Parohia Sf. Treime

Despre noi vezi date de contact

Preot al acestui sfânt lăcaș este Iulian Selaje. Stilul bisericii este cel bizantin, având planul în formă de cruce cu o cupolă centrală și două turnuri mai mici pentru clopote. Este construită din cărămidă și piatră și acoperită cu tablă galvanizată.
Construirea bisericii a început în anul 1936 și s-a terminat în anul 1940. Lucrările de construcție au fost executate de firma Ing Wildman din Brașov. Cheltuiala zidirii bisericii a fost suportată în întregime de obștea credincioșilor, precum și de o seamă de alți donatori.
Iconostasul, amvonul, stranile, sfestnicele și tronul arhieresc au fost executate și sculptate în anii 1942-1944 de către profesorul sculptor Aurel Pop din Alba Iulia.
Pictura de pe iconostas, executată în anul 1944, este opera cunoscutului pictor Constantin Nițulescu. Cheltuiala executării iconostasului și a picturii de pe el a fost suportată tot de obștea credincioșilor binevoitori.
Prima reparație a bisericii s-a făcut în anul 1954, în exterior. Reparația capitală, atât în exterior cât și în interior, a fost făcută în anii 1965-1966.
Tot în anii 1965 și 1966 a fost executată și pictura murală în tehnică frescă, stil neo-bizantin, de către pictorul Constantin Nițulescu din București, ajutat de fiul său, Vasile Nițulescu din Brașov.
Cheltuielile necesare pentru reparația și pictura bisericii au fost suportate de către credincioșii parohiei și ajutoare de la parohiile din protopopiatul Petroșani, precum și subvenții de la Stat și Sfânta Patriarhie.
Obiectele de valoare artistică sunt: iconostasul, scaunul arhieresc, amvonul, stranile, sfestnicele și candelabrul, toate sculptate în lemn de stejar.
În anii 1976-1977 s-au reparat din nou Biserica în exterior, iar în anul 1983 s-a restaurat și pictura de către pictorul profesor Petre Achitenie din București.
Târnosirea acestei biserici a fost făcută într-un cadru solemn de către I.P.S Episcop Teoctist al Aradului, la dată de 4 septembrie 1944.

Localizare pe hartă