Parohia Delea Veche

Despre noi vezi date de contact

Istoric

Potrivit tradiției locale, prima biserică din acest loc, din lemn, a fost construită pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, de către Delea Logofătul, ea fiind atestată documentar în anul 1761, în memorialul călătoriei lui Blasius Kleiner. Mai apoi, probabil în timpul domniei lui Alexandru Ghica Voievod (1766-1768), în locul ei a fost ridicată o biserica din zid, a cărei pisanie nu s-a păstrat până astăzi.

În planul lui Purcel, întocmit în anul 1789, această biserică, consemnată sub numele de "Dely Nou", este confundată cu biserica vecină, actuala "Delea Nouă". Pe atunci, locașul avea o singură turlă și era acoperit cu șindrilă, fiind reparat în anul 1853.

Actuală biserică a fost construită între 24 iunie 1894 și 2 mai 1896, în vremea regelui Carol I, după planurile arhitectului George Mândrea (1855-1916), potrivit pisaniei, prin osteneală credincioșilor din parohie, cu ajutorul Mitropoliei Ungro-Vlahiei, păstorită pe atunci de mitropolitul Ghenadie Petrescu.

Biserica a fost pictată până în vara anului 1895, de către pictorul Mihail Dragomirescu, în timp ce sculptorul C.M.Babic a lucrat catapeteasma, amvonul, stranele și scaunul arhieresc.

Biserica este zidită în formă de cruce, având o lungime de 30 de metri, o lățime de 10 metri și o înălțime de peste 16 metri. Absidă din Sfântul Altar este dublu decroșată, turla mare este așezată pe naos, pridvorul este închis și încununat cu două turnuri. Ca aspect general, biserica are aceeași arhitectură cu Biserica Sfântul Nicolae "Basilescu" și Biserica Sfânta Treime, din Mănăstirea Sinaia, ambele proiectate de către arhitectul George Mândrea.

Între anii 1923-1925 s-au efectuat reparații radicale, prin purtarea de grijă a preotului Constantin Diaconescu, biserica fiind repictata, de către pictorul Constantin Vasilescu. După cutremurul din anul 1977, s-au efectuat noi reparații exterioare, de către preotul paroh Constantin Georgescu. Reparațiile interioare și restaurarea picturii s-au făcut abia în anul 1984, de către preotul Boitan Florian, pictor fiind Eremia Profeta.

Date de contact

Site / Social Media