În ajunul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului (14 spre 15 august) se cântă, în biserici, Prohodul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Este o rugăciune plină de evlavie, integrată în cultul Bisericii noastre, creând un paralelism între momentul Răstignirii și Învierii Mântuitorului și ridicarea la ceruri a Născătoarei de Dumnezeu.

prohodul maicii domnului versuri

Frumosul imn l-a compus, pe la începutul secolului al XVI-lea, Manuel Corinteanul, profesor la școala teologică a Patriarhiei de Constantinopol. A fost tradus în limba română de către Ion Pralea și publicat de către acesta la Iași în 1820, sub denumirea Urmări pe mormânturi. Prohodul Maicii Domnului are o însemnătate deosebită pentru credincioșii ortodocși, fiind în același timp o cântare de tânguire, dar și o mărturisire a Sfințeniei Maicii Domnului și a dumnezeirii celui ce S-a născut din pântecele ei cel pururea fecioresc.

Prohodul Maicii Domnului se aseamănă mult cu cel al Mântuitorului. Are tot trei stări și multe versete sunt identice sau asemănătoare. Versurile vorbesc despre adormirea Maicii Domnului, așa cum s-a petrecut: despre anunțarea apostolilor care au venit din cele patru margini ale pământului, purtați prin văzduh, până în Ghetsimani, pentru a-și lua rămas bun de la ea, despre punerea ei în mormânt, urmată de mutarea cu trupul la cer, spre a fi mereu în dreapta Fiului ei. 

Procesiunea organizată în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, ce are loc, într-un cadru fastuos, și la Ierusalim, are menirea să sublinieze importanţa Maicii Domnului în istoria mântuirii omului de către Dumnezeu.

Prohodul Maicii Domnului - Versuri

Starea întâi

1.În mormânt Viaţă

Ai fost pus, Hristoase,

Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt

Şi se mută la viaţa cea de sus.

    

2.Tu născând Viaţa,

Pe a tot-Dumnezeu

Şi viaţa, Prea Curată schimbând-o

La viaţa cea de sus te-ai şi mutat.

 

3.Te mărim pe tine,

Maică prea curată,

Şi-adormirea ta cinstim, prăznuind-o

Cu solirea-ţi pururea fiind păziţi.

   

4.Fericimu-te toţi,

O, prea sfântă Maică,

Închinându-ne cinstitei tale mutări,

Cea de care îngerii s-au minunat.

 

5.Te mărim pe tine,

Maică a Lui Hristos,

Care fără de sămânţă ai zămislit

Şi a a ta mutare toţi o preamărim.

    

6.Fericimu-te toţi,

Maică a Lui Hristos

Ceea ce-ai pricinuit pe noul Adam,

Şi-adormirea-ţi cu credinţă o cinstim.

 

7.Te mărim, Fecioară

Pururea cinstită

Şi icoanei tale ne închinăm,

Ca la oglindirea sfântului tău chip.

   

8.Fericimu-te toţi,

Maică a Lui Hristos,

Ca pe rugătoarea pururea pentru noi

Şi ca pe o solitoare pentru toţi.

 

9.A fericiţilor

Tăi părinţi străluciţi,

Tu prea fericită fiică lor te-ai făcut

Şi pe toate neamurile ai întrecut.

   

10.Drept-măritori preoţi

Şi popor credincios

Cu smerenie cădem la sicriul tău

Prea curată Maica Lui Emanuil.

 

11.Mulţimea de pustnici,

Cete de cuvioşi

O, voi tineri şi fecioare, cu cei bătrâni

Cântaţi adormirea prea Curatei Maici.

   

12.O voi domnitori mari,

Toţi acum lăudaţi

Strămutarea prea curatei Împăratese

Ce-a născut pe Împăratul tuturor.

 

13.Cine dar va spune

Bucuria multă

Ce-a cuprins pe Maica Domnului Iisus

Când i s-a vestit mutarea Ei la cer.

   

14.Suind Prea Curata

Muntele Eleon

Şi în mână de la înger floare luând

Către Cel născut din Ea se închina.

