Parohia Trei Ierarhi

Despre noi vezi date de contact

Program:

Miercuri: 08.00 Utrenia
09.00 - Sfinţirea Apei şi Sfântul Maslu
Vineri: 08.00 - Utrenia
09.00 Sfinţirea Apei şi Sfântul Maslu
16.00 Sfinţirea Apei şi Sfântul Maslu
Sâmbătă: 06.00 Utrenia
07.00 Sfânta Liturghie
08.30 Pomenirea morţilor
16.00 Vecernia
Duminica şi în sărbători cu cruce roşie: 07.30 Utrenia
09.30 Sfânta Liturghie
17.00 Paraclisul Maicii Domnului
 

*La Praznicele Împărateşti şi Sfinţii cu Polieleu se săvârşeşte Vecernia, Utrenia şi Sfânta Liturghie.

*La Sfinţii fără Polieleu se săvârşeşte Utrenia si Acatistul.

Istoric

Călugărul italian Marco Bardini, care călătoreşte în Moldova în 1635, vizitează Târgul Pietrei, în care constată existenţa unei biserici de piatră (cea a lui Ştefan cel Mare) şi a două biserici de lemn, dintre care una se crede a fi cea de pe Valea Viei. A doua, credem  a fi „ Sfinţii Trei Ierarhi” (înaintea celei de azi) dat fiind faptul că centrul comercial  cel mai vechi se află în această parohie: „ Uliţa Mare”- Strada „Cuza Vodă”.

După cum rezultă din pisania aşezată pe peretele de sud al bisericii se constată că actuala biserică a fost zidită între anii 1837-1847, sujitorul şi ostenitorul în construcţia ei fiind preotul Vasile Ştefănescu, iar protoiereul ţinutului Neamţ fiind economul Gheorghe Vasiliu.  A fost sfinţită în 1848 de arhiereul Iustin Edesis.

Aceasta are formă de cruce-treflă, având o lungime de 30 m, o lăţime de 10 m şi o înălţime de pe linia turlei centrale de 22 m. Are 3 turle rotunde, cea din mijloc mai mare, cu acoperişurile bombate, fără să aibă formă de ceapă şi cu poalele puţin răsfrânte. Grosimea zidului este de 1,5 m iar la punctele de sprijin al turlelor de 2 m. Are 5 ferestre – 4 la Naos şi una la Altar- larg deschise în formă de semicerc sus. Pe pereţi, la turle şi corpul bisericii se găsesc coloane cu suprafaţa dreptunghiulară şi capiteluri la 1,5 m distanţă între ele. Sub streaşină este o cornişă. La Altar, biserica are 2 contraforturi, semicilindrice, cu baze cubice. Interiorul bisericii are 4 despărţituri formate de 3 arcade.

În general biserica se impune prin simplitate şi eleganţă. Toată atracţia o constituie cele 3 turle care fără să fie nişte săgeţi gotice, apar ca trase de cer şi nu susţinute de pământ. Profesorul Iulian Antonescu afirmă că biserica este construită în stil moldo-polon.

Catapeteasma: cadrul icoanei Maicii Domnului din faţa Catapetesmei, scaunul arhieresc şi amvonul sunt frumoase lucrări de cultură. În special Catapeteasma cu stâlpi în spirală şi capiteluri cu bogate ornamentaţii florale şi forme geometrice, se impune prin frumuseţe.

Între obiectele de importanţă istorică avem o medalie jubiliară din argint aurit, emisă în anul 1783 de împăratul Austriei, Iosif al II-lea, un potir de argint frumos încrustat din 1836. Clopotul cel mare este turnat în 1847 de Constantin Bamnonca.

Biserica are o existenţă de 165 de ani, în acest timp ea a fost servită de preoţii Vasile Ştefănescu ( sub care s-a zidit), Dumitru Orza, Vasile Capşa, Ioan Chirca iar din 1952  Preot Dr. Constantin Munteanu şi preot Dragoş Munteanu. Din 1992 biserica este deservită de preot Ilie Ioan şi preot Viorel Popa. Începând cu 1.07.2011, alături de preot Viorel Popa a fost numit prin concurs, preot Ciprian Vasile Iftime, după ce în 22.02.2011 preotul Ioan Ilie s-a  mutat la Domnul.

În anul 1974 biserica a fost pictată în tehnica „fresco” de pictorul Iosif Vass din Bucureşti.

În ultimul timp s-a ridicat o troiţă pe locul uneia mai vechi care a fost dărâmată cu 25 de ani în urmă, iar în curtea bisericii s-a construit o masă cu o cruce din marmură albă. Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” aduce un plus de frumuseţe acestor locuri legendare dominate de Biserica şi Turnul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Servicii

  1. slujbă pomenire

Date de contact