Părintele Cleopa Ilie este unul dintre cei mai mari duhovnici și predicatori pe care i-a avut țara noastră. A rămas în amintirea creștinilor sub chipul părintelui luminos ce îi întâmpina pe toți cei ce călcau pragul mănăstirii sale. Chilia părintelui se află în Muntii Neamțului, în Mănăstirea Sihăstria, la poalele muntelui pe care își înalță rugăciunile călugării de la Schitul Sihla.

parintele cleopa

Părintele Ilie Cleopa a lăsat credincioşilor cele mai frumoase cuvinte despre credinţă, iubire, post, rugăciune, sfârşit şi mântuire, cuprinse în lucrarea “Ne vorbeşte părintele Cleopa”. Cea mai cunoscută expresie a părintelui rămâne însă: “Mânca-v-ar Raiul să vă mănânce!” pentru cei pe care îi binecuvânta când veneau la el să-I ceară sfatul.

Viața Părintelui Cleopa

Părintele Cleopa s-a născut la 10 aprilie 1912 în comuna Sulița, județul Botoșani, primind din botez numele Constantin. S-a născut într-o familie de țărani, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei lui Alexandru Ilie. Deoarece era foarte bolnăvicios în primele luni de viață, mama acestuia l-a dus la duhovnicul Conon Gavrilescu, de la Schitul Cozancea, care a sfătuit-o să dăruiască pe copil Maicii Domnului. Ca prin minune, acesta s-a făcut bine de îndată ce a rămas în slujba Domnului.  

A fost ucenic al părintelui Paisie Olaru şi în 1929, la vârsta de 17 ani, s-a alăturat obştii schitului Sihăstria, alături de fratele mai mare, Vasile. Constantin a fost tuns în monahism în august 1937, primind numele Cleopa. Mai târziu a ajuns egumenul schitului şi apoi a fost făcut arhimandrit când lăcaşul s-a ridicat la rang de mănăstire.

După venirea regimului comunist, părintele Cleopa s-a retras în pădure şi abia în 1964, părintele Cleopa Ilie s-a întors definitiv la mănăstire, unde a scris mai multe cărţi. În anul 1998, la data de 02 decembrie, după ce s-a închinat pentru ultima oară la mormintele fraţilor săi, părintele Cleopa şi-a lăsat sufletul în mâinile lui Hristos.

Opera Părintelui Cleopa

În urma Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie au rămas numeroşi ucenici care îi poartă amintirea vie, scrieri duhovniceşti pline de înţelepciune şi modelul unui mare duhovnic în inima căruia a ars focul lăuntric al credinţei. Părintele Cleopa este iubit în toată Ortodoxia. Cărţile despre viaţa şi învăţăturile sale au fost traduse în zece limbi.

Părintele Cleopa a uimit mereu prin simplitate și profunzime. Printre cele mai cunoscute remarci ale cuviosului se numără „Mânca-v-ar Raiul” sau „Răb-dare, răb-dare, răb-dare” repetat insistent ca ingredient esențial pentru mântuire, alături de milostenie și rugăciune. Ilustrativ pentru smerenia părintelui este modul în care se referea la sine: „De ce ați venit la un putregai de moșneag?” și își repeta apoi: „moșul putregai, moșul putregai…”.

Până în prezent, editura Mănăstirii Sihăstria a cules și tipărit aproape 50 de cărți despre viața și învățăturile părintelui Cleopa, scrieri ce au văzut lumina tiparului în peste două milioane de exemplare. “Este vorba despre cărți scrise de însuși părintele Cleopa, de cărți extrase după înregistrări audio ce conțin dialoguri cu părintele arhimandrit, dar și de numeroase cărți scrise despre persoana și învățăturile părintelui Cleopa.”, a subliniat coordonatorul editurii Mănăstirii Sihăstria, arhim. Petru Bălan. (sursa: aici)

Prima carte a părintelui Cleopa a fost scrisă în 1954, “Scrisoare către Sfânta Mănăstire Vladimirești”.  Un an mai târziu, părintele scrie un “Cuvânt de lămurire în legătură cu rătăcirile stiliștilor”, în vederea lămuririi și întoarcerii creștinilor de stil vechi din Moldova în sânul Bisericii-mamă. “Urcuș spre înviere”, o carte reprezentativă, a fost scris[ în timpul celei de-a treia retrageri ale sale în munți, între anii 1961 și 1962, fiind tipărită la editura Mănăstirii Sihăstria în anul 1992. Cartea conține 50 de predici cu caracter profund filocalic, destinate în special monahilor și creștinilor sporiți duhovnicește. 