 

15.A muntelui saduri

Ţie ţi se-nchină,

Prea Curată, văzând ramura de finic

Ca la Maica Celui atotziditor.

   

16.Glasul Celui de sus

Fără veste-a grăit

De mutarea ta iubitului ucenic,

În Efes fiind cu slujba lui Hristos.

 

17.“Mergi la Ghetsimani

Iute şi prea degrab,

Căci se mută Maica Domnului sus la cer,

Făcând cea de pe pământ mutarea sa”.

   

18.O, minuni străine,

Mari şi dumnezeieşti,

Cum de nori pe sus, Curată, s-aduseră

La înmormântarea ta, Apostolii!

 

19.Venind de la margini

Ceata de ucenici

Minunat de nori purtatu-s-a prin văzduh,

Ca să-ngroape trupul Maicii Lui Hristos.

   

20.De la margini vine

Ceata de ucenici,

Ca să-ngroape în mormânt preasfântul său trup,

Cea mutată negrăit de pe pământ.

 

21.Dintre ale lumii

Margini pân-la margini,

Adunându-se soborul apostolesc

Pe Cea fără de prihană preamăresc.

   

22.Coruri de la Arhangheli

Şi de la îngeri cete

Adunându-se la sfântă mutarea ta,

Te măresc în cânturi, spăimântându-se.

 

23.Stăpânul ca Fiu dând

Haruri Maicii Sale,

Din cereştile lăcaşuri s-a pogorât,

Ca pe-al Maicii Sale Duh să-l poarte sus.

   

24.La a ta curată,

Cinstit-adormire,

A venit întreg soborul cel îngeresc,

Iară ceata de apostoli te plângea.

 

25.Adevăr minune

Străină-i a privi

Şi-a vedea pe Dumnezeu ca un om primind

În mâini sufletul prea sfintei Sale Maici.

   

26.Ceea ce suit-ai

La lăcaşuri cereşti

Nu lipsi, Stăpâna noastră, privind spre noi,

Spre cei ce cu drag cinstim mutarea ta.

 

27.Înălţând Fecioara

Mâinile sale-n sus

Credincioşii toţi se roagă a fi păziţi

Prin mutarea Ei la Fiul său iubit.

   

28.Mori acum şi te duci

La viaţa de sus

Ci să nu ne părăseşti pe noi, robii tăi,

Veşnic trează Solitoare pentru toţi.

 

29.Minune prea mare

Este a se vedea,

Cum ceea care Viaţa lumii născu

Morţii cei fireşti părtaşă s-a făcut.

   

30.Prunc fiind Iisus,

Fiul Celui de sus,

Se purta de prea curatele tale mâini,

Iar acum El poartă-n mâini sufletul tău.

 

31.Ucenice Petre

Şi ceilalţi ucenici

Bun rămas de petrecanie cuvântând

A cânta începeţi Maicii Domnului.

   

  1. Fericimu-te toţi,

Maică prea curată,

Şi mutarea-ţi prăznuind, cu toţi te cinstim,

Căci te-ai dus de pe pământ la cei de sus.

 

33.Mutatu-te-ai de jos

La viaţa de sus,

Dară oştile de îngeri s-au înspăimântat,

Când al tău duh Tatălui ceresc ai dat.

   

34.Duşmanii tăi cei răi,

Şi prea înşelători

Vrând să-ţi ardă trupul ca nişte păgâni

S-au orbit de dreapta Celui Prea Înalt.

 

35.Sabie grozavă

Cu tăierea sclipi

Împotriva celui singur semeţ pornit

Spre curata Maică a Lui Dumnezeu.

   

36.Nemernicul vrăjmaş,

Patul vrând a-ţi surpa,

Nevăzut a pătimit tăierea de mâini

Ticaloase ce de pat s-au fost atins.

 

37.A cereştilor oşti,

Dulci cântări şi frumos

Potrivite s-auzeau de toţi ce erau

Privind adormirea Maicii Domnului.

   

38.Ceea ce născut-ai Pe Hristos Viaţa,

Spune dară cum de moarte te-mpărtăşişi?

O cunoaşte numai Cel născut al tău.

