Parohia Sfinții Voievozi

Despre noi vezi date de contact

Program:

Duminica şi sărbătorile religioase Utrenie, Acatist şi Sf. Liturghie

Istoric

În anul 1777 nişte moşieri din familia domnească Cantacuzino, împreună cu clăcaşii de pe moşia Bobuleşti, au construit cu modestele lor mijloace, actuala biserică din bârne, vălătuci şi stâlpi de stejar, iar acoperişul cu draniţă. Arhitectura bisericii este foarte simplă.

Planul general al bisericii este dreptunghiular, format din altar, naos, pronaos şi pridvor. Pereţii sunt simpli în interior şi exterior, fiind lipsiţi de ornamente şi pictură murală. Catapeteasma este veche, de când este şi biserica, din lemn de stejar , fără ornamenter. La sfinţirea acestui locaş biserica a primit hramul „Sfinţii Arhangheli”. Lucrări de restaurare s-au făcut în anul 1887 când la vechiul plan al bisericii s-au adăugat pronaosul şi pridvorul, iar peste draniţă s-a pus tablă. În anul 1936 s-au consolidat pereţii, iar în 1939 credincioşii au procurat 70.000 bucăţi de cărămidă şi 200 mc piatră, adusă cu căruţele de peste Prut, de lângă satul Izvoare, pentru ridicarea unui nou locaş. Dar în timpul războiului, armatele au folosit acest material în alte scopuri, iar ce a mai rămas s-a folosit pentru construcţia Căminului Cultural din Bobuleşti.

În sec. XVIII, hatmanul Iordache Boldur-Lăţescu îşi mărită fiica cu generalul Neculai Mavrocordat şi i-a dat ca zestre moşia Bobuleşti şi conacul de la Ştefăneşti Târg. Mult mai târziu, după moartea celor pomeniţi, moştenitorii generalului Mavrocordat pierd întreaga avere care trece în proprietatea „Băncii Dacia” din Iaşi, care după un timp o vinde fostului ministru de justiţie, Alexandru Bădărău.

În anul 1995 consiliul parohial al bisericii Bobuleşti a luat hotărârea de a construi o casă parohială, lucru ce începe să se concretizeze începând cu anul următor.

Odată cu venirea pr. Băicănescu Ionel se ia hotărârea de a se construi o biserică nouă în vecinătatea casei parohiale. Sfinţirea locului s-a făcut în noiembrie 2000, primele lucrări demarând deabea în 2003 din lipsa fondurilor, când biserica este ridicată până la cota de 4 metri. Apoi lucrările stagnează până în 2008 când sunt reluate sub îndrumarea domnului Horga Iordache din localitatea Gura Humorului, judeţul Suceava şi continuă an de an, ajungându-se la stadiul actual.