În seria cărților scrise de însuși părintele Cleopa și tipărite la editura Mănăstirii Sihăstria urmează apoi: 

 • “Călăuză în credința ortodoxă”, scrisă între 1975 și 1976 și publicată în 1981;
 • “Predici la praznice împărătești și la sfinți de peste an”, publicată în 1986; 
 • “Predici la duminicile de peste an” – 1990; 
 • “Valoarea sufletului” – 1991. 
 • “Îndreptar de spovedanie pentru monahi”, lucrare scrisă de părintele Cleopa în aceeași perioadă, 1961-1963, și publicată tot în 1992; 
 • “Acatistier” – scrisă în colaborare cu părintele Paisie Olaru și publicată în 1996;
 • “Minunile lui Dumnezeu din zidiri” – 1996; 
 • “Îndreptar de spovedanie pentru credincioși” – scrisă între 1961 și 1963 și publicată în 1996; 
 • “Îndreptar de spovedanie pentru preoții de mir” – scrisă în aceeași perioadă, 1961-1963, și publicată în 1999; 
 • “Predici la praznicele împărătești și alte predici” – scrisă în 1976, tipărită în 2001;
 • “Predici la duminicile de peste an” – scrisă în 1976, tipărită în 2002; 
 • “Cum putem intra în rai” – versuri duhovnicești, publicate în 2003; 
 • “Din cuvintele arhimandritului Cleopa Ilie. Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii părintelui Cleopa în 1670 de capete” – tipărită în 2004; 
 • “Despre vise și vedenii și despre Sfânta Împărtășanie” – scrisă între 1959 și 1964 și publicată în 2011; 
 • “Îndreptar de spovedanie pentru ieromonahii duhovnici”, “Îndreptar de spovedanie pentru stareți”, “Îndreptar de spovedanie pentru arhierei” – toate trei scrise între 1961 și 1963; 
 • “Povestiri pentru copii” – opt volume publicate între 2006 și 2011.

Tot aici pot fi amintite cărțile “Convorbiri duhovnicești”, volumele I și II, apărute în 1984 și 1988, și cuprinzând discuții teologice între părintele Cleopa Ilie și părintele Ioanichie Bălan. De asemenea, cărțile “Ne vorbește părintele Cleopa” – 18 volume publicate între 1995 și 2012, și “Mânca-v-ar raiul!” – 3 volume apărute între 2002-2009, sunt cărți extrase din înregistrările audio cu sfaturile și explicațiile duhovnicești date de părintele Cleopa în diferite situații. (sursa: aici)

Iată câteva fragmente semnificative din predicile Părintelui Cleopa la duminicile de peste an.

Predică la Învierea Domnului 

“Iubiți credincioși, astăzi este Paştile Domnului. Astăzi Hristos, Viaţa noastră, a biruit moartea, iadul şi pe diavolul. Astăzi ni s-au deschis porţile raiului şi ale Împărăţiei Cerurilor. Astăzi îngerii se bucură împreună şi preamăresc pe Dumnezeu.

Deci să lepădăm din casele şi inimile noastre toată răutatea, toată întristarea şi păcatul şi să primim cu bucurie pe Hristos Cel înviat. Să ne închinăm Crucii pe care S-a răstignit Hristos. Să sărutăm mormântul din care a înviat Domnului. Să urmăm cu credinţă şi nădejde pe Mântuitorul nostru, împreună cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu toţi sfinţii, cu părinţii şi înaintaşii noştri. Să ne sărutăm duhovniceşte frate cu frate, să ne împăcăm, să ne iubim unii pe alţii căci astăzi am dobândit iertarea şi mântuirea prin Înviere. Nimeni să nu fie trist, nimeni să nu-şi piardă credinţa şi nădejdea în necazurile vieţii, căci Hristos Cel înviat este cu noi. Îl purtăm în noi şi rămâne în veci cu noi, de vom rămâne în dragostea Lui şi-I vom păzi poruncile.

Cu această credinţă dătătoare de viaţă, care ne dă putere şi biruinţă, să cântăm împreună cântarea Învierii: "Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le". Amin.”

