Parohia Rusenii Vechi

Despre noi vezi date de contact

Program

Vineri: 09-10 Sfântul Maslu
Sâmbătă: 07 - 11.30 Utrenie, Acastist, Sfânta Liturghie, Pomenirea celor adormiți
Duminică: 07- 12 Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie, Cuvânt de învățătură sau Cateheză

Istoric

Se crede că Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din satul Rusenii Vechi, comuna Holboca, Protopopiatul Iaşi II, a fost zidită pe la anul 1780 de către boierul Ioniţă și a fost terminată în anul 1782. Alte surse menționează faptul că biserica a fost zidită de Al. Cananău pe moșia familiei sale. În buna mentalitate a vremii, era de datoria boierilor să ridice biserici în satele lor. Sfântul lăcaş a fost construit din piatră şi cărămidă cu mortar de var. Neavând o rezistență deosebită, biserica a suporat mai multe reparaţii de-a lungul timpului. Așa se face că biserica apare în actele oficiale de evidență a monumentelor istorice la anul 1820, probabil data ultimei reparații capitale suferite, data la care a intrat în atenția autorităților. De la acesta dată au avut loc mai multe reparații. Una din ele a fost cauzată de un incendiu care a mistuit interiorul bisericii, distrugând o parte din catapeteasmă. Alte reparații au avut loc în 1886 tot de pe urma unui incendiu petrecut pe vremea preotului Mânjescu. Cu această ocazie a fost ridicată și o clopotniță ridicată peste pridvorul lipit de biserică pe partea de sud, iar plafonul drept al bisericii a fost schimbat cu unul în boltă semicilindrică, iar biserica a fost acoperită cu tablă peste șindrila veche. 
Alte reparații la ziduri și acoperiș s-au făcut în anul 1929, pe vremea Pr. D. Călinescu. Ultimile reparații consemnate aparțin preotului Alexandru Oarză, care la anul 1936 a refăcut din nou toate ferestrele. 
Cu siguranță au existat și alte reparații, mai mici sau mai ample, dar acestea nu au mai fost consemnate în perioada comunistă.
În primăvara anului 2005, incendiul din data de 31 martie 2005, cauzat de un scurt circuit la instalaţia electrică, a condus în mod nefericit la mistuirea clopotniţei din lemn şi la o parte din acoperişul bisericii. Biserica monument a suferit stricăciuni în proporție de 50 %. A fost refăcut pridvorul si acoperișul bisericii sub păstorirea pr. Chirica Dumitru. Pridvorul actual nu mai cuprinde si turnul clopotnita deasupra, clopotele fiind mutate în curtea cimitirului.                                                                                                                

Din anul 2010, luna octombrie urmează la păstorirea parohiei PC Pr.  Iustinian Rareș, tot atunci demarându-se ample activități de restaurare. Au fost făcute în timp mai multe intervenții precum: îndepărtarea acoperișului afectat, au fost realizate lucrări de consolidare a bisericii, au fost îndepărtate cărămizile degradate cu altele noi, au fost consolidați pereții, instalație electrică nouă, parchet, marmură, încălzire centrala, tâmplărie noua, mobilier nou, străni noi, a fost înlocuită Sfânta Masă, plafonul a fost realizat din lemn, acoperit cu plasă de rabit și tencuială.                          Pentru a oferi o rezistență suplimentară edificiului a fost realizat un zid de cărămidă, cu scopul de a întări legătura între peretele de sud și cel de nord, și a oferi un plus de stabilitate. Peste zidul de cărămidă a fost așezat un iconostas nou din stejar. Iconostasul vechi al bisericii a fost depozitat în casa socială, pentru a fi conservat și expus într-un viitor muzeu. În prezent Biserica e pregătită pentru pictură, obținându-se în acest sens toate avizele necesare, Pr. Iustinian continuând astfel opera și misiunea binecuvântată a înaintașilor săi.

Servicii

  1. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media