 

39.Prea curată Maică

Prea cinstită Sfântă,

După strălucit-acum adormirea ta,

Apără pe cei ce cred întru Hristos.

 

40.Pe cei ce mutarea-ţi

Credincios prăznuiesc,

Tu-i acoperă şi-i apără de nevoi,

Prea curată totdeauna rămânând.

 

41.Din grele primejdii

Şi de limbi viclene

Scapi pe cei ce cântă-acum adormirea ta,

Prea cinstită Solitoare-a tuturor.

   

42.Către Domnul te am

Solitoare şi-ajutor,

Prea curată Născătoare de Dumnezeu,

Ca Tu din primejdii să mă mântuieşti.

 

43.Înainte îţi stăm,

Maica Lui Dumnezeu,

Pomenirea ta din inimă lăudând,

Cântări sfinte cu buzele versuim.

   

44.Însufleţite Cer

Ce-ncăpuşi pe Domnul,

La cerească locuinţă te-ai ridicat

Şi pe lumea cea de sus ai luminat.

 

45.Cei ce cu dorinţa

Săvârşim, prea sfântă

Maică şi Fecioară, astăzi mutarea ta,

Mântuiţi să fim de patimi ne rugăm.

   

46.Proorocul David,

Strunindu-şi lăuta,

Te mareşte Prea Curată, cântându-te

Şi-adormirea ta cu drag vestind-o.

 

47.Credincioase cete

Cântă chivotului

Împletite versuiri de cereşti cântări

Celei duse la odihna cea de sus.

   

48.Ţie, ce născut-ai

Pe Hristos Viaţa

Cu credinţă îţi cântăm şi te prea cinstim

Şi mutarea ta, Fecioară o mărim.

 

49.Mulţime de oameni

Laudă pe Pruncă,

Mărind, Prea Curată, şi adormirea ta

Cea cântată de soborul îngeresc.

   

50.A toţi credincioşii

Din nevoi scăpare,

Miluieşte, Născătoare de Dumnezeu,

Pe câţi cântă astăzi adormirea ta.

 

51.Proorocii cândva,

Prea Curată, vestind

Adormirea ta, Fecioară, o au vazut

Şi mulţimi de îngeri o au lăudat.

   

52.Într-a morţii umbră

Se Îngroapă acum

Ceea ce născu Viaţa, mutându-se

De la voi la Tronul cel veşnic de sus.

 

53.Certaţi cu Dumnezeu

Fiind, ne-am împăcat

Întru tine, Născătoare de Dumnezeu,

Deci Fecioară adormirea ta mărim.

   

54.Prea lumii, Stăpână,

Prea curată privind,

Strălucit ca să se-ncuie-n mormânt acum,

O, tu sat Ghetsimani, te bucură!

 

55.Mult dumnezeiescul

David s-a bucurat

Psalmi cântând sculării tale celei din morţi,

O, Tu al Lui Dumnezeu sicriu sfinţit.

   

56.Săvârşim toţi astăzi

Ducerea de la noi

A Maicii Cuvântului, curăţindu-ne

Mintea, inima, trupul şi sufletul.

 

57.A Domnului Maică,

Pe cei drept-măritori

Care cinste dau mutării tale, fă-i tari

Împotriva luptătorilor vrajmaşi.

   

  1. Dar cum mori, Fecioară,

Care Viaţă ai dat,

Ca şi oamenii fireşti supuindu-te

Şi cum rabdă Cel născut făr-de păcat?

 

59.Strângându-vă margini,

Veniţi să fericim

Cea de-aci dumnezeiască petrecere

Către cer a Maicii Domnului acum.

   

60.Din curate-ţi sângiuiri

Luând trup Iisus,

Pe flamânzi i-a săturat prea îndestulat

Şi afară pe bogaţi i-a scos deşerţi.

 

61.De a ta mutare

Saltă firea acum,

Veselindu-se cu îngerii, oamenii,

Îngroparea ta de obşte săvârşind.

   

62.Ceea ce trup de lut

Lui Hristos dăruişi,

Zămislindu-l, Născătoare de Dumnezeu,

Rugăciunile noastre să nu le treci.

 

63.La puteri mai-nalte,

Cereştile Puteri

Au strigat zicând, acum pregătiţi-vă,

Ca pe Maica Domnului să o primiţi.

   

64.Preoţi şi norodul

Şi toţi cei credincioşi,

Cu smerenie te roagă, ca să primeşti,

O, Stăpână, rugăciunile lor azi.

 

65.Una Prea Curată,

Ţie toţi ne rugăm,

Ca prin blânzii şi miloşii tăi ochi frumoşi

Să priveşti spre noi smeriţii pururea.

   

66.Născând Tu, Curată,

Pe Hristos Ziditor,

Din nevoi să mântuiască, roaga-te Lui,

Pe cei ce cu drag cinstesc mutarea ta.

 

67.Solitoarea lumii,

Scutul creştinilor,

Pe cei câţi scapă la tine acoperă-i,

De ispite şi nevoi păzind pe toţi.

   

68.Nădejdea toţi având

La tine, Prea Sfântă,

Nenuntită, Născătoare de Dumnezeu,

În nădejdea ta noi nu ne poticnim.

 

69.Strigăm toţi cinstitul

Glas al lui Gavriil,

Bucuria tuturor credincioşilor:

Bucurie fie-ţi, Maica Domnului.

   

70.De orice ispite

Şi de multe nevoi

Ceea ce pe Dumnezeu, Prea Sfânt-ai născut,

Şi pe robii tăi acum să-i izbăveşti.

 

71.Fericimu-te toţi,

Maica Lui Dumnezeu,

Pe care te-a închipuit stâlpul cel de foc

Şi pe noul Israil povăţuieşti.

   

72.Fericimu-te toţi,

Maica Lui Dumnezeu,

Pe care Moisi de mult te-a văzut în rug

Ce nears ardea în muntele Sinai.

 

73.Fericimu-te toţi,

Maica Lui Dumnezeu,

Scara-naltă insuflată, ce oarecând

S-a văzut de către dreptul Iacov.

   

74.Fericimu-te toţi,

Maica Lui Dumnezeu,

Cea pe care Ghedeon te-a închipuit

Lâna udă ce pământul rourezi.

 

75.Te mărim, Lumina

Cea în trei străluciri

Pe Parintele, pe Fiul şi Duhul Sfânt,

Pe Treimea cea Atotputernică.

   

76.Fericimu-te toţi

Credincioşii tăi fii,

Căci purtaşi pe Dumnezeu cel neîncăput

Ce în tine-a încăpea a primit.

 

77.Te mărim pe tine,

Preacurată Maică,

Şi prea sfântă adormirea ta o cinstim,

Şi mutarea ta de pe pământ la cer.

   

78.În mormânt Viaţă

Ai fost pus, Hristoase,

Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt

Şi se mută la viaţa cea de sus.

 

Urmează: Ectenia mică şi ecfonisul:

”Că s-a binecuvântat numele Tău…”

Starea a doua

  1. Cade-se acum,

Ca să te mărim, Fecioara Maică

Mai cinstită fiind şi mai mărită mult

Decât toate cetele cele de sus.

    

2.Cade-se acum

Să te fericim, Fecioara Maică,

Fericită totdeauna adevărat,

Mai mărită decât cei ce au ochi mulţi.

 

3.A te ferici

Se cuvine, pururea Fecioară,

Ca născând pe Făcătorul tău te-ai făcut

Decât cerurile cu mult mai presus.

    

4.Ca să te mărim

Se cuvine, Născătoare, Doamnă

Ca prin ale tale rugi să ne-acoperim

Pentru adormirea ta cea sfânt-acum.

 

5.Toţi cei credincioşi

Ai curatei Maice şi Fecioare

Adormirea-ţi cântând, zicem: bucură-te,

Solitoarea noastră caldă-a tuturor;

    

6.Primeşte-acum

De petrecere cântări, Fecioară,

Maică a Tot-Împăratului Dumnezeu

Şi trimite pace credincioşilor.

 

7.Monahi mulţi şi sfinţi

Şi-ale cuvioşilor soboare,

Cum şi cetele bărbaţilor credincioşi,

Din evlavie cu toţii te măresc.

    

8.Cete tinereşti,

Cu fecioarele drept credincioase,

De petrecere cântare strigaţi acum,

Pentru Maica sfânt-a lui Emanuil.

 

9.Trupul pământesc

Văzând ceata ucenicească,

Al tău, Maica Ziditorului tuturor,

Cu sfială tronul tău ţi l-au purtat.

    

10.Credincioşii toţi

Fericim pe cea acum mutată

Către ceruri, Născătoarea de Dumnezeu,

Că pe dânsa solitoare s-o avem.

 

11.Noul Israel,

Acum după sfânta datorie.

Cu cântări dumnezeieşti preamăreşte-n cor

A Fecioarei ducere la cei de sus.

    

12.Pe cei ce-ţi cântăm

Cu credinţă, Preacurată Maică

Ce-ai născut pe Împăratul cerurilor,

Binecuvânteaza-ne pe noi de sus.

 

13.Prea curate mâini

Tinzând către Dumnezeu, Fecioară,

Ca o buna miluieşte şi-acoperă

Pe toţi care-şi pun nădejdea-n mila ta.

    

14.Priveghelnică

Rugăciune, curată Fecioară,

Primeşte acum cu milă şi cererea

Celor ce cinstim cu drag mutarea ta.

 

15.Pomeneşte-ne,

Maică şi Fecioară Preacurată,

Prin a ta mutare sfânta, rugâmu-te

Şi a noastre greşeli nu le socoti.

    

16.Din multe nevoi,

Întâmplări, necazuri, izbăveşte

Pe acei care în tine nădăjduiesc

Şi cinstire adormirii tale dau.

 

17.Ucenicii toţi

La sicriul tău sosind în grabă,

Prin văzduh fiind purtaţi de pe unde-au fost,

În genunchi, Fecioară, ţi s-au închinat.

    

18.Toţi au povestit

Celei sfinte şi neprihănite,

Cum au fost răpiţi de nori din locurile

Unde stau şi predicau noroadelor.

 

19.Fără de bărbat

Ai născut, Fecioară Preacurată

Dar şi moartă tu fiind, nu ai putrezit

Şi-ndoită închinare ai primit.

    

20.Cel de Dumnezeu

Primitor trup, ceata de Apostoli

Îl îngroapă-acum strigând cu-ale tale rugi,

Moştenirea ta, Stăpână, apără.

 

21.Toţi Arhanghelii,

Stăpânii, Domnii şi Puteri toate,

Limbi, popoare, neamuri ale pământului

Adormirea Preacuratei lăudaţi

    

22.Vas ales fiind,

Pavel a cântat pe Preacurata,

De petrecere cântare a glăsuit

Pentru ceea ce e mai presus de cer.

 

23.Sfărâmă Moisi

Mânios, a Sinaiului table,

Iar Stăpânul pe aceea ce L-a născut

O păzeşte-n ceruri vie pururea.

    

24.De mâini fu lipsit

În chip nevăzut semeţul vrăjmaş

Care-n faţa ucenicilor a încercat

Sicriul tău să răstoarne, o Maică!

 

25.Versuia cu glas

Mulţimea de oştire cerească,

De la margini pe pământ tainic alergând

La-ngroparea Maicii Lui Emanuil…

    

26.Cu dumnezeieşti,

Cuvioase cântări împletite,

Îngroparea Născătoarei de Dumnezeu

Veniţi ca şi noi, acum, să lăudăm.

 

27.La mutarea ta,

Maică şi Fecioară Preacurată,

Ţi-au cântat cu duioşie îngerii toţi,

Şi mulţime mare de popor creştin.

    

28.Tu, dintre femei

Întrecut-ai hotarele firii,

Căci tu singură avuşi adormirea ta,

Mai mărită decât orice muritor.

 

29.Preoţi şi popor

Adormirea-ţi cântă lăudând-o

Dezlegarea datoriilor ne rugăm

Dă-ne Maica Domnului la toţi acum.

