Biserica Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

Despre noi vezi date de contact

Biserica Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul este situată in Ștefănești, jud. Argeș.

A fost ctitorită în 1627, de slugerul Mușat și soția sa, Despina. Biserica a fost renovată etapizat: înlocuirea clopotniței de zid cu una de lemn (1877); adăugarea pridvorului (1925); reparații la șarbanta acoperișului, streașina mărindu-se cu circa un metru, prin osârdia preotului Gheorghe Gârbea (1998). Biserica are un plan dreptunghiular, cu absida altarului poligonală la exterior și semicirculară la interior; pridvor închis, subdimensionat; turlă deasupra naosului și clopotniță peste pronaos. Decorația exterioară este formată din panouri dreptunghiulare, în registrul inferior.

Pictura murală în ulei executată, în 1910 de Nicolae Tomescu și Haralambie Nedelescu, a fost restaurată de Nicolae Stoica și G. Albani (1971-1972). În patrimoniul bisericii, se păstrează icoanele împărătești pictate de Voicu, zugrav din Pitești. Pe peretele vestic al pronaosului, sunt pictate portretele regelui Carol I și al mitropolitului Atanasie Mironescu.

Date de contact