Oricât de obosit ai fi seara și oricât de mult ți-ai dori să te bagi la culcare fără a te mai îngriji de ceva, rugăciunea de seară nu trebuie omisă. Am structurat acest articol despre rugăciunile serii după cum urmează:

Fie că alegi să rostești doar “Tatăl Nostru”, sau “Cuvine-se cu Adevărat”, o rugăciune cât de scurtă este foarte important să fie spusă. Tu alegi dacă să o spui cu glas tare sau în taină. Ideea este ca rugăciunea să fie concentrată, iar tu să te deconectezi pentru câteva minute și să simți cu tărie cuvintele pe care i le adresezi Divinității.

rugaciunea de seara

Este un moment în care stai de vorbă cu Dumnezeu și îi poți mulțumi pentru sprijinul acordat în timpul zilei, sau pentru hrana pe care ai avut-o în acea zi sau pentru simplul fapt că ești sănătos. Rugăciunea de seară are rolul de a îți aduce alinare și liniște sufletească, cât timp este rostită cu convingere.

Prin cercetarea lăuntrică pe care o facem seara asupra gândurilor, dorințelor, faptelor și cuvintelor noastre de peste zi, ajungem să ne cunoaștem patimile, neputințele și slăbiciunile. După ce conștientizăm unde am greșit, urmează mărturisirea lor sinceră înaintea lui Dumnezeu, sau „spovedania” noastră tainică prin care ne căim și cerem iertare de la Dumnezeu.

Care sunt cele mai puternice rugăciuni de seară?

Rugăciuni de seară în 4 trepte

Prima treaptă

„Doamne, îţi mulţumesc şi te binecuvântez pentru că astăzi…” şi spui ce motive ai să-i mulţumești şi să-l binecuvântezi pe Dumnezeu pentru ziua respectivă, încheind cu „Amin!”.

 

A doua treaptă

„Doamne, ajută-mă să iert cum ierţi Tu, vino Tu în mine şi iartă pe…” şi îi spui pe cei pe care îi ai a-i ierta pentru ziua respectivă, care ți-au greşit ție și familiei tale în ziua respectivă, încheind cu „Amin!”.

 

A treia treaptă

„Doamne, iartă-mă pe mine pentru că…” și spui ce crezi că ai greșit cu fapta sau cu gândul și de-abia după aceea zici așa: „Și pentru astea iartă-mă, Doamne, pe mine așa cum și eu iert greșiților mei pentru că aşa ne înveți Tu, Doamne Dumnezeul nostru, în rugăciunea de căpătâi «Tatăl nostru». Amin!”.

 

A patra treaptă

„Doamne ajută-mă, că mâine vreau să…”, şi aici, la ultima treaptă spre iertarea lui Dumnezeu, spui ce dorinţe noi ai pentru ziua ce urmează.

 

Rugăciunea de seară a Sfântului Părinte Arsenie Boca

”Dumnezeule veșnice și Împărate a toată făptură,

Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi. Cu lucrul, cu cuvântul, cu gândirea, și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, că sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Preasfantului Tău nume, în toate zilele vieții mele. Și-mi ajută cu Harul Tău să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup.

Izbăvește-mă Doamne de gândurile cele deșarte, care mă întinează și de poftele cele rele. Că a Ta este Împărăția, Puterea și Slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin” 

 

Rugăciuni de seară puternice și făcătoare de minuni

”Doamne, e seară acum, din cerul sfânt, vino Iisuse drag în al meu gând

Ajută-mă, Te rog, să cresc frumos, să fiu ascultător și sănătos.

Părinții amândoi să fie bine, ca, iubitori și blânzi, s-aibă grijă de mine.

Revarsă liniștea din cerul Tău, trimite îngeri albi la patul meu.

Dă-mi somn odihnitor, da-mi vise line, Iisuse drag și blând, să pot visa cu Tine.

Amin.”

