În Sâmbăta Mare prăznuim îngroparea Mântuitorului și pogorârea Sa la iad. Este ultima zi dinaintea marii sărbători a Paştilor, când femeile se ocupă de pregătirea bucatelor pentru ziua de Paști, finalizează curățenia în casă, curți și grădini și pregătesc hainele noi luate pentru a fi purtate în Duminica Învierii. În această zi se slujesc Vecernia şi Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, cu citiri din Psalmi şi binecuvântările Învierii, care amintesc de coborârea Mântuitorului la iad, semnificând “Prima Înviere” a lui Adam şi biruinţa asupra morţii.

 

Sâmbăta Mare - Semnificația zilei

Apostolul Petru spune că Iisus S-a pogorât în iad și "a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare" (I Petru 3: 19). Așadar, în perioada dintre moarte și înviere, când trupul Său zăcea în mormânt, Hristos a coborât cu sufletul Lui îndumnezeit printre cei adormiți, ținuți până atunci sub stăpânirea celui rău, și le-a propovăduit cuvântul Evangheliei. Însă nu toți morții au răspuns la chemarea lui Hristos. Au fost mulți care nu puteau să înțeleagă cuvintele Sale din cauza învârtoșării lor spirituale, sau auzindu-L, nu voiau să-I primească îndemnul. (sursa: aici)

 

Rodul victoriei lui Iisus este complet doar prin Învierea Sa. În Vinerea Mare Iisus a devenit mielul sfânt, pur și fără de păcat, jertfit pentru noi, spălându-ne păcatele cu Sângele Său. În ziua de sâmbătă, Sufletul Său a întrat în iad și l-a distrus. Însă dacă trupul i-ar fi rămas în mormânt, Moartea ar fi învins. Însă Iisus este Dumnezeu și Om. Iar Dumnezeu nu poate muri. Și pentru a-și întregi izbânda, face ceea ce nimeni nu a putut, a înviat, făcând o cale prin care toți să putem învia. (sursa: aici)

 

Tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Mare

În Sâmbăta Mare, se sacrifică mielul și se prepară drobul, friptura și borșul de miel. 

 

În popor, se spune că de Paști este bine să porți ceva nou: femeile să poarte măcar o cămașă nouă, iar bărbații să aibă cel puțin o pălărie nouă.

 

Se mai spune despre noaptea din ​​ajunul marii sărbători că este noaptea în care se deschid cerurile, când ard comorile şi când, în general, practicile magice de orice fel sunt prezente.

 

Sâmbătă spre duminică oamenii nu dorm, ci fac un foc în curţi sau pe dealul din apropierea bisericii, care ţine până la miezul nopţii. De la miezul nopţii merg la biserică, la slujbă.

 

Încă de dimineaţă, veşmintele preotului şi acoperămintele bisericii se schimbă cu cele de culoare luminoasă.

 

Înainte de miezul nopții, începe slujba Învierii Domnului cu Canonul Sâmbetei celei Mari; la începerea Vecerniei Învierii, în biserică este întuneric deplin. La miezul nopții, preotul ia lumina de la candela de pe Sfântul Altar și o dă mai departe credincioșilor, zicând de trei ori: “Veniți de luați lumină!’. Se cântă apoi “Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inima curată să Te mărim”.

 

Afară, preotul citește evanghelia Învierii de la Matei 28, 1-16, dă binecuvântarea și cântă pentru prima oară Troparul Învierii: “Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”. Slujba continuă cu Canonul Învierii, stihirile Învierii și ale Paștilor, apoi Sfânta Liturghie.

 

Calendarul ortodox al lunii aprilie

(30 zile - ziua 13 ore, noaptea 11 ore)

 

1 S Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

2 D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9

3 L Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Post. Nu se fac nunți)

4 M Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima (Post. Nu se fac nunți)

5 M Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el (Post. Nu se fac nunți)

6 J † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Post. Nu se fac nunți) 

7 V Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Post. Nu se fac nunți)

8 S Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

9 D (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

10 L Sf. și Marea Luni; Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

11 M Sf. și Marea Marți; †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului (Slujba lui se va savarsi anticipat in Duminica Floriilor); Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

12 M Sf. și Marea Miercuri; †) Sf. Mc. Sava de la Buzău (Slujba lui se va savarsi luni, a doua zi de Pasti); Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

13 J Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

14 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului (Slujba lui se va savarsi marti, a treia zi de Pasti); Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți)

15 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

16 D (Nu se fac nunți)

(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

17 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei (Nu se fac nunți)

18 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul (Nu se fac nunți)

19 M Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Harți. Nu se fac nunți)

20 J † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Nu se fac nunți)

21 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ. (Harți. Nu se fac nunți) 

22 S Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Nu se fac nunți)

23 D †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie

Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte XII, 1-11; Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

24 L †) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta

25 M †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu

26 M Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

27 J Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh

28 V Sf. Ap. Iason și Sosipatru; † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

29 S Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni

30 D Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei

Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4

Rugăciune pentru Săptămâna Patimilor Domnului

“Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

 

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

 

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moște­nirea lor. Nu am lacrimi mângâie­toa­re, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfier­bânte cu lacrimile dra­gostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumne­ze­ule, Vistie­rul bu­nă­tăților, dă­ruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndu­rerată, ca să pornesc cu tot sufletul în cău­tarea Ta; căci fără de Tine mă voi în­străina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închi­­puirea icoanei Tale.

 

Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească. Numără-mă între oile turmei Tale prea­alese. Hră­nește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este să­lașul Tău și se vede într-însa strălu­cirea descoperiri­lor Tale. Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mân­tuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea din Sâmbăta Mare

”Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc ca păcatele mele sunt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif și de Nicodim pus fiind in Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfantul si Îndumnezeitul Tău suflet și de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale și ai adus bucurie nespus de mare strămoșilor noștri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită si i-ai suit in rai.

 

Îngroapă păcatele mele si cugetele mele cele rele si viclene, ca să piară din mintea mea și să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, și suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de Fața Ta. Așa Doamne, primește umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, și de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu ucenicii și cu mironosițele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din morți și la Înălțarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoțit de Sfinții Tăi Îngeri.

 

Îndură-Te, Doamne, și de cei vii și de cei răposați, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către care zic și eu, nevrednicul: O, fericiți servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetați a vă ruga Lui, ziua și noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greșim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociți pentru noi Darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu știm a-l cere după cuviință. Amin”

 

Te-ar putea interesa și Învierea Domnului.

Comentarii
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Calendarul Ortodox OCTOMBRIE 2023 - Principalele sărbători creștine din luna octombrie

află care sunt principalele sărbatori religioase ale lunii octombrie și ce datini și obiceiuri au loc în această perioadă

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir