Parohia Sfântul Nicolae

Despre noi vezi date de contact

Istoric

Prima biserica din Brănești s-a construit pe locul vechiului cimitir al satului, cu dată necunoscută, atestată pentru prima dată în anul 1789. Acesta se afla la 50 m sud faţă de actuala biserică unde se află o cruce veche ce aminteşte de vechiul cimitir al satului, dezafectat în anul 1980. Ca urmare a valurilor de sârbo – bulgari bejenari ce poposesc în aceasta localitate, în anul 1835 satul număra 107 familii, adică aproximativ 500 locuitori, iar biserica veche de lemn devenise neîncăpătoare. Arhimandritul Diomid, stareţul mănăstirii Cernica, ce avea în stăpânire moşia, la îndemnul Sfântului Calinic, atunci episcop de Râmnic a hotărât ridicarea unei biserici, folosindu-se de venitul moşiei şi sprijinul multor credincioşi.

Actuala biserică a fost construită în anii 1858-1859 sub formă de cruce, de 39 m lungime și de 12 m lățime, din zid de cărămidă, gros de un metru, cu o suprafaţă de 260 mp şi cu o singură turlă mare, centrală, din nuiele împletite. Ctitorul a dorit ca această biserică să fie o copie a bisericii Sfântul Gheorghe de la Cernica, ctitorie a Sfântului Ierarh Calinic.  După mai bine de 50 de ani, în 1914 biserica a suferit prima reparaţie. În urma cutremurului din 1977, biserica a fost grav avariată și reparată între anii1983-1985, când s-au pus boiandrugi la geamuri și s-a împodobit cu 52 strane din lemn de stejar. După finalizarea lucrărilor de reparatii și pictură în anul 1985 biserica a fost resfintita de catre Prea Sfintitul Parinte Episcop vicar Roman Ialomiteanu. Prin contributia organelor locale si în special al primarului de atunci domnul Tanase Florian si a actualului primar domnul Cismaru Nicolae in cursul anului 2000 întreaga biserica și turla au fost acoperite cu tabla din cupru. 

Nu se cunoaşte autorul primei picturi, dar este presupus a fi monahul Onisifor. Va fi repictată în ulei în stilul neorenaşterii de către pictorii Serafimescu şi Dogărăscu și în 1950 pictura va fi restaurată de pictorii Constantin Călinescu şi Gheorghe Vânătoru care au pictat si pridvorul, în tehnica tempera, iar în exterior pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel în tehnica frescă. În anul 1971 pictura a fost restaurată de pictorul Ion Minulescu. Între anii1983-1985 au fost executate lucrarile de restaurare a picturii de pictorul Ion Nichita. Actuala pictură a fost spălată și renovată în anul 2010 de pictorul Baciu Ion.

Clopotniţa, cu cele două clopote a fost construită din beton şi cărămidă în anul 1939 si se afla în fata bisericii. Accesul în incinta curtii se face pe sub clopotniță, care este boltită. Din 1938 la intrarea în biserica s-a adăugat un pridvor închis tot din zid de cărămidă. În anul 1924, în faţa bisericii a fost înălțat un monument în cinstea eroilor acestei localitati. În anul 1985 s-a construit cancelaria parohiala. În anul 2006 cu contribuţia bănească a familiei Cornel Axente a fost finalizată construcția unui asezământ social și a unei cantine pentru oferirea de hrană familiilor nevoiașe și capela mortuară prin contribuția bănească a credinciosului Gheorghe Victor, care a fost sfințită împreună cu așezământul social, în ziua de 6 decembrie 2006, de vrednicul de amintire Prea Fericitul Parinte Patriarh Teoctist luând parte la sfânta slujbă și Prea Sfințitul Părinte episcop vicar Sebastian Ilfoveanul.

Servicii

  1. capelă mortuară
  2. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media