Biserica Sfântul Nicolae

Despre noi vezi date de contact

Parohia a luat ființă în anul 1882, prin unirea parohiei comunei Dudești cu cea a cătunului Feteștii-Noi-Scutari. Preoții celor două parohii împreună cu Adunarea Parohială au hotărât construirea unei biserici din zid în locul celor două biserici din comună care erau într-o stare avansată de degradare. Noua biserică va purta hramul celor două biserici vechi, respectiv Sfântul Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.

În anul 1884, la 15 iunie s-a pus temelia actualei biserici, iar lucrările de zidărie și de pictură au fost terminate în ziua de Sfântul Dimitrie în 1889, fiind sfințită la 30 ianuarie 1890. Catapeteasma și strănile au fost lucrate din lemn de brad de meșterii din comună, iar lucările de pictură au fost executate în stil realist de pictorul Mihail Dragomirescu din București în anul 1889.

Sfântul locaș de cult este construit sub forma unei nave, cu lungimea de 27 de metri și lățimea de 7,2 metri. Dispune de o temelie din piatră, zidurile sunt de cărămidă și este acoperită cu tablă galvanizată. Posedă trei turle, două în față deasupra cafasului și una deasupra naosului, fiecare având câte o cruce de fier în vârf.
Pridvorul este închis, drepunghiular, cu geamuri laterale și este acoperit cu tablă, având deasupra o cruce. Pronaosul este de asemenea dreptunghiular, acoperit cu o calotă sferică, iar deasupra cafasului se află cele două turle mai mici. Naosul este de formă pătrată, având abside laterale și susținând turla centrală. Altarul este despărțit de restul bisericii printr-o catapeteasmă din lemn de brad.