Biserica Sfinții Voievozi

Despre noi vezi date de contact

Program liturgic:

Miercuri 16.00-18.00 Aghiazmă - Sf. Maslu
Vineri 08.00 - 10.00 Aghiazmă - Sf. Maslu
Sâmbătă 08.00-11.00 Utrenia și Sfânta Liturghie
11.00-12.00 Slujba parastasului
17.00-18.00 Vecernia
Duminică şi Sărbători cu Cruce roşie 07.30-09.30 Utrenia și Acatistul
09.30-12.00 Sfânta Liturghie

Istoric

Fondul iniţial a fost constituit de Turel Sisoschi, după care au contribuit mulţi buni creştini. Sfinţirea bisericii a fost oficiată la 30 iulie 1862 de către P.S. Arhierei Kesarie Răsmeriţă Senadon, Marchian Ierapoleos Folescu şi Iosif Sevastian Bobulescu. Arhitectura bisericii e simplă, predominând stilul bizantin. În interior are patru arcade, în cele patru părţi ale naosului, pe care se sprijină o boltă simplă. Pronaosul este marcat de pereţii ce sprijină arcada de la intrare. Ca anexe ale corpului principal, biserica are o veşmântărie la partea dreaptă a altarului şi un pridvor la intrare, construite în acelaşi stil cu al bisericii. Clopotniţa face corp comun cu clădirea bisericii, fiind clădită pe pereţii solizi ai pronaosului, construit în stil semigotic.
Biserica este construită din piatră şi cărămidă, fiind acoperită cu tablă zincată. De jur-împrejurul acoperişului străjuiesc 22 de turnuleţe. Pictura murală interioară s-a făcut prin străduinţa preotului Vasile Arnăutu de către pictorul Ştefan Stroiny, între anii 1934 - 1935, în stil neobizantin. Pe bolta altarului este pictată Sfânta Treime, iar pe cea a naosului cei patru evanghelişti şi Pantocratorul. Pe pereţii laterali sunt pictaţi diferiţi sfinţi şi scene biblice, într-un cadru decorativ. În anul 1935 s-a turnat cafasul şi apoi s-a resfinţit biserica, la 26 octombrie, de către Î.P.S. Nicodim, Patriarhul României.
Dintre preoţii parohi ai acestui sfânt aşezământ, apropiaţi zilelor noastre, amintim pe: pr. Hristofor Manoilescu, pr. Vasile Arnăutu, pr. Amitroaie, pr. Grigore Diaconu şi Viorel Berciuc.
Biserica "Sf. Voievozi", cu toată frumuseţea şi bogăţia ei, reprezintă un adevărat monument de artă din municipiul Botoşani.

Servicii

  1. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media