifie' pentru a unge ochii inimii cei înceţoşaţi de somnul păcatelor.

Pe Maica Domnului avându-O mijlocitoare osârdnică înaintea Împăratului vieţii, te-ai învrednicit a intra în cămara Mântuitorului împreună cu fecioarele cele înţelepte şi acum te veseleşti împreună cu îngerii de moştenirea Tatălui Celui Ce cu dreapta Sa te-a împodobit cu strălucita cunună a darurilor Duhului. Fii şi nouă caldă rugătoare către Maica Luminii, ca să umple candelele stinse ale sufletului nostru cu untdelemnul rugăciunii şi să ne arate şi pe noi făclii ale mărturisirii Cuvântului.

Cu legătura smereniei te-ai încins Sfântă Ecaterina, preafericită, şi toate legăturile ispitelor vrăjmaşului ai călcat. Din adâncul răutăţilor scoate-ne pe noi, cei ce pururea alunecăm în mândrie şi ne facem cămările deschise pentru tot viforul patimilor.

Pe împăratul cel învechit în răutate foarte ai mustrat şi cu săgeţile cuvintelor tale ai doborât toată înşelăciunea idolilor, cu săgeata iubirii lui Hristos rănind inimile filosofilor şi a celor ce dormeau în întunericul necredinţei. Şi acum fericită, înstrăinează mintea noastră de toată cugetarea lumească şi ne arată prin milostivirea ta vase cinstite Izvorului tuturor darurilor. Pe prunci îi păzeşte sub acoperământul rugăciunii tale, paşii tinerilor întăreşte-i pe calea credinţei şi mărturisirii Cuvântului, fii toiag celor bătrâni, pe preoţi îi luminează cu razele înţelepciunii Cuvântului, monahilor fii cetate nebiruită împotriva săgeţilor ispititorului, fecioarelor arată-te în toată vremea osârdnică rugătoare şi înzestrătoare cu darurile Cuvântului, Biserica lui Hristos o păzeşte de loviturile ereziilor şi toată lumea o îngrădeşte cu legătura puternicei tale rugăciuni.

Luând în ajutor cetele îngereşti şi stând înaintea Împăratului luminii, roagă-te să aflăm noi milă în ceasul ieşirii sufletului din trup, păzindu-ne de înfricoşatele ameninţări ale vrăjmaşilor nevăzuţi, cărora din neputinţă am slujit în această viaţă, fiind noi iubitori de patimile cele stricătoare de suflet mai mult decât de răbdarea necazurilor spre mântuire. La înfricoşătoarea judecată a Mântuitorului împreună cu Maica Domnului, cu Sfântul Arhanghel Mihail, cu Înaintemergătorul, cu Apostolii şi cu toţi Sfinţii roagă-te să aflăm noi izbăvire de partea cea de-a stânga şi să moştenim frumuseţile Raiului.

Ca una ce străluceşti cu frumuseţea mai presus de minte, îmbrăcându-te în lumina iubirii Treimii, înfrumuseţează şi sufletele noastre cu podoabele rugăciunilor tale, ca cinstindu-te neîncetat după vrednicie să aflăm calea Împărăţiei celei de sus, spre slava lui Dumnezeu şi dobândirea cununei mântuirii. Amin.”

Dacă apreciezi acest articol sau vrei să adaugi o informație legată de acest subiect, lasă-ne comentariul tău mai jos.

Comentarii
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Rugăciunea de călătorie - cum te rogi când călătorești?

Citește o rugăciune de călătorie binecuvântată, pentru un drum fără probleme, în care să fii ocrotit și protejat