Rugăciunea de seară a Sfântului Ioan Damaschin

”Stăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai lumina cu ziua smeritul meu suflet? Iată, groapa îmi zace în faţă şi moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem şi de chinul cel fără de sfârşit; iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Doamne Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurata Maica Ta şi pe sfântul înger păzitorul meu. Şi ştiu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda şi chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuieşte-mă după mulţimea bunătăţii Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nici o minune, că vrednici sunt ei de mila Ta; ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru aceasta să arăţi iubirea Ta de oameni, pentru ca răutatea mea să nu biruiască bunătatea şi milostivirea Ta cea nespusă, ci, precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul.

Apoi, cu închinăciune până la pământ, se rostește:

Mă închin Ţie, Preasfântă Treime, Care eşti o fiinţă de viaţă făcătoare şi nedespărţită: Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte; cred întru Tine, Te mărturisesc şi Te slăvesc; mulţumescu-Ţi şi Te laud; cinstescu-Te şi Te preaînalţ şi Te rog: miluieşte-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, pentru numele Tău. 

Mă închin Ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ne-ai arătat lumina cea adevărată cu naşterea ta, împărăteasa cerului şi a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioşilor şi împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoşilor. Tu mă acoperă şi mă apără de toate nevoile şi împresurările sufleteşti şi trupeşti. Şi-mi fii folositoare cu preaputernicele tale rugăciuni.

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primeşte această puţină rugăciune şi o du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele noastre.

Toate puterile cereşti: Scaune, Domnii, Începătorii, Stăpânii, Puteri, Heruvimi, Serafimi, Arhangheli şi Îngeri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine pacatosul.

Sfinte şi mare Proorocule Ioane, Înainte-mergătorule şi Botezătorul Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos şi ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale.

Sfinţilor ai lui Dumnezeu: apostoli, prooroci, mucenici, arhierei, postitori, temători de Dumnezeu, drepţi, locuitori în pustie, călugări, patriarhi şi toţi sfinţii care aţi pătimit pentru Hristos şi aţi câştigat îndrăzneală către Stăpânul, rugaţi-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile voastre.

Sfinte Ioane Gură-de-Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigore de Dumnezeu cuvântătorul, cu făcătorul de minuni Nicolae şi cu toţi sfinţii începători ai preoţiei, ajutaţi-mi şi miluiţi-mă cu rugăciunile şi mijlocirea voastră.

Sfinte femei: mironosiţe, temătoare de Dumnezeu şi fecioare, care aţi slujit lui Dumnezeu după cuviinţă, rugaţi-vă Lui pentru mine pacatosul.

Nebiruită şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci a Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita trupească şi sufletească.

Preacurată Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creştinilor, pentru că altă îndrăzneală şi nădejde nu am, fără numai pe tine, cea cu totul nevinovată, Stăpâna mea şi Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu, pentru aceea mă rog: Miluieşte-mă şi mă izbăveşte de toate răutăţile mele şi roagă pe milostivul tău Fiu şi Dumnezeul meu ca să miluiască netrebnicul meu suflet, să mă izbăvească de veşnicele chinuri şi să mă învrednicească împărăţiei Sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătăţii tale, izgoneşte de la mine toată reaua lucrare a diavolului şi roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Şi apoi, vrând să te aşezi în aşternut, rostește:

Luminează-mi ochii, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m-am asupra lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multor curse; izbăveşte-mă de ele şi mă mântuieşte, Bunule, ca un iubitor de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

 

Rugăciuni de seară închinate cinstitei Cruci

”Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de fața focului, așa să piară dia­volii de la fața celor ce iu­besc pe Dum­­nezeu și se însemnează cu semnul Crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea­cins­tită și de viață făcătoare Cru­cea Dom­nului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Dom­nului nostru Iisus Hristos, și S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre alungarea a tot piz­mașul. O, preacinstită și de via­ță fă­că­toare Crucea Dom­nului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fe­cioa­ră, Năs­că­toa­re de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.”