    

30.Pe cei ce-au greşit,

Maică şi Fecioară Preacurată,

Sfântă Pruncă, miluieşte-i, că mânecă

La locaşul tău cel ce-i dumnezeiesc.

 

31.Lanţurile rup

Ale tale rugi, curată Pruncă,

Şi din toată munca scapi pe cei ce cinstesc

Cu credinţă sfântă adormirea ta.

   

32.Strigă, o David,

Născătoarei de Dumnezeu, lira

Răsunându-ţi: auzi fiică mutarea ta

Către ceruri sus, de jos de pe pământ.

 

33.Minunat a fost

A privi de jos spre cer cum pleacă

Cerul cel însufleţit, Dumnzeule!

Minunate-s, Doamne, lucrurile Tale.

    

34.Cete îngereşti

Al tău pat cu bună-cuviinţă,

Maică şi Fecioară, ţi l-au acoperit

În vremea când Tu, Curat-ai adormit.

 

35.Danţuri netrupeşti

Cu dumnezeiască cuviinţă

Cânt-acum, Curată, Cerul însufleţit,

Spre cereştile odihne Tu mergând.

    

36.Către cer de jos

Al lui Aaron toiag se mută,

Care pe Hristos nespus L-a fost odrăslit

Şi rodeşte pomul vieţii veşnice.

 

37.Pe cea de demult

Scară-naltă de Iacov văzută,

Cea pe care o întări Iisus cu trup,

S-a mutat acum de pe pământ la cer.

    

38.Patul tăinuit,

Ne-ntinată Maică şi Fecioară,

La prea-sfinte locuinţe se suie acum

Nelipsit a locui cu Fiul Său.

 

39.Cartea curată,

În care cu trup s-a scris Cuvântul,

Se închide şi se mută, puindu-se

Întru ale Fiului curate mâini.

    

40.Daruri daţii-ţi-a

Peste fire, Fiul tău, Fecioară,

Nelipsit, Preasfântă Pruncă păzindu-te

Şi suindu-te la viaţa veşnică.

 

41.Cu adevărat

Ca pe o aleasă smirnă sfântă

Te sălăşluieşte-n Sfânta Preasfintelor

Cel Atoateziditor şi Fiul Tău.

    

42.Viaţa a răsărit

Dintru tine, Preasfântă Fecioară,

În ce chip, dar trupul cel neîntinat

Se făcu acum morţii împărtăşit?

 

43.Casă te-ai văzut,

Preacurată Fecioară, vieţii,

Deci murind, îndată te-ai şi învrednicit

Totdeauna cu Hristos a vieţui.

    

44.Înstrunind acum

Buze prea curate-n loc de coarde,

Maicii Atotfăcătorului Dumnezeu

Imnuri de petrecere să întocmim.

 

45.Înălţarea-n cer

A curatei Maicii Tale, Doamne,

A unit acum pe oamenii cu îngerii,

Ţie lăudări de obşte aducând.

    

46.Pământeşti numiri,

Domnitori ce judecaţi noroade,

Tineri, tinere, cântare toţi să-nălţăm

Maicii Împăratului Hristos din cer.

 

47.Pomenirea ta

Cea cinstită, Preacurată Maică,

Lăudându-ţi, o măresc toţi cei ce trăiesc

Şi făptura toată cu smerenie.

    

48.Prunca odrăslind

Dintru a lui Iesei tulpină,

Omeneşte Maica Lui Dumnezeu muri

Şi-mpreună cu Fiul tău vieţuieşti.

 

49.Pământenilor,

Săltaţi şi vă minunaţi acuma,

Ca Muntele cel Preasfânt şi dumnezeiesc

Desfătare a aflat la Fiul său.

    

50.Arătatu-s-a,

Preacurată, moartea ta pod vesel,

Pe care-ai trecut la ceruri de pe pământ

Şi la Fiul tău odihnă ai aflat.

 

51.Uşile cereşti

Se deschiseră ţie, Preasfântă,

Şi Puterile cereşti mult te-au lăudat

Şi pe-al tău trup Fiul l-a primit în cer.

    

52.Norii luminaţi

Au adus mulţimea de Apostoli

De la marginea pământului, cuvios

Pe curata Maică Fiului s-o dea.

