Parohia Ortodoxă Sf. Împărați Constantin și Elena

Despre noi vezi date de contact

Scurt istoric

La 15 aprilie 1990, pe terenul pe care urma să se construiască biserica, s-a săvârşit prima slujbă în aer liber – Slujba Învierii. De atunci până la sfârşitul lunii august 1990, slujbele s-au săvârşit în aer liber. Între timp, s-a amenajat o capelă în care s-a slujit până la 20 mai 1996.

Slujba punerii pietrei de temelie a bisericii s-a săvârşit la data de 10 iunie 1990 de către Preasfinţitul Părinte Serafim Făgărăşanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, iar în 23 iulie 1990 au început lucrările de construcţie ale bisericii cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prima biserică începută în Braşov după căderea comunismului.

Arhitectura

În perioada 1990-1996, s-a construit biserica din cărămidă, în formă de cruce latină, cu o turlă centrală pe naos şi două turle-clopotniţă pe pronaos, având lungimea de 37 m, lăţimea de 22m şi înălţimea de 47m.

În interior, biserica are un cafas şi două balcoane laterale. La demisolul bisericii se află un paraclis şi încăperi anexe. După ce s-a acoperit biserica, de la 21 mai 1996 până la 20 mai 2002, s-a slujit în paraclisul de la demisolul bisericii. De la 21 mai 2002 în duminici şi la praznice se slujeşte în biserica mare, iar peste săptămână, în paraclis.

 

Date de contact

Site / Social Media