Parohia Cuvioasa Parascheva

Despre noi vezi date de contact

Program:

Luni: Servicii în parohie
Marţi: Servicii în parohie
Miercuri: 08.00 - Agheasmă şi Taina Sf. Maslu
18.00 - Acatist
Joi: 18.00 - Vecernie şi Acatistul Sf. Cuv. Parascheva
Vineri: 08.30 - Sf. Liturghie
10.00 - Agheasmă şi Taina Sf. Maslu
18.00 - Taina Sf. Maslu
Sâmbătă: 07.00 - Sf. Liturghie
08.00: Parastas pentru cei adormiţi
18.00 - Vecernia
Duminica şi în sărbători cu cruce roşie: 08.00 - Utrenia şi Sf. Liturghie

Istoric

Biserica s-a edificat pe fruntea terasei cunoscute sub denumirea de „Măgura Dărmăneşti”, pe un teren acordat în concesiune de Consiliul Local al Primăriei Piatra-Neamţ. Piatra de temelie a fost pusă în 1991, slujba fiind oficiată de P.S. Episcop Eftimie al Romanului.

Biserica a fost concepută de proiectanţi pe trei nivele: subsol demisol şi parter. Subsolul are destinaţia pentru amenajări  de utilităţi:  centrală termică pe combustibil solid, (lemne, deşeuri), dar şi pentru alte scopuri ( magazii, camere cu alte destinaţii). Demisolul  funcţionează ca: biserică-paraclis pentru sezonul friguros al anului, capelă mortuară, lumânărar, iar la nevoie şi ca sală de prăznuire . Cele două spaţii laterale din stânga şi dreapta altarului servesc pentru spovedania credincioşilor. Parterul este proiectat pentru a servi la oficierea propriu-zisă a tuturor slujbelor, exceptând pe cele de înmormântare şi Sfântul Maslu.

Biserica are o singură turlă şi trei arce duble deasupra pronaosului şi cafasului, ce alcătuiesc şi clopotniţa, construcţia fiind un complex ridicat pe trei nivele, proiectată de firma „Proconex”din Iaşi, arhitect fiind N. Munteanu. 

Clopotniţa este situată deasupra cafasului şi adăposteşte un clopot mare, două mijlocii şi altele mai mici.

Catapeteasma este lucrată în lemn de tei şi poleită cu foiţă de aur, în atelierele unor meşteri din Bacău, Piatra-Neamţ şi Humuleşti. Icoanele împărăteşti au fost ferecate (îmbrăcate ) în metal argintat, cu aureole aurite.

Trebuie menţionat faptul că au mai rămas de executat unele lucrări de finisaje exterioare precum şi a unei rampe pentru persoanele cu dizabilităţi. De asemenea trebuie terminate şi lucrările de pictură ce reprezintă încă 20% din totalul acestora.

În paraclisul de la demisol se slujeşte din anul 1993, iar în biserica propriu-zisă de la parter din anul 2000.

Biserica este dotată cu toate cele necesare desfăşurării în bună rânduială a cultului divin (veşminte, sfinte vase, cărţi de cult, icoane pictate ale sfinţilor de peste an). Este dotată şi cu frumoase policandre şi sfeşnice, etc.

Lucrările de pictură au început în anul 2002, în tehnică „al fresco”, fiind realizate de pictorul Marcel Codrescu din Bucureşti cu echipa sa. În prezent pictura este realizată, mai fiind  necesare unele mici completări, la nivelul cafasului.

În arealul parohiei s-a construit şi o troiţă, în apropierea  pieţei Dărmăneşti. Din banii adunaţi aici, se ajută săracii din parohie

Viaţa parohială         

Parohia are un număr de peste 2300 de familii din care doar 1800 sunt de rit ortodox, iar restul de alte confesiuni (romano-catolic, stilist de rit vechi, adventişti, baptişti, iehovişti, evanghelişti, ş. a.).

Oficierea cultului divin este asigurată de doi preoţi şi doi cântăreţi, care realizează activitatea pastoral-misionară, ce au un caracter organizat.

Credincioşii din parohie sunt creştini practicanţi şi frecventează în mare număr biserica şi au sprijinit şi sprijină lucrările executate şi cele rămase.

În afară de utrenie şi sfânta liturghie oficiată în zilele de duminică şi sărbătorile de peste an, în fiecare vineri se oficiază taina Sf. Maslu. De asemenea la solicitare,  cei doi preoţi oficiază sfinţiri de case, slujbe de agheasmă şi răspund  multor altor solicitări.

Servicii

  1. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media