Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi

Despre noi vezi date de contact

La începutul secolului al XVII-lea, pe locul actualei biserici a fost ridicată o mică biserică din lemn, de către postelnicul Neagu, fiul lui Mihaiu din Targsor. Potrivit tradiției locale, aceasta primă bisericuță a fost construită într-o singură zi, lucru de la care și-a căpătat și numele.

De-a lungul secolului al XVIII-lea, această biserică a fost îngrijită de "breasla bărbierilor". Mai apoi, până în anul 1830, această biserică a fost folosită pe post de locaș domnesc. În acea perioadă, din reședința domnească se ajungea în biserică printr-un coridor suspendat, care făcea legătură cu cafasul, peste actuala stradă a Academiei.

În anul 1825, un incendiu distruge acoperișul bisericii. Drept urmare, se reface partea superioară, bolțile și pridvorul, retusandu-se pictura originală. Reparațiile se fac cu ajutorul domnitorului Grigore Ghica, prin marele stolnic Stânciu, punandu-se o nouă pisanie, din piatră, în ziua de 1 septembrie 1827. Aceasta pisanie se afla așezată și astăzi deasupra portalului sculptat în piatră, la intrarea în pronaos.

În anul 1909, biserica a căzut iarăși în ruină. Intre anii 1911-1947, biserica a fost aservită Comunității Ortodoxe Albaneze din București. Locașul de rugăciune a fost reparat în anul 1915, când s-a restaurat pictura, iar mai apoi în anul 1958. În anul 1916, biserica a fost declarată monument istoric, prin înalt Decret Regal. Între anii 1997-1998, biserica Sfântului Nicolae a fost văruită și împrejmuită cu gard de fier.

Începând cu anul 2005, la slujirea Bisericii Sfântul Nicolae Dintr-o Zi a fost rânduit părintele Vasile Ioana, acesta efectuând ample lucrări de reparație și consolidare, după proiectul arhitectului Niels Auner. Tot acum a fost refăcut turnul clopotniță, în stilul original brâncovenesc.

Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi a fost resfințită în ziua de 29 aprilie 2012, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul împlinirii a 310 de existență și a terminării lucrărilor de renovare.
Cu ocazia sfințirii, biserica a primit și un al doilea hram, și anume Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, în cinstea Mariei Brâncoveanu, ctitorul acestei biserici sfinte. Tot cu această ocazie, a fost sfințită racla cu o părticică din Moaștele Sfanțului Ierarh Nicolae, ce va fi așezată în biserică, spre închinare.

Date de contact

Site / Social Media