Biserica Sfântul Nicolae

Despre noi vezi date de contact

Program liturgic:

Duminica: 8.00 - Utrenia şi Sf. Liturghie

Miercuri 8.00 - Utrenia şi Sf. Liturghie; 18.00 - Acatist

Vineri: 9.00 - Acatist; 18.00 - Sf. Maslu (I şi a III-a săptămână a lunii); Acatist (a II-a şi a IV-a săptămână a lunii)

Sâmbătă: 18:00 - Vecernia

• În perioada 1 octombrie – 1 martie, slujbele de seară încep la ora 16:00.
• La data de 1 a fiecărei luni se săvârşeşte Sfinţirea cea mică a apei, la orele 9:00.
• În zilele de praznice, programul este cel de Duminică, iar în ajun se slujeşte Vecernia şi Litia.

Scurt istoric

Ansamblul Bisercii Sf. Nicolae – Amaradia (Belivacă) este un ansamblu arhitectural și religios din Craiova, situat pe str. Amaradiei, nr. 17, ce include Biserica Sf. Nicolae – Amaradia (Belivacă) (cod LMI DJ-II-a-B-07930.01) și turnul de intrare (cod LMI DJ-II-a-B-07930.02). Biserica cu hramurile Sf. Nicolae și Schimbarea la Față, ridicată la finalul secolului al XVIII-lea, păstrează cea mai veche frescă integrală dintr-o biserică din Craiova. În curtea bisericii se află și o cruce de piatră, amplasată în anul 1800.

Diverse mențiuni documentare anterioare anului 1794 indică faptul că biserica exista deja la acea dată. În plus, în timpul lucrărilor de consolidare din anii 2010-2012 s-a constatat că biserica actuală stă pe fundațiile alteia, mai vechi, având același plan. Se poate ca biserica anterioară să fi fost avariată grav la cutremurul din 26 martie/6 aprilie 1790, iar Belivacă și Socolescu să o fi rezidit.

De-a lungul secolului al XIX-lea, biserica și incinta au cunoscut numeroase avarii, reparații, sistematizări și restaurări.

Biserica în secolul XXI

Între anii 2010-2012, ansamblul monument istoric a trecut printr-un proces amplu de restaurare, în baza unui proiect întocmit de d-l arhitect Iulian Cămui. Astfel, la biserică s-au efectuat următoarele lucrări: consolidarea structurii de rezistență, acoperiș nou cu învelitoare de aramă, instalații electrice, termice, sanitare și pluviale noi, sistem de drenaj, hidroizolații chimice, pardoseli din marmură, instalație de climatizare, sistem audio și de alarmare, iluminat arhitectural, sistem de degivrare a acoperișului, spațiu de expunere a obiectelor de patrimoniu, restaurarea mobilierului, tocărie nouă din stejar stratificat, dotare cu obiecte de cult noi. Pictura și paramentul exterior au fost restaurate de către pictorul restaurator Cătălin Palamariu.

La clopotniță s-a realizat consolidarea structurii de rezistență, acoperiș nou cu învelitoare de tablă de aramă, instalații electrice și pluviale noi, scări noi din stejar, tocărie nouă din stejar stratificat, sistem de degivrare, iluminat arhitectural.

De asemenea, s-au construit un grup sanitar, corespunzător exigențelor actuale, garduri de incintă din zid, pangar și aghiasmatar, iar gardul dinspre strada Amaradia a fost restaurat. Curtea a fost reamenajată și s-au realizat alei din piatră cubică de granit. Crucea de piatră a fost restaurată.

Arhitectura bisericii Sf. Nicolae – Belivacă

Din punct de vedere arhitectonic, Biserica Belivacă păstrează nealterat stilul post-brâncovenesc al vechilor biserici din Oltenia și Țara Românească, cu plan triconic, pridvor deschis pe arcade și coloane de cărămidă. Este prima biserică de mir din Oltenia cu două turle deschise.

Biserica prezintă un plan în formă de cruce, cu două turle deschise: una pe naos și alta pe pronaos. Este prima biserică de mir din Oltenia construită cu două turle deschise, fapt ce sugerează o putere financiară și dorința a ctitorilor de a construi ceva inedit.

Turnul de intrare

Turnul de intrare, cu rol de clopotniță, ridicat în anul 1870 de Bălașa Sinescu, asigură accesul în incinta bisericii dinspre strada Iancu Jianu. Până în anul 1925, aceasta era singura intrare în incintă, biserica neavând deschidere la strada Amaradia. Pe latura de răsărit a curții era o potcovărie deținută de parohie, demolată în 1924.

Arhitectura turnului de intrare este specifică sfârșitului secolului al XIX-lea, diferită total de cea a bisericii.

Este printre puținele turnuri de intrare rămase nedesființate la vechile biserici ale Craiovei. Mai întâlnim turnuri-clopotniță doar la bisericile Sf. Treime, Oota, Hagi Enuș și Cimitirul Sineasca (pentru fosta biserică Podbanița).

Date de contact

Site / Social Media