Parohia Sf. Mare Mucenic Dimitrie

Despre noi vezi date de contact

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, s-a pus temelia acestei biserici întru cinstirea și pomenirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir și Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitu; sub arhipăstorirea Prefericitului Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în anul 7522 de la zidirea lumii, iar de la nașterea după trup a lui Dumnezeu-Cuvântul 2014, Iulie, 16.

Arhitectura noii biserici se încadrează fi­resc în ansamblul peisagistic atât din punct de vedere volumetric cât şi stilistic. Compoziţia arhitecturală are o structură clară, domina­tă de spirit de ordine, o decoraţie exterioară albă şi sobră, fiind un element de echilibru care leagă în mod natural trupul bisericii cât şi spatiul ei intern cu lumea din afară. Toate elementele constructive şi decorative se păs­trează cu rigoare şi respect în simbolismul lă­caşului de cult ortodox format şi păstrat de-a lungul timpului. Volumetric noua construcţie satisface nevoile de cult actuale dar este luat în calcul începerea construcţiei noii biserici cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”. În timpul săptămânii se oficiază Paraclisul Maicii Domnului, Paraclisul Sântului Ioan Rusul, Vecernia, Utrenia şi Sfânta Liturghie. Lectura Sfintei Scripturi, după un pro­gram comun, practicată deja de mai mulţi ani, susţine viaţa spirituală comunitară a pa­rohiei. Cuvântul de învăţătură se adaugă sta­tornic citirilor biblice din cadrul cultului. Comunitatea conturată astfel ajută şi susţine viaţa parohiei.