Biserica Sfântul Ștefan

Despre noi vezi date de contact

Programul liturgic:

MIERCURI: 18.00 Acatist; 19.00 Spovedanii

VINERI: 17.30 Sfantul Maslu; 19.00 Cateheza si Spovedanii

SÂMBĂTĂ: 8.00 Utrenia, Sf. Liturghie si Parastase; 18.00 Vecernie si Spovedanii

DUMINICĂ: 8.30 Utrenia; 10.00 Sf. Liturghie

Istoric

Textul Pisaniei aflat deasupra uşii de la intrarea în pronaos din anul 1898 ne dezleagă misterul numelui acestui sfânt locaş: în vechime berzele şi-au făcut cuibul pe acoperişul de şindrilă al acestei biserici, de aceea localnicii au numit-o "Cuibul cu Barza".

Începuturile acestui sfânt locaş se pierd în istorie. Primele ştiri cu privire la existenţa unei biserici pe locul celei actuale le avem abia în secolul al XVIII-lea, când aflăm că pe latura de sud a Podului de Pământ (ulterior strada Ştirbei Vodă), aproape de intersecţia cu strada Berzei, exista o mică biserică, care se ruinase înainte de anul 1760. O ştire din anul 1766, în care se vorbeşte de o biserică zidită de Anastasia Cantacuzino în mahalaua "Podul de Pământ", nu este confirmată de Banul Mihai Cantacuzino.

În locul acestei biserici a fost construită o nouă biserică mai mare de către "piosul creştin Clucerul[1] Dona şi soţia sa Zamfira, cam pe la anul 1760", având hramul Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. După moartea ctitorilor s-a aşezat în anul 1830 o lespede deasupra mormântului lor, aflat în naosul sfintei biserici, pe care este consemnat acest lucru.

Biserica a fost reparată succesiv în anii 1853, 1877 (s-a reparat şi construit din nou turla cea mare) şi 1898, când biserica s-a reparat în mod radical cu concursul arhitectului T. Dobrescu. Acum a fost pictată de către preotul-zugrav Vasile Damian în stil neobizantin, s-au desfiinţat stâlpii care despărţeau naosul de pronaos, pridvorul a fost închis şi s-a adăugat un alt pridvor cu trei arcade acoladă. Biserica a fost cuprinsă în lista monumentelor istorice.

După stricăciunile produse de cutremurul din anul 1977 locaşul bisericii a fost consolidat începând din anul 1984 prin grija preotului paroh Vasile Axinia şi cu concursul arhitectului Gheorghe Naumescu, făcându-se trei centuri de beton armat legate între ele cu stâlpişori, consolidându-se şi turla de pe pronaos. Pe faţada de apus s-a aplicat un medalion de mozaic executat de fraţii Profeta. Pictura a fost curăţată şi împrospătată de către d-na Virginia Videa.

După terminarea lucrărilor de restaurare în anul 1987 biserica a fost trecută în rândul bisericilor ce trebuiau demolate, pentru noua amenajare urbanistică a zonei Ştirbei Vodă. În cele din urmă s-a găsit o cale de salvare a monumentului, executându-se translarea ei cu 12 metri spre sud, la data de 22 februarie 1988. Biserica Sfântul Ştefan - "Cuibul cu Barză" încheie astfel seria de monumente translate în Bucureşti de către echipa de specialişti condusă de domnul inginer Eugen Iordăchescu. Biserica a fost repusă în funcţiune şi resfinţită la data de 21 noiembrie 1990.

Între anii 1990 și 2012 ansamblul bisericii a cunoscut mai multe transformări. O frumoasă grădină a fost amenajată în jurul bisericii declarată monument istoric, iar locașul bisericii a fost restaurat integral prin grija preoților bisericii și cu sprijinul Primăriei Sectorului 1 Capitală. Slujba de resfințire a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 21 octombrie 2012.

Servicii

  1. slujbă pomenire