Parohia Ortodoxă Tăuții de Sus

Despre noi vezi date de contact

Tradiţia ne transmite faptul că încă înainte de secolul al XVII-lea ar fi existat o biserică de lemn, iar in anul 1779 s-a construit de către cele abia 40 familii de iobagi biserica actuală din piatră. 

Biserica este amplasată lîngă şoseaua naţională Baia Mare-Sighet, fiind împrejmuită cu un gard din piatră care datează din anul 1806, ceea ce atestă cifrele înscrise pe una din pietrele zidului, acoperit cu şindrilă.

În antreul bisericii este o inscripţie pictată în anul 1960 cu ocazia picturii bizantine executată de pictorul autorizat Pascu Vasile din Focşani. Sanctuarul începe cu un arc, apoi urmează boltitura în semi-cupolă, ferestrele avînd boltituri care se întrepătrund. Altarul este despărţit de navă printr-un iconostas sculptat în lemn de tei de către profesorul Toth din Baia Mare, iar iconografia în acelaşi an 1970, de către Pop Ioan din comuna Groşi.

Înmulţindu-se numărul de credincioşi, biserica a devenit neîncăpătoare. Drept urmare în anul 1990 s-a hotărît de către corporaţiunile parohiale ridicarea unui locaş nou.

Piatra de temelie a fost sfinţită de către I.P.S. Arhiepiscop Justinian în data de 12 august 1990.

Atât lucrările de construcţie cât şi cele de pictură bisericească, precum şi lucrările de amenajare exterioară şi interioară s-au desfăşurat sub supravegherea şi cu purtarea de grijă a preotului paroh Dr. Vasile Augustin, Vicar Eparhial, care slujeşte în această parohie, începând cu data de 1 mai 1984.

Date de contact

Site / Social Media