Parohia Nașterea Maicii Domnului

Despre noi vezi date de contact

Program liturgic:

Miercuri: 08.00-09.30 - Ceasurile şi Acatistul Acoperământul Maicii Domnului
Vineri: 08.00-10.00 - Acatistul Sf. Cruci, Aghiasma Mică şi Sf. Maslu
Sâmbătă: 07.30-09.00 - Sf. Liturghie
09.00-09.30: Slujba de pomenire a morţilor
17.00-18.00: Vecernia
Duminica şi în sărbători cu cruce roşie: 07.30-09.15 Utrenia
09.15-11.30 Sf. Liturghie

Istoric

În anul 1993 au început demersurile pentru obţinerea amplasamentului în unicul părculeţ de la intersecţia străzilor Decebal  cu Borzeşti , parcă, în mod inspirat lăsat liber, neocupat de blocuri.

Sfinţirea locului s-a făcut de către P.C. Arhim. Ciprian Zaharia în data de 12 mai 1995, alături de un sobor de preoţi  şi numeroşi enoriaşi.

Clădirea viitoarei biserici, situată pe curba de nivel de 314,50 m, proiectată de cei doi arhitecţi menţionaţi, prezintă caracteristicile planului trilobat cu navă de tip bazilical, fiind orientată cu axa longitudinală pe direcţia NE-SV, având dimensiunile: lungime -28m; lăţime maximă: -18,4m, iar a naosului de 13,60m.

Demisolul cuprinde spaţii cu funcţii polivalente (cameră mortuară, cameră întâlniri comemorare, pomeniri, şcoală de duminică ş.a. spaţiul situat sub altar are funcţia de paraclis. Accesul în demisol se realizează direct din afară pe faţada nord-estică, şi prin casele scărilor.

Pridvorul, acoperit în colonade cu arcade şi deschis spre faţada principală şi cele două laterale, permite accesul firesc prin intermediul unui windfang larg în interiorul locaşului de cult. Accesul se face fie printr-un pachet de trepte uşor arcuite, cât şi printr-o rampă uşor înclinată.

Naosul, de tip bazilical, boltit în intersecţii de semicilindrii pentru navă şi sfert de cupolă la absidele laterale, se compune dintr-o deschidere principală şi două laterale.

Altarul, la cota +0,30m, alveolat cu dimensiunea maximă de 5,70m boltit în semicilindru şi sfert de sferă, cuprinde încăperile proscomidiei şi a diaconicului, cu acces direct din afară.

Cafasul de la cota de +3,50m în formă de „U”, cuprinde o travee şi două parţiale, pe deschiderile laterale ale naosului. Accesul se realizează prin casa scărilor care conduce  şi la cafasul  2 de la 7,00m şi cel de la 10,50m.

Turlele mici de deasupra accesului principal şi a casei scărilor, cuprind încăperi cu destinaţie de vestiar şi de depozitare materiale de cult şi bibliotecă în cazul primei turle şi o încăpere acoperită dar deschisă pentru acţionarea clopotelor. în cazul celei de-a doua.

Turla pantocrator, boltită în jumătate de sferă, cu 12 coloane semireliefate la nivelul faţadei exterioare, încadrează 12 ferestre alungite.

Absidele laterale cât şi alveola altarului prezintă nivelele de acoperire mai joase permiţând reliefarea volumului navei centrale. În stânga şi dreapta stâlpilor centrali ce încadrează catapeteasma la cota +3,50m, se realizează două încăperi deschise spre naos, cea din stânga cu funcţie de amvon în consolă. Accesul la aceste spaţii  se face pe scări metalice din altar.

Viaţa liturgică. În afară de utrenie şi sfânta liturghie oficiată în zilele de duminică şi sărbătorile de peste an, în fiecare vineri se oficiază taina Sf. Maslu. De asemenea la solicitare,  se  oficiază sfinţiri de case, slujbe de agheasmă şi se răspunde cu promtitudine la multe alte solicitări.

 

Firme recomandate

Servicii

  1. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media