Crematoriul Vitan Bârzeşti

Despre noi vezi date de contact

Singurul crematoriu funcţional din Bucureşti, este Crematoriul Vitan-Bârzeşti. Serviciile crematoriului sunt asigurate, la cerere, pentru toţi cetăţenii din România, contra cost.

Pentru a solicita o incinerare, persoana care se ocupă de funeralii va trebui să se prezinte cu următoarele documente:

 • certificat de deces în original şi xerox,
 • actul de identitate al persoanei care solicită incinerarea (B.I./C.I./paşaport) în original şi xerox,
 • certificat de îmbălsămare în original,
 • adeverinţă de inhumare/incinerare în original,
 • autorizaţie sanitară de transport care se eliberează de către DSP teritorială, după caz
 • copie certificat de constatare a decesului,
 • acte de stare civilă care să ateste gradul de rudenie față de persoana decedată (certificat de căsătorie, sentință divorț, decizii),
 • actul prin care persoana decedată și-a exprimat legal voința de a fi incinerată, dacă a fost întocmit.

Tarif anual pentru întreţinerea unei nişe la Crematoriu - 25 lei.

Condiţiile şi personalul care asigură transportul decedatului sunt stabilite de persoana care se ocupă de incinerare.

Transportul decedatului se poate asigura contra cost, la cerere, şi de salariaţii ACCU, cu achitarea contravalorii serviciului prestat de 167,61 lei/oră.

Instituția nu comercializează nici un fel de material funerar.

Mijloacele de transport: tramvaie: 11, 34 statia SOSEAUA VITAN BARZESTI; autobuze: 102 statia INML.

Servicii

 1. consultanţă
 2. capelă mortuară
 3. incinerare
 4. transport funerar