 

53.Preasfânt trupul tău,

Ucenicii plângându-l, Curată,

Fu stropit cu lacrimi alăturând cântări

De petrecerea cea de aici la cer.

    

54.Margini pământeşti

Glăsuiescu-ţi Maică şi Fecioară,

Că născând pe Fiul tău cel dumnezeiesc,

Amăgirea idolilor ai sfârşit.

 

55.Laudă strigând

Toată sfânta adunare mare

Pe aceea ce nascut-a pe Dumnezeu:

Pază fii la toţi prin ale tale rugi.

    

56.Duhul tău luând

Chiar Cuvântul ce din tine, Pruncă;

Ce născuse fără ispită de bărbat,

Ca un Fiu în slavă l-a sălăşluit.

 

57.Pe Stăpânul lor

Îngereştile Puteri văzându-L

Duhul Maicii sale singur în mâini luând,

Spăimântatu-s-au şi mult s-au bucurat.

   

58.Firea cea de om

Întreci, de Dumnezeu Născătoare,

Căci Fecioară ai rămas după naştere

Şi murind te duci la Fiul tău Preasfânt.

 

59.Cete îngereşti,

Oameni şi făptura toată,

Laude ţi-aduc, o Maică, toţi la un loc,

Că Tu, mai presus de orice fire eşti.

   

60.Strajă tare fii

Celor ce te laudă, Curată,

Împotriva bântuielilor duşmăneşti

A văzuţilor şi nevăzuţilor vrajmaşi.

 

61.Întru rugăciuni

Pe Fecioara, Maica Ta, primeşte-o

Ca pe o caldă Solitoare pentru noi toţi,

Iar pe noi, ca un bun, mântuieşte-ne.

    

62.Pe Cel ne-nceput

Împreună cu Fiul mărescu-L

Şi pe Duhul, in trei feţe un Dumnezeu,

Cel ce este Ziditorul tuturor.

 

63.Lucru minunat

Eşti cu totul fără de prihană,

Căci mormântu-ţi tuturor credincioşilor

Se arată rai prea-înţelegător.

    

64.Cade-se acum,

Ca să te mărim, Fecioara Maică

Mai cinstită fiind şi mai mărită mult

Decât toate cetele cele de sus.

 

Urmează: Ectenia mică şi ecfonisul:

”Că s-a binecuvântat numele Tău…”

Starea a treia

1.Neamurile toate

Laudă-ngropării

Tale Fecioară, cântă.

   

2.Neamurile toate

Te fericesc Doamnă,

Că eşti Lui Hristos Maică.

 

3.Neamurile toate

Te fericesc, Maică

Cu daruri dăruită.

    

4.Limbile pe tine

Te fericesc Sfântă,

A Lui Dumnezeu Maică.

 

5.Ceata de Apostoli

Alergaţi cu râvnă

La îngroparea Maicii.

   

6.Ceata de Apostoli

A venit din margini

Să-ngroape Fecioara.

 

7.Fricos te-mpresoară

Cetele de îngeri

La prea slavita-ţi moarte.

   

8.Cu sobor de îngeri

Se pogoară Fiul

Să ia al Maicii Lui duh.

 

9.Deşi mori, Fecioară

Dar te-nalţi la ceruri,

La prea-iubitul tău Fiu.

    

10.Preoţi lăudaţi toţi

Pe a Domnului Maică

Ce în cer se strămută.

 

11.Laudă din ceruri,

Să se glăsuiască

La adormirea Maicii.

    

12.Satul Ghetsimani

Slăveşte mormântul

De-a pururea Fecioarei.

 

13.La cereşti lăcaşuri

Acum mergând Maica

Pe cei ce-ţi cântă scapă-i.

    

14.Cetele slăvite

Trecând pe Fecioara

La cer, au proslăvit-o.

 

15.Prea curată Maică,

Fericimu-te cu

Ai tăi prea-sfinţi născători.

    

16.Tu, născând viaţa,

Preacurată, cum mori

Biruind legea firii?

 

17.O, minuni străine,

Ziditorul cum ia

Al Maicii Sale suflet!

