Biserica Sfântul Mucenic Dimitrie

Despre noi vezi date de contact

Biserica din Bragadiru are formă de cruce, fiind prevăzută cu două turle, una mai mare la Pantocrator şi alta mai mică la intrare, care a servit drept clopotniţă, până la prima construcţie a clopotniţei, în anul 1934. Zidul este de cărămidă, iar acoperişul din tabla. Înăuntru este pardoseală cu ciment mozaicat, turnat. Catapeteasma este în întregime opera pictorului Anton Serafim. Casa parohială a fost construită în anul 1932 şi clopotniţa în anul 1934. Printre preoţii de seamă, îl putem aminti pe părintele Ilie Ionescu – Sachelarie, adormit în anul 1928, care a fost preot şi la dată când s-a făcut biserica.

În anul 1997 s-a restaurat pictura interioară de către Marin Bonea din Comună Vărăşti, judeţul Giurgiu, sub grija Părintelui Paroh Cheran Gheorghe şi a Preotului David Florin, cu ajutorul locuitorilor Comunei Bragadiru. În anul 1986, din ordinul autorităţilor comuniste a fost demolată Clopotniţa Bisericii. Pe data de 1 noiembrie 1989, a fost numit preotul Cheran Gheorghe, iar din anul 1991, a fost numit preot paroh. Pe data de 6 august 1993, a fost numit preot coslujitor David Florin. S-a refăcut pictura interioară şi exterioară în anul 2002 şi a fost sfinţită Biserică şi Clopotniţă ce a fost reconstruită în anul 2003, slujba de sfinţire a fost săvârşită de către PS. Ambrozie Sinaitul. 

În anul 2012 s-a împrejmuit Cimitirul Parohial, s-au turnat alei, s-a introdus iluminat public şi reţeaua de apă şi canalizare, s-a înlocuit integral acoperişul Capelei mortuare din incinta cimitirului construită în anul 1991. În anul 2013 Biserică şi curtea acesteia au fost împrejmuite iar în partea din faţă a Bisericii s-a construit un gard din fier forjat. Biserica nu deține obiecte de valoare.

CIMITIRUL. Parohia detine un cimitir parohial in suprafata de 27394 m2, infiintat in anul 1897.

Servicii

  1. capelă mortuară
  2. slujbă înmormântare
  3. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media