Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime

Despre noi vezi date de contact

Ideea construcției unei noi clădiri, mai încăpătoare, pentru credincioșii comunității românești, s-a născut in anul 1934. Planurile bisericii au fost realizate de Goncz Kalman din Sfântu Gheorghe. Evenimentele din toamna anului 1940 au pus capăt lucrărilor de construcție a bisericii, localitatea intrând in perimetrul ocupat in urma Dictatului de la Viena. Lucrările finale la clădirea bisericii, care a fost avariată in timpul anilor de Dictat, au fost reluate după război în timpul slujirii preoților Vasile Glodeanu, Virgil Mirică, Ovidiu Măciuca. 

Biserica are hramul “Sfânta Treime” și este din temelie de piatra, cu pereții din cărămidă. Acoperișul este din țigla si are doua turnuri in față, iar peste naos cupola mare, care este susținută în interior de patru pilaștri, arcuiți sub cupola cea mare prin patru arcade. Are două abside semicilindrice, iar altarul sub formă de calotă sferică este despărțit de cupolă prin arcadă. Naosul este semicilindric și boltit.

Biserica a fost pictată de pictorul Niță Anghelescu din comuna Cuza Vodă, in anul 1940, insă in timpul războiului a fost distrusă în cea mai mare parte. Refacerea picturii s-a realizat în anul 1948, de același pictor, prin contribuția credincioșilor. Este pictată în întregime, iar pereții sunt împodobiți cu motive naționale. În exterior, biserica nu este pictată.

În 1947, parohia ortodoxă din Chichiș avea 71 de ha de teren din care 49 ha de pădure, doua case parohiale și “casa parohială locuită de clopotar”. Prin grija preoților parohi și cu sprijinul Direcției Monumentelor Istorice, biserica ortodoxă veche a fost restaurată. In preajma bisericii se află cimitirul vechi ortodox din sec. al XVIII-lea.

Cu sprijinul Prea Sfinției Sale Ioan Selejan,pe atunci episcop al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghita, nou înființată(1994-Septembrie,16), biserica nouă și casa parohială au fost reparate, viața comunitară reactivată, sfântul locaș fiind cuprins în itinerariile cetelor de colindători și grupurilor de studenți și elevi, preocupați de reînvierea tradițiilor strămoșești. Prin osârdia preotului Ioan-Florin Gavrilă, cu sprijinul Episcopiei și al enoriașilor, pictura interioară a fost restaurată în chip minunat de către pictorii Cezar Ivana și Alexandra Ocnean din București. Slujba de sfințire a picturii restaurate și a bisericii în întregul ei (deoarece biserica nu a fost sfințită), a fost oficiată de către P.S. Ioan Selejan, împreună cu un sobor de preoți, duminică, 21 octombrie 2001, eveniment la care au participat sute de credincioși din parohiile învecinate, reprezentanți ai autorităților locale și județene și ai societății civile. La Sfânta Liturghie Arhiereasca au fost prezenți si cetățeni maghiari din localitate, împreună cu preoții lor.

Program slujbe:

Miercuri

ora 8.00 - Sfânta Liturghie

ora17.00 - Slujba Vecerniei; Rugăciuni de dezlegare

Vineri

ora 8.00 - Sfânta Liturghie

ora 17.00 - Taina Sfântului Maslu

Duminică

ora 8.00 - Slujaba Utreniei

ora 10.00 - Sfânta Liturghie

Date de contact

Site / Social Media