În fiecare an, în data de 07 ianuarie, credincioșii sărbătoresc Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, înaintemergător și botezător al Domnului Iisus Hristos. Viața acestui sfânt, al cărui nume îl poartă peste două milioane de români, se poate rezuma la un singur cuvânt: pocăința. Numele Sfântului Ioan arată esența vieții lui: Dumnezeu a avut milă, (în limba ebraică, Jo (Jahve) + Hanan). În iconografie, este singurul sfânt reprezentat cu aripi, ca de înger. 

sf ioan botezatorul

Sfântul Ioan este Înaintemergător deoarece el deschide calea pe care Mântuitorul Iisus Hristos însuşi o va întări şi consolida: calea îndreptării morale prin pocăinţă. Este Prooroc, deoarece el însuşi va profeţi despre Mesia, dar nu doar la modul verbal, ca toţi proorocii de până la el, ci arătându-L lumii întregi. Și este şi Botezătorul Domnului, deoarece el se va învrednici să boteze în râul Iordan pe Iisus Hristos.

Citește mai departe informații despre viața Sfântului Ioan Botezătorul, tradițiile și obiceiurile specifice zilei de 07 ianuarie, precum și rugăciunea și acatistul către Sf. Ioan Botezătorul.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul?

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în familia preotului Zaharia și a soției sale Elisabeta. Aceștia doi au ajuns la bătrânețe fără copii, lucru care era considerat foarte rușinos în rândul poporului evreu pe acele vremuri. Dar, un înger pe nume Gavriil l-a anunțat pe Zaharia că soția sa va da naștere unui băiat pe care îl vor numi Ioan. Zaharia însă nu a dat crezare acestui lucru, considerând că sunt prea bătrâni pentru a mai avea copii, și a fost aspru pedepsit pentru necredința lui - a rămas mut până la botezul pruncului.

Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L descoperi şi a-L face cunoscut lui Israel. Prin botezarea oamenilor în Iordan, el, de fapt, îi pregătea pentru adevăratul botez, cel în duh, pe care l-a adus Iisus Hristos. Sfântul Ioan avea mulţi ucenici care îl urmau. Nu era un orator desăvârşit, dar avea darul de atrage oamenii spre el. 

Sfântul Ioan a trăit într-o peşteră, în pustie, până a fost prins de Irod, întemniţat şi în cele din urmă ucis prin tăierea capului. Sfânta Evanghelie ne spune că Irod a ordonat tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. Ioan îl mustra mereu pe Irod pentru traiul său nelegiuit cu Irodiada, care era soţia fratelui său. Aceasta a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase şi plăcuse lui Irod, să ceară capul Botezătorului ca răsplată. 

Sfântul Ioan Botezătorul este considerat de Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind cel mai mare om născut din femeie și ca atare Biserica îl pomenește în slujbele ei imediat după Maica Domnului. În general, pe catapetesmele bisericilor noastre, în dreapta lui Iisus Hristos este Maica Domnului și apoi Sfântul Ioan Botezătorul. 

 

Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfântul Ioan 

Ziua Sfântului Ioan Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise la Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie. Sărbătoarea de Sfântul Ioan mai este cunoscută și sub numele de “Sânt-Ion”, “Înaintemergătorul Domnului” sau “Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”.

În calendarul popular, pe 7 ianuarie, când este prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul, întâlnim două obiceiuri: "Iordănitul flăcăilor" și "Cumetria / Iordăneala Femeilor".

Iordănitorii erau băieții care aveau vârsta mai mare de 15 ani. Însă, nu vârsta era principala condiție a intrării în ceata iordăniților. Cea mai importantă cerință pentru a fi primit în rândul iordănitorilor era să te fi bucurat de sănătate în tot anul. Conducătorul cetei lua de la preot, în ajun, o căldărușă cu agheasmă de la Bobotează, și îi stropea pe toți cei întâlniți, urându-le să trăiască mulți ani și să le fie de bine. De cele mai multe ori, cei întâlniți erau ridicați pe brațe și duși cu forța la râu sau la lac sub amenințarea că-i aruncă în apă. Aceștia se răscumpărau cu un dar. În acest obicei există credința că aceia udați acum, vor fi sănătoși tot anul.

"Cumetria" sau "Țonțoroiul Femeilor" era numită în vechime "Ziua Femeilor" sau "Ziua Babelor". În cadrul acestui obicei avea loc integrarea tinerelor neveste în comunitatea femeilor căsătorite, prin udarea cu apa din fântână sau dintr-un râu. Elemente ale acestei petreceri sunt păstrate și astăzi de femeile din comuna Pantelimon, de lângă București. Femeile se adunau în casa uneia dintre ele și "făceau chefuri și jocuri fără bărbați". Femeile se considerau în această zi mai tari și cu mai multe drepturi decât bărbații, lăsându-și toate obligațiile de soție și mamă în seama soacrelor și chiar a bărbaților. (sursa: aici )

De Sfântul Ioan, există obiceiul numit "Udatul Ionilor”. În Bucovina de exemplu, în trecut, se punea un brad împodobit la porţile tuturor celor care purtau numele de Ion, iar aceştia dădeau o petrecere.