 

Rugăciuni de seară – Rugăciunea Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl

”Dumnezeule veşnic şi Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi – cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul – şi curăţeşte, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinarea trupului şi a sufletului. Şi-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din smeritul meu aşternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieţii mele şi să birui pe vrăjmaşii cei ce mă luptă, pe cei trupeşti şi pe cei fără de trup. Şi mă izbăveşte, Doamne, de gândurile cele deşarte care mă întinează şi de poftele cele rele. Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava: a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

 

Rugăciunea de seară a Sfântului Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos

”Atotţiitorule, Cuvinte al Tatălui, Însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihneşte în mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei şarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânţa putrejunii este în mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, păzeşte-mă cu lumina cea neînserată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfinţit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, şi mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în aşternutul meu. Luminează mintea mea cu înţelegerea sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăţia cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzeşte şi mă ridică, la vreme cuvioasă, spre a Ta slăvire, că preaslăvit eşti cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu preasfântul Duh, în veci. Amin.”

Rugăciunea de seară către Sfântul Duh

”Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule adevărate, milostiveşte-Te spre mine, păcătosul robul Tău, şi mă miluieşte şi-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greşit Ţie, astăzi, ca un om, şi mai rău decât un om, păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinereţe şi din obiceiul cel rău şi care sunt din voia cea slobodă şi din lene; ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit întru mânie, sau am mâhnit pe cineva, sau de ceva m-am mâniat, sau am minţit sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am luat în seamă, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a aplecat spre vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumuseţe străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele nu le-am socotit, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte; că acestea toate şi mai mari decât acestea am făcut. 

Miluieşte-mă, Stăpâne şi Făcătorul meu, pe mine, leneşul şi nevrednicul robul Tău, şi mă uşurează şi mă slobozeşte şi mă iartă, ca un bun şi de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc şi să dorm eu, păcătosul, necuratul şi netrebnicul şi să mă închin, să cânt şi să preaslăvesc preacinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui şi cu al Unuia-Născut Fiului Său, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

 

Rugăciuni de seară către Dumnezeu

Varianta 1

„Doamne, Dumnezeul nostru, iartă-mă pentru tot ce trebuia să spun și nu am spus, pentru tot ce trebuia să fac și nu am făcut, pentru tot ce trebuia să iubesc și nu am iubit. Apără-mi, te rog, Doamne, familia, căci restul nu e decât praf și vânt.

Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut și al Cărui nume mai mult decât tot numele Îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn, păzește-ne de toată nălucirea întunericului.

Potolește, Doamne, Dumnezeul nostru, pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, că dobândind viață cu fapte bune să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin!”

 

Varianta 2

”Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit în această zi cu cuvântul, cu fapta şi cu gândul, ca un bun şi iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără mâhnire dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul. Că Tu eşti păzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

 

Varianta 3

”Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut şi al Cărui nume mai mult decât tot numele îl chemăm, dă-ne iertare sufletului şi trupului nouă, celor ce mergem spre somn; păzeşte-ne de toată nălucirea şi de întunecata dulceaţă, potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupeşti şi ne dă în curăţie a vieţui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca, dobândind viaţă cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine eşti cuvântat în veci. Amin.”

 

Rugăciuni de seară către Maica Domnului

”Preacurată şi binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile tale, mă îndreaptă spre fapte bune; ca cealaltă vreme a vieţii mele fără prihană să o trec şi pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată. Amin”

 

Rugăciuni de seară către Sfântul Înger, păzitorul vieţii

”Îngere al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte; ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu, şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor Sfinţilor. Amin.”

 

Rugăciunea de seară către Născătoarea de Dumnezeu

”Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Fecioară, care eşti pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele noastre.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău şi de folosinţa ta, că spre tine nădăjduieşte sufletul meu şi mă miluieşte. Amin”

 

Rugăciuni de seară a Sfântului Ioanichie

”Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de trei ori).

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioşilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, mântuieşte-mă pe mine păcătosul. Amin”

 

Rugăciune de seară către Sfântul Anton

„Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a-i ajută pe cei nevoiași și săraci, ajută-mă să-mi câștig pâinea cea de toate zilele. Iată în ce greutăți mă aflu eu și familia mea: (spui greutățile). Nu știu ce să fac și încotro să mă îndrept.

