Cimitirul Sfântul Ioan

Despre noi vezi date de contact

Cimitirul este sistematizat și împărțit în careuri, rânduri și figure, delimitate de alei de acces, respectandu-se actualele locuri de înhumare, dacă acestea există. În interiorul spațiilor delimitate se găsesc locurile de înhumare. Acestea au dimensiunile maxime de 2,5 m x 1,4 m cu interval între ele de 0,3 m  – 0,5 m, necesare pentru circulație și îngrijirea locurilor. Locurile sunt numerotate și grupate pe figuri.

Locurile de înhumare aparținând domeniului public pot fi concesionate: pe termen de 7 ani, respectiv 25 ani.

Dreptul de folosință asupra unui loc de înhumare se dobândește la cerere, cu condiția ca persoana decedată, care va fi înhumată în locul pentru care se emite actul, să fi avut domiciliul stabil în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Dovada se va face cu certificatul de deces și adeverința de înhumare, unde este menționat ultimul domiciliu.

Unei persoane i se poate atribui numai un singur loc de înhumare. Daca persoana solicită înhumarea unei alte persoane din familie, înainte de expirarea termenului de 7 ani, și nu primește avizul sanitar, se va distribui, în limita locurilor disponibile, un alt loc de înhumare pentru care se va solicita concesionare. În cazul în care o persoană dobândește prin moștenire dreptul de concesiune asupra mai multor locuri de înhumare, acestea pot fi concesionate, la cerere, pe o perioadă de 7 sau 25 ani.