Biserica Sfântul Pantelimon

Despre noi vezi date de contact

Program:

Joi, ora 17.00
Vecernie, Litie și Acatistul Nașterii Domnului
Cuvânt de învățătură părintele Marian

Vineri, ora 08.00
Utrenia și Sfânta Liturghie
Cuvânt de învățătură: Pastorala

Sâmbătă, ora 08.00
Utrenia, Sf Liturghie
Cuvânt de învățătură

Duminică, ora 08.00
Utrenia și Sf. Liturghie

Istoric

Biserica veche, construită din lemn – după cum ne informează istoricul N. Stoicescu -, a fost atestată documentar în testamentul domnitorului Grigore Ghica din iulie 1752. Mărturii despre această primă veche biserică construită din lemn întâlnim şi în „Bibliografia monumentelor feudale din Bucureşti” a Banului N. Cantacuzino.

Cutremurul din 1838 a avariat grav biserica. Drept urmare, în anul 1866, s-a luat iniţiativa construirii bisericii în forma pe care o vedem astăzi. Piatra de temelie a actualei biserici a fost pusă în data de 22 mai 1872, lucrările de construcţie fiind executate după planurile arhitectului Nae Cucu. Biserica a fost picatată de G. Stoenescu, un elev al lui Gh. Tătărescu. Atât tâmpla – lucrată de sculptorul Petre Babic –, cât şi amvoul, jilţurile şi o masă de ofrande datează din anul 1873. Poleitul tâmplei şi amvonului a fost executat în anul 1875 de Franz Ferdinandy. Construcţia bisericii a fost finalizată în data de 11 aprilie 1876.

Între anii 1921–1926 – când sub îndrumarea arhitectului G. Vasilescu i se adaugă pridvorul deschis şi cafasul – la biserică se fac următoarele reparaţii şi îmbunătăţiri: se auresc crucile; se repară ferestrele de la turle; se refac ferestrele de la sfântl locaş, micşorându-se şi se pun vitrourile actuale, în număr de 8; se împrejmuieşte curtea bisericii cu soclu de beton pe care se aşează actualul grilaj; se pavează curtea; se instalează lumina electrică; se introduc 24 scaune de stejar; se introduce apa; se pun flori şi arbuşti în curtea ei; se înveleşte cu tablă; se reface faţada şi temelia la exterior.
Un alt cutremur, cel din 9–10 noiembrie 1940, a avariat biserica. Astfel, în 1942, biserica a fost legată cu fier. Cu acest prilej, au fost făcute străni noi, s–a introdus un clopot nou (1943) în locul celui vechi, luat de armatele nemţeşti în timpul ocupaţiei din 1916–1918. Cutremurul din martie 1977 a produs bisericii avarii semnificative: fisurarea pereţilor şi dizlocarea frontonului care a trebuit demolat şi zidit din nou. La exterior au fost săpate două centuri de beton armat legate între ele prin podul bisericii. Pe noul fronton s-a aplict icoana hramului Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, doctor fără de arginţi n mărime naturală, iar pe frontispiciul pridvorului s-a montat un serafim în loc de ochiul lui Dumnezeu, ambele turnate în rame de metal şi executate din mozaic de murano cu aur coloidal, fiind opere ale pictorului Iosif Vasu. În interir s-a înlăturat restul de pictură degradată de cutremur, pictura nouă fiind realizată de pictorul I. Achiţenie. Catapeteasma, cu pictura ei veche, precum şi lemnăria interioară, n-au suferit nici o stricăciune la cutremur. Lucrările de consolidare au fost finalizate în anul 1979, menţinându-se aspectul exterior şi interior.

În anul 2008, cu ajutorul credincioşilor , Biserica a fost împodobită cu diverse obiecte de cult, candele, iconostase, strane, exprimând dragostea tuturor închinătorilor sfântului locaş pentru Sfântul Pantelimon şi Sfânta Cuvioasă Parascheva.