Parohia Sfântul Haralambie

Despre noi vezi date de contact

Program liturgic:

Duminică şi Sărbători cu Cruce roşie:

08.00-09.30 Utrenia și Acatistul
09.30-12.00 Sfânta Liturghie

Istoric

Biserica parohiei „Sf. Haralambie” este aşezată într-una din cele mai frumoase zone ale încărcatului de istorie oraş, Iaşi. În apropierea ei sunt casele memoriale Mihail Codreanu, George Topârceanu, Petru Poni, Mihail Kogălniceanu, Vasile Conta. Pe raza parohiei „Sfântul Haralambie” se află şi primul muzeu al literaturii române, Bojdeuca Ion Creangă. De asemenea, poetul Mihai Urscahi a locuit în parohia noastră, casa memorială fiind deschisă publicului. 

Cu toate acestea, cel mai frumos aspect în istoria parohiei noastre îl constituie legenda Haralambie consemnată de către Mihail Sadoveanu în Hanul Ancuţei în care ni se vorbeşte de cei doi fraţi, Gheorghe şi Haralambie Leondarie, veniţi din părţile Epirului, baş ceauşi în slujba domnitorului Constantin Ipsilanti (1799-1801, 1806). Haralambie devenind haiduc, domnitorul deleagă pe fratele acestuia, Gheorghe, să-l captureze pe fratele tâlhar. Într-o tentativă de capturare, undeva lângă mănăstirea Văratec, deşi nu asta a dorit, Gheorghe îl ucide pe Haralambie. Împlinind porunca domnească, predă domnitorului capul fratelui ucis dar Gheorghe pleacă din slujirea domnului şi, ca Bunul Dumnezeu să-i ierte păcatul uciderii de frate, zideşte biserica cu Hramul „Sf. Haralambie”.

Repere:

Începută în 1799, biserica este sfinţită în 1804.
În 1925 biserica este pictată interior de către preotul Vasile Damian.
În 1935, la o sută de ani de la moartea ctitorului Gheorghe Leondarie, mormântul acestuia este aşezat în biserică.
În perioada interbelică a funcţionat pe lângă biserică Ateneul „Sf. Haralambie” unde aveau loc întâlniri cu oamenii de cultură ai timpului, filosoful Ion Petrovici (1882-1972), fiind unul din conferenţiarii cei mai audiaţi.
După cutremurul din 1977 biserica a fost refăcută (turlele reconstruite) şi pictura renovată. Ca o binecuvântare din partea Bunului Dumnezeu în această perioadă, prin strădania preoţilor Dimitrie Isopescu (paroh până în anul 1999) şi Constantin Căliman, biserica parohiei a primit ca un preţios dar, de la Mănăstirea Miclăuşeni, o parte din moaştele Sfântului Haralambie.
După 1989 aici s-a înfiinţat o brutărie şi o cantină socială pentru ajutorarea celor aflaţi în nevoi.
În prezent, activitatea la cantină înseamnă oferirea de masă caldă, sâmbăta şi Duminica precum şi în sărbătorile de peste an, unui grup de 50 de persoane aflate în dificultăţi materiale. 

Date de contact

Site / Social Media