Rugăciunea reprezintă modul creștinilor de a comunica cu Dumnezeu. Este forma prin care omul își deschide sufletul în fața acestuia și se roagă pentru ceea ce are nevoie sau pentru ceea ce simte. Ne rugăm pentru sănătate, pentru pace și liniște, pentru iertarea și îndreptarea greșelilor, pentru împăcarea cu semenii noștrii. Fiecare creștin se roagă după puterile sale individual sau se poate ruga împreună cu ceilalți la slujbe sau în familie.

rugaciuni pt copii

Rugăciunea este prima și cea mai mare îndatorire a noastră în calitate de creștini. De aceea, este foarte important să îi învățăm și pe copiii noștri să se roage. Dar înainte de a vedea ce rugăciuni sunt potrivite pentru copii, iată aspectele de care ar trebui să ții cont:

  1. Nu poți învăța copilul să se roage dacă nici tu nu știi să te rogi și nu faci acest lucru constant.
  2. Fiecărei vârste îi corespund anumite rugăciuni. 
  3. Este foarte important să îi explici copilului cuvintele rugăciunii, pentru a înțelege ce Îi cere lui Dumnezeu.
  4. Nu împovăra copilul cu rugăciuni prea multe sau prea complexe. 
  5. Rugăciunea comună este mai puternică, Explică-i de ce este important să se roage împreună cu ceilalți membri ai familiei, dar și la biserică.
  6. Învață-l să se roage și cu propriile cuvinte, nu doar din cărți.
  7. Învață-l să mulțumească de fiecare dată pentru tot ceea ce îi dă Dumnezeu, în bunătatea Lui. (sursa: aici)

Iată, așadar, care sunt cele mai puternice rugăciuni pe care le pot rosti copiii.

 

Rugăciuni scurte pentru copii

Doamne, îngerașii tăi

Doamne, îngerașii tăi

Fie păzitorii mei,

Totdeauna, zi și noapte

Până-n ceasul de departe.

Amin!

 

Înger, îngerașul meu,

Înger, îngerașul meu,

Ce mi te-a dat Dumnezeu,

Totdeauna fii cu mine

Și mă-nvață să fac bine!

Eu sunt mic – tu fă-mă mare;

Eu sunt slab – tu fă-mă tare;

In tot locul mă-nsoțește

Și de rele mă ferește!

Doamne, îngerașul Tău

Fie păzitorul meu

Să mă apere mereu

De ispita celui rău!

 

De mână cu îngerul meu

De mână cu îngerul meu păzitor,

Te rog Iisuse Hristoase, Doamne,

Lasă-mă să te țin de haină,

Ca Lumina Ta plină de iubire

să fie și asupra noastră mereu.

Amin

 

Pentru toate-Ți mulțumesc

Pentru toate-Ți mulţumesc

Scumpul meu Tată ceresc,

Iar Tu, Bunule Iisus,

Ocroteşte-mă de sus.

Fii alăturea de mine

Căci eu Te iubesc pe Tine.

Amin

 

Tatăl nostru

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri.

Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Amin

 

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viata veacului ce va să fie. Amin.

 

Rugăciunea copilului de seară

Rugăciune pentru culcare

Mulțumesc Doamne Iisuse,

Pentru ziua ce-a trecut,

Pentru c-ai vegheat și nimeni

Nici un rău nu ne-a făcut!

Mulțumesc pentru tăticu,

Pentru dulcea mama mea

Pentru pâinea de la masă

Pentru toată grija Ta!

Și te rog pe tine Doamne,

Să mă ierți dacă-am fost rău,

Să m-ajuți să fiu cuminte,

Eu să fiu copilul Tău!

 

Îngerașul

Îngeraş coboară lin

Lângă patul meu,

Somn uşor tu să-mi aduci,

De la Dumnezeu.

Să adorm pe braţul tău

Dulce, drăgăstos,

Până-n zori când m-oi trezi

Dintr-un vis frumos!

Înger, îngeraşul meu,

Tu păzeşte-mă de rău

Şi mă du la Dumnezeu.

Amin

 

Doamne, ziua s-a sfârșit

Doamne, ziua s-a sfârşit,

Seara iarăşi a venit.

Peste zi ne-ai ajutat,

De-am lucrat şi-am învăţat.

Ajută-ne, Doamne sfinte,

Şi de-acum înainte.

Binele să-l săvârşim,

Fiii Tăi iubiţi să fim.

 

Rugăciunea copilului de dimineață

Doamne noaptea a trecut

Doamne noaptea a trecut

Şi noi linişte-am avut;

Al Tău înger preaiubit

Cu-ngrijire ne-a păzit.

Doamne, dă-ne ajutor

Ca s-avem la lucru spor

Voile să-Ţi împlinim

Fii Tăi iubiţi să fim!

 

Slavă Ţie, împărate

Slavă Ţie, împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula şi a dobândi intrare în Sfântă Casa Ta, primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele ca şi al Sfintelor şi înţelegătoarelor Tale puteri, şi binevoieşte ca din inimă curată şi cu duh de umilinţă, să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor înţelepte cu luminata făclie a sufletului meu şi să Te slăvesc pe Tine Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin.

 

Împărate Ceresc

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti si toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor si Dătătorule de viaţă, Vino şi Te sălăşluieşte intru noi şi ne curăţeşte de toata întinarea si mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Amin

 

Rugăciunea copilului din timpul zilei

Doamne Sfinte, Luminate

Doamne Sfinte, Luminate,

Varsă-Ţi marea bunătate

Peste noi, ai Tăi copii

În putere ne-ntăreşte

De greşeli Tu ne fereşte

Sprijin veşnic să ne fii.

