În tradiţia Bisericii Ortodoxe se vorbeşte despre o anumită călătorie a sufletului după moarte, timp în care acesta trece prin așa numitele “vămi ale văzduhului”. Se discută atât despre 20 de vămi, cât și despre 24. Articolul prezent are ca sursă principală cartea Vămile Văzduhului și Mărturii despre existența lor, scrisă de Protosinghel Nicodim Măndiță. Aici, autorul a adăugat și ultimele 4 vămi pe lângă cele 20 de vămi din Viețile Sfinților, cu păcatele lor grele. (vezi sursa: aici)

cele 24 vami ale vazduhului

Cele 24 de vămi ale văzduhului sunt în strânsă legătură cu judecata particulară a fiecărui suflet. Învățătura despre vămile văzduhului este foarte veche în Biserica Ortodoxă. În istorisirea vieții Maicii Domnului aflăm că mai înainte de Adormirea sa, ea s-a rugat Fiului ei, cerând între altele, “ca El s-o primească în mâinile Sale cu care s-o ducă la cer, desigur pentru a nu mai vedea grozăviile acelea prin vămile văzduhului”.

O formă mai clară despre vămile văzduhului avem în istorisirea Sfintei Teodora făcută Sfântului Grigore, ucenicul Sfântului Vasile cel Nou, despre cele suferite prin ele și Cele 24 de Vămi ale Văzduhului, scrise de Sfântul Atanasie de la Crit.

Învățătura despre vămi a luat loc în biografia Sfinților Antonie cel Mare, Ioan cel Milostiv, Vasile cel Nou și chiar în cântările sfinte și rugăciunile întrebuințate în Sfânta Biserică Ortodoxă.

Existența celor 24 de vămi ale văzduhului reiese destul de clar și din Cuvântul de Învățătură, foarte folositor, al Sfântului Macarie Egipteanul. Cele 24 de vămi sunt numai pentru creștinii și creștinele acelea care s-au făcut vinovați păcatelor săvârșite și care se cercetează la fiecare din ele. Sufletele care nu s-au făcut vinovate păcatelor celor 24 de vămi, acelea sunt oprite la mai puțin de 24, adică 23, 22, 10, 5, 1; iar cei care n-au păcătuit după Sfântul Botez, precum pruncii, martirii, cuvioșii care au repausat îndată din baia Botezului, pentru aceia nu mai este nicio vamă. 

 

Vama întâi - A vorbirii în deșert

La prima vamă sufletul este întrebat despre păcatele limbii: cuvinte deşarte, cuvinte deocheate, batjocuri, insulte, cântarea de cântece lumeşti, râs prea tare sau peste măsură şi altele asemenea.

 

Vama a doua - A minciunii

A doua vamă este cea a minciunilor, unde se cercetează nu doar minciunile propriu-zise, ci şi încălcarea jurămintelor, a făgăduinţelor faţă de Dumnezeu, luarea numelui lui Dumnezeu în deşert, ascunderea de păcate la spovedanie şi lucruri asemănătoare. 

 

Vama a treia - A osândirii, clevetirii și a judecării aproapelui

La vama a treia se cercetează osândirea, clevetirea şi judecarea aproapelui, batjocura şi râsul de păcatele altora şi altele asemenea. 

 

Vama a patra - A lăcomiei și a beției

Vama a patra este cea a lăcomiei, unde se cercetează prea multa mâncare, mâncarea fără foame sau căutarea mâncărilor alese, beţia, mâncarea fără rugăciune, neţinerea posturilor şi celelalte asemenea. 

 

Vama a cincea - A lenevirii

Vama a cincea este cea a leneviei în toate formele sale: sufletul trebuie să răspundă pentru toate zilele şi orele pierdute în trândăvie, neîngrijirea de rugăciune şi de Dumnezeu, lipsa de la slujbele Bisericii, neîngrijirea de muncă pe măsura plăţii şi alte păcate asemănătoare. 

 

Vama a șasea - A furtului

A şasea vamă este cea a furtului, unde sunt cercetate hoţia şi înşelătoria sub toate formele lor, de la cele mai neînsemnate la cele mai mari, pe faţă sau în ascuns, cu sau fără violenţă fizică. 

 

Vama a șaptea - A iubirii de argint

Vama a şaptea este a iubirii de arginţi, unde se judecă avariţia, zgârcenia, dorinţa de a acumula bunuri şi bani, nemilostenia şi alte lucruri asemănătoare. 

 

Vama a opta - A cametei

A opta vamă este cea a cametei, unde se cercetează cămătăria, cererea de preţuri prea mari şi celelalte asemenea. 

 

Vama a noua - A nedreptății

Vama a noua este cea a nedreptăţii, unde se cercetează orice fel de nedreptate, mai ales judecăţile nedrepte, mita, schimburile necinstite şi practicile necinstite în afaceri, folosirea de greutăţi false, şi alte feluri de nedreptăţi strigătoare la cer precum asuprirea săracilor, văduvelor şi orfanilor, oprirea plăţii lucrătorilor (angajaţilor) sau defăimarea părinţilor sufleteşti şi trupeşti. 

 

Vama a zecea - A zavistiei

Vama a zecea este cea a zavistiei, unde se cercetează orice fel de invidie, duşmănie sau răutate faţă de aproapele, vrăjmăşiile, neiubirea de fraţi şi de aproapele şi celelalte. 

 

Vama a unsprezecea - A mândriei

A unsprezecea vamă este a mândriei, unde se cercetează vanitatea, iubirea şi lauda de sine, făţărnicia, nesupunerea faţă de autorităţi şi nerespectarea părinţilor, neascultarea şi toate păcatele născute din mândrie şi din obişnuinţa păcatului. 

 

Vama a doisprezecea - A mâniei și iuțimii

A douăsprezecea vamă este cea a mâniei şi iuţimii (irascibilităţii) şi a tuturor păcatelor care se nasc din acestea.

Vama a treisprezecea - A pomenirii de rău

Vama a treisprezecea este cea a pomenirii răului, unde se cercetează ţinerea de minte a răului, resentimentele, răzbunarea şi toate păcatele ce se nasc din acestea. 

 

Vama a paisprezecea - A uciderii

A paisprezecea vamă este cea a uciderii, unde se cercetează nu doar uciderea propriu-zisă, cu voie sau fără voie, ci şi rănirea, bătăile, pruncuciderea (inclusiv avortul), sinuciderea, precum şi împingerea la ucidere sau sinucidere, nu doar trupească, ci şi sufletească. 

 

Vama a cincisprezecea - A vrăjitoriei

Vama a cincisprezecea este cea a vrăjitoriei, unde se descoperă toate formele de magie, vrăjitorie, ghicirea, chemarea demonilor, facerea de otrăvuri, superstiţiile şi toate cele legate de ele. 

 

Vama a șaisprezecea - A desfrânării

Vama a şaisprezecea este cea a curviei, unde se cercetează toate formele de desfrânare trupească, dar şi gândurile necurate, privirile şi atingerile pătimaşe şi celelalte. 

 

Vama a șaptesprezecea - A preadesfrânării

Vama a şaptesprezecea este cea a preacurviei, unde se cercetează diferite forme de preadesfrânare precum violul, adulterul şi căderea în păcatul trupesc a celor care şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu. 

 

Vama a optsprezecea - A sodomiei și gomoriei

Vama a optsprezecea este cea a păcatelor împotriva firii: a homosexualităţii, incestului, masturbării şi a celorlalte perversiuni. 

 

Vama a nouăsprezecea - A ereziei

Vama a nouăsprezecea este cea a ereziei, unde se cercetează îndoirea în credinţă, respingerea credinţei ortodoxe în parte sau integral, interpretarea ei greşită, blasfemia, apostazia şi celelalte păcate asemănătoare. 

 

Vama a douăzecea - A zgârceniei

Vama a douăzecea este cea a nemilostivirii, unde se cercetează zgârcenia, cruzimea şi împietrirea inimii şi orice formă de nemilostivire. 

 

Vama a douăzeci și una - A idolatrizării și a credințelor demonice

Vama a douăzeci şi una: cea a idolatriei şi a credinţelor demonice, băbeşti sau superstiţioase, unde se cercetează orice formă de slujire a idolilor. 

 

Vama a douăzeci și doua - A sulimenirilor

A douăzeci şi doua vamă: cea a sulemenirii sau împodobirii, unde se cercetează cei şi cele care se machiază, parfumează, împodobesc pentru a-i atrage pe alţii spre curvie. 

 

Vama a douăzeci și treia - A fumatului

A douăzeci şi treia vamă: a fumatului, unde se cercetează cei ce fumează tutun sau tabac.

 

Vama a douăzeci și patra - A simoniei

A douăzeci şi patra vamă: a simoniei sau cumpărării/vinderii harului preoţesc pe bani sau diferite cadouri.

 

Pe pământ, cu ajutorul divin, sufletul poate să ajungă a se recunoaște, și printr-o sinceră căință să capete de la Dumnezeu iertarea păcatelor sale. În timp ce dincolo de mormânt, misiunea de a descoperi sufletului starea sa de păcat, o au îngerii cei căzuți. Demonii fiind stăpânii răului pe pământ au să-i înfățișeze acum toate faptele sale cele rele, amintindu-i împrejurările ce au însoțit lucrarea răului. (sursa: aici).

Dacă vrei să îți spui părerea sau vrei să mai adaugi ceva la acest articol, lasă-ne comentariul tău mai jos.

Comentarii
#2
Cristina Silvestru
6 mar. 2023, 14:03:00
Doamne Fii milostiv noua pacatosilor!!! AMIN!!! SlavaTie Doamne!!!
#1
Cristian Flegher
9 oct. 2022, 15:43:33
..NE MINTUIM CIND OCOLIM TOATE PACATELE LUMESTI SI IMPLINIM L E G E A
Articole recomandate
Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Calendarul Ortodox OCTOMBRIE 2024 - Principalele sărbători creștine din luna octombrie

află care sunt principalele sărbatori religioase ale lunii octombrie și ce datini și obiceiuri au loc în această perioadă

Moșii de Vară 2024. Sâmbăta Morților

află pe ce dată se sunt Moșii de Vară în 2024, ce se dă de pomană, tradiții și obiceiuri, spune o rugăciune de Sâmbăta Morților