Faptele tale minunate au aruncat o rază de speranța și în sufletul meu și mă îndeamnă să alerg la mijlocirea ta. Știu că Dumnezeu, care orânduiește toate, cunoaște starea mea, dar nu sunt vrednic să apar în fața lui. De aceea cer sprijinul tău. Vin cu toată încrederea la ține, sfinte Antoane! Ai milă de mine și de familia mea. Luminează mintea și mișcă inima celor mai mari că să ia o hotărâre bună în situația mea. Fă-i să înțeleagă greutățile în care mă zbat eu și familia mea.

Locul de muncă potrivit înseamnă pentru mine câștigarea celor necesare existenței mele și a familiei mele. De aceea, te rog, ajută-mă să găsesc un serviciu potrivit, că să trăiesc cinstit din munca mea. Nădăjduiesc că mă vei ajută. Voi stărui în această rugăciune până când ea se va împlini. Amin!”

 

Rugăciune de seară către Sfânta Muceniță Filofteea

„Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ție cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți. Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile.

Așa, Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind. 

Căci știm, Sfântă muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași și alte asemenea rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră.

Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție «Bucură-te, fecioară, mare muceniță Filoftee, de binele și liniștirea ce ne-ai adus-o de Mântuitorul Iisus Hristos și primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

 

Rugăciuni de seară – Rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur

“Doamne, mintea mea lipsită de putere nu poate ajunge la Tine. Ca și regele Avgar Te chem: “Vino și tămăduiește-mi rănile gândurilor mele celor rele și…. Te voi lăuda ziua și noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile să știe că Tu, Doamne, săvârșești minuni ca și altădată, ierți păcatele, sfințești și dai viața”…. Rugați-vă pentru mine, toți Sfinții, ca sufletul meu să învețe smerenia lui Hristos …

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de chinurile cele veşnice. Doamne, de am greşit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea, de neîngrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea. 

Doamne, luminează-mi inima, pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om greşit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluieşte-mă, văzând neputinţa sufletului meu. 

Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. 

Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deşi n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun. Doamne, stropeşte inima mea cu roua harului Tău. Doamne al Cerului şi al pământului, pomeneşte-mă, pe mine, păcătosul, ruşinatul şi necuratul robul Tău, întru Împărăţia Ta. Amin.”

De ce ne rugăm?

Ne rugăm pentru că așa simțim că suntem mai aproape de Dumnezeu. Fie că suntem în biserică sau acasă, pe stradă sau la servici, o rugăciune spusă în gând este un mesaj trimis de noi către Divinitate prin care urmărim să primim putere, speranță, iertare sau alinare.

Ne rugăm pentru că avem nevoie de ajutor. De multe ori, spunem o rugăciune prin care cerem sprijinul Celui de Sus. Ne putem ruga fie pentru noi, fie pentru cei dragi nouă. 

Ne rugăm pentru că avem nevoie de iertare. Indiferent cât de bun creștin ești, cu siguranță mai faci greșeli sau spui lucruri pe care le regreți mai târziu. Prin rugăciune, îi ceri Domnului să te ierte și să îți aducă liniște în suflet. Totodată, prin rugăciune putem ierta și pe cei ce ne-au greșit nouă. Pentru binele nostru și al persoanei care ne-a rănit, trebuie să iertăm.

Avem nevoie de putere și Dumnezeu ne-o transmite prin rugăciune. Dacă simți că ești singur în lupta pe care o duci, rugăciunea te va ajuta să vezi că Dumnezeu este de partea ta și te susține. 

Rugăciunea ne dă speranță că lucrurile vor ieși bine, mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu vrea ceea ce e mai bun pentru noi, iar tu trebuie să ai încredere în el. 

Sf. Ap. Pavel ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat pentru că prin rugăciune mintea și inima noastră se suie la Dumnezeu, prin rugăciune se coboară în suflet bucurie cerească, prin rugăciune putem să dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu, prin rugăciune putem cere mila și ajutorul Lui, prin rugăciune vorbim cu Dumnezeu.

Nu uita să citești și o rugăciune de mulțumire sau în următoarea zi, rugăciunile dimineții!

Comentarii
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

află când începe și cât durează postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în 2024, vezi istoric, semnificație, rostește o rugăciune către aceștia