Amin

 

Rugăciunea copilului pentru părinții săi

Doamne Dumnezeule cel Atotbun, care mi-ai dăruit părinţi buni, ca prin ei să mă împărtăşesc de multe binefaceri; Cel ce voieşti să le fiu mulţumitor pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţă de mine. Ţie mă rog cu umilinţa pentru sănătatea şi mântuirea lor.

 

Dumnezeule, Cel ce eşti atotîndurat, dar şi atotdrept, Care binecuvântezi pe fii pentru părinţii lor şi adeseori în dreapta Ta mânie îi pedepseşti pentru păcatele lor, primeşte umilita mea mulţumire pentru binefacerile ce le reverşi neîncetat asupra părinţilor mei.

 

Trimite-le, Stăpâne cel Atotbun, şi în viitor binecuvântările Tale şi le iartă lor toate greşelile pe care ca nişte oameni le-au făcut. Învaţă-mă ca să cinstesc în ei puterea Ta şi să le fiu recunoscător şi mulţumitor pentru viaţa ce mi-au dat-o şi pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţă de mine.

 

Ajută-mi ca să urmez poruncile Tale cele Sfinte, să le fiu supus, ascultător şi să nu fac nimic care să-i amărască şi să-i întristeze. Răsplăteşte-le, Prea Bunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea şi îngrijirea neadormită ce întotdeauna o au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile şi întristările.

 

Dă-le viaţă lungă, fericită, liniştită şi paşnică. Fă-i părtaşi la binecuvântarea Sfinţilor Tăi, înmulţeşte roadele ostenelilor lor, fă să prisosească peste ei binefacerile Tale şi să sporească în virtuţi şi în îndestulare ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieţii noastre. Amin.

 

Rugăciunea copilului pentru frați și surori

Doamne, Ție mă rog, ține pe frații mei (fratele meu) și surorile mele (sora mea), dându-le lor sănătate, viață lungă și darul Tău cel sfânt, ca să umble în căile Tale și să facă cele ce sunt după voia Ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, de acum până la capătul vieții, să ne iubim și să ne cinstim unii pe alții,- căci ce este mai bun și mai frumos decât a viețui frații împreună! Așa, Doamne, ascultă rugăciunea noastră și milostiv fii nouă, că bun și iubitor de oameni ești și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciunea copilului fricos

Doamne, Dumnezeul meu,

Eu fricos am fost mereu.

Vino Tu, cu Crucea Ta,

Și ascultă ruga mea:

În lumină să mă scalzi,

Întunericul să-l arzi,

De mânuță să mă ții,

Curajul să mi-l învii!

Eu de-acum Îți mulțumesc.

Doamne, tare Te iubesc!

 

Rugăciune pentru copiii care merg la școală

Rugăciune pentru copii înainte de a merge la şcoală

Doamne, azi la şcoală merg

Şi de-aceea eu Îți cer:

Tu ajută-mi să-nvăţ carte,

Să ajung cât mai departe.

Ajută-mă, Doamne Sfinte,

Ca să fiu şcolar cuminte,

Să-nvăţ mult şi să fac bine,

Ca să fiu iubit de Tine.

Amin.

 

Rugăciune pentru copii la intrarea în clasă

Dumnezeule, Prea Sfinte

Noi cei mici te mai rugăm,

Luminează a noastră minte

Carte bună să-nvăţăm

Carte bună, sănătoasă

Care face fericiţi

Pe copiii cei cuminţi.

Amin

 

Rugăciune pentru copii la ieșirea din clasă

Toţi din suflet, cu plăcere,

Doamne, azi Îţi mulţumim

Că ne-ai dăruit putere

Buni şi silitori să fim.

Dă-ne şi de azi înainte

Ajutorul Tău, Preasfinte,

Să-nvăţăm cu drag mereu

Şi să ne ferim de rău.

Amin

 

Rugăciunea copilului de mulțumire către Îngerul Păzitor

Îngere al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte; ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu, şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor Sfinţilor. Amin.

 

Dacă crezi în Dumnezeu, îți poți învăța copilul să creadă rândul lui, astfel încât să depășească momentele de panică, teamă sau stres pe care i le oferă viața. Nu îl forța însă, lasă-l pe el să descopere rugăciunea și să vină către tine. Roagă-te atunci când poți în prezența lui și răspunde-i la întrebări. Ajută-l să îl descopere pe Dumnezeu în timp și explică-i cele necesare vârstei lui și pe limbajul lui.

Cea mai bună metodă de a imprima în sufletul copilului sensul cuvintelor rugăciunii este de a te ruga împreună cu el punând în această rugăciune toată puterea și credința.

Dacă știi și tu alte rugăciuni pentru copii, lasă-ne comentariul tău aici.

Comentarii
#1
liliana constantin
6 dec. 2022, 09:35:36
Doamne ingerasi tai .
Noi tie ne rugam sa ne pazesti in fiecare zi ,si de cel rau a ne feri
Doamne tu esti tatal atot puternicul tuturor ,ai mila de noi .
Si ajutane in continuare la toate cele date ,iti multumit si pe tine te slavim .
Amin
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Rugăciunea de călătorie - cum te rogi când călătorești?

Citește o rugăciune de călătorie binecuvântată, pentru un drum fără probleme, în care să fii ocrotit și protejat