Viața creștină autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii care ocupă locul central în Biserică și în viața oricărui creștin. Dar pentru a putea participa deplin la Sfânta Liturghie este foarte important a înțelege semnificația acesteia.

ce este sfanta liturghie randuiala

Sfânta Liturghie reprezintă cea mai importantă slujbă a Bisericii, centrul cultului religios și al vieții creștine. Este memorialul morții și învierii lui Iisus Hristos. Fiecare slujbă a Sfintei Liturghii ne prezintă jertfa Mântuitorului de pe Cruce pentru oameni, jertfă făcută din iubirea Lui pentru semenii Săi. Fără această jertfă, Raiul ar fi rămas închis iar oamenii nu s-ar fi putut bucura de prezența veșnică a lui Hristos. 

În acest articol vei afla ce este Sfânta Liturghie, ce însemnătate are aceasta pentru credincioși, care sunt etapele, rânduiala și cum ne pregătim pentru slujbă.

 

Ce este Sfânta Liturghie?

Sfânta Liturghie reprezintă slujba cea mai importantă a Bisericii alcătuită dintr-o serie de rugăciuni sfinte prin care nu doar comunicăm cu Domnul ci și mâncăm Trupul și Sângele Lui. În timpul Liturghiei, se săvârșește cea mai mare Taină a iubirii lui Dumnezeu față de neamul omenesc - Jertfa fără de sânge întemeiată de Mântuitor la Cina cea de Taină.

"Iisus luând pâinea și binecuvântând a frânt și a dat ucenicilor Săi, zicând: "Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu". Luând apoi paharul și mulțumind, le-a dat lor zicând: "Beți dintru acesta toți: acesta este Sângele Meu al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor" (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20; I Cor. 11, 23-25).

Astfel, în locul jertfelor Legii Vechi, pecetluite cu sânge de țapi și de viței, Mântuitorul întemeiază o Lege nouă, sau un legământ nou între Dumnezeu și oameni, pecetluindu-l cu însuși Trupul și Sângele Său pe Golgota. Mântuitorul le dădea Sfinților Săi Apostoli, la Cină, sub forma nesângeroasă a pâinii și vinului, această jertfă pe care trebuiau să o aducă de atunci înainte Ucenicii Săi, după porunca Sa: "Aceasta să faceți întru pomenirea Mea!"  (sursa: aici)

 

Câte Liturghii avem în Biserica Ortodoxă?

În Biserica Ortodoxă avem trei Liturghii:

  • Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului 
  • Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei 
  • Liturghia Darurilor mai înainte sfințite sau a Sfântului Grigorie cel Mare (Dialogul), Episcopul Romei 

 

Care sunt etapele și care este rânduiala Sfintei Liturghii?

Rânduiala Sfintei Liturghii poate fi împărțită în două părți mari:

  • Proscomidia
  • Liturghia propriu - zisă alcătuită din:
    • Liturghia catehumenilor (Liturghia Cuvântului)
    • Liturghia credincioșilor (Liturghia Euharistică)

În cadrul Proscomidiei are loc pregătirea darurilor de pâine și vin, care alcătuiesc materia jertfei. Această prima parte a Liturghiei se săvârșește în taină, în timpul slujbelor premergătoare Liturghiei (Utrenia sau Ceasurile), înăuntrul altarului, pe o masă mică sau în scobitura făcută înadins în perete și numită proscomidiar, care la unele biserici mai mari are chiar forma unei încăperi aparte, din stânga altarului.

Liturghia Cuvântului are în centru Cuvântul lui Dumnezeu, prin urmare în această parte au loc citirile din Apostol și Evanghelie. În cadrul ei, credincioșii sunt pregătiți pentru partea cea mai importantă a Sfintei Liturghii, Liturghia Euharistică.

Liturghia Euharistică are în centru prefacerea darurilor de pâine și vin în Trupul și Sângele lui Iisus. Ea cuprinde oferirea darurilor (ieșirea cu darurile). Pâinea și vinul sunt aduse de pe masa proscomidiarului la altar, pentru a fi sfințite. Preotul le oferă lui Dumnezeu și mulțumește pentru ele.

 

Cine poate săvârși Sfânta Liturghie?

Numai arhiereii și preoții cu hirotonie legală, adică sfințiți și așezați după rânduiala canonică a Bisericii pot săvârși Sfânta Liturghie. Diaconul nu poate sluji singur, ci totdeauna numai cu arhiereul sau cu preotul. În afară de preotul săvârșitor al Sfintei Jertfe, mai este nevoie de cel puțin un cântăreț care să dea răspunsurile la strană și să ajute pe preot în anumite momente ale slujbei.

 

Unde și când are loc Sfânta Liturghie?

