Parohia Sfântul Gheorghe

Despre noi vezi date de contact

În primăvara anului 1915 primarul oraşului Constanţa, domnul Virgil Andronescu a cerut şi obţinut aprobarea autorităţilor în drept, pentru construirea unei a treia biserici în cartierul de peste linia ferată Mamaia (Bulevardul Regina Maria), aşa-zis cartierul Românesc. Astfel că, chiar în acest an de la Hristos 1915 luna septembrie 13 pe spesele şi controlul primăriei, se pune temelie acestei sfinte biserici, pusă sub ocrotirea Sf. M. M. Gheorghe.  

Sfârşindu-se războiul în 1919, prin decret regal nr. 4341 din 13 octombrie, biserica Sfântul M. M. Gheorghe, deşi numai cu temelia şi zidirea ajunsă pânã la cornişe, este declarată parohie. În ziua de 29 iunie (Sfinþii Apostoli Petru şi Pavel) acelaşi an, la numai trei luni de când fuseseră reluate lucrările, biserica astfel aranjată a fost sfinţită cu mare pompă de către însuşi P. S. Episcop al Dunării de Jos, asistat de suita P. S. Sale din Galaţi, cum şi de întregul cler din oraş, în asistenţa tuturor autorităţilor civile prefect al judeţului fiind domnul G. Berea, primar al oraşului domnul doctor Emil Sachelarie, şi autorităţilor militare din oraş în frunte cu domnul general Pătraşcu comandantul corpului 5 de armată.

În anul 1922, venind primar al acestui oraş iarăşi fondatorul ei domnul Virgiliu Andronescu, rugat fiind de preotul Paveliu să-şi desăvârşeascã opera începută, domnia sa fără întârziere a şi întocmit din nou devize corespunzătoare costului materialelor şi mâinii de lucru din această epocă și scoţând la licitaþie publică continuarea lucrărilor conform planurilor s-a adjudecat pentru suma de 1.300.000 lei asupra aceluiaşi antreprenor Aristide Iacob care a avut-o şi la început. În anul 1923, biserica a fost terminată, având o catapeteasmă provizorie şi nefiind pictată.

Pictura actuală a fost realizată în anii 1931-1932 de către pictorul Nicolae Tonitza împreună cu doi colegi, domnii Constantin Băcalu şi Jean Buiuk. Datorită unor neînţelegeri, Tonitza nu a mai terminat lucrarea, picturile din pridvor fiind realizate de către un alt pictor.

Firme recomandate