Superstiții legate de ziua Sf Ioan:

  • În dimineaţa zilei de Sfântul Ion fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriţi de boli în decursul anului
  • Conform tradiţiei populare se spune că după Sfântul Ioan se botează gerul, adică se înmoaie frigul şi începe să se facă mai cald.
  • Unii oameni serbează ziua de Sfântul Ioan pentru ca Dumnezeu să le ferească gospodăriile de foc şi animalele de fiarele sălbatice.
  • Tradiţia populară spune că Sfântul Ioan este protectorul pruncilor şi că această sărbătoare se mai ţine pentru ca pruncii să se nască sănătoşi, fără malformaţii sau diformi. Totodată, ziua de Sfântul Ion este o zi de bucurie, iar cine nu se veseleşte în această zi va fi trist tot timpul anului.

 

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

De Sfântul Ioan Botezătorul, creștinii pot rosti o rugăciune care îi pot  feri de  boală şi de păcate:

"O, Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule al lui Hristos, mari şi multe sunt vredniciile date ţie de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, după făgăduinţă şi proorocie îngerească, te-ai şi născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai vieţuit şi, ca o pasăre a cerului, desăvârşit neagoniseala ai iubit, cu agurida şi cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor şi al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie şi calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu duhul şi cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat şi nelegiuirea lui Irod şi a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu eşti martorul cel preavestit al Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulţimea popoarelor L-ai mărturisit şi cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii. Tu, de către însuşi Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit şi după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

Deci, pentru toate aceste vrednicii şi daruri, mulţimea popoarelor creştine te socoteşte pe tine ca pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneală către El. De aceea şi eu, smeritul şi mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere de inimă şi cu lacrimi, te rog pe tine, dumnezeiescule Ioane Proorocule, să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic şi cu totul neputincios, mare apărător şi grabnic izbăvitor de toate ispitele şi încercările acestea ale vieţii de acum. Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu că, cu a Sa nebiruita putere, să mă păzească în toată vremea de primejdiile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, să mă sprijineasca cu a Sa milă la vreme de ispită şi să mă întărească cu darul Său, pentru rugăciunile Preasfintei şi Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, ca să pot răbda până la sfârşit toate necazurile, ispitele, durerile şi suferinţele, ca şi întristările veacului acestuia de acum. Şi aşa, prin mijlocirea sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, să dobândesc mila lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârşitului meu. Amin!”

 

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul, alcătuită de PS Macarie

“Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.

Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu, despre care Scriptura spune: „Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare”, fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Amin.”

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

Condacul 1

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulţumire, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, preacinstite înaintemergătorule, Ioane !

Icosul 1

Înger înaintestătător, al cetelor drepţilor, tu eşti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa: 

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii; 

Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura; 

Bucură-te, cădere de pierire demonilor; 

Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuţi; 

Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omeneşti; 

Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioşilor; 

Bucură-te, că tu eşti povăţuitorul mântuirii; 

Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor; 

Bucură-te, dătătorule de bucurie al creştinilor; 

Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor; 

Bucură-te, prin care se luminează făptura; 

Bucură-te, prin care se goneşte necazul; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 2 

Văzând toţi prealuminată vedenia ta, proorocule, şi noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de creştetul Stăpânului, ai grăit aşa: Aliluia!

Icosul 2 

Înţelegere din buze întinate, cum este cu putinţă a lăuda numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule şi cel mai întâi tuturor cetelor drepţilor? Ci rugăciune cu cântare aducem ţie aşa: 

Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobişnuite; 

Bucură-te, plinirea a multă lumină; 

Bucură-te, laudă dumnezeiască a sfinţilor lui Hristos; 

Bucură-te, cer cinstit al drepţilor lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cunoştinţă fără de număr ce o dăruieşti cântăreţilor tăi; 

Bucură-te, sănătate preaminunată împărţită credincioşilor; 

Bucură-te, minune mult mărită de îngeri; 

Bucură-te, cel ce eşti rană demonilor de mult plâns; 

Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele; 

Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc; 

Bucură-te, luminarea şi dulceaţa credincioşilor; 

Bucură-te, povaţă şi lumină orbilor; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 3 

Putere din cer, Ioane proorocule, dăruieşte nouă celor ce lăudăm înfricoşătoarea şi uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină şi ca aurul strălucitoare şi preamărită, că luminezi inimile credincioşilor, celor ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3 