   

18.S-alergăm îndată

La groapa Preasfintei

Şi dobândi-vom milă.

 

19.Bucură-se totul

De a ta Preasfântă

Şi cerească mutare.

   

20.Cerul şi pâmântul

Cântec de mutare

Glăsuiesc Preacuratei.

 

21.Lumii mântuire,

Stăpână, arată

Întru a ta mutare.

   

22.De finic mlădiţe.

Ca Lui Hristos, Maică

Ţie-acum aduc.

 

23.Din a lumii margini,

Cei trimişi la tine

Se adunară, Maică.

    

24.Către a Sa Maică,

Astăzi de la ceruri

S-a pogorât Stăpânul.

 

25.Astăzi lumea toată,

S-a sfinţit cu totul

Prin Sfânta-ţi adormire.

    

26.Astăzi dar, Fecioara

Şi Maica Vieţii,

Sus, către ceruri s-a dus.

 

27.Mă spăimânt, Fecioară,

Petru striga ţie

Când stai întinsă moartă.

    

28.Mă spăimânt, Fecioară,

Văzându-te-ntinsă

Pe pat, stigat-a Pavel.

 

29.La cereşti lăcaşuri,

Te-ai mutat cu totul

De jos, Fecioară Maică.

    

30.Frică ia mulţimea,

De cinstita-ţi moarte

Trupească Preacurată.

 

31.Cete credincioase,

Mărescu-ţi, Fecioară,

Slăvita-ţi adormire.

    

32.Vie eşti şi-n moarte,

Fără de sămânţă

Născând Viaţa lumii.

 

33.Soarele cel mare

Te-a luat la Sine,

Norule cel uşurel.

   

34.Din părţile depărtate,

Corul de Apostoli

S-a strâns să cânte ţie.

 

35.Cetele de îngeri,

Coruri de Apostoli,

Mărescu-te, Fecioară.

    

36.Pe cei care cântă

Şi veghează, Doamnă,

La tronul tău păzeşte-i.

 

37.Limbi, noroade, neamuri,

Îngropaţi cu frică

Pe Solitoarea voastră.

    

38.Ingerii te canta,

Maica si Fecioara,

Intru a ta mutare.

 

39.Se întărâtară,

În zadar Iudeii

Asupra ta, Fecioară.

    

40.Gânduri pângărite,

Cugetat-au, Doamnă

Asupra trupului tău.

 

41.Preasfântă Fecioară,

A Domnului Maică,

Pe cântăreţi mângâie.

   

42.Sfântă Pruncă, Maică

Roagă pe al tău Fiu

Pentru toţi care-ţi cântă.

 

43.Robitor ce cântă,

Cere mântuire

De la Hristos Cuvântul.

   

44.Din toată nevoia

Scapă, Preacurată,

Pe ai tai dreptcinstitori.

 

45.Din toată ispita,

Scapă, Preacurată,

Pe ai tăi dreptmăritori.

    

46.Dă-ne mântuire,

Celor ce cu lacrimi

Icoana ta o cinstim.

 

47.O Treime Sfântă,

Tatăl, Fiul şi Duh Sfânt

Mântuieşte-ne pe noi.

   

  1. Candela luminii

Prea curată Pruncă,

Nu ne lăsa uitării.

 

49.Neamurile toate

Laudă-ngropării

Tale Fecioară, cântă.

Această slujbă deosebită, atât de complexă în simplitatea ei, nu reprezintă doar un mijloc de a ne manifesta iubirea și cinstirea față de Maica Domnului, ci și un prilej de a simți și a retrăi taina morții Mariei și bucuria nădejdii în înviere. Odată cu Adormirea Maicii Domnului, Născătoarea de Dumnezeu devine Maica noastră care se roagă pentru toată Biserica. Cântarea Acatistului spune: "Bucură-te cea plină de dar, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi!” Citește mai multe în articolul Adormirea Maicii Domnului.

Dacă apreciezi acest articol, lasă-ne mai jos comentariul tău.

Comentarii
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

află când începe și cât durează postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în 2024, vezi istoric, semnificație, rostește o rugăciune către aceștia