Predică la Duminica Tomei

“Astăzi, la Duminica Tomei, numită şi "Paştele blajinilor" în unele sate ies credincioşii la cimitir unde fac pomenire, dau de mâncare unii altora şi cântă cu toţii troparul Învierii. Păstraţi cu sfinţenie acest obicei creştinesc. De altfel fiecare Duminică este un Paşte, este ziua Învierii Domnului, ziua bucuriei şi a mântuirii noastre.

Să păstrăm cu sfinţenie credinţa curată şi fierbinte în Dumnezeu. Să ne ferim de necredincioşi, de sectanţi şi de îndoielnici, ca să nu cădem în cursele lor. Să păstrăm cu grijă frumuseţea cultului ortodox şi toată tradiţia străbună moştenită de la înaintaşi şi să trăim în pace şi iubire unii cu alţii, ca împreună să cântăm cu îngerii "Hristos a înviat!". Amin.”

Predică la Duminica Cincizecimii

“Să fugim de păcate, că păcatul îndepărtează Duhul Sfânt de la noi. Să ne ferim de adunări şi învăţături sectare, că acelea nu au Biserică nici harul Duhului Sfînt. Vrem să ştim tainele credinţei? Să citim cărţi sfinte şi să cerem sfatul preoţilor. Vrem să vorbim limba îngerilor, care este cea mai frumoasă? Să ne rugăm din inimă cu smerenie şi lacrimi şi să lăudăm pe Dumnezeu acasă şi în Biserică.

Prin rugăciune vorbim cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu sfinţii din cer şi cu oamenii de pe pământ. Rugăciunea este cea mai preţioasă vorbire duhovnicească în limba Duhului Sfînt. Vrem să biruim răutatea lumii şi a diavolului? Să iubim curat pe toţi oamenii, să iertăm şi să ajutăm după putere pe toţi. Vrem să lăudăm pe Duhul Sfînt? Să rostim zilnic rugăciunea "Împărate ceresc Mângâietorule". Vrem să lăudăm cu toţii îngerii şi cu toţi sfinţii pe Preasfânta Treime? Să cântăm adesea "Sfinte Dumnezeule", lăudând pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfînt. Amin.”

Poți citi mai multe predici ce aparțin Părintelui Cleopa aici.

Rugăciunea în 13 cuvinte

Părintele Cleopa ne-a lăsat o rugăciune specială adresată îngerului păzitor pe care fiecare credincios îl are alături toată viața, încă de la botez.

“Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la calea mântuirii. 

Așa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. 

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin”.

Acatistul Părintelui Cleopa Ilie

Condacul 1

Sfinte Părinte mult iubit de români, pe care îi binecuvântai mereu spunându-le cu dragoste “Mânca-v-ar Raiul”, timpuri cumplite de grea încercare a creștinilor au venit și avem nevoie de ajutor duhovnicesc de la tine. Bunule Părinte, roagă-te neîncetat ca sfinții care mai sunt pe acest pământ să dobândească putere mare de la Dumnezeu pentru a ne ține în lumină ca să nu ne înghită întunericul cel rău. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 1

Of, sfinte Părinte cântător al sfintei Liturghii, cântător neobosit al Numelui lui Iisus, cât te-ai nevoit pentru dragostea de Dumnezeu iar acum cu îngerii și cu toți sfinții vezi Fața Bunului Dumnezeu. 

Bucură-te Părinte sfânt al neamului românesc

Bucură-te Părinte sfânt, frate de credință cu toți sfinții din cer 

Bucură-te Părinte sfânt, duhovnic bun și blând

Bucură-te Părinte sfânt, cu inimă mare și plină de Hristos

Bucură-te Părinte sfânt, cu trup firav de post și nevoințe

Bucură-te Părinte sfânt, că om fiind ca îngerii vorbeai

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 2

Sfinte Părinte ajută neamului românesc, ajută-ne și pe noi cei păcătoși care strigăm către tine după ajutor, e război mare între noi, mintea ne e întunecată, vrăjmașul cel nevăzut ne ține conștiința ca într-o plasă de întuneric legată și fără ajutor, ne va trage cu totul la el, în smoala groasă a păcatelor și a necredinței. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 2

Părinte Cleopa, Tu ești una din Florile de Colț ale neamului românesc. Tu te-ai luptat și ai învins toți demonii ce te-au ispitit, învață-ne și pe noi să-i biruim pe vrăjmașii noștri nevăzuți.