Toată lumea te are pe tine mare apărător şi bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioşilor, şi grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, şi întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, făcătorule de multe minuni; 

Bucură-te, înţelepte dătător de poruncă nouă; 

Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmaşi; 

Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite; 

Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul; 

Bucură-te, că tu pe tiranul îl goneşti de la noi; 

Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor; 

Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate; 

Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor; 

Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al Iui Hristos; Buoură-te, prin care se luminează lumea; 

Bucură-te, prin care s-a gonit vicleşugul; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 4 

Din toate necazurile slobozeşti pe toţi, care cu dragoste şi bucurie săvârşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule şi botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul 4 

Soare purtător de lumină, sfeşnic cu strălucire de aur, sfinţeşte, curăţeşte pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoşează toţi, grăind ţie aşa: 

Bucură-te, sfeşnicul luminii celei neapuse; 

Bucură-te, scaun de nematerialnic foc; 

Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiţi; 

Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi; 

Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepţilor; 

Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, şi frumuseţea oamenilor; 

Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată; 

Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi; 

Bucură-te, stea mai luminată decât soarele; 

Bucură-te, sfeşnic strălucitor cu raze de aur; 

Bucură-te, dătătorule de daruri înţelepţilor; 

Bucură-te, ajutătorul celor lipsiţi; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 5 

Proorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înşelăciune, ai ieşit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului şi ai înmulţit pe pământ darul din destul, sfinte, şi toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoştinţă; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu aşa: Aliluia!

Icosul 5 

Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul şi s-au înfricoşat, şi cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ţie aşa: 

Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos; 

Bucură-te, înţelepciunea tuturor neamurilor; 

Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor; 

Bucură-te, gonitorul cel înfricoşător al demonilor; 

Bucură-te, frumuseţea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire; 

Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire; 

Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat; 

Bucură-te, comoara darului cea preacinstită; 

Bucură-te, luminătorule al măriţilor mucenici; 

Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoţilor; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 6 

Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ţi-se, Ioane proorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; şi acum ca un înger petreci şi cu oamenii vorbeşti, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6 

Proorocule, când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricoşat toţi auzind acestea, până când au văzut pe Acela botezat, şi cântând au grăit către tine unele ca acestea: 

Bucură-te, mărgăritar de mult preţ; 

Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite; 

Bucură-te, lauda cea dulce a proorocilor; 

Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioşilor; 

Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor; 

Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoţi; 

Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioşilor; 

Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii; 

Bucură-te, hrănitorul săracilor şi al străinilor; 

Bucură-te, vindecătorul orbilor şi al şchiopilor; 

Bucură-te, piatră scumpă de mult preţ; 

Bucură-te, făclie mult-luminoasă; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 7 

Mare acoperitor şi folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce eşti mai cinstit decât toţi pământenii, şi decât toţi drepţii şi preacuvioşii şi arhiereii, că se spăimântează toţi cunoscându-ţi viaţa ta cea nematerialnică şi de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7 

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creştetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfinţit pe noi, şi a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea: 

Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeieşti; 

Bucură-te, pierzătorul blestemului înşelăciunii celei diavoleşti; 

Bucură-te, luminarea şi lauda sfinţilor; 

Bucură-te, desfătarea şi bucuria dreptcredincioşilor; 

Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină; 

Bucură-te, crin cu bun miros; 

Bucură-te, vedenie înfricoşătoare; 

Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele; 

Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor; 

Bucură-te, scara cea cu bunăsuire a credincioşilor; 

Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos; 

Bucură-te, prin care se închină cele de sus; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 8 

Vedenie străină dacă a văzut Zaharia, pentru tine fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimânat când a văzut pe Gavriil, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, şi îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8 

Cu totul eşti tu celor din nevoi strajă tare, şi ocârmuitorilor slavă şi stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioşii biruiesc toate semeţiile vrăjmaşilor şi, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare aşa: 

Bucură-te, izbăvirea şi curăţirea păcatelor; 

Bucură-te, vas cinstit al Domnului; 

Bucură-te, cântare înfrumuseţată a Stăpânului; 

Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită şi rai de hrană; 

Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat şi lumina vieţii; 

Bucură-te, că ai înflorit rodul curăţiei; 

Bucură-te, că izvorăşti râul înţelepciunii; 

Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie; 

Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase; 

Bucură-te, prin care ne-am luminat toţi; 

Bucură-te, prin care s-au mântuit credincioşii; 

Bucură-te, că izvorăşti luminarea dreptei credinţe; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 9 

Înfricoşatu-s-a Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la închinare, şi pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne şi pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9 

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înţelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toţi s-au minunat şi au grăit aşa: 

Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite; 

Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit; 

Bucură-te, dătătorul cunoştinţei de cele ce vor să fie; 

Bucură-te, surpătorul mândriei celor protivnici; 

Bucură-te, reazem şi tărie dreptmăritorilor ocârmuitori; 

Bucură-te, tărie şi folositor credincioşilor domni; 

Bucură-te, că luminezi ochii inimilor; 

Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele; 

Bucură-te, cântare frumoasă şi cu bun miros; 

Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune; 

Bucură-te, doctorul sufletelor şi al trupurilor; 

Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 10 

Sfinte, izbăveşte de toate nevoile pe toţi cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, si poţi să izbăveşti din nevoi pe cei ce cu dragoste îi cântă Lui: Aliluia!

Icosul 10 

Zid eşti oamenilor, Sfinte Ioane, şi turn nebiruit întru războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmaşilor; iar noi, fiind mântuiţi, grăim către tine unele ca acestea: 

Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor; 

Bucură-te, alungătorul cel tare al duşmanilor; 

Bucură-te, cel ce biruieşti tabere în zile de război; 

Bucură-te, cel ce dăruieşti sfaturi de taină; 

Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină; 

Bucură-te, trandafirul cel neveştejit al mirosului celui dumnezeiesc; 

Bucură-te, că izvorăşti râul vindecării; 

Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate; 

Bucură-te, steaua care luminezi lumea; 

Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate; 

Bucură-te, umblarea şi tăria şchiopilor; 

Bucură-te, povaţa şi lumina orbilor; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 11 

Proorocule sfinte botezătorule, pentru mulţimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ţi-am aduce cântări şi glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârşim cu vrednicie, faţă de darurile tale, pe care le dăruieşti nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11 

Purtătorule de lumină şi dumnezeiescule Ioane proorocule, cu înfricoşătoarele şi luminatele tale minuni, luminează şi străluceşte inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ţie rugăciuni şi graiuri ca acestea: 

Bucură-te, folositorul săracilor şi al văduvelor; 

Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioşi şi bolnavi; 

Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiţi; 

Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniţi; 

Bucură-te, întărirea cea preamărită şi minunată a credincioşilor; 

Bucură-te, proorocia şi îngrădirea de apărare a Bisericilor; 

Bucură-te, că celor ce înoată tu le eşti povăţuitor; 

Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi; 

Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte; 

Bucură-te, pacea vieţii celei nestricăcioase; 

Bucură-te, ţarină a pomilor celor înfloriţi; 

Bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 12 

Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreţilor tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioşi, şi arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici şi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12 

Se luminează credincioşii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc şi stăpânesc, botezătorule sfinte, înmiresmezi, sfinţind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbinţeală şi-ţi cântă aşa: 

Bucură-te, mărgăritarul cel frumos şi de mult preţ; 

Bucură-te, izvorul cel preafrumos şi preabogat; 

Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor şi oamenilor; 

Bucură-te, numele cel scump al proorocilor şi al apostolilor; 

Bucură-te, sabie înfricoşătoare asupra ereticilor; 

Bucură-te, pecetea celor două Testamente; 

Bucură-te, că izbăveşti din nevoi pe cei robiţi; 

Bucură-te, că biruieşti pe cei protivnici credincioşilor; 

Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credinţe; 

Bucură-te, mirul celor cu bun dar; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

 

Condacul 13 

Sfinte Ioane proorocule, dulceaţa lumii, frumuseţea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăveşte pe toţi din toate nevoile, şi-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!  (acest Condac se zice de trei ori)

 

Apoi se zice iarăși 

Icosul 1: 

Înger înaintestătător, al cetelor drepţilor, tu eşti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa: 

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii; 

Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura; 

Bucură-te, cădere de pierire demonilor; 

Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuţi; 

Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omeneşti; 

Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioşilor; 

Bucură-te, că tu eşti povăţuitorul mântuirii; 

Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor; 

Bucură-te, dătătorule de bucurie al creştinilor; 

Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor; 

Bucură-te, prin care se luminează făptura; 

Bucură-te, prin care se goneşte necazul; 

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

şi

Condacul 1 

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulţumire, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane !”

 

Foarte mulți români poartă numele de Ion (forma neaoșă), Ioan sau Ioana, fie ca atare, fie în diferite variante: Ionel, Nelu, Ionica, Nica, Ionuț, Onuț, Ionela, Nela, Ionica sau Oana, alcătuind cea mai bogată familie onomastică din România.

Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), naşterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima şi a doua aflare a capului lui (24 februarie) şi a treia aflare a capului său (25 mai).

Comentarii
Articole recomandate
Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Parastasul de 1 an - ce semnifică și în ce constă

află semnificația parastasului de 1 an și în ce constă acesta