Sfânta Liturghie se poate săvârși numai în biserică sau în paraclise și capele sfințite și cu Antimis, în partea cea mai sfântă, adică în Sfântul Altar. Sfântul Antimis reprezintă o năframă pătrată de in sau de mătase, având întipărită pe el icoana punerii în mormânt a Domnului. El este sfinţit de episcopul locului cu Sfântul şi Marele Mir şi are în cusătura sa părticele de sfinte moaşte, deoarece în primele veacuri creştine Bisericile se ridicau pe mormintele martirilor şi este aşezat întotdeauna pe Sfânta Masă din Sfântul Altar. În colţuri sunt pictaţi cei patru evanghelişti. Fără Sfântul Antimis nu se poate desfășura Sfânta Liturghie.

În mănăstiri și în catedralele episcopale Sfânta Liturghie are loc în fiecare zi. În bisericile de enorie se face Sfânta Liturghie de obicei numai în zilele de Duminică și în sărbători, iar în zilele din cursul săptămânii se face numai atunci când este nevoie, mai ales sâmbăta, când se fac parastase și pomeniri pentru morți.

 

Ce pregătesc creștinii pentru Sfânta Liturghie?

Pentru Sfânta Liturghie, credincioșii vin la biserică cu prescuri și vin. Ele reprezintă însăși ființa trupească și sufletească a credincioșilor, pe care ei o aduc ca jertfă lui Dumnezeu, sub această formă. Prescurile sunt niște pâinișoare făcute din aluat dospit și având uneori formă rotundă, dar mai ales formă de cruce, în patru cornuri, amintind Crucea pe care s-a răstignit Mântuitorul și închipuind cele patru laturi ale lumii. Partea lor din mijloc se numește pecete, pentru că are întiparită pe ea semnul lui Iisus, adica crucea închisă într-un pătrat cu literele de la început ale numelui Mântuitorului: Is. (Iisus), Hr. (Hristos), Ni Ka (adică Iisus Hristos biruiește), astfel: Is Hr Ni Ka. Prescurile aduse de credincioși sunt însoțite de obicei de câte o lumânare, care se aprinde în sfeșnicul de la Proscomidie, și de pomelnic, adică o foaie de hârtie pe care sunt scrise numele credincioșilor, vii și morti, ce se vor pomeni la Liturghie. Din prescuri, preotul folosește numai anumite părți scoase din ele și anume Sfântul Agnet și miridele (părticele). 

 

Ce însemnătate are slujba Sfintei Liturghii în viața creștină?

Sfânta Liturghie, slujba Jertfei creștine, este cea mai însemnată dintre toate slujbele sfinte ale Bisericii noastre. Așa precum Jertfa de pe cruce a Mântuitorului a fost punctul culminant al lucrării Mântuitorului și totodată faptul cel mai însemnat din istoria mântuirii lumii, tot așa și Sfânta Liturghie este miezul, încoronarea și desăvârșirea celorlalte slujbe prin care aducem laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Ea este totodată și singura slujbă creștină întemeiată și săvârșită de Mântuitorul însuși. Toate celelalte slujbe care se săvârşesc înaintea ei, ca Vecernia şi Utrenia, servesc numai ca un fel de pregătire a Liturghiei. În ele aducem lui Dumnezeu numai rugăciune de cerere, ori laudă, mulţumire şi slăvire, pe când prin Liturghie îi aducem, pe lângă acestea, ceva mai mult: îi aducem Jertfa care  este cea mai înaltă formă de cinstire şi preamărire a lui Dumnezeu.

 

Scopul Sfintei Liturghii este Sfințirea Darurilor și Împărtășirea credincioșilor cu Trupul și Sângele Mântuitorului.

Sfântul Ioan din Kronstadt (preot și teolog al Bisericii Ortodoxe din Rusia) menționa: “Lucrarea pe care Dumnezeu o săvârșește prin Liturghie întrece prin măreția sa chiar însăși facerea lumii. Este cu adevărat o slujire cerească a lui Dumnezeu pe pământ. Hrănește mintea, cheamă lacrimi de umilință, de evlavie; adună pe toți într-o singură unire frățească, împreunează cerul cu pământul, oamenii cu îngerii.”

Rugăciunile și cântările rostite în cadrul Liturghiei ne sfințesc și ne ajută să primim darurile lui Dumnezeu pentru noi, fără ca noi să-I dăm nimic în schimb. Tot ceea ce trebuie să facem este să ne facem vrednici de a le primi și a le păstra. Rugăciunile ne întorc gândul către Dumnezeu, cântările Îl fac să Se milostivească și să Se îndure de noi, iar citirile ne învață atât bunătatea și iubirea de oameni ale lui Dumnezeu, cât și dreptatea și judecata Lui. (sursa: aici )

Dacă ți-a plăcut acest articol, vrei să oferi informații suplimentare sau ai vreo întrebare, nu ezita să ne lași comentariul tău. 

Comentarii
#1
Maria Circo
26 nov. 2022, 05:31:29
Mulțumesc!
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Calendarul Ortodox OCTOMBRIE 2023 - Principalele sărbători creștine din luna octombrie

află care sunt principalele sărbatori religioase ale lunii octombrie și ce datini și obiceiuri au loc în această perioadă

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir