Parohia Sfântul Nicolae

Despre noi vezi date de contact

Istoric

Situată pe culmea dealului Tătărași, biserica Sf. Nicolae a fost zidită, în forma actuală, între anii 1810-1813 prin strădania preoților Ștefan Măcărescu și Gheorghe Gavrilescu, împreună cu enoriașii din ”mahalaua Tătărași ot. Bivolărie”.

De fapt, biserica a fost zidită pe temelia uneia mai vechi, despre care există o primă mențiune la anul 1754.

Construcția, specifică zonei, este în formă de navă cu o turlă deasupra pronaosului, din piatră și cărămidă, la care s-a adăugat și un pridvor în 1842. Catapeteasma este din lemn sculptat artistic, fiind o îmbinare a stilului baroc cu cel renascentist, respectând erminia, și între registre și icoane fiind incluse figuri simbolice și ornamentații vegetale.

Icoanele Mântuitorului Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfinților Arhangheli sunt îmbrăcate în argint prin cheltuiala epitropilor bisericii și a credincișilor. Astfel, icoane Maicii Domnului este îmbrăcată în argint de către epitropul parohiei, paharnicul Dimitrie Suceveanu, protopsalt al Mitropoliei Moldovei, și soția sa, Ecaterina, care au plătit și pictarea și poleirea catapetesmei.

De asemenea, în naos există și o frumoasă icoană a Izvorului Tămăduirii, îmbrăcată în argint.

Deterioarea picturii în ulei executate la 1924 a condus la hotărârea enoriașilor, având ca păstori spirituali pe P.C. Preoți Gheorghe Petraru și Ioan Vârlan, de a picta biserica în tehnica frescă. Lucrarea s-a executat între anii 1989-1991 de către pictorii Doru și Cristina Slădescu de la Institutul Nicolae Grigorescu din București.

Prin planurile de sistematizare a zonei Tătărași, două case vechi ale parohiei au fost demolate, ceea ce a determinat pe credincioși să construiască o nouă casă de prăznuire în 1994. Totodată s-a înlocuit și vechea șarpantă și s-a acoperit biserica cu tablă, iar în anul 2000 s-a construit un lumânărar.

Date de contact

Site / Social Media