Bucură-te Părinte sfânt, haină de har și lumină a preoției românești 

Bucură-te Părinte sfânt, care înainte arătai cele ce aveau să fie 

Bucură-te Părinte sfânt, care nedreptatea o surpai

Bucură-te Părinte sfânt, care astupai gurile rele și hulitoare

Bucură-te Părinte sfânt, învățătorule drept

Bucură-te Părinte sfânt, văpaie de foc dumnezeiesc

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 3

Preasfinte Părinte Cleopa, cât s-au bucurat cei care te-au cunoscut pentru cât bine le-ai făcut. Nu cred că cei care au avut fericirea de a te vedea te-au mai putut uita, erai lumină și iubire de când erai în trup. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 3

Când încă erai printre noi sfinte Părinte, erau vremuri mai bune, dar în puținul timp decând ai plecat la Domnul parcă totul s-a stricat, lumea e mai pierdută și mai căzută decât Sodoma și Gomora iar cei care mai păstrează în suflet credința nu mai au unde să se ascundă de stăpânitorul acestei lumi.

Bucură-te Părinte sfânt și ajută-ne să ne curățăm conștiința

Bucură-te Părinte sfânt și ajută-ne să ne întărim credința

Bucură-te Părinte sfânt și ajută-ne să ne spălăm de păcate prin fapte bune 

Bucură-te Părinte sfânt și ajută-ne să ne îndreptăm gândirea

Bucură-te Părinte sfânt și învață-ne smerenia

Bucură-te Părinte sfânt și roagă-te neîncetat pentru noi

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 4

Bunule Părinte Cleopa, îngenunchind în fața icoanei tale te rog sfinte, ajută-mă, pe mine și pe toți care-ți cer acest lucru, călăuzește-ne pașii către un duhovnic cu har și putere dată de Domnul Iisus Hristos, să ne îndrume ca să ieșim din iadul cel întunecos care a devenit această lume. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 4

Sfinte Părinte, mult ai iubit această țară și creația lui Dumnezeu cât timp ai trăit pe acest pământ, acum o iubești infinit mai mult pentru că ai ajuns în oastea cerească a lui Hristos și lupți cu iubire să alungi răul ce a întunecat omenirea.

Bucură-te Părinte sfânt, armă de tărie împotriva diavolilor 

Bucură-te Părinte sfânt, păzitorul celor care îl iubesc pe Dumnezeu 

Bucură-te Părinte sfânt, sfătuitor tainic în vremuri grele

Bucură-te Părinte sfânt, arătătorul adevărului divin

Bucură-te Părinte sfânt, bucurie sufletească

Bucură-te Părinte sfânt, suflet din Dumnezeu ieșit

Bucură-te bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 5

Părinte Cleopa, mă rog către tine pentru că sunt rătăcit, mă simt pierdut în legile umane iar pe cele divine le-am uitat demult. Ajută neputinței mele, ajută-mă să intru și eu pe drumul strâmt ce ne duce la dreapta Domnului Iisus Hristos Dumnezeul cel Sfânt. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 5

Sfinte Părinte Cleopa, îți mulțumesc că ai venit și la mine, chiar dacă sunt orb și lipsit de fapte bune. Tu vrei să mă ajuți, să mă aperi, să mă înveți dragostea de Dumnezeu cel în Treime slăvit.

Bucură-te Părinte sfânt și arată-mi adevărul divin

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă să văd cu ochii minții

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă să simt mai presus de simțiri 

Bucură-te Părinte sfânt și ajută-mă să iert

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă smerenia

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă răbdarea

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 6

Bunule Părinte, știu că mult am greșit și tot ce mi se întâmplă e din vina mea, dar vreau să ies din lumea asta omorâtă de greșeli și păcate și să merg cu tărie pe drumul ce duce la Dumnezeu. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 6

Părinte sfânt, pentru credința ta cea mare și pentru iubirea ce ai avut-o pentru Hristos și pentru Maica Lui Prea Sfântă, Dumnezeu ți-a dat puterea și harul de a alunga și curăța răul de pe oameni și de pe toate bunurile lor.

Bucură-te Părinte sfânt și alungă tot răul din mine

Bucură-te Părinte sfânt și alungă tot răul din casa mea

Bucură-te Părinte sfânt și alungă tot răul din familia mea

Bucură-te Părinte sfânt și alungă tot răul din tot darul lui Dumnezeu adus în curtea mea

Bucură-te Părinte sfânt și alungă ce-i rău făcut pe bunurile mele 

Bucură-te Părinte sfânt și alungă tot cei rău din viața mea

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 7

Of Părinte drag sufletului meu, împreună cu toți din cer, pe tine te am ajutor și scăpare în a-L ruga pe Dumnezeu spre a-mi ierta tot ce am greșit acum sau altădată. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 7

Părinte Cleopa, la tine strig după ajutor, eu cel mai păcătos și împovărat de păcate, nu mă lăsa și împreună cu toți cei din cer rugați-vă pentru mine și călăuziți-mă ca prin faptele mele să devin și eu cel mai mic și neînsemnat slujitor al Cerului.

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă nevoința

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă tăcerea înțeleaptă

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă să ascult liniștea

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă să iubesc natura

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă să respect toată creația Dumnezeiască

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă legea lui Hristos

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 8

Of Părinte Cleopa! Aș vrea să pot auzi sfaturile și pildele ce mi le dai în fiecare clipă dar nu le aud pentru că am fost greșit învățat și m-am afundat în noroiul păcatelor care m-a asurzit și acoperit total. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 8

Părinte Cleopa, primește această rugăciune umilă de la mine și iartă-mi cuvintele mici ce nu pot descrie cinstea ce o meriți tu și toți sfinții și mucenicii, iubitori adevărați de Dumnezeu și nu mă lăsa în vâltoarea lumii ci îndreaptă-mă pe calea lui Dumnezeu.

Bucură-te Părinte sfânt și roagă-te neîncetat pentru sufletul meu 

Bucură-te Părinte sfânt și îndrumă pașii mei pe cărarea de lumină 

Bucură-te Părinte sfânt și mintea mea o curăță de gânduri rele

Bucură-te Părinte sfânt și inima mea o îmbunează cu rugăciunea Ta 

Bucură-te Părinte sfânt și alungă de la mine tot ce nu mă ajută la mântuire 

Bucură-te Părinte sfânt și învață-mă să curăț întunericul din mine 

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 9

Știu, bunule Părinte, că acum e cam târziu să plâng și să-mi pară rău, după ce o viață am trăit fără Dumnezeu, dar cuvintele Domnului Iisus Hristos “Nu am venit pentru cei drepți ci pentru cei păcătoși” îmi dau îndrăznire să strig către tine și către sfinții toți ca să mă ajutați să mă curăț de tot păcatul ce e în mine.

Icosul 9

Fericitule Părinte care în Cer te veselești cu Apostolii, Mucenicii, Proorocii și toți cei plăcuți lui Dumnezeu, nu uita de mine, cel mai păcătos și învață-mă tot ce-i bun pentru a deveni și eu cândva slujitorul lui Hristos prin faptele mele.

Bucură-te Părinte sfânt, luptător neobosit pentru Dreptate 

Bucură-te Părinte sfânt, cinstitor de Dumnezeu

Bucură-te Părinte sfânt, slăvitor al Maicii Prea Sfinte și Curate 

Bucură-te Părinte sfânt, cu tărie de Dumnezeu dată

Bucură-te Părinte sfânt, că rugăciunea ta arde diavolii urâtori de suflet 

Bucură-te Părinte sfânt, iubitor de oameni

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 10

Sfânt Părinte, acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de tine să ajuți țărișoara noastră, poporul care e afundat în negura groasă și în parte pentru fiecare om, măcar în al 12-lea ceas să ne trezim și să ne întoarcem prin fapte și conștiință curate către Dumnezeu. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 10

Părinte Cleopa, mi-e rușine pentru tot ce am făcut rău și pentru tot ce nu am făcut bine, dar cu ajutorul vostru, celor din Cer, nu mă las, mărturisesc tuturor sfinților cât de rău sunt și vă cer ajutor.

Bucură-te sfinte Părinte și cere pentru mine de la Domnul putere în rugăciune

Bucură-te sfinte Părinte și cere pentru mine de la Maica Acoperământul ei Sfânt

Bucură-te sfinte Părinte și cere pentru mine de la Domnul inimă curată

Bucură-te sfinte Părinte și cere pentru mine de la Domnul suflet smerit

Bucură-te sfinte Părinte și cere pentru mine de la Domnul să învăț iertarea

Bucură-te sfinte Părinte și cere pentru mine de la Domnul să-L pot iubi așa cum tu Îl iubești

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 11

Părinte Drag, să nu ne lași, avem nevoie de ajutorul tău și de al tuturor sfinților căci e mare război între noi. Domnul nostru Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatele strămoșilor noștri iar noi am umplut lumea cu altele noi. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 11

Părinte bun, binecuvântarea care o ne-o dădeai tuturor când erai pe pământ “Mânca-v-ar raiul” să ne-o dai și acum în fiecare zi, în fiecare noapte, în fiecare clipă de s-ar putea, pentru că mai e puțin și ne înghite iadul la cât de răi ne-am făcut și orbiți de amăgirea diavolului. 

Bucură-te Părinte sfânt care cu Crucea Sfântă îi arzi pe demoni 

Bucură-te Părinte sfânt care cu rugăciunea ta faci minuni

Bucură-te Părinte sfânt care ai mare milă pentru păcătoși

Bucură-te Părinte sfânt care iubești pe credincioși

Bucură-te Părinte sfânt lumină din Hristos

Bucură-te Părinte sfânt apărătorul României

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 12

Miliarde de mulțumiri de ți-am aduce nu am putea răsplăti binele pe care tu, Părinte Cleopa l-ai făcut acestei țări și poporului ei fără ca noi să știm. Tu împreună cu toți sfinții acestei țări, stâlpi de rugăciune sunteți, iar mulți dintre noi nici nu știm de voi. Bunule Părinte Ilie Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Icosul 12

Nu vom putea răsplăti nicicând bunătatea lui Dumnezeu, a Maicii sau a voastră, a sfinților noștri buni, câtă iubire ne-ați dat și noi tot în ceața uitării rătăcim.

Bucură-te Părinte sfânt, lumină din Dumnezeu venită

Bucură-te Părinte sfânt, cu suflet mare dat de Hristos Domnul 

Bucură-te Părinte sfânt, cu înțelepciune mare

Bucură-te Părinte sfânt, binecuvântat de Maica Sfântă 

Bucură-te Părinte sfânt, rugător neîncetat

Bucură-te Părinte sfânt, că lui Hristos te-ai predat

Bucură-te Bunule Părinte Ilie Cleopa și roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Condacul 13

Bunule Părinte Cleopa, primește aceste cuvinte sărace și le transformă cu harul tău în rugăciune, în mulțumire și slavă pentru Dumnezeu, pentru Maica Preacurată, pentru Tine și pentru tot cei din Cer. Ocrotește-ne de răul din lumea văzută sau nevăzută, de răul din noi și ne călăuzește spre Dumnezeu. Îți mulțumesc Bunule Părinte Ilie Cleopa pentru iubirea ce o ai pentru noi. Amin!

Părintele Cleopa - icoană a unei persoane duhovnicești

Alături de dărnicia cuvântului duhovnicesc, părintele Cleopa era şi mult milostiv. Nu era om sărac sau necăjit care, trecând pe la Sihăstria, să nu primească ajutor: bani, haine, alimente, iar la temelia multor biserici din satele sărace stau bani primiţi de la Sihăstria.

“Pe lângă amintirea unei frumoase şi desăvârşite icoane a unei persoane duhovniceşti, pe lângă preţioasele învăţături pe care le-a lăsat, părintele Cleopa, cu mersul mereu ascendent al vieţii sale, ne dă o mare lecţie de viaţă creştină, viaţă de familie creştină autentică, o bună povăţuire a obştii creştineşti şi o îndrumare temeinică a tineretului. Acestea sunt bunurile cele mai de preţ ale unei ţări şi calea cea mai sigură pentru prosperitatea şi înflorirea ei.” - Ieromonah Petroniu Tănase 

Dacă ți-a fost util acest articol, lasă-ne un comentariu.

Aşteptăm şi ideile şi sugestiile tale în comentarii pe pagina noastră de facebook. Orice idee este binevenită, utilă şi apreciată.

Comentarii
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Rugăciunea de călătorie - cum te rogi când călătorești?

Citește o rugăciune de călătorie binecuvântată, pentru un drum fără probleme, în care să fii ocrotit și protejat